Svensk bulletin 31/2009

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL0931S
Kanslibulletin 31/09 29.8.2009

INNEHÅLL
Styrelsens följande frågetimme
Bulletin på 5 MHz
Anordnanderättigheterna till SRAL:s sommarläger finns att sökas
Silent key
Klubbarna meddelar
Telegrafiövningar på bandet
Bemärkelsedagar
Radioamatörkurser
Kontaktvärderingar
Nationalparker aktiveras
OH1AV/2 på Vormö
DX-tips
Tävlingsnyheter
Nästa bulletin

Styrelsens följande frågetimme

Styrelsens fråge timme hålls nästa lördag, 5.9. Frågetimmen börjar
klockan 14.00 finsk tid och avslutas kl. 15.00 finsk tid. Frekvensen
är den gamla och bekanta 3685 kHz.

I början av frågetimmen anmäler sig de närvarande styrelsemedlemmarna,
varefter man kan ställa frågor åt dem. Frågor kan sändas på förhand
till förbundets kansli, åt ordförande eller direkt åt
styrelsemedlemmen.

Bulletin på 5 MHz

På sommarlägret i Pikku-Syöte diskuterades igen bulletinens hörbarhet
i norr, främst då den läses från södra delen av landet. SRAL har
lyckats förhandla till sig tillstånd att sända bulletinen tre gånger
från OH2K på 5 MHz, dvs. 60 meters bandet.

Syftet är att samla upp hörbarhetsrapporter från hela Finland, och
även Kommunikationsverket önskar få rapporterna till sitt förfogande.
Om ärendet berättas mer i ett senare skede i bulletinerna och
styrelsens frågetimme.

Anordnanderättigheterna till SRAL:s sommarläger finns att sökas

De klubbar, som är intresserade av att ordna sommarlägret år 2010
ombedes sända in en ansökan om anordnanderättigheter för lägret till
SRAL:s styrelse senast 30.9.2009. Ansökan kan sändas per post till
adressen SRAL, Styrelsen, PB 44, 00441 HELSINGFORS eller per e-post
till hallitus & sral.fi.

Silent key

Kansliet har nåtts av budet att vår amatörbroder Veikko Halme, OH2RD,
lämnat oss. Vi hedrar Veikkos minne med en stunds tystnad.

Klubbarna meddelar

Femmornas bulletin

Efter sommaravbrottet påbörjas OH5-klubbarnas bulletinrunda igen på
söndagar fr.o.m. den 6 september kl. 09.45 finsk tid. Frekvensen är
3685 kHz. Klubbarna önskas med för att informera om sina program och
evenemang.

Telegrafiövningar på bandet

Retu, OH3WK, har börjat hålla telegrafiövningar på bandet. Övningarna
hålls varje dag kl. 18.00, förutom eventuellt måndagar. Frekvensen är
3544 kHz. Ifall Retus axel inflammeras hålls inga övningar.

Bemärkelsedagar

90 år
30.08. Alho Oiva, OH6AWD

70 år
29.08. Pirnes Pauli, OH3XV / OH3MAE
02.09. Teuvo Korkiamäki, OH2TJ

60 år
02.09. Heikki Kulju, OH6ZS
03.09. Kari Sauvala, OH2BFF
04.09. Ilkka Paaso, OH9JGK
07.09. Juhani Alamäki, OH6-0113

50 år
06.09. Esa Rössi, OH3MUQ
06.09. Pasi Luoma-Aho, OH6UM / OH2IW

Finlands Radioamatörförbund och kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Radioamatörkurser

Pudasjärven kansalaisopisto ordnar en radioamatörkurs med målet
elementär klass under hösten. Kursen hålls på lördagar kl.
09.00-15.00, 26.9.2009, 10.10.2009 och 14.11.2009. Platsen är
Pudasjärven kansalaisopisto,

Radioamatöörit Kokemäki ry, OH1AL, ordnar en radioamatörkurs i Euran
kansalaisopisto under höstterminen. Kursen börjar 14.9.2009 kl. 18.00.
Anmälningar till läroverkets kansli, tfn 02 8399 0740 eller via
internet www.eura.fi/sivistys/kansalaisopisto.htm.

