Svensk bulletin 16/2009

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL0916S
Kanslibulletin 16/09 9.5.2009

INNEHÅLL
Sommarlägernyheter
Inbjudan till Finlands Radioamatörförbunds vårmöte
Klubbarna meddelar
YL-lägret inställt
Bemärkelsedagar
Specialanrop OF5POPOV QRC från Kotka 14.5.2009
OH2-områdets vapepaträff
Anmäl dig till traditionsradioevenemanget - senast 15.5
DX-tips
Tävlingsnyheter
SRAL Field Day evenemang närmar sig
Nästa bulletin

Sommarlägernyheter

Inkvarteringssituationen under sommarlägret

Sommarlägret "HamiWaara'09" hålls i Syötekeskus i Pudasjärvi den 16-19
juli. I hotellet "Syötekeskus" finns under hela lägrets tid ett fyra
personers rum ledigt samt en del rum för natten mellan torsdag och
fredag. Lediga stugor finns närmast på 1,3 kilometers avstånd från
lägret. Ännu hinner du få inkvartering nära lägret! Mer information om
reservationer och lägret fås från tidningen Radioamatööri och lägrets
webbplats http://oh8ta.fi/leiri/.

OH8TA-samtransport till lägret

OH8TA anordnar samtransport från tåg som anländer till Uleåborg på
torsdagen den 16 juli och returskjuts på söndagen den 19 juli. Anmäl
dig för skjuts senast den 31 maj. Mer information finns i aprilnumret
av tidningen Radioamatööri och lägrets webbplats.

Sommarlägrets förläger detta veckoslut

OH8TA förbereder sommarlägret "HamiWaara'09" detta veckoslut i
Syötekeskus. Vi är igång på 3,5 MHz frekvensområdet och tar emot
lägertips och -frågor. Även OH8TA:s lägertelefon betjänar. Till
lägertelefonen kan du även ring in din bokning till OH8TA:s
samtransport. Lägertelefonens nummer är 044 948 2267.

Inbjudan till Finlands Radioamatörförbunds vårmöte

Finlands Radioamatörförbund rf. bjuder in alla medlemmar till det
stadgeenliga vårmötet som hålls på lördagen den 6 juni 2009 klockan
13.00 i auditoriet i Vetenskapscentret Heureka i Dickursby i Vanda.
Anmälan till mötet börjar klockan 12.00. Mötesplatsens adress är
Tiedepuisto 1, Vanda. Under vårmötet behandlas de stadgeenliga
vårmötesärendena samt Pasi Bergmans, OH3WS, motion om Förbundets nya
bevis på uppskattning i silver samt styrelsen motion om sammankallande
av stageförändringsarbetsgruppen för att granska eventuella
förändringsbehov i stadgarna och valordningen.

Styrelsen

Medlemsmotionerna till vårmötet finns att läsas på SRAL:s webbplats
under medlemssidorna, som finns på adressen:
http://www.sral.fi/members/.

Klubbarna meddelar

OH1J:s årsmöte

Juhien radiokerho ry håller sitt stadgeenliga årsmöte på lördagen den
16 maj 2009 klockan 16 i klubbhuset på adressen Nahkurintie 2,
Marttila. Efter årsmötet hålls en sedvanlig klubbkväll fr.o.m. kl. 17.
Kaffeservering och även grillen är varm. Under klubbkvällen aktiveras
klubbens nya anrop OH1J. Instruktioner om var platsen finns, finns på
klubbens webbplats http://yksi.fi/juha/. Alla Juhan och som känner sig
som Juha är välkomna! Styrelsen.

Napapiirin Yhdeksiköt ry., OH9AB, 50-årsläger

Jubileumslägret hålls i Könkää i Kittila i Lomapaksus utrymmen den 5-6
juni 2009. Vi önskar få förhandsanmälningar, tfn 050 373 1216 eller
reima.holm & pp.inet.fi. Välkomna önskar styrelsen för OH9AB.

Kouvolan Radiokerhos, OH5AG, sommarläger i Kekäleniemi

Klubbens sommarläger hålls enligt traditionell modell den 6-7 juni i
Kekäleniemi i Valkeala.

Det preliminära programmet för lägerlördagen är följande:
Kl. 12.30 Öppningsord och välkomstkaffe, Juha, OH5CW
Kl. 13.00 28, 80000 MHz precisionsfyrprojekt, Ilkka, OH5IY
Kl. 14.00 SDR-IQ-mjukvaruradio, Hannu, OH5FP
Kl. 15.00 SRAL:s bulletin
Kl. 16.00 bastubadande, simning, grillande, snack osv.

