Svensk bulletin 27/2009

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL0927S
Kanslibulletin 27/09 1.8.2009

INNEHÅLL
Klubbarna meddelar
Internationellt fyrveckoslut
Bemärkelsedagar
Två meters repeaterutrustningen har förnyats i Kuopio
Radioamatörkurser
De unga igång från Åland
Liesjärvi nationalpark aktiv
DX-tips
Tävlingsnyheter
Korrekt tid för "Black Cat" tävlingen
Nästa bulletin

Klubbarna meddelar

OH4AC:s sommarläger

Mikkelin Seudun Radioamatöörit ry, OH4AC, ordnar sitt traditionella
veckoslutsläger detta veckoslut på Korpimaja i Vanhamäki. Möjlighet
att övernatta, äta, bada bastu, simma, diskutera och t.o.m.
radioamatöraktivitet finns. Instruktioner på två meter. En karta finns
på OH4AC:s webbplats under punkten ”ajankohtaista”. Adressen till
webbsidorna är http://www.qsl.net/oh4ac/. Välkomna! Styrelsen.

Radiopryldag i Tavastehus 9.8.2009

Hämeenlinnan Radioamatöörit ry. anordnar igen den populära öppna
radiopryldagen på OH3AA klubben på Hakapellontie. Evenemanget hålls i
morgon, söndagen den 9 augusti 2009 kl. 09.00 - 18.00.

Nu är ett gott tillrälle att träffa bekanta radiohobbyister och även
byta ut utrustning. På området kan du sälja all möjlig elektronik och
radioutrustning av alla åldrar, antingen från bilens baklucka,
släpkärra eller från presenningar. Grunden är i huvudsak grus. Inget
täckt område finns, så vid regnväder lönar det sig att ta med skydd.
För försäljningsplatsen uppbärs ingen avgift. Inget material får
lämnas på anordnarens ansvar.

På plats finns åtminstone läskedrycks- och korvförsäljning, lägereld
och plättar stekta på stekhäll. Samtidigt visas OH3AA:s nya utrymmen
och utrustning. Inre-WC och varmvatten finns till förfogande.

Mer information om evenemanget fås från klubbens webbplats på adressen
http://koti.aina.net/~ham/. Mer information fås även per e-post från
adressen oh3aa & sral.fi.

Välkomna! önskar styrelsen för OH3AA.

OH1AJ:s prylkväll

OH1AJ ordnar igen den traditionella prylkvällen för hela familjen på
tisdagen den 11 augusti kl. 18.00 framåt på klubbstationen i Pansio,
adressen är Puosuntie 2, 20240 Åbo. Liksom tidigare år utlovas ett
trevligt hamevenemang, där det finns alla möjliga prylar, grillkorv,
plättar, kaffe och läskedrycker. Du får gärna hämta med egna prylar
för att säljas. Välkomna från när och fjärran!

OH1AA:s sommarläger

OH1AA:s traditionella sommarläger hålls i Tippsund i Taivassalo den
28-30 augusti. På programmet står bl.a. OH1AJ:s lunch på frredag,
förhandsanmälan är obligatorisk! På lördag kommer Simone, IZ0BTV, som
deltagit i många internationella resor, för att berätta om E44M
expeditionen till Palestina 2009. Bastun och grillen värms som normalt
upp 24/7.

Anmäl dig till Birgitta, oh1yl & oh1aa.net eller tfn 0400 112 125.
Ifall du önskar delta i AJ-lunchen, anmäl dig senast på tisdagen den
25 augusti 2009.

Internationellt fyrveckoslut

Det internationella fyr- och fyrbåtsveckoslutet hålls enligt
traditionen detta veckoslut. Evenemanget börjar på lördagen den 15
augusti klockan 0001 UTC och avslutas på söndagen den 16 augusti
klockan 2359 UTC. Det är inte fråga om en tävling, utan ett evenemang
där man aktiverar sjöfyrer och fyrbåtar.

Förra året deltog över 400 stationer från olika håll i världen. Varje
station får själv bestämma var, på vilka band och vilka sändarslag de
deltar. Stationerna kan även lägga till ett extra signum som beskriver
fyraktivitet, t.ex. /LIGHT (LT), LIGHTHOUSE (LH) eller LIGHTSHIP (LS).

Sju stationer har anmält sig till evenemanget från Finland och fler är
på kommande. Anmälning sker på evenemangets webbplats, där det även
finns en förteckning om deltagare. Adressen är http://illw.net.

Bemärkselsedagar

80 år
02.08. Penttilä Tapio, OH2BJI / OH2KE
06.08. Kilpinen Olavi, OH3QL
09.08. Möttönen Iikka, OH8MI

75 år
04.08. Lönnfors Tage, OH2AZP
08.08. Nikko Lars, OH0RJ / OH0MB / OJ0RJ

70 år
09.08. Sukanen Martti, OH5NY

60 år
05.08. Halonen Jorma, OH9AZR
10.08. Leppäjärvi Heikki, OH3JKV / OH3-273
10.08. Niemi Jorma, OH5YY

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Två meters repeaterutrustningen har förnyats i Kuopio

OH7RAA, två meters repeatern i Kuopio, har under den gångna veckan
fått en ny repeaterstationsradio, från en ny och modern radio i serien
Televa 800, som tidigare betjänat i ARP-mobiltelefonnätverk. Radion
sänder med 27 watt och även mottagaren verkar fungera bra.

