Svensk bulletin 32/2009

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL0932S
Kanslibulletin 32/09 5.9.2009

INNEHÅLL
Anordnanderättigheterna till SRAL:s sommarläger finns att sökas
Klubbarna meddelar
Telegrafiövningar på bandet
Bemärkelsedagar
Radioamatörkurser
Nationalparker aktiveras
DX-tips
Tävlingsnyheter
Nästa bulletin

Anordnanderättigheterna till SRAL:s sommarläger finns att sökas

De klubbar, som är intresserade av att ordna sommarlägret år 2010
ombedes sända in en ansökan om anordnanderättigheter för lägret till
SRAL:s styrelse senast 30.9.2009. Ansökan kan sändas per post till
adressen SRAL, Styrelsen, PB 44, 00441 HELSINGFORS eller per e-post
till hallitus & sral.fi.

Klubbarna meddelar

Femmornas bulletin

Efter sommaravbrottet påbörjas OH5-klubbarnas bulletinrunda igen på
söndagar fr.o.m. den 6 september kl. 09.45 finsk tid. Frekvensen är
3685 kHz. Klubbarna önskas med för att informera om sina program och
evenemang.

OH2AP:s höstläger

Järvenpään Radioamatöörit ry, OH2AP, ordnar sitt traditionella
höstläger den 12-13 september 2009. På grund av renovering i
Metsäpirtti hålls lägret på en ny plats, i Tusby församlings
lägercentrum vid stranden av Rusutjärvi, mycket nära den gamla
lägerplatsen. Välkomna!

OH6AD:s höstläger

Keski-Suomen Radioamatöörit ry, OH6AD, ordnar sitt traditionella
höstläger i Multia, i Post- och logistikbranschens unions lägercenter
veckoslutet 2-4 oktober 2009. Lägret byggs upp på fredag fr.o.m. kl.
18.00. I programmet finns bl.a. umgänge, bastubadande och
korvgrillning. Lördagens program är ännu öppet. På lägret finns
möjlighet att övernatta i stugor och på lördag erbjuds "fältkost" till
priset 5 euro. Körinstruktioner fås från repeatern på 145.700. Adress
för GPS: Sinervämäentie 132, Multia. Koordinater: 62.22`59” N,
24.50’4” E, Lokator KP22KJ. Körinstruktioner: ca 25 km från Petäjävesi
mot Multia, vägkorsning till vänster ”Sinervämäentie/ Kirjailijakoti
Vuorela", följ denna väg 1,32 km, sväng till höger till stugvägen, där
det finns en skylt ”Postiliitto”. Mer information fås av: Rane, OH6RV,
tfn 0400765816, e-post oh6rv & sral.fi

Telegrafiövningar på bandet

Retu, OH3WK, har börjat hålla telegrafiövningar på bandet. Övningarna
hålls varje dag kl. 18.00, förutom eventuellt måndagar. Frekvensen är
3544 kHz. Ifall Retus axel inflammeras hålls inga övningar.

Bemärkelsedagar

80 år
10.09. Markku Rosenlöf, OH2-2903
13.09. Veikko Sjöberg, OH8RQ / OH7MQF
14.09. Olavi Kanerva, OH2UK / OH2-1083

70 år
08.09. Ilmari Ruotsalainen, OH7SI

60 år
07.09. Juhani Alamäki, OH6-0113

50 år
06.09. Esa Rössi, OH3MUQ
06.09. Pasi Luoma-Aho, OH6UM / OH2IW
09.09. Kari Junttila, OH1JHB
09.09. Lauri Aaltonen, OH2LA / OH4DX
14.09. Pekka Serpola, OH2BPO

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Radioamatörkurser

Pudasjärven kansalaisopisto ordnar en radioamatörkurs med målet
elementär klass under hösten. Kursen hålls på lördagar kl.
09.00-15.00, 26.9.2009, 10.10.2009 och 14.11.2009. Platsen är
auditoriet i Pudasjärven kansalaisopisto.