Körinstruktioner till lägret finns på klubbens webbplats http://www.oh5ag.com/.

Lägeravgiften är fyra euro, som innehåller välkomstkaffe och bastu.
Inkvartering inomhus kostar 15 euro/person och innehåller
lägeravgiften. För minderåriga harmoniska uppbärs ingen lägeravgift.
Inkvarteringen inomhus finns i begränsade mängder, så det lönar sig
att boka i tid. Vid behov kan du fråga om inkvarteringen eller annat
om lägret av Esa, oh5krq & sral.fi eller 050 512 9058.

Samma veckoslut anordnas Erämessut i Pioneeripuisto i Koria, som även
är besöksvärt, t.ex. på söndag. Radioamatörerna presenterar sig på
mässan och där finns bl.a. en fungerande arméradiostation från
krigstiden.

Paalasmaa Island on the Air

Sommardagarna för radioentusiaster i Östra Finland, som redan blivit
en tradition för radioentusiasterna, hålls detta år i Paalasmaa
skärgård i Juga den 6-7 juni 2009.
Paalasmaa är en ö och by i Pielinen, Juga kommun i Nordkarelen. Byn
med 140 invånare finns belägen ungefär 15 kilometer från Juga
kommuncentrum. Från öarna finns färjekontakt till fastlandet.
Paalasmaa består av tre öar, som är Pääsaari, Toinen och Kolmassaari.
Huvudplatsen för evenemanget är en sommarstuga som finns på
Kolmassaari i lokatorrutan KP43SG.
Huvudarrangören för år 2009 är Karha-la-klubi, och från webbplatsen
http://www.karja-la.com hittas mer information om klubben stamt
Östfinlands Radioentusiasters sommardag 2009.
Evenemangets radiostation jourerar på frekvenserna 145,500 med anrop
OH7ABE och CB ch 31fm 27,315fm med anrop Paalasmaa. På plats finns
även en HF-station på 80 meter med anrop OH7ABE och evenemangets QSL
kort modell 2009 får man genom att hålla en kontakt till Paalasmaa
skärgård. Välkomna alla som är intresserade av radiohobbyn!

OH3CRAC:s årsmöte

OH3CRAC:s årsmöte hålls 6.6.2009 fr.o.m. kl. 11.00. Mötesplatsen är
auditoriet i Vetenskapscentret Heureka på adressen Tiedepuisto 1,
Dickursby, Vanda. Välkomna.

OHDXF:s årsmöte

OHDXF ry:s stadgeenliga årsmöte hålla på lördagen den 6 juni kl.
10.30. Mötesplatsen är auditoriet (grupputrymme C) i Vetenskapscentret
Heureka på adressen Tiedepuisto 1, Dickursby, Vanda. Under mötet
behandlas de stadgeenliga ärendena (§ 11). Välkomna! Styrelsen

YL-lägret inställt

YL-lägret har ställts in på grund av för få förhandsanmälningar.
Lägret skulle ha anordnats den 16-17 maj 2009 i Seinäjoki.

Bemärkelsedagar

85 år
16.05. Kalevi Syvänne, OH1QB

80 år
17.05. Veikko Seppälä, OH2KHI

60 år
10.05. Risto Heikkinen, OH3MLV
12.05. Kaj Blomqvist, OH2BLK
15.05. Matti Paajanen, OH2LXY / OH2NT
16.05. Reijo Lantto, OH1-1715
18.05. Eero Viikeri, OH6LFA

50 år
11.05. Päivi Hintikka, OH6NQE
17.05. Asko Kurki, OH5NUU

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Specialanrop OF5POPOV QRC från Kotka 14.5.2009

I Kotka hålls den 14 maj 2009 ett finskryskt sjöhistorieseminarium
"150 år från vetenskapsman Aleksandr Popovs födelse". Det första
sjöräddningsmeddelandet som känns till i världen sändes från Kotka
till Suursaari år 1900 med Popovs utrustning.

Viitosten Kerho, OH5AA, deltar i evenemanget med anropet OF5POPOV.
Specialanropet är enbart aktivt 14.5.2009. Vi strävar till att vara så
aktiva vi kan under dygnet på olika band. Viitosten Kerho ry.

