Svensk bulletin 41/2008

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL0841S
Kanslibulletin 41/08 25.10.2008

INNEHÅLL
Följande SRAL:S styrelsens frågetimmar
SRAL:s Höstdagar
Silent key
ITE-evenemang
Bemärkelsedagar
Dokumentär om radiohobbyn
Radioamatörkurser
DX-tips
IOTA-tips
Tävlingsnyheter
Nästa bulletin

Följande SRAL:S styrelsens frågetimmar

Följande styrelsens frågetimme hålls nästa veckas lördag, den 1
november kl 14.00 finsk tid på 3685 kHz. Efter frågetimmen sänds ingen
bulletin p.g.a. helgdag.

På höstdagarna 22.11 hålls SRAL:s frågetimme kl. 12.00.

På grund av självständighetsdagen flyttas frågetimmen i december med
en vecka. Frågetimmen hålls således 13 december kl. 14.00 på den
bekanta frekvensen 3685 kHz.

SRAL:s Höstdagar

SRAL:s Höstdagar hålls i Seinäjoki lördagen den 22 november 2008.
Evenemanget anordnas av Seinäjoen Seudun Radioamatöörit ry, OH6AH.
Platsen för evenemanget är Törnävän toimipiste, som är en del av
Seinäjoen Koulutuskeskus och är belägen på adressen Törnäväntie 24.

Programmet för Höstdagarna

kl. 09.00 Dörrarna öppnas
Kl. 10.00 Öppningsceremoni - OH2BCI och en representant för OH6AH
Kl. 11.00 Presentation av Scandinavian Weekend Radio - representant från SWR
Kl. 11.00 VHF/UHF-forum - OH6ZZ
Kl. 11.00-15.00 VOACAP-workshop - OH6BG
Kl. 12.00 Styrelsens frågetimme
kl. 12.00 Ungdomsforum - OH3NOB
Kl. 13.00 Tävlingsforum, Superstationen OH8X från norr - OH6KN
Kl. 13.00 Digiradion och repeatrarna i praktiken - OH2LAK
Kl. 14.00 T66T Afghanistan - OH6MKL
Kl. 14.00 YL-träff - OH6LC och OH6MLC
Kl. 15.00 Jordning och potentialutjämning av en RA-station - OH6TY
Kl. 15.00 APRS-forum - OH2JIU
Kl. 15.45 Informationstillfälle för sommarlägret år 2009 -
Representant för OH8TA
Kl. 16.00 SRAL:s stadgeenliga höstmöte

På höstdagarna finns ett lopptorg som är öppet kl. 09.00-16.00.

Sorterade QSL-kort tas emot i anmälningspunkten. Klubbarna i
OH6-distriktet och sådana OH6-amatörer som får sina kort direkt kommer
till Höstdagarna med QSL-managern för OH6-distriktet, ifall man kommit
överens om det med managern. OH6-klubbarna kan gärna meddela den
persons namn åt vilken korten utlämnas. QSL-managern för
OH6-distriktet, Jussi-Pekka Turja, OH6LMH nås bäst per e-post.
"omakutsu" fungerar.

På mötes platsen kan man rösta fr.o.m. kl. 13.30 fram till höstmötet börjar.

Lunch serveras från kl. 11.00 till kl. 14.00. Läroanstaltens kantin är
även öppen 09.00 - 16.00.

Mer information fås från novembernumret av tidningen Radioamatööri som
utkommer inom en nära framtid.

Silent key

Kansliet har nåtts av budet att våra amatörbröder Kari Salonen, OH2JYR
och Tapio Sormunen, OH2-9257, lämnat oss. Vi hedrar Karis och Tapios
minne med en stunds tystnad.

ITE-evenemang

Kangasalan Radiokerho, OH3ABN, anornar ett ITE-evenemang nästa söndag,
den 2 november 2008. I evenemanget hålls kontakter med självgjorda
sändare, dvs. ITE-sändare. Syftet med det lekfulla evenemanget är att
hålla kontakter på 80 meter, utan att vara en tävling.

Tiderna för evenemanget är följande:

CW: söndag 2.11 kl. 9-11 finsk tid på CW-delen av 80 meter.

SSB/AM: slndag 2.11 kl. 12-14 finsk tid på SSB-delen av 80 meter.

Ifall du deltar i evenemanget med ITE-sändare och önskar få ett unikt
diplom i din e-post, sänd en lista på den utrustning du använt och de
kontakter du höll till adressen oh3ab & sral.fi.

Mer information får du från adressen www.oh3abn.net.

Bemärkelsedagar

75 år
08.11. Matti Myllylä, OH1-2177

70 år
27.10. Kari Hukki, OH3HB
06.11. Eero Vanhala, OH5OI

60 år
25.10. Esko Kuuslahti, OH3KF
28.10. Pekka Reponen, OH3NRT
06.11. Rolf Rintamäki, OH6LJJ
09.11. Sakari Räisänen, OH3SM
10.11. Matti Paunonen, OH3JTJ

50 år
26.10. Rasmus Weijola, OH6KH / OH6ADHD
31.10. Ari Mononen, OH2MPI / OH2-996
01.11. Mikko Wuoristo, OH4HJR

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Dokumentär om radiohobbyn

Teemu, OH8-9663, håller på att göra en dokumentärfilm om radiohobbyn
som sitt elevpraktikarbete. Han studerar på AV-kommunikation på
Ammattiopisto Luova i Uleåborg. Syftet är t.ex. att en radioamatör
berättar om hobbyn, hur han/hon började och varför. Även olika
delområden inom hobbyn kan presenteras. Finns det någon i
Uleåborgstrakten eller kanske även längre itfrån som kunde tänka sig
att ställa sig framför en kamera.

