Svensk bulletin 30/2009

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL0930S
Kanslibulletin 30/09 22.8.2009

INNEHÅLL
Klubbarna meddelar
Bemärkelsedagar
Radioorienteringsövningar i Svedängen i Helsingfors
Radioamatörkurser
DX-tips
Tävlingsnyheter
Nästa bulletin

Klubbarna meddelar

OH1AA:s sommarläger

OH1AA:s traditionella sommarläger hålls i Tippsund i Taivassalo den
28-30 augusti. På programmet står bl.a. OH1AJ:s lunch på frredag,
förhandsanmälan är obligatorisk! På lördag kommer Simone, IZ0BTV, som
deltagit i många internationella resor, för att berätta om E44M
expeditionen till Palestina 2009. Bastun och grillen värms som normalt
upp 24/7.

Anmäl dig till Birgitta, oh1yl & oh1aa.net eller tfn 0400 112 125.
Ifall du önskar delta i AJ-lunchen, anmäl dig senast på tisdagen den
25 augusti 2009.

OH2AP:s höstläger

Järvenpään Radioamatöörit ry, OH2AP, ordnar sitt traditionella
höstläger den 12-13 september 2009. På grund av renovering i
Metsäpirtti hålls lägret på en ny plats, i Tusby församlings
lägercentrum vid stranden av Rusutjärvi, mycket nära den gamla
lägerplatsen. Välkomna!

Bemärkelsedagar

90 år
30.08. Alho Oiva, OH6AWD

80 år
22.08. Sokura Esko, OH5ES
25.08. Vatiainen Eero, OH6PT
27.08. Korpelainen Vilho, OH5SK
28.08. Lindberg David, OH1QY

75 år
27.08. Kivisilta Eero, OH3XH

70 år
23.08. Jokinen Yrjö, OH7KTP
29.08. Pirnes Pauli, OH3XV / OH3MAE

60 år
22.08. Holopainen Pertti, OH5FA
26.08. Kotilainen Kalevi, OH2MRL

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Radioorienteringsövningar i Svedängen i Helsingfors

Samling sker vid Svedängens friluftsstuga på parkeringsplatsen den 20
september klockan 10.40. Kontrollerna startas kl. 11.00 och är på fram
till 14.00. Övningarna lämpar sig väl för gamla rävar som för
nybörjare. En del mottagare finns att lånas, ifall du inte råkar ha
med egen apparatur. OBS! Vädervarning, ifall det ösregnar ordnas
övningen inte. Mer information fås från oh2jku & sral.fi.

Radioamatörkurser

Pudasjärven kansalaisopisto ordnar en radioamatörkurs med målet
elementär klass under hösten. Kursen hålls på lördagar kl.
09.00-15.00, 26.9.2009, 10.10.2009 och 14.11.2009. Platsen är
Pudasjärven kansalaisopisto,

Radioamatöörit Kokemäki ry, OH1AL, ordnar en radioamatörkurs i Euran
kansalaisopisto under höstterminen. Kursen börjar 14.9.2009 kl. 18.00.
Anmälningar till läroverkets kansli, tfn 02 8399 0740 eller via
internet www.eura.fi/sivistys/kansalaisopisto.htm.

Keski-Suomen Radioamatöörit ry ordnar under hösten 2009 en grundkurs
för radioamatörer. Begynnelsedagen är eventuellt torsdagen den 17
september kl. 18.00. Kursen fortsätter fram till december och vid
behov januari 2010. Kurskvällarna ordnas en gång per vecka.
Kursavgiften är 20 euro plus priset på SRAL:s kursmaterial Kursplatsen
är Monitoimitalo på adressen Kuntopolku 3, Jyväskylä. Den maximala
kursdeltagarmängden är 16 personer. Kursen genomförs ifall det tills
den 4 september kommit minst åtta bindande förhandsanmälningar.
Anmälningar och tilläggsfrågor till Jyrki Savonen, tfn (014) 264 049
eller oh6vv & sral.fi.

En radioamatörkurs börjar 23.9.2009 kl. 18.00 i Åbo. Kursplatsen är
klubbutrymmena för OH1AA på adressen Stålarmsgatan 3. Anmälningar till
Jouni Anttila, oh1co & sral.fi eller per telefon 040 771 0420. Kursen
hålls på onsdagar kl. 18 och i slutet av kursen ordnas
radioamatörexamenstillfälle.

DX-tips

4W6FR, Öst-Timor, fram till mitten av oktober, operatören är på
arbetskommendation och är aktiv under sin fritid, 30, 20 och 17 m,
PSK31 och Olivia. QSL via VK4FW.

IS0/IZ3KVD, Sardinien, fram till den 31 augusti, HF-banden, SSB och
olika digitala sändarslag. QSL via IZ3KVD.

V73NF och V7XX eller V73J, Marshall Islands, 24-29.8, 80-10 m, CW, SSB
och RTTY. QSL åt V73NF via JA2DSQ, QSL åt övriga anrop via JH2BNL.

CT8/DL7JAN och CT8/DL2IX, Azorerna, fram till den 31 augusti, 80-6 m,
CW, SSB och RTTY. QSL till hemanrop.

FJ/W2VQ och FJ/WQ2N, St. Barthelemy, fram till den 25 augusti, CW,
SSB, RTTY och eventuellt PSK31, 80-6 m. QSL åt bägge anrop via WQ2N.

Tävlingsnyheter

Nästa tisdag den 25 augusti tävlas NAC 2,3 GHz + up.

Nästa veckoslut står SCC RTTY Championship, YO DX HF Contest och SARL
HF Contest i tur.

Nästa bulletin

Nästa bulletin läses från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen den 30
augusti klockan 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.

Redaktör/bulletinknåpare: Annika Wahlström, OH2HSJ.
Översättare: Patrik Willför, OH6GDX