Svensk bulletin 42/2008

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca$SRAL0842S
Kanslibulletin 42/08 8.11.2008

INNEHÅLL
Postomröstning
Publicering av en elektronisk Radioamatööri har påbörjats
SRAL:s höstdagar 22.11.2008
Silent key
Klubbarna meddelar
Bemärkelsedagar
QSL-kort har kommit till SRAL:s kansli
DX-tips
IOTA-tips
Tävlingsnyheter
Nästa bulletin

Postomröstning

Postomröstningsmaterialet till SRAL:s styrelseval har sänts åt de
röstberättigade med novembernumret av tidningen Radioamatööri den 3
november.

Alla personmedlemmar och klubbar som godkänts som medlemmar i SRAL
minst åtta veckor före höstmötet är röstbrättigade. Att vara godkänd
som medlem innebär att styrelsen godkänt personen som medlem i sitt
möte. Det senaste styrelsemötet före åtta veckors tidsfristen hölls
den 25 september, så ifall du blivit medlem efter detta har du ingen
rösträtt. De icke-röstberättigade får inte heller något
omröstningsmaterial med tidningen.

Röstningsinstruktionerna finns på röstningsblanketten samt på sidan 9
i novembernumret av tidningen Radioamatööri. I tidningen finns även
presentation av kandidaterna. Postomröstningsblanketten bör returneras
senast den 17 november.

Klubbarna kan rösta genom postomröstning eller på höstmötesplatsen.
Röstandet får på mötet skötas av en av klubben befullmäktig medlem,
som bör ha ett utdrag från klubbens styrelsemötesprotokoll eller en
person som har namnteckningsrätt för klubben.

Ifall det inte fanns något postomröstningsmaterial i din tidning,
kontakta SRAL:s kansli, tfn (09) 562 5988 eller genom e-post
oh2hsj & sral.fi.

Ifall en medlem inte har använt sin rösträtt i postomröstningen, kan
denne rösta på höstmötesplatsen i Seinäjoki den 22 november 2008 kl.
13.30 - 16.00. De som röstar på höstmötesplatsen bör bereda sig på att
bestyrka sin identitet.

På höstmötes platsen kan en av en klubb befullmäktigad person rösta
för klubben ifråga, och bör då uppvisa ett utdrag ur protokollet för
det styrelsemöte där beslut fattats om att befullmäktiga personen att
rösta. Även medlemmar av klubbars styrelser som har namnteckningsrätt
kan rösta för en klubb.

Publicering av en elektronisk Radioamatööri har påbörjats

Tidningen Radioamatööri finns att läsas i pdf-format på medlemssidorna
på SRAL:s webbplats. Adressen är http://www.sral.fi/members/.
Tidningen publiceras med liten fördröjning. Utgivandet av
papperstidningen fortsätter som normalt.

På medlemssidorna på SRAL:s webbplats publiceras även spalten
"Tavarapörssi" under följande vardag efter att papperstidningen
utgivits.

SRAL:s höstdagar 22.11.2008

SRAL:s Höstdagar hålls i Seinäjoki lördagen den 22 november 2008.
Evenemanget anordnas av Seinäjoen Seudun Radioamatöörit ry, OH6AH.
Platsen för evenemanget är Törnävän toimipiste, som är en del av
Seinäjoen Koulutuskeskus och är belägen på adressen Törnäväntie 24.

Programmet för Höstdagarna

kl. 09.00 Dörrarna öppnas
Kl. 10.00 Öppningsceremoni - OH2BCI och en representant för OH6AH
Kl. 11.00 Presentation av Scandinavian Weekend Radio - representant från SWR
Kl. 11.00 VHF/UHF-forum - OH6ZZ
Kl. 11.00-15.00 VOACAP-workshop - OH6BG
Kl. 12.00 Styrelsens frågetimme
kl. 12.00 Ungdomsforum - OH3NOB
Kl. 13.00 Tävlingsforum, Superstationen OH8X från norr - OH6KN
Kl. 13.00 Digiradion och repeatrarna i praktiken - OH2LAK
Kl. 14.00 T66T Afghanistan - OH6MKL
Kl. 14.00 YL-träff - OH6LC och OH6MLC
Kl. 15.00 Jordning och potentialutjämning av en RA-station - OH6TY
Kl. 15.00 APRS-forum - OH2JIU
Kl. 15.45 Informationstillfälle för sommarlägret år 2009 -
Representant för OH8TA
Kl. 16.00 SRAL:s stadgeenliga höstmöte

På höstdagarna finns ett lopptorg som är öppet kl. 09.00-16.00.

Sorterade QSL-kort tas emot i anmälningspunkten. Klubbarna i
OH6-distriktet och sådana OH6-amatörer som får sina kort direkt kommer
till Höstdagarna med QSL-managern för OH6-distriktet, ifall man kommit
överens om det med managern. OH6-klubbarna kan gärna meddela den
persons namn åt vilken korten utlämnas. QSL-managern för
OH6-distriktet, Jussi-Pekka Turja, OH6LMH nås bäst per e-post.
"omakutsu" fungerar.

På mötes platsen kan man rösta fr.o.m. kl. 13.30 fram till höstmötet börjar.

Lunch serveras från kl. 11.00 till kl. 13.30. Märk den förändrade
tiden. Läroanstaltens kantin är även öppen 09.00 - 16.00.

