Svensk bulletin 09/2008

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL0809S
Kanslibulletin 09/08 1.3.2008

INNEHÅLL
SRAL:s styrelses frågetimme 1.3.
Bokning av sommarlägerinkvartering
Klubbarna meddelar
Den internationella radioamatördagen 18.4.
Bemärkelsedagar
Examen i Rovaniemi
Mässresa till Tyskland
DX-tips
IOTA-tips
Tävlingsnyheter
Nästa bulletin

SRAL:s styrelses frågetimme 1.3.

I morgon, lördagen den 1 mars håller styrelsen sin frågetimme.
Frågetimmen börjar kl. 14:00 finsk tid och avslutas kl. 15:00 finsk
tid. Frekvensen är den traditionella 3685 kHz.

Till en början anmäler sig de närvarande styrelsemedlemmarna, varefter
ordet är fritt för frågor. Frågor kan även skickas i förväg till
förbundets kansli, till ordföranden eller styrelsemedlemmarna.

Bokning av sommarlägerinkvartering

Finlands Radioamatörförbunds sommarläger i år hålls i Lomakeskus
Revontuli i Hankasalmi den 10-13 juli 2008. Lägret anordnas av
Keski-Suomen Radioamatöörit ry., OH6AD.

Inkvarteringsbokningar börjar tas emot 10.3.2008 kl. 09.00. Bokningar
görs per telefon (014) 844 8200.

Mer information om Lomakeskus Revontuli fås från deras webbplats på
adressen http://www.revontuli.fi/.

Klubbarna meddelar

Napapiirin Yhdeksiköt, OH9AB, håller sitt årsmöte den 1 mars 2008 kl.
13.00 på adressen Marastotie 2, Korkalovaara, Rovaniemi. Klubben
bjuder på kaffe med dopp. Med hopp om rikligt deltagande, styrelsen
för Napapiirin Yhdeksiköt ry.

Elimäen Radioamatöörikerho ry, OH5AE, håller sitt årsmöte i
klubbutrymmena i Haukkavuori, Elimäki på lördagen den 1 mars 2008
klockan 14.00. De stadgeenliga årsmötesärendena behandlas. Välkomna.

Den internationella radioamatördagen 18.4.

Den internationella radioamatördagen firas årligen den 18 april. Dagen
är den dag då den internationella radioamatörunionen, IARU, grundades.
IARU grundades år 1925.

Temat för radioamatördagen detta år är "Amatörradio: grunderna för
teknisk kännedom". Med temat hänvisas till att många experter inom
radio-, TV-, informationsteknik- och elektronikbranschen har hamnat in
i branschen genom radioamatörhobbyn. I dagens läge har även mycket ny
teknik bildats genom bl.a. digialkommunikation. Executive Committee
inom IARU Region ett önskar att dagens skulle firas i så många länder
som möjligt genom att t.ex. bjuda in ynglingar till
radioamatörklubbar, vara aktiva under specialanrop eller genom att
presentera hobbyn.

Bemärkelsedagar

80 år
01.03. Eero Luomala, OH6-140
02.03. Martti Juva, OH1NQR

75 år
10.03. Ossi Seppi, OH2AYA

70 år
09.03. Aulis Jokinen, OH2-0938

60 år
03.03. Keijo Piiroinen, OH2JLJ
04.03. Mikko Lusa, OH3KR
08.03. Paavo Lento, OH1MHX

50 år
04.03. Timo Litmanen, OH7WQ / OH3MOF
04.03. Mats Rosin, OH1FC
05.03. Timo Kajander, OH6WR

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Examen i Rovaniemi

Radioamatörexamen hålls i Rovaniemi fredagen den 7 mars runt
middagstid. Platsen är troligen Neste i Alakorkalo, men om många
deltagare dyker upp bör platsen väljas om. Mer information fås av
Juha, OH8CW/OH8BQT per telefon 050 351 8873.

Mässresa till Tyskland

OH6AG kommer att ordna en buss/båtresa till mässan "Ham Radio 2008"
från den 25 juni till den 2 juli. Alla köpta saker kan alltså tas med
hem lätt. Mer information om resan fås från webbplatsen
http://www.multi.fi/~oh6ag/html/hamfest2008.html. Man kan även be om
mer information per e-post från adressen oh6nt & sral.fi. Ifall du
önskar ge tips på ställen där det är värt att stanna längs vägen tas
de gärna emot per e-post. Välkomna med önskar OH6AG.

DX-tips

VP6DX Ducie Island, har avslutat sin expedition efter ca 180 000
kontakter och fler rekord. Från detta rekordsällsynta ställe får du
ett QSL genom att sända ditt QSL brevledes åt Carsten, DL6LAU.

KH9 Wake Island, Colin, WA2YUN, är på en längre arbetskommendation på
ön. QRV på 20 m SSB.

På kommande:

Toppensällsynta TX5C Clipperton Island aktiveras av expeditionärer som
på torsdag börjat segla en Shogunbåt mot ön. Under resan används
anropet FO5A/MM. Den beräknade operationstiden är 7-17 mars.
Expeditionens webbplats finns på adressen www.clipperton2008.org och
foton på http://lesnouvellesdx.fr/photos/photo.php?page=clipperton2008.

Nästan lika sällsynta Tristan da Cunha, ZD9, kommer att aktiveras!
Tom, KC0W, som varit mycket aktiv med anropet ZD7X, är i början av maj
på väg till ZD9 för en lång tid, 4-6 månader. Tom kommer att vara
mycket aktiv. Tom kommer efter detta att aktivera: South Sandwich,
South Orkney och South Georgia, samtliga är sällsynta VP8-öar. QSL via
W0MM.

FS/FJ, St Martin och St. Barthelemy, Yannick, F6FYD, kommer igång från
St. Martin den 8-9 mars. Efter detta förflyttar han sig till ön St.
Barthelemy, där han stannar fram till den 12 mars. QSL direkt via
hemanrop.

Antigua V2 och Montserrat VP2M, Nobby, G0VJG, är igång den 28-30 mars,
och deltar i CQ WPX SSB med anropet V25V. Efter detta förflyttar han
sig till Montserrat, därifrån han är aktiv den 1-3 april med anropet
VP2MAD.

IOTA-tips

BU2AI/9, AS-113, fram till den 20 mars CW/SSB. QSL till hemanrop.

FR5EZ, AF-016, fram till den 21 mars. QSL via F8CHM.

V31MN, NA-073, fram till den 9 mars, HF-banden, mest CW. QSL via DF8AN.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas Foneralli, ARRL International DX Contest, Open
Ukraine RTTY Challenge, DARC 10 m Corona Contest och SRAL:s
Grundtävling.

Nästa tisdag, den 4 mars, står NAC 144 MHz i tur.

Nästa veckoslut tävlas AGCW QRP Contest, Naistenpäivän kilpailu, RSGB
Commonwealth Contest, EA PSK31 Contest och UBA Spring Contest.

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen den 9 mars
klockan 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.

Redaktör/bulletinsammanställare: Jukka Heikinheimo, OH2BR.
Översättare: Patrik Willför, OH6GDX