Svensk bulletin 34/2009

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL0934S
Kanslibulletin 34/09 19.9.2009

INNEHÅLL
SRAL:s Höstdag
Valutskottet meddelar
Anordnanderättigheterna till SRAL:s sommarläger finns att sökas
Silent key
Klubbarna meddelar
Bemärkelsedagar
Radioamatörkurser
DX-tips
Tävlingsnyheter
SAC 2009 Utmaningstävling till OH-klubbstationer
Nästa bulletin

SRAL:s Höstdag

SRAL:s Höstdag och det stadgeenliga höstmötet ordnas lördagen den 21
november 2009 i Porin Ammattiopisto. Skolans adress är Professorintie
5, Björneborg. I programmet utlovas presentationer,
försäljningsutställning och lopptorg.

Som anordnare av Höstdagen fungerar Verkkopeliyhdistys Insomnia ry.
från Björneborg. Förfrågningar om presentationer och lediga
försäljningspunkter kan riktas till Antti Hara, OH1HIH, per e-post
till adressen oh1hih & sral.fi eller per telefon 040 734 1160.

Valutskottet meddelar

Höstmötet och valen närmar sig. I Finlands radioamatörförbunds
höstmöte 2009 står styrelsemedlemmarna Michael Fletcher, OH2AUE och
Heikki Lahtivirta, OH2LH i tur att avgå. Under höstmötet väljs två
medlemmar till styrelsen.

Finlands radioamatörförbunds valordning finns att ses i tidningen
Radioamatööri 8/2006 på sidan 6, på förbundets webbplats som pdf-fil:
http://sral.fi/files/saannot.pdf, i OH-katalogen fr.o.m. 2002 framåt
samt vid behov från förbundets kansli.

Varje medlem i Förbundet har rätt att skriftligt föreslå åt
valutskottet att dennes kandidat tas in i kandidatlistan som skall
sammanställas för valet. Valhandlingarna, d.v.s. förslag till
kandidater till valet ombedes sändas senast 9.10.2009 till
valutskottets sekreterare till Finlands radioamatörförbunds kansli på
adressen:

Finlands Radioamatörförbund,
Valutskottet,
Sekreterare Annika Wahlström,
PB 44, 00441 HELSINGFORS

I valhandlingen bör kandidatens efternamn och förnamn nämnas.
Därutöver bör bifogas kandidatens skriftliga samtycke till att ställa
upp som kandidat. De som står i tur att avgå kan ställa upp som
kandidater igen, men även de bör sända in valhandlingar.

Kandidaterna kan sända en bild (gärna i digitalt format) för kommande
kandidatpresentationer, som publiceras i RA 11/2009 samt en högst 200
ord lång fritt formulerad text.

Valkatalogen över de röstberättigade finns till påseende hos
valutskottets sekreterare fr.o.m. 28.9.2009 under Finlands
Radioamatörförbunds kanslis öppethållningstider. I katalogen finns
alla personmedlemmar och klubbar som Finlands Radioamatörförbund rf
har godkänt som medlemmar fram till 26.9.2009.

De av förbundets medlemmar som bor utomlands kan få sitt
röstningsmaterial sänt per post genom att på förhand meddela om detta
till valutskottets sekreterare.

Postomröstningsmaterialet postas i samband med RA 11/2009, det är även
möjligt att rösta på höstmötesplatsen 21.11.2009.

Anordnanderättigheterna till SRAL:s sommarläger finns att sökas

De klubbar, som är intresserade av att ordna sommarlägret år 2010
ombedes sända in en ansökan om anordnanderättigheter för lägret till
SRAL:s styrelse senast 30.9.2009. Ansökan kan sändas per post till
adressen SRAL, Styrelsen, PB 44, 00441 HELSINGFORS eller per e-post
till hallitus & sral.fi.

Silent key

Kansliet har nåtts av budet att vår amatörbroder Pekka Pesonen, OH2QI,
lämnat oss. Vi hedrar Pekkas minne med en stunds tystnad.

