Svensk bulletin 40/2008

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL0840S
Kanslibulletin 40/08 18.10.2008

INNEHÅLL
SRAL:s val
Bemärkelsedagar
Scoutläger i etern
ITE-evenemang
Radioamatörkurset
CCF/OHDXF Contest & DX Meeting
Finländare i världen
Tävlingsnyheter
W-6AH Members tävling
Yngling, vill du bli en tävlare?
Nästa bulletin

SRAL:s val

Under SRAL:s höstmöte den 22 november väljs en ordförande för en
period på två år och två styrelsemedlemmar för en period på tre år.

Kandidater i ordförandeval:
2. Raimo Lehto, OH2BCI

Kandidaterna i styrelsevalet
3. Merja Koivaara, OH1EG
4. Antti Salmenlinna, OH2MNI
5. Rasmus Weijola, OH6KH

Kandidatpresentationerna finns att läsas på valsidorna på webbadressen
http://sral.fi/vaalit08/. Presentationerna publiceras även i
novembernumret av tidningen Radioamatööri.

De handlingar som hör till kandidatnomineringen finns att läsas på
SRAL:s webbplats under medlemssidorna: http://sral.fi/members/.

Understödsskrifter som publiceras på webben kan sändas per e-post till
adressen webmaster & sral.fi. Skriverierna bör följa god smak och sed.

Postomröstningsmaterialet sänds till de röstberättigade med
novembernumret av tidningen Radioamatööri. De som inte har röstat
postledes, kan även rösta på höstmötesplatsen i Seinäjoki den 22
november. På höstmötesplatsen bör den röstande förbereda sig på att
kunna styrka sin identitet. De medlemmar som bor utomlands får
omröstningamaterialet per post på förhand genom att meddela åt
sekreteraren i valutskottet att de önskar få det.

Klubbarna kan rösta genom postomröstning eller på höstmötesplatsen.
Röstandet får på mötet skötas av en av klubben befullmäktig medlem,
som bör ha ett utdrag från klubbens styrelsemötesprotokoll eller en
person som har namnteckningsrätt för klubben. Detta gäller såväl
postomröstning som röstning på höstmötesplatsen.

Valförteckningen över de röstberättigade finns att granskas hos
sekreteraren i valutskottet under de tider Finlands
Radioamatörförbunds kansli är öppet. I förteckningen finns alla
person- och klubbmedlemmar som godkänts som medlemmar fram till den 27
september 2008.

Bemärkselsedagar

70 år
20.10. Jaakko Tuominen, OH1TX / OH0TX
21.10. Knut-Johan Wiren, OH2FH
22.10. Raimo Karttunen, OH3BHL
24.10. Leonid Shevchuk, OH2HEN
27.10. Kari Hukki, OH3HB

60 år
25.10. Esko Kuuslahti, OH3KF

50 år
18.10. Esko Petäjä, OH6MQM
23.10. Hannu Jokinen, OH2NCP
26.10. Rasmus Weijola, OH6KH / OH6ADHD

Finlands radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Scoutläger i etern

Om en vecka, dvs 18-19.10 fylls radioamatörbanden av scouternas
radioamatörstationer. 500 000 scouter runtom världen deltar i det
traditionella Jamboree-On-The-Air, dvs JOTA-evenemanget, för att byta
senaste nytt med andra scouter. Samtidigt fås en personlig touch till
radioamatörverksamhetens mångsidiga värld. Ca 10 000
scoutradioamatörstationer väntas vara igång.

Evenemanget började igår den 18 oktober klockan 00.01 och avslutas
idag, den 19 oktober klockan 23.59 lokaltid i varje land.

Huvudstationen i Finland är OH2JAM, och QTH är denna gång Kajana.

Finlands Scoutorganisations samtliga 14 stationer är igång från olika
håll i Finland med S-, SUF- och SGF-suffix. Nu är det alltså ett
perfekt tillfälle att samla poäng till scouternas SUF-award.

