Svensk bulletin 24/2009

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL0924S
Kanslibulletin 24/09 11.7.2009

INNEHÅLL
SRAL:s kanslis öppethållningstider nästa vecka
SRAL:s sommarläger nästa vecka
Radio Hami under HamiWaaralägret
Lägerrepeatrar
Examen under sommarlägret
Hami-Golf 2009
Bemärkelsedagar
Tävlingsnyheter
Nästa bulletin

SRAL:s kanslis öppethållningstider nästa vecka

SRAL:s kansli är stängt under lägerveckan, dvs. 13-17 juli.

SRAL:s sommarläger nästa vecka

SRAL:s sommarläger, HamiWaara '09 hålls nästa vecka, 16-19 juli 2009 i
Pudasjärvi på toppen av Pikku-Syöte. Den centrala platsen för
händelser är Hotelli Syötekeskus. Lägret ordnas av Oulun Teekkarien
Radiokerho ry, OH8TA.

I nedre sluttningen av Pikku-Syöte, i närheten av Caravan- och
tältbyn, fungerar ett café som upprätthålls av OH8TA, och här finns
även informations-/anmälningspunkten. Närmare husvagnsplatserna finns
en servicebyggnad där det finns lägerbastun, tvättmaskin samt ett
grilltält.

Den lokala talfrekvensen för lägret är 434,225 MHz. Information om hur
man hittar fram kan även bes om på frekvensen 145,225 MHz, ifall man
inte har tillgång till 70 cm.

Med lägrets radiostationer kan man på HF hålla radioamatörkontakter
med anropet OH8W. Lägerområdet finns i lokatorrutan KP35UP och höjden
är 390 meter över havet.

Lägerprogram

Torsdag 16.7.

Kl. 00.00, Radio Hami påbörjar sändningarna
Kl. 15.30, Samtransporten startar från Uleåborg (då tåg P845 anlänt)
Kl. 16.30–18.30, Besök till stationen i Arkala
Kl. 19.00, Lägret öppnas
Kl. 21.00, Lägereld

Fredag 17.7.

Kl. 10.00, Behörighetsexamen
Kl. 13.00, Jouni Ståhl: VaPePa: VIHA-johtamisjärjestelmä
Kl. 14.00, Tiiti Kellomäki: Puettavat antennit
Kl. 15.00, Jouni Ståhl: APRS-forum
Kl. 16.00, Workshop: Konstruerande av antenn
Kl. 17.00–19.00, Radioamatörorientering

Lördag 18.7.

Kl. 11.00, VHF-forum
Kl. 12.00, YL-träff
Kl. 13.00–16.00, Besök på stationen i Arkala
Kl. 15.00, SRAL styrelsens frågetimme
Kl. 15.50, Heikki Lahtivirta, OH2LH: IOnformation om höstens
förändringar i K-modulen
Kl. 16.00, Deadline för byggtävlignen
Kl. 18.00, SM-OH-tävlingarna (Hamolympiaden)
Kl. 20.00, Prisceremoni

Söndag 19.7.

Kl. 09.00, Samtransport till Uleåborg för det avgående P852 tåget)
Kl. 12.00, Lägret avslutas
Kl. 21.00, Radio Hami avslutar sin sändning

På lägret ordnas en byggtävling. Av de deltagande produkterna krävs
radioamatörtema och så mycket påhittighet som möjligt.
Tävlingsprodukterna bör vara färdiga senast 18 juli klockan 16.00. Läs
mer i julinumret av tidningen Radioamatööri.

På Pikku-Syöte ordnas även en lekfull radioamatörorienteringstävling,
dvs rävjakt, på fredag kväll. Checkpunkterna läggs upp i närheten av
lägerområdet och de sänder på 80 meters bandet. På lägret hålls även
ett lotteri.

På fredag klockan 10.00 kan man genomföra radioamatörexamen eller höja
sin behörighet från elementär klass till allmän klass. Läs
instruktionerna från julinumret av tidningen Radioamatööri.