Repeatern betjänar mobilstationer i Kuopio med omnejd, på en radie på
ca 30-40 kilometer. Utkomstfrekvensen är 145.600 MHz och skillnaden
-600 kHz. Repeatern kan fås öppen med såväl 1750 Hz pip, DTMF-kodens
stjärna (*), och 118,8 Hz CTSSS-underton. Den gamla
repeaterradiostationen hann uppnå en beaktansvärd ålder på 29 år. Mer
information finns på klubbens webbplats www.oh7aa.fi.

Radioamatörkurser

KKeski-Suomen Radioamatöörit ry.ordnar en kurs för radioamatörer som
strävar till elementär klass.

Keski-Suomen Radioamatöörit ry ordnar under hösten 2009 en grundkurs
för radioamatörer. Begynnelsedagen är eventuellt torsdagen den 17
september kl. 18.00. Kursen fortsätter fram till december och vid
behov januari 2010. Kurskvällarna ordnas en gång per vecka.
Kursavgiften är 20 euro plus priset på SRAL:s kursmaterial Kursplatsen
är Monitoimitalo på adressen Kuntopolku 3, Jyväskylä. Den maximala
kursdeltagarmängden är 16 personer. Kursen genomförs ifall det tills
den 4 september kommit minst åtta bindande förhandsanmälningar.
Anmälningar och tilläggsfrågor till Jyrki Savonen, tfn (014) 264 049
eller oh6vv & sral.fi.

En radioamatörkurs börjar 23.9.2009 kl. 18.00 i Åbo. Kursplatsen är
klubbutrymmena för OH1AA på adressen Stålarmsgatan 3. Anmälningar till
Jouni Anttila, oh1co & sral.fi eller per telefon 040 771 0420. Kursen
hålls på onsdagar kl. 18 och i slutet av kursen ordnas
radioamatörexamenstillfälle.

De unga igång från Åland

Åtta lägerskolebarn i åldern 11 - 16 år är igång från Åland den 5-7
augusti för att öva sig i pileups. Aktiviteten sker med anropet
OH0/OH2DXF. SRAL och OHDXF stöder expeditionen, likaså OH0Z-teamet.
Som teamledare och utbildare fungerar Jukka, OH2BR, som även kan vara
aktiv med sitt egna anrop OH0BR. Jukka sänder kort till alla
OH-stationer i loggen snabbt efter expeditionen, så inga kort behöver
sändas för expeditionen.

Liesjärvi nationalpark aktiv

Liesjärvi nationalpark är aktiv från tisdag eftermiddag 11.8 till
onsdag förmiddag 12.8 meddelar JKR Radioclub.

DX-tips

3DA0DJ och andra anrop, Swaziland, fram till den 11 augusti, 160-10 m,
igång med två stationer. QSL-kort via GI4FUM.

5H2PD Tanzania, fram till den 8 augusti, 40, 30, 20 och 15 m,
mestadels CW och SSB. QSL direkt till N2IEN.

7P8OK och andra anrop, Lesoto, fram till den 13 augusti, alla HF-band,
CW, SSB, RTTY och PSK, tre stationer är igång. QSL till 7P8OK via
M0URX, andra anrop till operatörernas hemanrop.

SU8LH Egypten, fram till den 9 augusti, fyren ARLHS EGY-014 är igång,
alla HF-band, CW och SSB. QSL via SU1SK.

ZD8Z Ascension, fram till den 7 augusti, alla band, CW och SSB. QSL via AI4U.

På kommande:

Öst-Timor, 3.8-3.10, anropet meddelas i början av operationen. 40, 30,
20 och 17 m, mestadels CW, även en del SSB och RTTY. Operatören är
aktiv på sin fritid vid sidan om arbetskommendation. QSL via CT1GFK.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas TARA Grip Dip, European HF Championships,
Kesäkisa, 10-10 International Summer QSO Party, North American QSO
Party, SARL HF Contest och SRAL:s Grundtävling.

Nästa tisdag, 4.8. står NAC VHF i tur och på torsdagen 6.8 NAC 10 m.

Nästa veckoslut tävlas Estonian Open VUSHF Field Day, Black Cat HF
Contest och Worked All Europe DX Contest.

Korrekt tid för Black Cat tävlingen

Black Cat tävlingen tävlas nästa lördag den 8 augusti. I reglerna i
julinumret av tidningen Radioamatööri fanns fel klockslag. Tävlingen
tävlas 1300-1500 UTC, och inte mitt i natten! Reglerna finns på
adressen http://www.sral.fi/kilpailut/kotikilpa.html. Även reglerna i
julinumret av tidningen radioamatööri är korrekta så när som på
klockslaget. Välkomna med!

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen den 9
augusti klockan 1500 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.

Redaktör/bulletinknåpare: Annika Wahlström, OH2HSJ.
Översättare: Patrik Willför, OH6GDX