Öppningsceremonierna för de finska stationerna hölls igår, lördag kl.
12.00 finsk tid på 3710 kHz. OH2JAM använde sin öppningstur, varefter
alla JOTA-stationer anmälde sin närvaro till huvudstationen OH2JAM.
Scoutstationer kallar på varann med "CQ JAMBOREE" eller med telegrafi
"CQ JAM"

Scoutstationerna har scheds: lördag kl. 13.00 finsk tid på 7080 kHz
och kl 15.45 finsk tid på 3740 kHz.

På söndag hålls scheds kl. 12.00 finsk tid på 7080 kHz och kl. 13.00
finsk tid på 3740 kHz.

Ifall det på de nämnda frekvenserna finns andra stationer eller
störningar strävar vi till att hitta en bättre frevens så nära dessa
som möjligt.

De radioamatörstationer som deltar i JOTA kan lägga till ett /J i sina
anrop. Den internationella huvudstationen är igång från Geneve med
anropet HB9S. De flesta radioamatörstationer från scoutorganisationer
känns igen från bokstäverna JAM och S.

Mer information fås från internetadresserna:
http://www.jota.partio.net och http://www.scout.org/jota.

ITE-evenemang

Kangasalan Radiokerho, OH3ABN, anornar ett ITE-evenemang nästa söndag,
den 2 november 2008. I evenemanget hålls kontakter med självgjorda
sändare, dvs. ITE-sändare. Syftet med det lekfulla evenemanget är att
hålla kontakter på 80 meter, utan att vara en tävling.

Tiderna för evenemanget är följande:

CW: söndag 2.11 kl. 9-11 finsk tid på CW-delen av 80 meter.

SSB/AM: slndag 2.11 kl. 12-14 finsk tid på SSB-delen av 80 meter.

Ifall du deltar i evenemanget med ITE-sändare och önskar få ett unikt
diplom i din e-post, sänd en lista på den utrustning du använt och de
kontakter du höll till adressen oh3abn & sral.fi.

Mer information får du från adressen www.oh3abn.net.

Radioamatöörikursseja

I Åbo anordnas en grundkurs för radioamatörer. Kursen inleds 22.10
klockan 18.00. Kursen hålls i OH1AA:s utrymmen på Stålarmsgatan 3,
Åbo. Förfrågningar och anmälningar till Esa, OH1GU, tfn 040 527 3661.
Man kan även anmäla sig åt Alpo, OH1MG, tfn 0440 461 860. Välkomna.

OH3TR anordnar en radioamatörkurs i Hervanta, Tammerfors. Syftet är
att gå igenom de saker K- och T1-modulerna innehåller. Även
undervisning på T2-nivå erbjuds åt de som önskar. Den första
kurskvällen hålls nästa tisdag, den 28 oktober, fr.o.m. kl. 18.00 då
uppsamling på klubbrummet för OH3TR sker. Information om hur du hittar
till klubbrummet och mer information om kursen finns på webben:
http://oh3tr.ele.tut.fi/suomi/kurssi/. Jimmy Turunen, OH3FFB tar emot
anmälningar till e-post adressen förnamn.efternamn & tut.fi.

I Tavastehustrakten i Vanajaveden opisto, dvs medborgarinstitutet,
ordnas under fyra lördagar en radioamatörkurs. Kursdagarna är
1-22.11.2008, klockan 10-15.

I studierna fördjupar man sig i radioamatörverksamheten och den
elektronik som ingår däri. Efter studierna finns det möjlighet att som
avslutning på kursen genomföra radioamatörexamen för elementär klass.
Kursens dragare är Juha Cederlund, OH3RF. Platsen är Medborgarhuset,
Turenki, Taimistotie 4, Janakkala.

Kursanmälningar tas emot på Vanajaveden Opisto. Genom nätet sker det
smärtfriast via adressen http://www.vanajavedenopisto.fi/. Kursnumret
hjälper snabbsökningen. Numret är 2198402. Anmälning kan även göras
per telefon må-to kl. 10-16 till nummer (03) 621 2572. Anmälningstiden
har börjat. Det finns ännu lediga platser på kursen.

