Svensk bulletin 11/2009

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL0911S
Kanslibulletin 11/09 21.3.2009

INNEHÅLL
SRAL:s vårmöte 6.6
SRAL:s sommarläger HamiWaara'09
Lägerskolor i Södra och Norra Finland inkommande sommar
Klubbarna meddelar
Turvaorganisationens möte i april
Bemärkelsedagar
Den internationella radioamatördagen 18.4
DX-tips
Tävlingsnyheter
Nästa bulletin

SRAL:s vårmöte 6.6

Finlands Radioamatörförbunds stadgeenliga vårmöte hålls lördagen den 6
juni 2009 kl. 13.00. Kontroll av klubbarnas fullmakter börjar kl.
12.00. Mötesplatsen är auditoriet i Vetenskapscentret Heureka,
Tiedepuisto 1, Dickursby, Vanda

Vetenskapscentret Heureka finns invid Dickursby järnvägsstation.
Långväga gäster kan söka logi i bredvidvarande hotell, där en viss
mängd rum reserverats. Efter mötet finns det möjlighet att delta i en
kvällsmåltid.

Medlemmarnas motioner till mötet bör sändas till styrelsen minst två
månader före mötet.

Mer information om mötet, logi och kvällsmåltiden publiceras i
aprilnumret av tidningen Radioamatööri.

SRAL:s sommarläger HamiWaara'09

Sommarlägret HamiWaara'09 hålls i Pikku-Syöte i Pudasjärvi på hotell
Syötekeskus den 16-19 juli. Bokningen av logi har börjat aktivt.
Detfinns en del lediga rum i hotellet. Det finns lediga stugor ett par
kilometer från lägerområdet.

Mer information om lägret fås från tidningen Radioamatööri och lägrets
webbplats http://oh8ta.fi/leiri/.

Lägerskolor i Södra och Norra Finland inkommande sommar

De ungas lägerskola inkommande sommar i både Södra och Norra Finland.
Lägerskolan i söder hålls den 7-14 juni 2009 i lomakeskus Lautsia i
Hauho. Lägerskolan i norr hålls den 9-16 juli i Syötteen kylätalo i
Pudasjärvi. Syötteen kylätalo finns nära Pikku-Syöte.

I de två tidigare lägerskolorna har totalt tjugofem 9-16 åriga flickor
och pojkar utfört radioamatörexamen under en vecka, och således fått
en ny hobby.

Lägerskolan är dock inte enbart studier, utan man hinner även simma
och basta samt ha en trevlig fritid. På lägret finns radioamatörer
från tidigare lägerskolor som stöd.

Finlands Radioamatörförbund rf. stöder anordnandet av lägerskolan. På
grund av detta kan lägeravgiften hållas vid 180 euro,som innehåller
logi, mat, lärosituationer, studiematerial och examen.

Till lägerskolan kan man anmäla sig genom att ta kontakt med Finlands
Radioamatörförbunds ungdomshandledare och lägerskolans ledare Jukka
Heikinheimo, GSM 040 500 9727 eller per e-post oh2br & sral.fi.

Lägerreklamer kan skrivas ut från SRAL:s webbplats eller bes från kansliet.

Klubbarna meddelar

Lounais-Hämeen Radioamatöörit ry, OH3AN, håller sitt årsmöte i dag
söndag 22.3.2009 kl. 16.00. Platsen är Renor / Vanha Vapriikki,
Kutomokuja 2 A 8, Forssa. Välkomna.

Kirkkonummen Radioharrastajat Kissen Kipinä ry, OH2ET, håller sitt
årsmöte tisdagen den 24 mars 2009 kl. 19.00 i klubbutryummena på
adressen Gesterbyvägen 406, Kyrkslätt. I mötet behandlas de
stadgeenliga årsmötesärendena. Välkomna!

Nokia Radioclub, Salo OH1AV, OH1N håller sitt stadgeenliga vårårsmöte
i klubbutrymmena på Salorankatu 5 onsdagen den 25 mars kl. 16.00-.
Välkomna. Styrelsen för OH1AV.

Kahdeksikkojen kerho ry, OH8AA, håller sitt stadgeenliga årsmöte
inkommande tisdag, 31.3.2009 kl. 18.00 i klubbens utrymmen i Mäntylä,
Snellmanintie 1, 2 våningen. Kaffe och smått tilltugg serveras.
Välkomna.

