Svensk bulletin 16/2008

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL0816S
Kanslibulletin 16/08 26.4.2008

INNEHÅLL
Presentationer till vårmötet
Anordningsrättigheterna för sommarlägret år 2009 finns att ansökas
Marknadsföring av sommarläger
Silent key
Klubbarna meddelar
Bemärkelsedagar
DX-tips
IOTA-tips
Tävlingsnyheter
Nästa bulletin

Presentationer till vårmötet

Finlands Radioamatörförbund rf håller sitt vårmöte under SRAL:s
sommarläger i Hankasalmi på söndagen den 13 juli klockan 11.00. De
skriftliga motionerna medlemmarna eventuellt gör bör förmedlas till
SRAL:s kansli fram till den 13 maj kl. 17.00.

Anordningsrättigheterna för sommarlägret år 2009 finns att ansökas

Är din klubb intresserad av att anordna SRAL:s sommarläger nästa år?
Lägeranordningsrättigheterna finns att ansökas nu. SRAL:s styrelse
önskar ha ansökningarna tillhanda senast den 1 juli 2008.
Ansökningarna kan sändas per post till SRAL:s kansli eller per e-post
till adressen hallitus & sral.fi. Mer information om lägret fås från
SRAL:s kansli.

Marknadsföring av lägerskola

Många barn till radioamatörer har anmälts till lägerskolan, som ordnas
i Revontuli i Hankasalmi mellan den 3 och 10 juli. Ännu har dock
kvoten för att lägerskolan skall anordnats fyllts.

Under majmånad önskar Förbundet att medlemmarna aktivt besöker skolor
och andra lämpliga platser för att presentera vår hobby och i
synnerhet någon specialgren av den, t.ex. telegrafi, byggande eller
QSOande. Ta alltså kontakt med rektorn i skolan och erbjud dem en kort
presentation av något av dessa ämnen. I slutet av presentationen kan
du dela ut allmänna informationsblad och lägerskolebroschyren, som fås
från SRAL:s kansli. Vi förbereder som bäst även instruktioner för att
hålla en presentation. Varje medlem kan nu med sin egen verksamhet
hjälpa verkställandet av lägerskolan, och i bästa fall bidra till at
vi får upp till 20 nya radioamatörer till vår gemenskap.

Silent key

Kansliet har nåtts av budet att vår radioamatörbroder Jukka Soikkeli,
OH2JDL, lämnat oss. Vi hedrar Jukkas minne med en stunds tystnad.

Klubbarna meddelar

Salon Radiokerho, OH1AD, håller sitt traditionella "Lutikoiden
Tuuletus" den 10 maj 2008 på klubben och dess närmiljö.
Adressen är Vanha Perttelintie 200, Salo. I tillägg till att gräva sig
igenom lössen utlovas grillande vid en lägereld,
plättar stekta på stekhäll samt diskussioner över kaffekoppar och
Sirkkas goda bullar. Familjen och släpvagnen med! Välkomna!

Liperi city kallar... Itä-Suomen radioharrastajat håller sina
sommardagar den 6-8 juni 2008 i det Nordkarelska Liperi.
Pohjois-Karjalan Radiokerho ry. önskar alla som brinner för
radiohobbyn välkomna! Evenemanget riktar sig till alla som har någon
form av radioentusiasm som hobby.

Bemärkelsedagar

70 år
30.04. Pekka Vähäkangas, OH3WX

60 år
27.04. Hannu Salminen, OH2BQY
29.04. Timo Salomaa, OH1NX / OH3ZE / OH0NAW
01.05. Heikki Tanttu, OH5FBI
03.05. Esko Oksanen, OH1AYF

50 år
27.04. Vesa Raita, OH1NHU
29.04. Alf-Peter Heino, OH1FB
01.05. Ismo Takala, OH1JLT
01.05. Kari Nykänen, OH6KIN
02.05. Kari Heikkinen, OH2-7199
04.05. Ari Ranta, OH3GM, OH8KWB

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

DX-tips

5X1DX Uganda, operatören är på arbetskommendering i landet och är
aktiv under sin fritid. QSL via PA7FM.

EY8/F4EOH Tadjikistan, fram till slutet av augusti, 20 m, SSB. QSL
enligt operatörens instruktioner.

9Q1EK och 9Q1TB Demokratiska republiken Kongo. Igång under varierande
tider. QSL åt bägge via SM5DJZ.

N1YC/VK9X Julön, 40-15 m, CW och SSB. QSL via N5ID. Även PE7T/VK9X är
igång, QSL via PE7T.

För att fira fotbolls EM kommer specialprefixen HB2000 och OE2000 att
användas. Stationerna är QRV fram till slutet av juni. QSL enligt
operatörernas instruktioner.

På kommande:

ZL7M Chatham, den 10-11 maj, SSB. QSL direkt till VK2CZ.

IOTA-tips

T47C, NA-086, fram till den 27 april. QSL direkt till IZ8EBI.

BY7KP AS-129, fram till den 27 april, SSB, RTTY, PSK31 och SSTV, 40,
20, 15 och 10 m. QSL direkt eller via byrån.

KP2/W5IF, NA-106, fram till den 30 april, i synnerhet 30, 12 och 17 m
samt RTTY. QSL via W5IF.

På kommande:

YM0TA, AS-123, 30.4-5.5, alla band, CW, SSB och digitala sändarslag.
QSL via TA1ED.

9A0CI, EU-016, den 2-9 maj, HF-banden och 6 m, CW och SSB. QSL via DE0MST.

FK/JK1FNL, OC-032, den 5-10 maj, 40-6 m. QSL via JK1FNL.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas SP DX RTTY Contest och Helvetia Contest.

28.4-2.5 står EUCW/FISTS QRS party i tur och på torsdagen den 1 maj
AGCW QRP Party och NAC 10 m.

Nästa veckoslut tävlas US IPARC Annual Contest, 10-10 International
Spring QSO Party, ARI International DX Contest, New England QSO Party,
Foneralli och SRAL:s grundtävling.

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen den 4 maj
klockan 15:00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz +- QRM.

Bulletinskribenten önskar alla en trevlig valborg.

Redaktör/bulletinsammanställare: Annika Wahlström, OH2HSJ.
Översättare: Patrik Willför, OH6GDX