CCF/OHDXF Contest & DX Meeting

Contest Club Finlands och OH DX Foundations traditionella tävlings-
och DX-kryssning ordnas 16-18.1.2009.

Båten avgår från Helsingfors på fredagen klockan 17.30. Uppsamling och
de första presentationerna finns i programmet kl. 18.00-20.15.
Kvällmaten börjar kl. 20.30. Lördagens presentationer hålls klockan
11.00 - 16.15 och Contest/DX-måltiden börjar kl. 20. Båten ankommer
till Helsingfors på söndag klockan 09.45.

Mer information fås från adressen: http://www.contestclubfinland.com/CCF/.

Finländare i världen

XU7MDY kommer igång 23.10.2008 och stänger 8.11.2008. Operatörer som
deltar är OH4YR, OH4KBC, OH3BHL och OH4MDY, med lokala anrop XU7YYR,
XU7KBC och XU7BHL.

I tillägg till 6 meters bandet HF-banden i synnerhet på CW, och även
lägre band skall testas. På grund av den låga solaktiviteten aktiveras
de låga banden på veckan som följer tävlingen CQ WW. Nya antenner förs
till platsen för låga band.

Det är även möjligt att XU7MDY är aktiv med digitala sändarslag,
förutom RTTY även PSK31. Monsunperioden håller på att sluta i området,
så de statiska spraken lär vara av klassen 59 plus.

Lyssna på CW-områdena: 1822, 3502, 7006, 10104, 14007, 21007, 24892
och 28020 kHz.

SSB på 20 m lär hittas i närheten av 14160 kHz. Enligt normal vana
meddelas efter de första finska stationerna loggats på SSB på finska
ifall andra finländare är på frekvensen och även "finlänare 15 upp".
Då plockar jag finländare från 15 kHz upp. På CW kan du i samband med
CQ höra "OH kuusi uppia" och då skall OH-stationer vara 6 kHz upp
trots att övrig pileup är 1-3. Dessa specialfrekvenser blir sådana att
störningar inte finns och även svagare signaler kan höras. Detta
önskemål från QRP-människor.

Lägg under inga omständigheter de "up-frekvenser" jag nämner på
clustern, i så fall dyker resten av Europa upp på samma frekvens och
fördelen tappas.

XU7MDY deltar även i CQ WW SSB på alla band.

QSL-kort för OH-stationer sänds via byrån direkt jag kommer till
hemlandet, utan separat begäran. Vi hörs på banden!

E-post strävar jag att läsa dageligen och schedönskemål beaktas.
Adressen är xu7mdy & gmail.com. Hälsar XU7MDY.

En finsk-estnisk-spansk grupp deltar detta veckoslut i tävlingen
CQWW:s SSB del från Pekka, EA8AH/OH1RY:s station på Gran Canaria.
Anropet är AO8A. Tävlingskategorin är Multi-2. Världsmästerskapet som
vanns förra året är nu avbrutet. OH-kontakter önskas på alla band, 160
- 10 m.

9H3YL igång från Malta. 9H3YL Malta, igång 1–8 november 2008.
HF-banden, såväl CW som SSB. Som operatör fungerar Anne, OH2YL. QSL
via OH2YL.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas LZOCC 80 m Sprint Contest, JARTS WW RTTY
Contest, Worked All Germany Contest, W/VE Islands QSO Party och
tävlingen W-6AH Members.

Nästa tisdag, den 21 oktober, står NAC SHF i tur.

Nästa veckoslut tävlas SKCC Sprint, CQ WW DX Contest SSB-del och 10-10
International Fall QSO Party.

W-6AH Members tävling

I morgon på söndag kl. 1000 UTC tävlas W-6AH tävlingen som anordnas av
Seinäjoen Seudun Radioamatöörit ry. Det som gör tävlingen speciell är
att banden denna gång är 80 m och 160 m.

