Svensk bulletin 18/2009

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL0918S
Kanslibulletin 18/09 23.5.2009

INNEHÅLL
Anordningsrättigheterna till SRAL:s Höstdagar 2009 finns att sökas
Klubbarna meddelar
Bemärkelsedagar
Tävlingsnyheter
Kom med i den förnyade K.S. Sainio Minnestävlingen
SRAL Field Day evenemanget närmar sig
En försändelse QSL-kort har kommit till SRAL:s byrå
Nästa bulletin

Anordningsrättigheterna till SRAL:s Höstdagar 2009 finns att sökas

Höstdagarna är ett ett eller två dagar långt evenemang som infaller i
samband med SRAL:s höstmöte i november. I programmet har traditionellt
funnits presentationer, forum, lopptorg och dylikt. Evenemanget kan
ordnas av en klubb eller flera klubbar tillsammans. På grund av
postomröstningstidtabeller borde höstmötet hållas den 21-22 november.

SRAL:s styrelse väntar på ansökningar fram till slutet av juni.
Ansökningar kan sändas per post: SRAL, styrelsen, PB 44, 00441
HELSINGFORS eller e-post hallitus & sral.fi.

Klubbarna meddelar

Paalasmaa Island on the Air

Sommardagarna för radioentusiaster i Östra Finland, som redan blivit
en tradition för radioentusiasterna, hålls detta år i Paalasmaa
skärgård i Juga den 6-7 juni 2009.

Paalasmaa är en ö och by i Pielinen, Juga kommun i Nordkarelen. Byn
med 140 invånare finns belägen ungefär 15 kilometer från Juga
kommuncentrum. Från öarna finns färjekontakt till fastlandet.
Paalasmaa består av tre öar, som är Pääsaari, Toinen och Kolmassaari.
Huvudplatsen för evenemanget är en sommarstuga som finns på
Kolmassaari i lokatorrutan KP43SG.

Huvudarrangören för år 2009 är Karha-la-klubi, och från webbplatsen
http://www.karja-la.com hittas mer information om klubben samt
Östfinlands Radioentusiasters sommardag 2009.

Evenemangets radiostation jourerar på frekvenserna 145,500 med anrop
OH7ABE och CB ch 31fm 27,315fm med anrop Paalasmaa. På plats finns
även en HF-station på 80 meter med anrop OH7ABE och evenemangets
QSL-kort modell 2009 får man genom att hålla en kontakt till Paalasmaa
skärgård. Välkomna alla som är intresserade av radiohobbyn!

Napapiirin Yhdeksiköt ry., OH9AB, 50-årsläger

Jubileumslägret hålls i Könkää i Kittila i Lomapaksus utrymmen den 5-6
juni 2009. Vi önskar få förhandsanmälningar, tfn 050 373 1216 eller
reima.holm & pp.inet.fi. Välkomna önskar styrelsen för OH9AB.

Kouvolan Radiokerhos, OH5AG, sommarläger i Kekäleniemi

Klubbens sommarläger hålls enligt traditionell modell den 6-7 juni i
Kekäleniemi i Valkeala.

Det preliminära programmet för lägerlördagen är följande:
Kl. 12.30 Öppningsord och välkomstkaffe, Juha, OH5CW
Kl. 13.00 28, 80000 MHz precisionsfyrprojekt, Ilkka, OH5IY
Kl. 14.00 SDR-IQ-mjukvaruradio, Hannu, OH5FP
Kl. 15.00 SRAL:s bulletin
Kl. 16.00 bastubadande, simning, grillande, snack osv.

Körinstruktioner till lägret finns på klubbens webbplats http://www.oh5ag.com/.

Lägeravgiften är fyra euro, som innehåller välkomstkaffe och bastu.
Inkvartering inomhus kostar 15 euro/person och innehåller
lägeravgiften. För minderåriga harmoniska uppbärs ingen lägeravgift.
Inkvarteringen inomhus finns i begränsade mängder, så det lönar sig
att boka i tid. Vid behov kan du fråga om inkvarteringen eller annat
om lägret av Esa, oh5krq & sral.fi eller 050 512 9058.

Korian Erämessut

MPK:n viestitoimiala, SRAL och Kouvolan Radiokerho, OH5AG, presenterar
sin verksamhet på söndagen i Korian Erämessut i
försvarsorganisationernas tält framför Pionjärsskolan 5-7 juni. På
avdelningen finns även en fungerande arméradiostation från krigstiden
samt kommunikationsmaterial från den tiden.