Bemärkelsedagar

60 år
27.03. Kristola Markku, OH6NCU

50 år
21.03. Sepänmäki Ari, OH6LBK
25.03. Jalo Mauri, OH1HUE
25.03. Vähälummukka Antti, OH5KB
28.03. Porvari Esa, OH8EP / OH6NVI
29.03. Pekkinen Kari, OH2BZS
30.03. Hartikka Erkki, OH3TB

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Turvaorganisationens möte i april

Övningen Turva 2008 har hållits och i dess ledningsgrupp vaknade
tanken om att fortsätta verksamheten inom Förbundets organisation.
Förbundets styrelse behandlade förslaget och gjorde ett jakande beslut
i ärendet. Ett möte för beredande av denna nya kommitté håller på att
genomföras. I det kommande mötet upprepas de erfarenheter som ficks
från övningen Turva 2008 och fortsatta åtgärder diskuteras. Förslag om
ämnen och personer som skall bjudas in till mötet kan riktas till
förbundets ordförande Rami, OH2BCI, som fungerar som sammankallare av
mötet. Kontaktuppgifterna finns på förbundets webbplats och egetanrop
fungerar.

Det strävas till att mötet ordnas i Riihimäki brigad lördagen den 4
april kl. 13 framåt. Noggrannare program och kallelse sänds åt
deltagarkandidater i början av mars.

Den internationella radioamatördagen 18.4

Lördagen den 18 april 2009 firas återigen den internationella
radioamatördagen. Radioamatördagen firas under samma dag som den
internationella radioamatörunionen IARU grundades. IARU grundades i
Paris den 18 april 1925. Över 150 nationella radioamatörförbund är
medlemmar i organisationen.

I år är temat för den internationella radioamatördagen "Du är en
resurs för katastrof- och nödtrafiken".

Radioamatörerna har under hela sin historia, i nästan hundra års tid,
hjälpt till i olyckor och katastrofer, och även i dagens läge är deras
roll mycket viktig. Orsaken är att mängden katastrofer som naturen och
människorna förorsakar ökar och att den nutida tekniken är sårbar.

Radioamatörerna erbjuder två värdefulla förmåner för
kriskommunikationen: en stor mängd skickliga operatörer och många
lokala, nationella, regionala och världsomfattande radionätverk, som
är smidiga och ofta även oberoende av samhällets grundstruktur.

Den internationella radioamatördagen är ett bra tillfälle för klubbar
och varför inte även för individuella radioamatörer att göra hobbyn
känd.

DX-tips

4K0CW Azerbaidzan, deltar detta veckoslut i Russian DX Contest i
kategorin Single Op./Low Power. QSL via byrå

5N0OCH Nigeria, är igång under veckoslut och kvällar lokaltid, alla
HF-band, CW, SSB och RTTY. Även EME. QSL via DL3OCH.

HZ1FS/P, IOTA AS-192, fram till den 23 mars, 20, 15 och 10 m,
mestadels SSB och en del digitala sändarslag. Tre stationer är igång.
QSL via EA7FTR.

V47NT St. Kitts & Nevis, fram till den 23 mars, deltar detta veckoslut
i Russian DX Contestiin. QSL via W2RQ.

V63PR, IOTA OC-011, fram till den 24 mars, 160-10 m, CW, RTTY, PSK31
och eventuellt JT65A. QSL via JJ8DEN.

På kommande:

VK9GMW Mellish Reef, 22.3-6.4, alla HF-band. QSL via HA7RY.

VK9LA Lord Howe, 23.3-3.4, 160-6 m, CW, SSB och RTTY. Sju stationer är
igång. QSL via VK4FW.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas Feld-Hell Club Sprint (WAE Sprint), BARTG HF
RTTY Contest, DARC HF-SSTV Contest, Russian DX Contest och 9KCC 15 m
Contest.

Nästa måndag, den 23 mars står QRP Homebrewer Sprint i tur, på
tisdagen den 24 mars NAC 2,3 GHz + up och onsdagen den 25 mars SKCC
Straight Key Sprint.

Nästa veckoslut tävlas SSB-delen av CQ WW WPX.

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds om en vecka på söndagen den 29 mars från OH6A i
Vasa, klockan 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.

Redaktör/bulletinsammanställare: Annika Wahlström, OH2HSJ.
Översättare: Patrik Willför, OH6GDX