OH2-områdets vapepaträff

OH2-områdets vapepa-träff ordnas redan för andra gången. Första
träffen i februari var en framgång. Denna gång samlas vi i Grankulla
på Kasavuoren koulu, Kasavuorentie 1. Evenemanget börjar 16.5 kl.
12.00 och avslutas när det känns så. Förra gången tog det 4-5 timmar
innan de sista gav sig iväg.
Agendan för träffen och annat om OH2-områdets
vapepameddelandeverksamhet planeras på wiki.ham.fi -sidorna, och
situationen just nu ses på adressen: http://wiki.ham.fi/Oh2pepa.
Välkomna, även från grannområden.

Anmäl dig till traditionsradioevenemanget - senast 15.5

Traditionsradioevenemanget hålls igen 4.6. Som ledarstation fungerar
Pietarsaaren CQ-kerho/ CQ-klubben r.f. OH6AG/S, från den
artillerifältskyddsrum som Öja krigsveteraner byggt.
Ifall du deltar med en gammal traditionsradio, kan du anmäla dig till
evenemanget för att få en egen frekvens reserverad. Anmälningar tas
emot av Andreas Forsberg, OH6FA, oh6fa & sral.fi. Anmäl dig senast 15.5.
Ge Andreas följande information: stationensanrop, typ av
traditionsradio, exakt QTH, operatör samt sändarslag (CW, AM eller
bägge). Om sändaren enbart fungerar med kristaller, meddela eventuella
kristallfrekvenser.
Aktivitetstiderna är på torsdagen den 4 juni 2009:
CW kl. 10.00-12.00 finsk tid och AM kl. 12.00-14.00 finsk tid.
De som är aktiva med traditionsradion lägger till tilläggsmärket /S
efter sitt anrop. Extra kristaller kan sökas t.ex. från
traditionsradioentusiasternas kristallbank.
De som använder moderna radion är välkomna att ta kontakt med
traditionsstationer.

DX-tips

FT5WO Crozet, fram till den 30 november, 80, 40, 20, 17, 15, 12 och 10
m, endast SSB. QSL via F4DYW.

ZD8KR Ascension, fram till den 11 maj, CW och SSB, mestadels 20 m, men
eventuellt även 40 och 30 m. QSL via G0UNU.

HI7/OT4R, Dominikanska republiken, fram till den 30 maj, 20, 15 och 10
m. QSL via OT4R.

YJ0EM Vanuatu, fram till den 25 maj, mest 20 m och SSB. Operatören är
igång under sin fritid. QSL via YO8CYN.

S21XR Bangladesh, fram till den 20 juni. QSL via DU1UGZ.

På kommande:

5H1HP, IOTA AF-032, 16.5-2.6, HF-banden, 6 m samt två meter EME/MS.
QSL via DL2NUD. Även 5H1MS är igång, QSL via DL9MS.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas EUCW Fraternizing CW QSO Party, SL Contest,
FISTS Spring Sprint, A. Volta RTTY Contest, CQ-M International DX
Contest och SKCC Weekend Sprint.

Nästa tisdag, den 12 maj står NAC UHF i tur och torsdagen den 14 maj
NAC 50 MHz.

Nästa veckoslut tävlas Fell-Hell Club Sprint, MDXC Members Trophy, EU
PSK DX Contest, His Majesty The King Of Spain Contest, Day Of the
Portuguese Navy, SSA Portabeltest Våromgång och Worked All Britain
Contest.

SRAL Field Day evenemang närmar sig

Fältdagens telegrafidel hålls traditionellt det första veckoslutet i
juni. Byggandet av portabla stationer får tidigast börja på fredagen
den 5 juni klockan sex på kvällen finsk tid. Evenemanget påbörjas i
egentlig bemärkselse på lördagen sammma tid.

Europeiska motstationer brukar oftast finnas i tillräcklig mängd,
OH-stationer önskas i loggarna. Alla som kan önskas delta, antingen
genom en egen Field Day station eller en fast hjemstation. Observera
att det i SRAL Field Day även finns en klass för hemstationer, med
nätspänning eller utan.

Regler, gamla resultat och övrig information finns på webbplatsen:
http://sral.fi/oh4mfa/sralfd/. En givande och trevlig fältdag åt alla
deltagande!

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds om en vecka, kl. 15.00 finsk tid på söndagen den
17 maj från OH6A i Vasa på 3720 kHz +- QRM.

Redaktör/bulletinsammanställare: Annika Wahlström, OH2HSJ.
Översättare: Patrik Willför, OH6GDX