Svensk bulletin 08/2008

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL0808S
Kanslibulletin 08/08 23.2.2008

INNEHÅLL
SRAL:s styrelses frågetimme 1.3.
Bokning av sommarlägerinkvartering
Klubbarna meddelar
Silent key
Den internationella radioamatördagen 18.4.
CW-utlärning på bandet
Bemärkelsedagar
Examen i Rovaniemi
Mässresa till Tyskland
Kosovo och DXCC
DX-tips
IOTA-tips
Tävlingsnyheter
Nästa bulletin

SRAL:s styrelses frågetimme 1.3.

Nästa lördagen den 1 mars håller styrelsen sin frågetimme. Frågetimmen
börjar kl. 14:00 finsk tid och avslutas kl. 15:00 finsk tid.
Frekvensen är den traditionella 3685 kHz.

Till en början anmäler sig de närvarande styrelsemedlemmarna, varefter
ordet är fritt för frågor. Frågor kan även skickas i förväg till
förbundets kansli, till ordföranden eller styrelsemedlemmarna.

Bokning av sommarlägerinkvartering

Finlands Radioamatörförbunds sommarläger i år hålls i Lomakeskus
Revontuli i Hankasalmi den 10-13 juli 2008. Lägret anordnas av
Keski-Suomen Radioamatöörit ry., OH6AD.

Inkvarteringsbokningar börjar tas emot 10.3.2008 kl. 09.00. Bokningar
görs per telefon (014) 844 8200.

Mer information om Lomakeskus Revontuli fås från deras webbplats på
adressen http://www.revontuli.fi/.

Klubbarna meddelar

Kouvolan Radiokerho håller sitt vårmöte söndagen den 24 februari 2008
kl. 13.00 i Computec Oy:s utrymmen. Adressen är Juholankatu 8,
Kouvola. I mötet framläggs bl.a. förra årets bokslut och konton för
godkännande. Även höstens Turva 2008 övningar och sommarlägret i
Kekäleniemi behandlas. Kaffeservering. Välkomna. Styrelsen.

Iisalmen Radiokerho, OH7AI, håller sitt årsmöte den 24 februari 2008
kl. 14.00 finsk tid. I stället för den tidigare nämnda, är adressen nu
Kivirannantie 12. Vägledning finns och kan även fås via repeatern.
Välkomna.

Pieksämäen Radioamatöörit ry, OH4AB, håller sitt årsmöte på klubben
söndagen den 24 februari 2008 kl. 18.00. De stadgeenliga
årsmötesärendena behandlas liksom beslut gällande kommande verksamhet
i klubben. Välkomna. Styrelsen för OH4AB.

Tampereen Radioamatöörit ry, OH3NE, håller sitt årsmöte på klubben
måndagen den 25 februari kl. 18.00. Välkomna.

Kemin Yhdeksiköt ry håller sitt årsmöte i klubbrummet tisdagen den 26
februari klockan 18.30. Adressen är Keskuspuistokatu 21, Kemi.
Välkomna.

OH2AP håller sitt årsmöte torsdagen den 28 februari klockan 19 i nedre
våningen av klubbutrymmena i Järvenpään Seurojentalo. På mötet
behandlas de stadgeenliga ärendena. Kaffeservering. Alla med för att
fatta gemensamma beslut.

Napapiirin Yhdeksiköt, OH9AB, håller sitt årsmöte den 1 mars 2008 kl.
13.00 på adressen Marastotie 2, Korkalovaara, Rovaniemi. Klubben
bjuder på kaffe med dopp. Med hopp om rikligt deltagande, styrelsen
för Napapiirin Yhdeksiköt ry.

Elimäen Radioamatöörikerho ry, OH5AE, håller sitt årsmöte i
klubbutrymmena i Haukkavuori, Elimäki på lördagen den 1 mars 2008
klockan 14.00. De stadgeenliga årsmötesärendena behandlas. Välkomna.

Silent key

SRAL:s kansli har nåtts av budet att vår amatörbroder Raimo Pirinen,
OH5KBN, lämnat oss. Vi hedrar Raimos minne med en stunds tystnad.

Den internationella radioamatördagen 18.4.

Den internationella radioamatördagen firas årligen den 18 april. Dagen
är den dag då den internationella radioamatörunionen, IARU, grundades.
IARU grundades år 1925.