Evenemangsplatsen är välbelägen gällande trafikmöjligheter. I
synnerhet de som kommer med egna bilar söderifrån träffar platsen
direkt. De som kommer med tåg eller annan offentlig trafik hänvisas
till att använda Seinäjokis lokaltrafik. Lokaltrafikens busslinjer 1
och 10 kör direkt förbi platsen, eller åtminstone relativt näta.
Bussarna åker alltid på heltimmar fram till kl 17.00 från Seinäjoen
Matkakeskus. Från tågstationen är det ca 150 meter till Seinäjoen
Markakeskus. Då tåget anlänt finns det möjligvis ännu anmälningar om
lokaltrafiken och för att hitta busshållplatsen. I dörrarna för turer
1 och 10 finns enkel information om hur man kommer till höstdagarna.
Från Seinäjoen Matkakeskus kan man även använda sig av taxi.

Mer information fås från novembernumret av tidningen Radioamatööri.

Silent key

Kansliet har nåtts av budet att vår amatörbroder Wilhelm Heinonen,
OH2DD, lämnat oss. Vi hedrar Wilhelms minne med en stunds tystnad.

Klubbarna meddelar

Teljän Radioamatöörit ry, OH1AF, fyller 50 år

50-års jubiléets festmåltid hålls på Hotelli Amado i Björneborg den 21
november 2008 kl. 19.00. Förutom festmåltiden utlovas även program.
Måltiden sker enligt principen "alla betalar sitt". Anmälningar görs
på förhand åt Jarkko, OH1LLN, före onsdagen den 12 november 2008.
Kontaktuppgifter: jarkko.makivaara & amd.com eller tfn 040 823 1673.

Bemärkelsedagar

90 år
12.11. Nils Klang, OH5OH

80 år
13.11. Heikki Viitanen, OH2JSV
17.11. Seppo Tikka, OH3PI

75 år
08.11. Matti Myllylä, OH1-2177
12.11. Jukka Arvilommi, OH3MBV / OH5MBV

70 år
14.11. Alpo Loppi, OH6NDY

60 år
09.11. Sakari Räisänen, OH3SM
10.11. Matti Paunonen, OH3JTJ
11.11. Matti Järvinen, OH1UJ

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

QSL-kort har kommit till SRAL:s kansli

En försändelse QSL-kort har anlänt till SRAL:s kansli denna vecka. I
försändelsen fanns korthögar åt följande OH-stationer:
OH2AA, OH2AAV, OH2ABB, OH2AL, OH2AV, OH2BLD, OH2BN, OH2CI, OH2CP,
OH2EI, OH2ET, OH2LO, OH2NM och OH2NRG.

Det har även kommit enstaka kort åt flera andra OH-stationer.

Välkomna till kansliet för att hämta era kort.

DX-tips

5T5JA Mauritanien, fram till mitten av november, 40-10 m, CW och SSB.
QSL via JA1BAB.

9K2HN Kuwait, fram till den 17 november, alla HF-band, CW och SSB.
Stationen deltar detta veckoslut i WAE RTTY. QSL via 9K2HN.

A5100A Bhutan, fram till den 17 november, alla HF-band. Även A51PN/p
är igång. QSL enligt operatörens instruktioner.

CE0Y/N6NO Påsköarna, fram till den 16 november, 40-12 m, mest CW.
Operatören har även tillstånd för aktivitet på 30 m. QSL via N6NO.

J3/DL7CM och J3/DM2AYO Grenada, fram till den 25 november, 160-6 m,
CW, SSB, RTTY och PSK, bägge stationer är igång samtidigt. QSL till
hemanrop.

OD5/ON4JM Libanon, fram till slutet av året. QSL via ON4JM.

OP0DL Sydpolen, fra mtill ungefär den 25 december. Operatören är på
arbetskommendation och är igång på sin fritid. QSL via ON5XX.

R1ANC, Sydpolen, HF-banden, CW, SSB och digitala sändarslag. QSL via RN1ON.

På kommande:

V8FKT Brunei, 9-21.11, 40-15 m, mest SSB och RTTY. QSL via G3YBY.

3DA0VM Swaziland, 19-23.11, 40-10 m, SSB. QSL direkt åt ZS6AVM.

TO3R Reunion Island, 25.11-6.12, speciallt låga band, stationen deltar
även i CQ WW DX CW-del. QSL via RW3RN.

OH3SR/VP9 Bermuda, 25.11-2.12, Alla band, CW, SSB och RTTY. Juhani är
igång vid sidan om semestrande. QSL via OH3SR.

FT5WO Crozet, 1.12.2008-30.11.2009, 40, 20 och 15 m, SSB. Operatören
är på arbetskommendation och är aktiv under sin fritid. QSL via F4DYW.

IOTA-tips

OX/G3TXF, NA-018, fram till den 10 november, alla HF-band, CW.
Stationen deltar detta veckoslut i WAE RTTY. QSL via G3TXF.

XV4BM, AS-128, fram till den 13 november, 80-10 m, CW och SSB.
Operatören är igång vid sidan om semestrande. QSL via RL3BM.

På kommande:

5R8IC, AF-090, 18.11-14.12, 30-10 m, mest CW. QSL via F6ICX.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas WAEDC Contest, Japan International DX Contest,
OK/OM DX Contest, SL Contest, CQ-WE Contest och SKCC Weekend
Sprintathon.

Nästa tisdag, den 11 november står NAC UHF i tur, och på torsdagen den
13 november NAC 50 MHz.

Nästa veckoslut tävlas Feld-Hell Club Sprint, All Austrian 160 m
Contest, RSGB 1.8 MHz Contest, HOT Party och EPC PSK63 QSO Party.

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen den 16
november klockan 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.

Redaktör/bulletinsammanställare: Annika Wahlström, OH2HSJ.
Översättare: Patrik Willför, OH6GDX