Klubbarna meddelar

OH6AD:s höstläger

Keski-Suomen Radioamatöörit ry, OH6AD, ordnar sitt traditionella
höstläger i Multia, i Post- och logistikbranschens unions lägercenter
veckoslutet 2-4 oktober 2009. Lägret byggs upp på fredag fr.o.m. kl.
18.00. I programmet finns bl.a. umgänge, bastubadande och
korvgrillning. Lördagens program är ännu öppet. På lägret finns
möjlighet att övernatta i stugor och på lördag erbjuds "fältkost" till
priset 5 euro. Körinstruktioner fås från repeatern på 145.700. Adress
för GPS: Sinervämäentie 132, Multia. Koordinater: 62.22`59” N,
24.50’4” E, Lokator KP22KJ. Körinstruktioner: ca 25 km från Petäjävesi
mot Multia, vägkorsning till vänster ”Sinervämäentie/ Kirjailijakoti
Vuorela", följ denna väg 1,32 km, sväng till höger till stugvägen, där
det finns en skylt ”Postiliitto”. Mer information fås av: Rane, OH6RV,
tfn 0400765816, e-post oh6rv & sral.fi

Bemärkelsedagar

85 år
28.09. Kalevi Kaipainen, OH3NH

80 år
26.09. Reino Tervonen, OH8NE

75 år
21.09. Paavo Mainio, OH8PW

60 år
21.09. Tauno Hermola, OH1-0596

50 år
19.09. Petri Hannikainen, OH2HOK / OH2SB
21.09. Kaija Nylund, OH1KJ
22.09. Seppo Korpela, OH2-1415
23.09. Juha Kuitunen, OH3NHF / OH4TQ

Finlands Radioamatörförbund och kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Radioamatörkurser

OH3TR ordnar en radioamatörkurs i Hervanta, Tammerfors under hösten.
Syftet är att gå igenom de ärenden som behövs för K- och T1-modulerna
i radioamatörexamen. För de som önskar kan även undervisning för modul
T2 ordnas. Den första kurskvällen hålls på tisdagen den 29 september
2009 kl. 18.00 då samling sker i OH3TR:s klubbrum. Mer information om
kursen och hur du hittar till klubbrummet på kursens webbsidor.
Anmälningar tas emot av Jimmy Turunen, OH3FFB, per e-post
etunimi.sukunimi & tut.fi

En radioamatörkurs för elementär klassen börjar på SRAL:s kansli
torsdagen den 1 oktober kl. 18.00. Kurskvällar hålls på torsdagar
under hela hösten. Kursen avslutas 17.12. Bindnande anmälningar fram
till 25.9 till SRAL:s kansli per telefon 09 562 5988 eller
oh2hsj & sral.fi. OBS! Det finns enbart en ledig plats på kursen.
Kansliets adress är Kaupinmäenpolku 9, Helsingfors.

Pudasjärven kansalaisopisto ordnar en radioamatörkurs med målet
elementär klass under hösten. Kursen hålls på lördagar kl.
09.00-15.00, 26.9.2009, 10.10.2009 och 14.11.2009. Platsen är
auditoriet i Pudasjärven kansalaisopisto.

En radioamatörkurs börjar 23.9.2009 kl. 18.00 i Åbo. Kursplatsen är
klubbutrymmena för OH1AA på adressen Stålarmsgatan 3. Anmälningar till
Jouni Anttila, oh1co & sral.fi eller per telefon 040 771 0420. Kursen
hålls på onsdagar kl. 18 och i slutet av kursen ordnas
radioamatörexamenstillfälle.

En radioamatörkurs hålls på Kouvola rörradiomuseum fr.o.m. 4.10 kl.
17. Kurskvällarna är på söndagar ända fram till december. Mer
information och anmälningar till Heikki, OH5GES, tfn 041 544 2554
eller e-post oh5ges & sral.fi.

DX-tips

FT5GA Glorioso, fram till den 10 oktober, 160-10 m, CW, SSB, RTTY och
PSK31. fyra stationer är igång samtidigt. QSL via F5OGL.

T2G Tuvalu, fram till den 23 september, HF-banden, CW. QSL via PG5M.

