Svensk bulletin 21/2008

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL0821S
Kanslibulletin 21/08 31.5.2008

INNEHÅLL
SRAL:s styrelses frågetimme 7.6
SRAL:s kansli söker efter ett kontorsbiträde
Anordningsrättigheterna för sommarläger 2009 finns att ansökas
Det nordiska VHF-UHF-SHF-lägret närmar sig!
Användning av 50-52 MHz i räddningsövningen Nyland 2008
Klubbarna meddelar
Bemärkelsedagar
Anmälningar till lägerskola fram till 5.6
Traditionsradioevenemang nästa onsdag 4.6
Radioamatörexamen i Uleåborg
En QSL-kortsförsändelse har kommit till SRAL:s kansli
NM-tävling i Radioorientering
DX-tips
Tävlingsnyheter
CW-delen av SRAL Field Day 2008 nästa veckoslut
Nästa bulletin

SRAL:s styrelses frågetimme 7.6

Nästa veckas lördag den 7 juni håller styrelsen sin frågetimme.
Frågetimmen börjar kl. 14:00 finsk tid och avslutas kl. 15:00 finsk
tid. Frekvensen är den traditionella 3685 kHz.

Till en början anmäler sig de närvarande styrelsemedlemmarna, varefter
ordet är fritt för frågor. Frågor kan även skickas i förväg till
förbundets kansli, till ordföranden eller styrelsemedlemmarna.

SRAL:s kansli söker efter ett kontorsbiträde

Ett timanställt kontorsbiträde söks till förbundets kansli får att
bistå i olika kansliarbeten. Lön och arbetstid enligt avtal. Platsen
fylls så snabbt som möjligt. Verksamhetsledare Jukka Heikinheimo,
OH2BR, ger mer information åt dem som är intresserade av uppgiften.
Kontakt antingen via e-post till toimisto & sral.fi eller under
kansliets öppettider per telefon: (09) 562 5973.

Anordningsrättigheterna för sommarläger 2009 finns att ansökas

Är din klubb intresserad av att anordna SRAL:s sommarläger nästa år?
Lägeranordningsrättigheterna finns att ansökas nu. SRAL:s styrelse
önskar ha ansökningarna tillhanda senast den 1 juli 2008.
Ansökningarna kan sändas per post till SRAL:s kansli eller per e-post
till adressen hallitus & sral.fi. Mer information om lägret fås från
SRAL:s kansli.

Det nordiska VHF-UHF-SHF-lägret närmar sig!

Det nordiska VHF-UHF-SHF-lägret anordnas den 12-15 juni 2008 i Sappee
i Pälkäne av Radioamatööritekniikan Seura.

På plats behandlas aktuella VHF-UHF-SHF-ärenden och ett
internationellt lopptorg. På söndag anordnas en exkursion till OH3SHF,
dvs. mikrovågsfyren i Tammerfors.

Lägeranmälningar tas offentligt emot fram till 1.6.2008, men
sengångare glöms inte, så det går även att anmäla sig efter detta
datum. Anmäl dig dock så snabbt som möjligt!

Anmälningarna görs på webbplatsen: http://www.rats.fi/VUSHF2008/, på
dessa sidor finns även övrig information om lägret.

Vi önskar även få anmälningar trots att det skulle vara fråga om ett
dagsbesök, framför allt ifall ni ämnar äta på lägret.

Användning av 50-52 MHz i räddningsövningen Nyland 2008

Kommunikationsverket meddelar om avvikande temporärt bruk för
frekvensområdet 50-52 MHz. Kommunikationsverket har i
Radioamatörbestämmelsen (6G/2007 M) meddelat att radioamatörtrafiken
på ifrågavarande område är med sekundära rättigheter. I samband med
Natos Euroatlantiska kompanjondråd (Euro-Atlantic Partnership Council,
EAPC) och fredskompanjonskapet (Partnership for Peace, PfP)
civilsektors anordnas en internationell räddningsövning i Finland den
1-5 juni 2008. I samband med denna räddningsövning med namnet "Nyland
2008" används 50-52 MHz området nu även primärt för rörlig
radioamatörtrafik i huvudstadsområdet och Tusby i månadsskiftet
maj-juni. Kommunikationsverket påminner om att radioamatörstationerna
enligt bestämmelserna bör väja för övrig trafik på frekvensområdet
50-52 MHZ, detta gäller även övningen "Nyland 2008".