OHDXF:s årsmöte

OHDXF ry:s stadgeenliga årsmöte hålla på lördagen den 6 juni kl.
10.30. Mötesplatsen är auditoriet (grupputrymme C) i Vetenskapscentret
Heureka på adressen Tiedepuisto 1, Dickursby, Vanda. Under mötet
behandlas de stadgeenliga ärendena (§ 11). Välkomna! Styrelsen

OH3CRAC:s årsmöte

OH3CRAC:s årsmöte hålls 6.6.2009 fr.o.m. kl. 11.00. Mötesplatsen är
auditoriet i Vetenskapscentret Heureka på adressen Tiedepuisto 1,
Dickursby, Vanda. Välkomna.

Lappviksdagen

Lördagen den 6 juni hålls Lappviksdagen i Lappvik by som är en del av
Hangö. OH2FBX strävar till att vara QRV på CW (VRFK, VREHB) på
traditionsradiofrekvensrna 3556, 3560 och 3565 kHz fr.o.m. klockan
13.00 finsk tid och på AM (VREHB) från kl 15.00 framåt.
AM-frekvenserna är 3720 och 3747 kHz. Aktiviteten avslutas ca kl.
17.00. Tyvärr infaller byns festligheter under samma tidpunkt som
SRAL:s möte. Detta kunde inte förhindras.

Bemärkelsedagar

70 år
01.06. Raimo Rajala, OH3KA

60 år
23.05. Tauno Kamula, OH8GNF
23.05. Lauri Paananen, OH2BMW
30.05. Ilkka Mönkkönen, OH2BLF

50 år
29.05. Hannu Tolonen, OH8KFK
01.06. Risto Jokinen, OH6MSR

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas den förnyade K.S. Sainio minnestävlingen och
Baltic Contest.

Den 25-26 maj står MI-QRP Memorial Day CW Sprint och nästa tisdag, den
26 maj står NAC 2,3 GHz + up i tur. Den 25-29 maj infaller AGCW
Activity Week och onsdagen den 27 maj SKCC Straight Key Sprint.

Nästa veckoslut tävlas CW-delen i CQ WW WPX Contest och Kids Roundup.

Kom med i den förnyade K.S. Sainio Minnestävlingen

K.S. Sainios minnestävling tävlas med nya regler på söndagen den 24
maj. SSB-delen tävlas kl. 10.00-10.59 finsk tid, CW-delen kl.
11.30-12.29 finsk tid och RTTY kl. 13.00-13.29 finsk tid. Se reglerna
i majnumret av tidningen Radioamatööri eller SRAL:s webbplats på
adressen http://www.sral.fi/kilpailut/kotikilpa.html. Välkomna med!

SRAL Field Day -tapahtuma lähestyy

Fältdagens telegrafidel hålls traditionellt det första veckoslutet i
juni. Byggandet av portabla stationer får tidigast börja på fredagen
den 5 juni klockan sex på kvällen finsk tid. Evenemanget påbörjas i
egentlig bemärkselse på lördagen sammma tid.

Europeiska motstationer brukar oftast finnas i tillräcklig mängd,
OH-stationer önskas i loggarna. Alla som kan önskas delta, antingen
genom en egen Field Day station eller en fast hemstation. Observera
att det i SRAL Field Day även finns en klass för hemstationer, med
nätspänning eller utan.

Regler, gamla resultat och övrig information finns på webbplatsen:
http://sral.fi/oh4mfa/sralfd/. En givande och trevlig fältdag åt alla
deltagande!

En försändelse QSL-kort har kommit till SRAL:s byrå

En försändelse QSL-kort har denna vecka anlänt till SRAL:s byrå, bland
dessa finns kortbuntar åt följande OH-stationer:

OH2AA, OH2AAV, OH2ABB, OH2AL, OH2AV, OH2BEN, OH2BLD, OH2BN, OH2BSW,
OH2BUW, OH2CI, OH2CP, OH2DZ, OH2EI, OH2ET, OH2GVB, OH2JLN, OH2KW,
OH2LHE, OH2LZI, OH2NM, OH2NRG, OH2TA, OH2TM, OH2UA och OH2VZ.

Det har även kommit en del enskilda kort åt flera OH-stationer.
Välkomna till byrån för att hämta era kort.

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds om en vecka på söndagen den 31 maj från OH6A i
Vasa, klockan 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.

Redaktör/bulletinsammanställare: Annika Wahlström, OH2HSJ.
Översättare: Patrik Willför, OH6GDX