Reglerna finns på SRAL:s tävlingssidor och anordnarnas webbplats
http://www.oh6ah.org.

I tävlingen finns separata CW- och SSB-delar, av vilka bägge varar en
timme. Perioder finns inte och stationer får köras en gång per
band.Även poängen räknas separat för banden.
Den maximala effekten för alla är 100 w. Notera även
effektbegränsningarna på 160 m från bestämmelserna.

Priserna delas ut på SRAL:s höstdagar i Seinäjoki.

Välkomna med för att testa hur inhemska kontakter fungerar på 160 m!

Yngling, vill du bli en tävlare?

Den finska kontesthistorian har stora traditioner: många strålande
resultat från kategorierna single op, M/S, M2 och M/M.

Vi har alltid kämpat i dåliga konditioner, med dålig multiplierstats,
varpå det i Finland lyfts upp en grupp väldigt tävlingsinriktade
stationer bland amatörpopulationen.

Dock bör det bekännas att den finska tävlingsverksamheten under de
senaste åren förgubbats och yngre, nya entusiastiska operatörer inte
dykt upp i desto större omfattning. Till en del är detta ett problem
som återspeglar sig i hela radioamatörverksamheten, men i synnerhet i
tävlingsverksamheten.

En orsak är säkert det att nya unga amatörer inte alltid har
möjligheten att bygga en sådan station åt sig, varifrån tävlande på
HF-banden skulle vara möjligt och motiverande. Det samma gäller även
många lokala klubbar. En brist på s.k. äldre tutorer hjälper inte
heller situationen.

Även vårt gäng i Mustila, på stationen OH5Z är på samma sätt
förgubbat, men elden djupt inne flammar ännu upp för tävlingar.

Det är dags för den finska tävlingsverksamheten att ta ett steg i
framtiden och försäkra frammarschen av nya unga och motiverade genom
att skola dem och fungera som tutorer åt dessa.

Vi på OH5Z har beslutat ta emot utmaningen. Med anledning av detta
grundas Mustila Contest Academy. Syftet med denna verksamhet är att
finns nya unga och entusiastiska radioamatörer som är intresserade av
tävlingsverksamhet och som vi kommer att fungera som tutorer åt och
skola. I programmet ingår teoretisk skolning om tävlingar, upptäckt av
svagheter och finslipande av dessa till styrkor samt vidareutveckling
av styrkorna.

Vi strävar till att erbjuda mångsidig, utlärande och inspirerande
tävlingsupplevelser för att blåsa till tävlingsglöden till en
ordentlig eld samt upprätthålla denna så att tävlandet även i
framtiden är en del av amatörkarriären.

Till Mustila Contest Academy kan du anmäla dig nu under hösten.
Berätta kort om dig själv och din tidigare radioamatörverksamhet,
eventuella tävlingserfarenheter samt en kort motivering varför just du
borde bli vald till den första gruppen. Som jag redan nämnden är vi
förgubbade och söker efter unga förmågor som är under 30 år och
intresserade av tävlingsverksamhet.

Vi erbjuder redan nu en möjlighet att delta i CQ WW SSB tävlingen
denna höst åt två unga som redan har en del tävlingserfarenhet att
följa med internationellt tävlande, lyssna på banden, lära sig om
operationen och eventuellt hålla en del QSOn under handledning av en
tutor. Ifall du är intresserad, meddela oss om det per e-post efter
bulletinen.

Till de som väljs till den första gruppen meddelar vi före december.

Anmälningar och eventuella förfrågningar per e-post till adressen
oh6gle & oh5z.com. Bekanta er med station på adressen
http://www.oh5z.com, sidorna förnyas inom en nära framtid.

Contest is! Mustila Contest Academy

Nästa bulletin

Nästa bulletin sönds om en vecka, lördagen den 25 oktober, klockan
15.00 finsk tid från OH6A i Vasa på 3720 kHz +- QRM.

Redaktör/bulletinsammanställare: Annika Wahlström, OH2HSJ.
Översättare: Patrik Willför, OH6GDX