Klubbarna meddelar

Itä-Suomen Radioharrastajats sommardagar

Itä-Suomen radioharrastajat håller sina sommardagar nästa vecka,
6-8.6.2008 i Harila som Ligger i Nordkarelska Liperi. Harila är
beläget i Vaivio, i kommunen Liperi, ca 15 km från Joensuu mot
Polvijärvi. Om inkvartering kan man fråga Harilan Lomakylä.

Pohhjois-Karjalan Radiokerho ry. önskar alla intresserade välkomna
till radiohobbyträffen. Evenemanget riktar sig till alla som har radio
som hobby. Ett lopptorg finns på lägret. Mer information fås från
OH7AB:s webbplats: http://www.oh7ab.fi/kesapaivat2008.htm.

Kouvolan Radiokerhos sommarläger

OH5AG:s traditionella sommarläger hålls den 7-8 juni i Kekäleniemi i Valkeala.

Preliminärt program för lördag 7.6.2008

kl. 11.00 Välkomstord och -kaffe - Juha, OH5CW
kl. 12.00 10 GHz fyrprojekt med ord och bilder - Ilkka, OH5IY
kl. 13.00 Försvarsutbildningsföreningen och radioamatörerna - Jari, OH5ZN
kl. 14.00 Information om Turva 2008 - Seppo, OH1VR
kl. 15.00 AO8A story - CQWW SSB 2007 - Kari, OH5XT
kl. 16.00 och framåt, noggrannare analys av programmet, bastubadande,
simning osv. .

Ingen deltagaravgift uppbärs detta år, men inkvartering inomhus kostar
12 euro/person. Det finns begränsat med utrymmen för inomhus
inkvartering, så det lönar sig att boka i tid. Vid behov kan du fråga
om inkvartering och annat som berör lägret av Esa, OH5KRQ genom e-post
oh5krq & sral.fi eller per telefon 050 512 9058. Mer information och
uppdateringar kommer till webbplatsen http://oh5ag.com och på
lägerdagen på repeatern på 145.700 MHz. Körinstruktioner från väg 46
(Valkeala Heinola) ända fram. Välkomna!

Bemärkelsedagar

75 år
01.06. Auvo Rusanen, OH8RK
02.06. Hannu Vuorela, OH5QM
06.06. Viljo Koponen, OH2GWY / OH2-9092
07.06. Taru Saukko, OH6RU

70 år
31.05. Jorma Pitkäniemi, OH2GGN / OH2-9065

60 år
01.06. Timo Hartikainen, OH2CD
04.06. Jouni Koskinen, OH2BJH / OH2TM

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar alla jubilarer.

Anmälningar till lägerskolan före 5.6

SRAL ordnar ungomarnas lägerskola i Lomakeskus Revontuli i Hankasalmi
3-10.7.2008. Genast efter lägerskolan hålls SRAL:s sommarläger på
samma plats.

Förra året utförde 17 ungdomar examen i elementär klass under
lägerskolan. Detta år finns igen möjligheten att under en veckas tid
bekanta sig med en ny, intressant hobby. Förutom att bekanta sig med
radioamatörverksamheten och studera inför examen stiftas bekantskap
till verksamheten genom QSOande och byggande, liksom av att njuta av
sommaren, simmande eftersom fritiden inte får glömmas bort. Målet med
lägret är examen i elementär klass.

Till lägret kommer unga radioamatörer. Lägerskoledeltagarna
inkvarteras i stugor som hör till semesteranläggningen. Även de
ungdomar som redan utfört examen i elementär klass är välkomna. De kan
fördjupa sin kunskap och kännedom om QSOande, byggande, telegrafi samt
enligt önskemål utföra examen för allmän klass.

Finlands Radioamatörförbund rf. stöder anordnande av lägerskolan, på
grund av vilket lägeravgiften kan hållas i 150 euro. Man kan anmäla
sig till lägerskolan genom att ta kontakt med Radioamatörförbundets
kansli, tfn (09) 562 5974 eller per e-post till toimisto & sral.fi.
Anmäl dig senast 5.6 kl. 17.00.