Det är fråga om ett elevarbete, vilket innebär nollbudget, så inga
arvoden kan betalas. Dokumentären bör vara klar i något skede nästa
vår, så ta kontakt med Teemu så snabbt som möjligt per e-post
teemu.karjalainen & pp2.inet.fi. Även idéer kan erbjudas.

Radioamatörkurser

OH3TR anordnar en radioamatörkurs i Hervanta, Tammerfors. Syftet är
att gå igenom de saker K- och T1-modulerna innehåller. Även
undervisning på T2-nivå erbjuds åt de som önskar. Den första
kurskvällen hålls nästa tisdag, den 28 oktober, fr.o.m. kl. 18.00 då
uppsamling på klubbrummet för OH3TR sker. Information om hur du hittar
till klubbrummet och mer information om kursen finns på webben:
http://oh3tr.ele.tut.fi/suomi/kurssi/. Jimmy Turunen, OH3FFB tar emot
anmälningar till e-post adressen förnamn.efternamn & tut.fi.

I Tavastehustrakten i Vanajaveden opisto, dvs medborgarinstitutet,
ordnas under fyra lördagar en radioamatörkurs. Kursdagarna är
1-22.11.2008, klockan 10-15.

I studierna fördjupar man sig i radioamatörverksamheten och den
elektronik som ingår däri. Efter studierna finns det möjlighet att som
avslutning på kursen genomföra radioamatörexamen för elementär klass.
Kursens dragare är Juha Cederlund, OH3RF. Platsen är Medborgarhuset,
Turenki, Taimistotie 4, Janakkala.

Kursanmälningar tas emot på Vanajaveden Opisto. Genom nätet sker det
smärtfriast via adressen http://www.vanajavedenopisto.fi/. Kursnumret
hjälper snabbsökningen. Numret är 2198402. Anmälning kan även göras
per telefon må-to kl. 10-16 till nummer (03) 621 2572. Anmälningstiden
har börjat. Det finns ännu lediga platser på kursen.

DX-tips

En finsk-estnisk-spansk grupp deltar detta veckoslut i tävlingen
CQWW:s SSB del från Pekka, EA8AH/OH1RY:s station på Gran Canaria.
Anropet är AO8A. Tävlingskategorin är Multi-2. Världsmästerskapet som
vanns förra året är nu avbrutet. OH-kontakter önskas på alla band, 160
- 10 m.

9H3YL igång från Malta. 9H3YL Malta, igång 1–8 november 2008.
HF-banden, såväl CW som SSB. Som operatör fungerar Anne, OH2YL. QSL
via OH2YL.

Stationer som deltar i SSB-delen av tävlingen CQWW detta veckoslut:

3V8BB Tunisien, Multi Op-kategori. QSL via YT1AD.

9M4SMO Öst-Malaysia, Multi/Single-kategorin. QSL via JH1WXT.

B7P Kina, Multi/Single-kategorin. QSL via BD7IXG. Från kina är även
B1Z igång, i kategorinMulti/Single. QSL via EA7FTR.

CN2R Marocko, Single Op/Single Band, 160 m. QSL via W7EJ.

CU2X Azorerna, Toni, OH2UA, är igång i kategorin Single Op./All Band.
QSL via OH2BH.

ER0FEO Moldavien, i kategorin Single Op/All Band. QSL via UR5FEO.

AH2R Guam, Multi/Single-kategorin. QSL via JH7QXJ.

TI1R Costa Rica, Multi/Two-kategorin. Efter tävlingen är man QRV fram
till den 28 oktober. QSL via TI2JCY.

XW1A Laos, Single Op./All Band-kategorin. QSL via E21EIC.

IOTA-tips

ZA0/IK7JWX, ZA0/I0SNY, ZA0/I8YGZ, ZA0/I8LWL och ZA0/IK2AQZ, EU-169,
fram till den 29 oktober. Alla band och sändarslag. Operatörerna
deltar även i CQ WW SSB detta veckoslut. QSL via hemanrop.

P29NI, fram till den 3 november, först OC-181, sedan OC-041. Alla
band. QSL för OC-181 via SM6CVX och för OC-041 via G3KHZ.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas SKCC Sprint, CQ WW DX Contest SSB och 10-10
International Fall QSO Party.

Nästa tisdag, den 28 oktober, står NAC 2,3 GHZ + up i tur.

1-7.11 tävlas HA-QRP Contest. Nästa veckoslut tävlas IPA Radio Club
Contest, Ukrainian DX Contest, High Speed Club CW Contest, DARC 10 m
Digital Contest Corona och SRAL:s grundtävling.

Tisdagen den 4 november står NAC VHF i tur och torsdag 6 november NAC 10 m.

Under det andra veckoslutet i november tävlas WAEDC Contest, Japan
International DX Contest, OK/OM DX Contest, SL Contest, CQ-WE Contest
och SKCC Weekend Sprintathon.

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds om två veckor, söndagen den 9 november, klockan
15.00 finsk tid från OH6A i Vasa på 3720 kHz +- QRM.

Redaktör/bulletinsammanställare: Annika Wahlström, OH2HSJ.
Översättare: Patrik Willför, OH6GDX