Radioamatöörit Kokemäki ry, OH1AL, ordnar en radioamatörkurs i Euran
kansalaisopisto under höstterminen. Kursen börjar 14.9.2009 kl. 18.00.
Anmälningar till läroverkets kansli, tfn 02 8399 0740 eller via
internet www.eura.fi/sivistys/kansalaisopisto.htm.

En radioamatörkurs börjar 23.9.2009 kl. 18.00 i Åbo. Kursplatsen är
klubbutrymmena för OH1AA på adressen Stålarmsgatan 3. Anmälningar till
Jouni Anttila, oh1co & sral.fi eller per telefon 040 771 0420. Kursen
hålls på onsdagar kl. 18 och i slutet av kursen ordnas
radioamatörexamenstillfälle.

En radioamatörkurs hålls på Kouvola rörradiomuseum fr.o.m. 4.10 kl.
17. Kurskvällarna är på söndagar ända fram till december. Mer
information och anmälningar till Heikki, OH5GES, tfn 041 544 2554
eller e-post oh5ges & sral.fi.

Nationalparker aktiveras

Detta veckoslut aktiveras nationalparker. Bl.a. förväntas
Pallas-Yllästunturi, Lemmenjoki och Urho Kekkonens Nationalpark
aktiveras från norra Finland, liksom flera parker från de södra
delarna av landet. Det lönar sig att lyssna, och även aktivera
frekvenserna 7060-7065 kHz, så att även stationer längre ifrån hör och
kan höras. Hälsningar från awardkommittén.

DX-tips

4W6AL Öst-Timor, fram till den 3 oktober, operatören är på
arbetskommendation och är aktiv under sin fritid. Har åtminstone varit
aktiv på 40 och 20 m CW. QSL via CT1GFK. Även 4W6FR är igång fram till
mitten av oktober, mest 30 och 20 m PSK31. QSL via VK4FW.

FG/F4EUG Guadeloupe, fram till den 10 september, alla band och
sändarslag. QSL via F4EUG.

FO/G3BJ Australöarna, fram till den 16 september, mestadels CW, 80-10
m, inte 17 och 12 m. Samma operatörer är aktiva från Niue 18-25.9 med
anropet ZK2BJ.

3D2 Fiji, fram till den 7 september. Samma operatör kommer att vara
aktiv från Väst-Kiribati 8-14.9 med anropet T30G. Efter detta är han
ännu aktiv från Fiji 15-16.9 och 24.-27.9. Från Tuvalu är han aktiv
17-23.9 med anropet T2G. Endast CW, 80-10 m. QSL via PG5M.

V5/DH3WO, V5/DJ2HD och V5/DK1CE Namibia, fram till den 26 september,
40-10 m, CW och SSB. Operatörerna är aktiva vid sidan av semestrande.
QSL till hemanrop.

På kommande:

VP8DIF South Georgia, kommer igång under andra veckan i oktober. QSL via DJ9ZB.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas Russian RTTY Contest, All Asian DX Contest,
Wake-up! QRP Sprint, Colorado QSO Party, AGCW Straight Key Party, IARU
Region 1 Field Day, RSGB SSB Field Day, DARC 10 m Corona, SRAL:s
grundtävling, Memorial YO7VS 144 MHz Contest och Tennessee QSO Party.
6-12.9 står FISTS Straight Key Week i tur och 7-8.9 MI-QRP Club Labor
Day CW Sprint.

Nästa tisdagen den 8 september tävlas NAC UHF samt ARS ARS Spartan
Sprint. Nästa torsdag, den 10 september, står NAC 50 MHz och RSGB 80 m
Club Sprint i tur. 11-12.9 tävlas Jay Hudak Memorial 070 Club 80 m
Sprint.

Nästa veckoslut står Worked All Europe DX Contest, Swiss HTC QRP
Sprint och Norht American Sprint Contest i tur.

Nästa bulletin

Nästa bulletin läses från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen den 13
september klockan 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.

Redaktör/bulletinknåpare: Annika Wahlström, OH2HSJ.
Översättare: Patrik Willför, OH6GDX