Traditionsradioevenemang nästa onsdag 4.6

Det sjätte traditionsradioevenemanget anordnas på onsdagen den 4 juni
2008. Traditionsradioevenemanget är inte än tävling utan en hyllning
till över 40 år gamla radioapparater. Alla radioamatörstationer är
dock välkomna att delta!

Tiderna för aktivitet är följande:

CW 4.6.2008 kl. 9-11 SA.
AM 4.6.2008 kl. 13-15 SA.

Mer information fås från Kangasalan Radiokerhos webbplats http://sral.fi/oh3abn.

Radioamatörexamen i Uleåborg

I Uleåborg hålls radioamatörexamen den 2 juni kl. 18.00. Examen hålls
på Uleåborg universitet. Anmälningar åt Juha, OH8CW, 050 351 8873.

En QSL-kortsförsändelse har kommit till SRAL:s kansli

SRAL:s har denna vecka fått en försändelse med QSL-kort. Kortbuntar
finns åt följande OH-stationer: OH2AA, OH2AAB, OH2AAV, OH2ABB, OH2AL,
OH2AQ, OH2AV, OH2BLD, OH2BSI, OH2EI, OH2FS, OH2GVB, OH2JLN, OH2LO,
OH2NM, OH2NRG, OH2UA och OH2VZ. Enstaka kort har även kommit åt flera
Andra. OH2BH, OH2MM och OH2BBM har kortlådor väntande. Välkomna till
kansliet för att hämta era kort.

NM-tävling i Radioorientering

NM-tävlingarna i Radioorientering ordnas detta år i Danmark, 26-27.7.
Tävlingsplatsen är Helsingör, som är beläget ca 50 km norr om
Köpenhamn. Tävlingen anordnas av Danmarks Radioamatörförbund, EDR.

80 meters radioorienteringstävlingen hålls på lördag den 26 juli och
på söndagen den 27 juli hålls två meters tävlingen. Klasserna är YL,
där kvinnor i alla åldrar kan delta och för männen ordnar juniorer,
dvs under 20 åringar, seniorer, dvs 20-39 åringar, old timers, dvs
40-54 åringar och veteraner, dvs över 55 åringar. I lagtävlingen
räknas resultaten från de två bästa tävlandena i varje land.

Den sista anmälningsdagen är 12 juli för dem som vill övernatta i
vandrarhem, för de andra är sista anmälningsdag den 19 juli. Mer
information om inkvartering och praktiska ärenden fås från SRAL:s byrå
eller SRAL:s webbplats http://www.sral.fi/tapahtumat.php.

DX-tips

4O/HA9RT Montenegro, fram till den 6 juni, HF-banden, mestadels CW.
QSL via HA9RT.

5X7FN Uganda, fram till slutet av juni, mestadels 40 och 20 m, SSB.
Operatören är igång under sin fritid. QSL via DC7NF.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas UBA-OSA WLC Contest och SRAL:s Grundtävling.

Nästa tisdag, den 3 juni, står NAC UHF i tur och på torsdagen den 5
juni NAC 10 m.

Nästa veckoslut tävlas Wake-Up! ARP Sprint, Open Season Ten Meter PSK
Contest, SEANET Contest, IARU Region 1 Field Day och SKCC Weekend
Sprintathon.

CW-delen av SRAL Field Day 2008 nästa veckoslut

Om en vecka, lördagen den 7 juni kl. 18.00 finsk tid börjar
telegrafidelen av årets fältdag. Inkommande fredag, den 6 juni, börjar
field day stationer byggas upp runtom europa, eftersom ifrågavarande
evenemang ordnas inom IARU Region 1.

Kombinera uteliv och samvaron i den bästa hobbyn. Ju fler deltagare
desto roligare, men ingen idé att sörja, eftersom man även ensam kan
uppnå field day stämning. Långvariga minnen och även en fartfylld helg
utlovas åt dem som söker.

Mer information fås från adressen http://www.sral.fi/oh4mfa/sralfd/.

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen den 8 juni
klockan 15:00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz +- QRM.

Redaktör/bulletinsammanställare: Annika Wahlström, OH2HSJ.
Översättare: Patrik Willför, OH6GDX