Svensk bulletin 14/2008

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL0814S
Kanslibulletin 14/08 12.4.2008

INNEHÅLL

Klubbarna meddelar
Silent Key
Kom ihåg att returnera klubbinfo-enkäten
Bemärkelsedagar
Radioamatörverksamheten presenteras på SciFest-evenemanget
DX-tips
Tävlingsnyheter
Nästa bulletin

Klubbarna meddelar

Laaksojen Radioamatöörit ry, OH8AAU, håller ett infotillfälle om Turva
2008 övningen. Tillfället äger rum onsdagen den 16 april kl. 16:30 på adressen Nordea, Kauppakatu 9, Ylivieska. Välkomna.

Radioamatörklubben Kemin Yhdeksiköt ry., OH9AA, fyller 60 år.
Vi firar bemärkelsedagen lördagen den 26.4.2008 kl. 14:00 i våra klubbutrymmen i Kemi. Adressen är Keskuspuistokatu 21. Mer information fås av Juhani, OH9QV.

Salon Radiokerho, OH1AD, fyller 50 år den 26.4.2008.Vi firar dagen inom familjen i klubbutrymmena.

Silent Key

SRAL:s byrå har nåtts av budet att våra radioamatörbröder Usko Hiekkamäki, OH7JGU; Timo Kalliola, OH2QH samt Teuvo Kettunen, OH3EQ, lämnat oss. Vi hedrar Uskos, Timos och Teuvos minne med en stunds tystnad.

Kom ihåg att returnera klubbinfo-enkäten

Det är igen dags att svara på den årligen återkommande enkäten för klubbdata. Ur enkäten plockas informationen till OH-katalogen samt den klubbdata som finns på SRAL:s hemsidor.

Enkäten kan man hitta på web-adressen http://sral.fi/kerhokysely/. Man kan välja antingen doc-, rtf-, eller pdf-filer. Rtf-formatet kan förutom i Word även öppnas med WordPad programmet. Tyvärr är det inte möjligt att producera ifyllbara pdf-blanketter i SRAL:s kansli, varför de som vill kan printa ut pdf-blanketten för att fyllas i för hand.

Vänligen returnera enkäten senast den 20.4. 2008 med e-post till adressen oh2hsj & sral.fi eller postadressen SRAL ry. Postbox 44, 00441 Helsingfors.
Tack till alla såhär på förhand.

Bemärkelsedagar

75 år
12.04. Raimo Vilkman, OH3MI
19.04. Heikki Inovaara, OH3UO

60 år
12.04. Liisa Tenkanen, OH2LTA
14.04. Ole Fransman, OH2BBD

50 år
12.04. Pekka Lensu, OH5LFT
13.04. Erkki Komulainen, OH7LRJ
16.04. Leif Bergbacka, OH6KYF
16.04. Jukka Koistinen, OH6JL
16.04. Thomas Norrback, OH6LEI
16.04. Timo Hotti, OH3MAG

Finlands Radioamatörförbund och kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Radioamatörverksamheten presenteras på SciFest-evenemanget

SciFest är ett vetenskaps-, miljö- och teknologiforum för skolungdomar på klasserna 5 till 9 samt gymnasiet. Evenemanget arrangeras 16 - 19.4.2008 på Joensuu Arena.
SciFest innehåller två workshoppar med radioamatöranknytning som arrangeras av Pohjois-Karjalan Radiokerho, OH7AB. I den ena workshoppen kör man med radio på HF-benden och i den andra bekantar man sig med olika radiofrekventa modulationsmetoder.

Det lönar sig att hålla utkik på banden för eventuella second operators från SciFesten. Workshopparna är aktiva från onsdag till fredag kl. 09:00 - 09:45, 10:00 - 10:45, 11:00 - 11:45, 13:00 -13:45 samt 14:00 - 14:45.
Tilläggsuppgifter på adressen http://www.scifest.fi/.

DX-tips

7Y3HM Algeriet, tom 14.4., i gång på så många band som möjligt. QSL via 7X2ARA.

A7/G0MKT Qatar, till mitten av juni, 40-6 m, mest CW, men även SSB och PSK31. QSL via NM7H.

YK9G Syrien, den 9-15 april, 160-10 m. Igång med två stationer. QSL via G3TXF.

På kommande:

3B6FQ Agalega & Saint Brandon, 14.-17.4., 80-10 m, mest SSB samt något CW. Operatorn är på arbetsresa och kör på fritiden.
QSL via K5XK.

6V7K Senegal, 17.4.-5.5., 160-10 m, speciellt 160-30 m, CW, SSB, PSK31 och RTTY. QSL via SP9SX. I gång är även 6V7J, QSL via SP9CTT.

AH8/W9EYE Amerikanska Samoa, 21.-27.4., 80-10 m, SSB och möjligen RTTY.
Operatorn är på arbetsresa och kör på fritiden. QSL via W9EYE

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas YLRL DX to North American YL Contest, DIG QSO Party, PSK Flavors Contest, EU Sprint Spring, Japan International DX Contest, Juri Gagarin International Contest, UBA Spring Contest och SKCC Weekend Sprintathlon.

Nästa tisdag, den 15 april står NAC 1,3 GHz i turen.

Nästa veckoslut tävlas Holyland DX Contest, TARA Skirmish Digital Prefix Contest, ES Open HF Championships, Feld-Hell Club Sprint, EU Sprint Spring och EA QRP CW Contest.

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen den 20
april klockan 15:00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz +- QRM.

Översättning: Teppo Meriluoto, OH6GSB
Redaktör: Annika Wahlström,OH2HSJ