Svensk bulletin 19/2008

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL0819S
Kanslibulletin 19/08 17.5.2008

INNEHÅLL
Användning av 50-52 MHz i räddningsövningen "Nyland 2008"
Silent key
Radioamatörkurs i Vasa
Bemärkelsedagar
Radiopryldag i Petäjävesi
Traditionsradioevenemang 4.6.2008
Hami-Golf 2008
Märket i TV:n
DX-tips
Tävlingsnyheter
Kom med i landskampen Finland-Sverige
Nästa bulletin

Användning av 50-52 MHz i räddningsövningen "Nyland 2008"

Kommunikationsverket meddelar om avvikande temporärt bruk för
frekvensområdet 50-52 MHz. Kommunikationsverket har i
Radioamatörbestämmelsen (6G/2007 M) meddelat att radioamatörtrafiken
på ifrågavarande område är med sekundära rättigheter. I samband med
Natos Euroatlantiska kompanjondråd (Euro-Atlantic Partnership Council,
EAPC) och fredskompanjonskapet (Partnership for Peace, PfP)
civilsektors anordnas en internationell räddningsövning i Finland den
1-5 juni 2008. I samband med denna räddningsövning med namnet "Nyland
2008" används 50-52 MHz området nu även primärt för rörlig
radioamatörtrafik i huvudstadsområdet och Tusby i månadsskiftet
maj-juni. Kommunikationsverket påminner om att radioamatörstationerna
enligt bestämmelserna bör väja för övrig trafik på frekvensområdet
50-52 MHZ, detta gäller även övningen "Nyland 2008".

Silent key

SRAL:s kansli har nåtts av budet att vår amatörbroder Mikko
Känsäkoski, OH8ZX, lämnat oss. Vi hedrar Mikkos minne med en stunds
tystnad.

Radioamatörkurs i Vasa

Kursen anordnas som en s.k. "prep-kurs" enligt deltagarnas önskemål
och innehåller K-, T1- och T2-modulerna. Det har även funnits
efterfrågan på CW-kurser. Kurstidtabellen bestäms bland deltagarna.
Kursen påbörjas i slutet av månaden och fortsättning sker enligt
behov.

Anmälningar görs åt Rauno Vauramo per e-post rv & puv.fi eller per
telefon till numret 044 946 1691.

Bemärkelsedagar

60 år
19.05. Aapo Kääriäinen, OH4YB
21.05. Pekka Mäkelä, OH6WW

50 år
23.05. Antti Yrjölä, OH2MY / OH5YA

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Radiopryldag i Petäjävesi

Radiopryldagen, Finlands största och äldsta lopptorgsevenemang för
antik elektronik ordnas igen i Petäjävesti på Radio- ja puhelinmuseos
gård lördagen den 24 maj kl. 09.00-14.00.

På evenemanget som fokuserar sig på radion och telefoner har
traditionellt funnits såväl civil-, militär- som yrkesapparatur,
reservdelar och tillbehör.

Under evenemanget är det fritt inträde till muséet och cafeterian är
öppen. Mer information fås per telefon 0440 732 813. Information om
evenemanget fås även från webbplatsen http://www.radiomuseo.fi/.

Traditionsradioevenemang 4.6.2008

Det sjätte traditionsradioevenemanget anordnas på onsdagen den 4 juni
2008. Traditionsradioevenemanget är inte än tävling utan en hyllning
till över 40 år gamla radioapparater. Alla radioamatörstationer är
dock välkomna att delta!

Tiderna för aktivitet är följande:

CW 4.6.2008 kl. 9-11 SA.
AM 4.6.2008 kl. 13-15 SA.

Mer information fås från Kangasalan Radiokerhos webbplats http://sral.fi/oh3abn.

Hami-Golf 2008

Hami-Golf 2008 spelas på sommarlägret, på Revontuli Golfs bana
fredagen den 11 juli 2008 fr.o.m. kl. 11.00. Klasserna är OM, XYL och
OT, 18 hål pb/hcp. Anmälningar till Saku, oh2wc & sral.fi eller per
telefon 050 2423. Välkomna.

Märket i TV:n

Pasi, OH3WS, har denna vecka varit igång från Märket med anropet
OJ0/OG3A. Även TV1:s filmare var på plats, och programmet sänds
tidigast på tisdag morgon kl. 8:30.

Pasi har från det tidigare nämnda bestämt sig för att vara igång ännu
på söndagen den 18 maj. På morgonen är han ännu QRV men lägger ner
aktiviteten under förmiddagen. Banden som används är främst 20 och 30
m.

Pasi har deltagit i fyrsällskapets Märkets restaureringsprojekt, och
har således inte haft möjlighet att vara aktiv hela tiden.

DX-tips

9X0A Rwanda, ungefär under tre veckors tid. Operatören är aktiv under
sin fritid. Mest 20 m, SSB. QSL via KA1CRP.

3V8SS Tunisien, stationen är igång från scoutläger fram till den 26
maj. Alla band CW, SSB, RTTY, SSTV och PSK. Stationen deltar detta
veckoslut i EU PSK DX Contest och nästa veckoslut i CQ WPX CW. QSL via
IZ8FWN.

4U1UN FN:s huvudkvarter. Igång detta veckoslut, i synnerhet lägre
band. QSL via HB9BOU.

JD1BMM Minami Torishima, fram till den 22 maj, 80-6 m. QSL via byrån.

PA143ITU Nederländerna, specialanropet är igång fram till den 30 maj.
Anropet celebrerar ITU:s 143 års jubileum. 80-10 m, CW, SSB och en del
RTTY. Stationen deltar även i CQ WPX CW nästa veckoslut. QSL via
PA3CAL.

D4C, Cap Verde, deltar nästa veckoslut i CQ WW WPX CW i kategorin
Single Op./All Band/High Power. QSL via IZ4DPV.

5Z4DX Kenya, 14.5-11.6, alla band och sändarslag. Eventuellt igång
även från ögrupperna AF-067 och AF-040 den 25-26 maj. QSL direkt till
5Z4DX.

På kommande:

KH2/K1IWD och KH2/WX8C Guam, den 23-26 maj, deltar nästa veckoslut i
tävlingen CQ WW WPX med anropet KH2/WX8C. Kategorin är
Multi-Single/All Band. QSL till KH2/K1IWD HL1IWD och QSL till KH2/WX8C
via WX8C.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas K.S. Sainios minnestävling, EU PSK DX Contest,
MARAC SSB QSO Party, His Majesty The King of Spain Contest, Feld-Hell
Club Sprint och Baltic Contest.

Nästa tisdag, den 20 maj, står NAC SHF i tur och på onsdagen den 21
maj MOON Contest.

Nästa veckoslut tävlas CW-delen av CQ WW WPX Contest.

Kom med i landskampen Finland-Sverige

Landskampen OH-SM tävlas igen på VHF/UHF detta veckoslut. Ännu hinner du med.

CW-delen tävlas på lördagen den 17 maj kl. 1800-2200 UTC och
Phonedelen på söndagen den 18 maj kl. 0600-1000 UTC.

Tävlingsreglerna finns på SRAL:s webbplats på adressen http://www.sral.fi.

Kom med och säkra Finlands seger!

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen den 25 maj
klockan 15:00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz +- QRM.

Redaktör/bulletinsammanställare: Annika Wahlström, OH2HSJ.
Översättare: Patrik Willför, OH6GDX