Keski-Suomen Radioamatöörit ry ordnar under hösten 2009 en grundkurs
för radioamatörer. Begynnelsedagen är eventuellt torsdagen den 17
september kl. 18.00. Kursen fortsätter fram till december och vid
behov januari 2010. Kurskvällarna ordnas en gång per vecka.
Kursavgiften är 20 euro plus priset på SRAL:s kursmaterial Kursplatsen
är Monitoimitalo på adressen Kuntopolku 3, Jyväskylä. Den maximala
kursdeltagarmängden är 16 personer. Kursen genomförs ifall det tills
den 4 september kommit minst åtta bindande förhandsanmälningar.
Anmälningar och tilläggsfrågor till Jyrki Savonen, tfn (014) 264 049
eller oh6vv & sral.fi.

En radioamatörkurs börjar 23.9.2009 kl. 18.00 i Åbo. Kursplatsen är
klubbutrymmena för OH1AA på adressen Stålarmsgatan 3. Anmälningar till
Jouni Anttila, oh1co & sral.fi eller per telefon 040 771 0420. Kursen
hålls på onsdagar kl. 18 och i slutet av kursen ordnas
radioamatörexamenstillfälle.

En radioamatörkurs hålls på Kouvola rörradiomuseum fr.o.m. 4.10 kl.
17. Kurskvällarna är på söndagar ända fram till december. Mer
information och anmälningar till Heikki, OH5GES, tfn 041 544 2554
eller e-post oh5ges & sral.fi.

Kontaktvärderingar

Workkimiskäsikirja ”Workkimisen arvomaailma” on ladattavissa SRAL:n
sivuilta osoitteesta http://www.sral.fi/files/arvomaailma.pdf. Kirjan
ovat kirjoittaneet ON4UN ja ON4WW. Kirjan on suomentanut Erkki
Heikkinen, OH2BF ja oikolukenut Jukka Heikinheimo, OH2BR.

Nationalparker aktiveras

Det första veckoslutet i september aktiveras nationalparker. Bl.a.
förväntas Pallas-Yllästunturi, Lemmenjoki och Urho Kekkonens
Nationalpark aktiveras från norra Finland, liksom flera parker från de
södra delarna av landet. Det lönar sig att lyssna, och även aktivera
frekvenserna 7060-7065 kHz, så att även stationer längre ifrån hör och
kan höras. Hälsningar från awardkommittén.

OH1AV/2 på Vormö

OH1AV/2 genomför sin höstliga resa till Vormö, IOTA EU-097, kommun
OHC-208 Ingå. Vi strävar till att vara aktiva på 80 meter idag, genast
efter bulletinen. Även 145 MHz aktivitet kan väntas.

DX-tips

H44MY Salomonöarna, IOTA OC-127, har åtminstone varit aktiv på 20 och
15 m CW. QSL via OM2SA.

AL5A/WH0 Marianerna, IOTA OC-086, fram till den 31 augusti, 80-6 m.
QSL direkt till JA7JEC.

4W6AL Öst-Timor, fram till den 3 oktober, operatören är på
arbetskommendation och är aktiv under sin fritid. Har hörts på
åtminstone 40 och 20 m CW. QSL via CT1GFK. Fram till mitten på oktober
är även 4W6FR aktiv från Öst-Timor, mest 30 och 20 m, PSK31. QSL via
VK4FW.

På kommande:

FT5GA Glorioso, teamet anländer destinationen 11.9 och hemfärden har
planerats vara 8.10. 160-6 m, CW, SSB och digitala sändarslag. QSL via
F5OGL.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas SCC RTTY Championship, YO DX HF Contest och
SARL HF Contest.

Nästa tisdag, 1.9, tävlas NAC VHF och på torsdagen 3.9 NAC 10 m.

Nästa veckoslut står Russian RTTY Contest, All Asian DX Contest,
Wake-up! QRP Sprint, Colorado QSO Party, AGCW Straight Key Party, IARU
Region 1 Field Day, RSGB SSB Field Day, DARC 10 m Corona, SRAL:s
Grundtävling och Tennessee QSO Party. 6-12.9 tävlas FISTS Straight Key
Week.

Nästa bulletin

Nästa bulletin läses från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen den 5
september klockan 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.

Redaktör/bulletinknåpare: Annika Wahlström, OH2HSJ.
Översättare: Patrik Willför, OH6GDX