ZK2NX Niue, fram till den 25 september, alla HF-band, i synnerhet
WARC-banden, mestadels CW, men även en del SSB. QSL via JM1CAX.

ZL7/N7OU Chatham, fram till den 30 september, 80-10 m, CW. QSL via N7OU.

På kommande:

ET3JD Etiopien, på kommande i oktober, 40-15 m, CW, SSB och PSK31. QSL
direkt till ET3JD.

TO7RJ Mayotte, 22.9-25.10, 160-10 m, CW och SSB. Under de tre sista
dagarna av operationen är anropet FH/DJ7RJ. QSL till bägge anrop via
DJ7RJ.

C37URE Andorra, operatörerna deltar nästa veckoslut, 26-27.9, i CQ WW
RTTY. QSL via EA4URE.

T70A San Marino, 24-27.9, 80-10 m, CW, SSB och digitala sändarslag.
Operatörerna deltar nästa veckoslut även i CQ WW RTTY. QSL enligt
operatörernas anvisningar.

IOTA-tips

På kommande:

XV6RRC, AS-185, XV7RRC, AS-162 och XV3RRC, AS-157. Stationerna är
igång på olika dagar mellan 24.9-1.10. Två stationer är igång
samtidigt, 160-10 m. QSL till alla anrop direkt via RZ3EC.

A45WH/P, AS-014, 22-24.9, 160-20 m, CW, SSB och digitala sändarslag.
QSL direkt till A45WH.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas Feld-Hell Club Route 66 Sprint, SAC:n CW-osa,
QRP Afield, Washington Salmon Run, QCWA QSO Party och North American
Sprint Contest.

Nästa måndag, 21.9, står Run For The Bacon QRP i tur och på tisdag
22.9 NAC 2,3 GHz + up. Nästa onsdag 23.9 tävlas SKCC Straight Key
Sprint, QRP Homebrewer Sprint och RSGB 80 m Club Sprint.

Nästa veckoslut tävlas JLRS Party Contest, SAC SSB och CQ WW RTTY DX Contest.

SAC 2009 Utmaningstävling till OH-klubbstationer

SAC CW-del tävlas detta veckoslut och SSB-delen nästa veckoslut
26-27.9 kl. 1200-1200.

Reglerna för utmaningstävlingen är de officiella SAC 2009 reglerna
enligt Multi-Single kategorin, med följande undantag:

Allmänt

I tävlingen används klubbens anrop. En annan station än klubbstationen
kan användas som station, men den bör uppfylla de krav som ställts på
station.

Antenner

På övre band kan beamar användas, men stackning eller effektfördelning
i olika riktningar är inte tillåten. På lägre banden följs
single-element regeln, en dipol eller vertikal är tillåten, men
vertikalgrupper eller flerelementsantenner är inte tillåtna.

Bara en radio, mängden operatörer obegränsad.

Maximal sändareffekt 100 W. Syftet med att begränsa sändareffekten är
att möjliggöra tävling mellan klubbstationer av olika kaliber. Det är
alltså inte fråga om att tävla på blodigaste allvar, utan en möjlighet
till mer lättsam samvaro mellan klubbmedlemmar och möjlighet att
bekanta sig med tävlingsverksamhet i praktiken.

Användningen av cluster är tillåten.

Förhandsanmälning är obligatoriskt.

Att sända in loggen är obligatorisk. :) Bland alla som sänder in sin
logg utlottas totalt 4 årgångar av CQ (2/sändarslag). (Gäller alla
OH-deltagare).

Bland alla som deltar i utmaningstävlingen lottas dessutom ett mycket
intressant överraskningspris ut! Mängden lotterilappar bestäms utifrån
hur många QSO:n som hållits, 200 qson/lapp.

Tilläggsmotivation i kampen för ökande av OH-poängpotten i
SAC-helhetstävlingen. Välkommen med!

Anmälningar till Janne, OH6LBW, janne.karresuo & gmail.com.

Nästa bulletin

Nästa bulletin läses från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen den 27
september klockan 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.

Redaktör/bulletinknåpare: Annika Wahlström, OH2HSJ.
Översättare: Patrik Willför, OH6GDX