Svensk bulletin 32/2008

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL0832S
Kanslibulletin 32/08 23.8.2008

INNEHÅLL
Lediga platser i förbundet
Stipendium från Erkki Heinos minnesfond finns att sökas
Silent key
Klubbarna meddelar
Anmälning till övningen "Turva 2008" på Räddningsinstitutets sidor
Gemesam palaver för femmorna
Bemärkelsedagar
Radioamatörkurser
Tävlingsnyheter
Nästa bulletin

Lediga platser i förbundet

Finlands Radioamatörförund rf söker en verksamhetsledare och ett
kontorsbiträde.

Finlands Radioamatörförbund rf söker en verksamhetsledare fr.o.m.
1.1.2009. Den till uppgiften lämpliga personer förutsätts ha goda
förmågor att framträda, god förmåga att marknadsföra hobbyn samt god
förmåga att uttrycka sig skriftligt. Språkkunskapskraven är minst
nöjaktiga kunskaper i engelska. I uppgiften ingår även uppgifter som
hör till försäljningschefen i SRAT Oy.

I ansökningarna bör nämnas ifall den sökande söker till
verksamhetsdirektör på heltid eller deltid.

Ansökningarna jämte löneanspråk addresseras till styrelsen före den 30
september 2008 på adressen Finlands Radioamatörförbund rf,
Kaupinmäenpolku 9, PB 44, 00441 Helsingfors. Kuvertet märks med
"Verksamhetsledare".

I tillägg till ovanstående söks ett kontorsbiträde som arbetar med
timarbetsprincipen för att sköta olika kontorsarbeten under tiden 1.9
- 23.12.2008. Uppgiften kan eventuellt fortsätta ännu nästa år.
Förfrågningar åt verksamhetsledare Jukka Heikinheimo, e-post:
toimisto & sral.fi.

Stipendium från Erkki Heinos minnesfond finns att sökas

SRAL:s styrelse lediganslår ett stipendium på 500 euro för att sökas
från Erkki Heinos minnesfond. Stipendiet kan
sökas av unga (under 29 åringar) som studerar kommunikation, radio-
eller informationsteknik.
Motiverade ansökningar skall riktas till Förbundets styrelse fram till
den 30 septrember 2008 per e-post eller genom förbundets kansli.

Silent key

SRAL:s kansli har nåtts av budet att vår amatörbroder Arto Lätti,
OH3DH, lämnat oss. Vi hedrar Artos minne med en stunds tystnad.

Klubbarna meddelar

Vasa sexorna, OH6AA, ordnar inkommande onsdag, den 27 augusti 2008 en
temakväll med tema Turva 2008 påbörjandes kl. 19.00. Under kvällen
diskuteras Turva 2008 i Österbotten.

Anmälning till övningen "Turva 2008" på Räddningsinstitutets sidor

Det är önskvärt att alla som deltar i övningen "Turva 2008" den 6
september 2008 fyller i kursanmälningsblanketten på
Räddningsinstitutes webbplats. Genom att fylla i blanketten kan man
samtidigt söka om att övningsdagen är en repövningsdag.

En länk till blanketten finns på framsidan av webbplatsen
turva-2008.fi. Mitt på sidan finns en länk "Anmälan på
Räddningsinstitutets sidor". Den direkta adressen är
http://turva-2008.fi/Pelastusopisto.html.

Gemesam palaver för femmorna

Den gemensamma palavern för klubbarna i femmornas distrikt håll i
Leirikeskus Marjola i Villmanstrand lördagen den 13 september 2008 kl.
13.00. Anmälningar enligt möteskallelsen som sänts till klubbarna.
Anmälan sker senast 4.9.2008 per e-post oh5nz & sral.fi. Välkomna.
Saimaan Viitoset ry, OH5AB

Bemärkelsedagar

80 år
30.08. Esko Jusula, OH2WT

70 år
26.08. Pentti Pelto, OH3GQM / OH3-9317

60 år
26.08. Harri Heinonen, OH2-4527
27.08. Matti Lillvis, OH6NPJ

50 år
29.08. Markku Korhonen, OH7UV / OH8UV / OH7-106

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Radioamatörkurser

Keski-Suomen radioamatöörit ry. ordnar en elementärkurs för blivande
radioamatörer. Kursplatsen är Monitoimitalo/radioklubben, Kuntoportti
3, Jyväskylä. Kursen påbörjas eventuellt 25.9 kl. 18.00 ifall det
finns tillräckligt med deltagare. Meddela om ditt deltagande så fort
som möjligt åt Jyrki Savonen, OH6VV per telefon (014) 264 049 eller
e-post oh6vv & sral.fi.

Kouvolan putkiradiomuseo inleder radioamatörkursen år 2008 med en
presentation av verksamheten söndagen den 5 oktober kl. 17,00.
Kurskvällarna är på söndagar och slutar med radioamatörexamen för
elementär nivå i december. Adressen till Rörradiomuséet är Pajaraitti
1, Kouvola. För mer information om kursen och anmälningar, kontakta
Heikki, OH5GES, 041 544 2554 eller Pekka, OH4QN 050 564 9049.

I Joensuu hålls ett infotillfälle om kursen den 5 oktober 2008 kl.
14.00. Evenemanget hålls i Pohjois-Karjalan Radiokerhos utrymmen på
adressen Tonttulankatu 20 i Joensuu. Mer information fås av Arto,
OH7BD, tfn 050 567 0139.

I Tavastehustrakten ordnas på Vanajaveden opisto (dvs
medborgarinstitutet) en radioamatörkurs under fyra lördagar.
Kursdagarna är 1-22.11.2008 klockan 10-15. I studierna fördjupar man
sig i radioamatörverksamhet och den elektronik som behövs i
verksamheten. Efter studierna är det möjligt att utföra en
radioamatörexamen för elementär klass. Kursens dragare är Juha
Cederlund, OH3RF. Platsen är Opistotalo, Turenki på adressen
Taimistotie 4 i Janakkala.

Till kursen anmäler man sig genom Vanajaveden Opisto. Genom nätet gör
man det lättast via adressen http://www.vanajavedenopisto.fi/.
Kursnumret hjälper sökande via snabbsökningen. Numret är 2198402.
Anmälningar kan även göras per telefon må-to kl. 10-16 på
telefonnummer (03) 621 2572. Mottagning av anmälningar har börjat.

Tävlingsnyheter

Nästa tisdag, den 26 augusti tävlas NAC 2,3 GHz + up och onsdagen den
27 augusti SKCC Weekday Straight Key Sprint.

Nästa veckoslut, den 30-31 augusti tävlas SCC RTTY Championship, ALARA
Contest, YO DX HF Contest och SARL HF Contest.

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen den 31
augusti klockan 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.

Redaktör/bulletinsammanställare: Annika Wahlström, OH2HSJ.
Översättare: Patrik Willför, OH6GDX