Temat för radioamatördagen detta år är "Amatörradio: grunderna för
teknisk kännedom". Med temat hänvisas till att många experter inom
radio-, TV-, informationsteknik- och elektronikbranschen har hamnat in
i branschen genom radioamatörhobbyn. I dagens läge har även mycket ny
teknik bildats genom bl.a. digialkommunikation. Executive Committee
inom IARU Region ett önskar att dagens skulle firas i så många länder
som möjligt genom att t.ex. bjuda in ynglingar till
radioamatörklubbar, vara aktiva under specialanrop eller genom att
presentera hobbyn.

CW-utlärning på bandet

Retu, OH3WK, börjar åter CW-utlärningen på bandet. Han ger dagligen
klockan 18.00 under en halvtimme serier på fem tecken på frekvensen
3544 kHz. Som avslutning tar Retu emot rapporter.

Bemärkelsedagar

80 år
01.03. Eero Luomala, OH6-140
02.03. Martti Juva, OH1NQR

70 år
26.02. Kalevi Koski, OH4BIQ / EA5GJL

60 år
23.02. Ernst Ekström, OH2LXB / OH2EDA
03.03. Keijo Piiroinen, OH2JLJ

50 år
23.02. Esko Satomäki, OH1MVM

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Examen i Rovaniemi

Radioamatörexamen hålls i Rovaniemi fredagen den 7 mars runt
middagstid. Platsen är troligen Neste i Alakorkalo, men om många
deltagare dyker upp bör platsen väljas om. Mer information fås av
Juha, OH8CW/OH8BQT per telefon 050 351 8873.

Mässresa till Tyskland

OH6AG kommer att ordna en buss/båtresa till mässan "Ham Radio 2008"
från den 25 juni till den 2 juli. Alla köpta saker kan alltså tas med
hem lätt. Mer information om resan fås från webbplatsen
http://www.multi.fi/~oh6ag/html/hamfest2008.html. Man kan även be om
mer information per e-post från adressen oh6nt & sral.fi. Ifall du
önskar ge tips på ställen där det är värt att stanna längs vägen tas
de gärna emot per e-post. Välkomna med önskar OH6AG.

Kosovo och DXCC

Kosovo förklarade sig självständiga från Serbien den 17 februari 2008.
Landet har aktiverats av YU8/OH2R. Kosovo har tills vidare inte
beviljats DXCC-status.

DXCC-managern för Amerikanska Radioamatörförbundet ARRL, Bill Moore
NC1L har i ett meddelande från ARRL konstaterats, att Kosovo blir ett
DXCC-land, ifall det får medlemskap i FN eller ett eget prefix av ITU.

Mer information fås från ARRL:s webbplats på adressen: http://www.arrl.org.

DX-tips

VP6DX Ducie, till slutet av februari, 160-6 m, CW, SSB och RTTY. Sju
stationer är igång. QSL direkt till DL6LAU.

5X1NH Uganda, fram till den 23 mars, 80-10 m, CW, SSB, RTTY och PSK.
Är aktiv vid sidan om semestrande. QSL via G3RWF.

8R1PW Guyana, fram till den 29 februari, 160-10 m, mest CW. QSL direkt
till G3SWH.

CN3A Marocko, deltar i CQWW 160 m contest detta veckoslut.

UN/4J9M Kazakstan, fram till den 23 april. QSL via DL7EDH.

På kommande:

PJ7/W8EB, St. Maarten, 24.2-23.3, 160-10 m, CW, SSB, RTTY och PSK. QSL via W8EB.

TI5/OH0NOA, Timo, OH1NOA, är igång från Costa Rica 24-25.2.

IOTA-tips

FR5EZ, AF-016, fram till den 21 mars. QSL via F8CHM.

V31MN, NA-073, fram till den 9 mars, HF-banden, mestadels CW. QSL via DF8AN.

V31JZ/p, NA-180, fram till den 26 februari, 160-10 m, CW och en del
SSB. Är aktiv främst på IOTA-frekvenser. QSL via NN7A.

V63ZM, V63TR och V63OC, OC-010, fram till den 25 februari, 160-10 m,
CW, SSB, RTTY och eventuellt PSK31. QSL åt alla anrop via K5ZM.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas Russian PSK WW Contest, CQ WW 160 m Contest,
REF Contest, UBA DX Contest och High Speed Club CW Contest.

Nästa tisdag, den 26 februari, såt NAC 2.3 GHz + up i tur.

Nästa veckoslut tävlas Foneralli, ARRL International DX Contest, Open
Ukraine RTTY Challenge, DARC 10 m Corona Contest och SRAL:s
Grundtävling.

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen den 2 mars
klockan 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.

Redaktör/bulletinsammanställare: Annika Wahlström, OH2HSJ.
Översättare: Patrik Willför, OH6GDX