Mer information om lägret fås från tidningen Radioamatööri samt
lägrets webbplats på adressen http://oh8ta.fi/leiri/.

Radio Hami under HamiWaaralägret

Radio Hami påbörjar sitt lägerprogram på torsdagen den 16 juli klockan
0000. Programmet varar avvikande ända fram till söndag kväll.
Frekvenserna är 1584 kHz AM och 94,6 MHz FM. Testsändningar kan även
höras tidigare.

Som nyhet finns även Finlands första temporära tv-station NäköRadio
Hami, som förmedlar situationsbilder från händelser under lägret,
intervjuer och presentationer samt videon med radioamatörtema från
årens lopp. Sändningarna är digi-tv-sändningar i antennätet (DVB-T) på
UHF-kanal 23 (490 MHz). Ta alltså med digiboxar och rese-TV:n till
lägret! Uppdaterad information fås från lägrets informationssidor samt
RadioHamis webbplats: http://radiohami.net/.

Lägerrepeatrar

På lägret används tre FM-repeatrar:

På 2 meter på frekvensen 145,600 MHz, skillnad 600 kHz
På 70 cm på frekvensen 434,975 MHz, skillnad 2,0 MHz
På 23 cm på frekvensen 1297,050 MHz, skillnad 6,0 MHz

Repeatrarna är kopplade till flera andra repeatrar i landet genom RATS
R-NET-nätverk.

D-STAR tester görs på frekvensen 144,650 MHz. På frekvensen fungerar
även D-RATS-gateway.

Examen under sommarlägret

Under SRAL:s HamiWaara '09 sommarläger finns möjligheten att även
utföra radioamatörexamen under andra tider än fredag klockan 10.00.
Examen hålls av Rauno Vauramo, OH6AYW och om tider för examen kan
överenskommelser göras direkt med Rauno per telefon 044 946 1691 eller
per e-post rv & puv.fi.

Hami-Golf 2009

Hami-Golf spelas under sommarlägertider på Paltamo Golf plan på
fredagen den 17 juli 2009 fr.o.m. klockan 10.00. Klasser: OM, XYL, OT,
18 hål, pb/hcp. Anmälningar till Saku, OH2WC, oh2wc & sral.fi eller
telefon 050 2323. Välkomna!

Bemärkelsedagar

85 år
14.07. Eino Valtonen, OH3OB

70 år
11.07. Seppo Paila, OH5NWT
17.07. Curt Kristola, OH6MK

60 år
15.07. Reijo Niskanen, OH3UE
15.07. Arvi Leppänen, OH3MON
15.07. Henri Olander, OH3JR / OH0NCQ
16.07. Pekka Haanpää, OH3KY

50 år
11.07. Timo Tolmunen, OH1KSC
11.07. Lassi Hietaketo, OH3AVQ
15.07. Veijo Kontas, OH6KN / OH8JMZ
19.07. Reijo Nätti, OH1NR

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas IARU HF Championship Contest.

SRAL:s HQ-station, OH2HQ, deltar även detta år i IARU HF Championships
tävlingen. För koordinering av tävlingsoperationen ansvarar CCF
(Contest Club Finland). OH2HQ önskar kontakter även med inhemska
stationer, så OH-mottagningen på 80 meter SSB är direkt efter den
finskspråkiga bulletinen. Mottagningsfrekvensen på 80 meter är 3710
kHz, och på 160 meter aningen senare, fr.o.m. klockan 1700 Z, då
kontakterna inom hemlandet fungerar bättre. OH2HQ-teamet önskar även
tävlingslycka åt alla deltagare i IARU.

Nästa tisdag, den 14 juli står NAC UHF i tur och nästa onsdag, den 15
juli MOON Contest.

Nästa veckoslut tävlas North American QSO Party, DMC RTTY Contest och
RSGB Low Power Contest.

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds om en vecka, lördagen den 19 juli, från OH6A i
Vasa, klockan 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.

Redaktör/bulletinknåpare: Annika Wahlström, OH2HSJ / Ronja Gibson.
Översättare: Patrik Willför, OH6GDX