Svensk bulletin 17/2008

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL0817S
Kanslibulletin 17/08 3.5.2008

INNEHÅLL

Presentationer till vårmötet
Anordningsrättigheterna för sommarlägret år 2009 finns att ansökas
Även unga radioamatörer till lägerskolan
Marknadsföring av lägerskolan
Klubbarna meddelar
Bemärkelsedagar
En försändelse QSL kort har kommit till SRAL:s kansli
DX-tips
IOTA-tips
Tävlingsnyheter
Nästa bulletin

Presentationer till vårmötet

Finlands Radioamatörförbund rf håller sitt vårmöte under SRAL:s
sommarläger i Hankasalmi på söndagen den 13 juli klockan 11.00. De
skriftliga motionerna medlemmarna eventuellt gör bör förmedlas till
SRAL:s kansli fram till den 13 maj kl. 17.00.

Anordningsrättigheterna för sommarlägret år 2009 finns att ansökas

Är din klubb intresserad av att anordna SRAL:s sommarläger nästa år?
Lägeranordningsrättigheterna finns att ansökas nu. SRAL:s styrelse
önskar ha ansökningarna tillhanda senast den 1 juli 2008.
Ansökningarna kan sändas per post till SRAL:s kansli eller per e-post
till adressen hallitus & sral.fi. Mer information om lägret fås från
SRAL:s kansli.

Även unga radioamatörer till lägerskolan

Förutom examensstuderande kan även ungdomar som redan genomfört
radioamatörexamen anmäla sig till SRAL:s sommarläger.
Lägerskoledeltagarna från förra året är alltså välkomna, och övriga
ungdomar som är intresserade av QSOande, telegrafi eller byggande är
även välkomna. Undervisninig ges i alla dessa saker. I tillägg till
examen till elementärklasen kan man under lägerskolan även studera och
genomföra T2-modulen och få examen för den allmänna klassen.

Bulletinens lyssnare och läsare ombeds berätta om lägerskolan åt alla
ungdomar som är intresserad av radioamatörverksamhet i allmänhet,
eller vill lära sig mer om något av dess specialområden. Anmälningar
tas emot vid förbundets kansli till slutet av maj.

Marknadsföring av lägerskolan

Många barn till radioamatörer har anmälts till lägerskolan, som ordnas
i Revontuli i Hankasalmi mellan den 3 och 10 juli. Ännu har dock
kvoten för att lägerskolan skall anordnats fyllts.

Under majmånad önskar Förbundet att medlemmarna aktivt besöker skolor
och andra lämpliga platser för att presentera vår hobby och i
synnerhet någon specialgren av den, t.ex. telegrafi, byggande eller
QSOande. Ta alltså kontakt med rektorn i skolan och erbjud dem en kort
presentation av något av dessa ämnen. I slutet av presentationen kan
du dela ut allmänna informationsblad och lägerskolebroschyren, som fås
från SRAL:s kansli. Vi förbereder som bäst även instruktioner för att
hålla en presentation. Varje medlem kan nu med sin egen verksamhet
hjälpa verkställandet av lägerskolan, och i bästa fall bidra till att
vi får upp till 20 nya radioamatörer till vår gemenskap.

Klubbarna meddelar

Salon Radiokerho, OH1AD, håller sitt traditionella "Lutikoiden
Tuuletus" den 10 maj 2008 på klubben och dess närmiljö. Adressen är
Vanha Perttelintie 200, Salo. I tillägg till att gräva sig igenom
lössen utlovas grillande vid en lägereld, plättar stekta på stekhäll
samt diskussioner över kaffekoppar och Sirkkas goda bullar. Familjen
och släpvagnen med! Välkomna!

Bemärkelsedagar

80 år
11.05. Vilho Hämäläinen, OH5QA

75 år
06.05. Reijo Lähde, OH2BFM

70 år
06.05. Eero Sihvola, OH2SD
08.05. Aaro Hyvärinen, OH9RJ

60 år
03.05. Esko Oksanen, OH1AYF
10.05. Eero Heinonen, OH6DN
10.05. Pentti Kraappa, OH1MIV

50 år
04.05. Ari Ranta, OH3GM, OH8KWB
08.05. Matti Hirvonen, OH2AWX / OH3KLG / OH0KLG

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

En försändelse QSL kort har kommit till SRAL:s kansli

En försändelse med QSL kort har kommit till SRAL:s kansli denna vecka.
Detfinns kort åt följande OH stationer:

OH2AAB, OH2AAV, OH2ABB, OH2AL, OH2AQ, OH2AV, OH2BLD, OH2BN, OH2EI,
OH2ET, OH2FS, OH2GVB, OH2HKE, OH2JLN, OH2LO, OH2LZI, OH2NAF, OH2NM,
OH2NRG, OH2TA och OH2VZ.

Enskilda QSL har kommit åt många andra OH-stationer, liksom en hel
låda åt OH2AA. Välkomna till kansliet för att hämta era kort.

DX-tips

A52TL Bhutan, fram till den 15 maj, de flesta banden, mest CW. QSL via OZ1TL.

ZD8N Ascension, fram till den 13 maj, CW, SSB och RTTY, mest under
veckoslut och kvällar lokaltid. QSL via G3ZVW.

HP8/JA6REX Panama, fram till den 4 maj. Även HP2/JA6REX är igång från
ögruppen NA-170 mellan den 6 och 7 maj. QSL via JA6REX.

8J50JARL Japan, ett special anrop för att fira den femtionde JARL
träffen, aktivitet fram till den 25 maj, alla band, CW, SSB, FM och
AM. QSL via byrån.

IOTA-tips

DU9/PA3GZU, OC-130, fram till den 12 maj, mest 20 m, SSB och BPSK31.
QSL via PA3GZU, helst via byrån.

YM0TA, AS-123, fram till den 5 maj, CW, SSB och digitala sändarslag,
QSL via TA1ED.

JI1LET/JD1, AS-031, fram till den 5 maj, 40-6 m, CW, SSB och RTTY. QSL
via JI1LET.

På kommande:

HP4/W4JKC, NA-088, den 5-10 maj, 40-10 m, CW och SSB. QSL via W4JKC.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas US IPARC Annual Contest, 10-10 International
Spring QSO Party, ARI International DX Contest, New England QSO Party,
Foneralli och SRAL:s Grundtväling.

Nästa tisdag, den 6 maj står NAC VHF i tur och på torsdagen den 8 maj
NAC 50 MHz.

Nästa veckoslut tävlas EU CW Fraternizing CW QSO Party, FISTS Spring
Sprint, Alessandro Volta RTTY Contest, CQ-M International DX Contest
och SKCC Weekend Sprintathon.

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen den 11 maj
klockan 15:00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz +- QRM.

Redaktör/bulletinsammanställare: Annika Wahlström, OH2HSJ.
Översättare: Patrik Willför, OH6GDX