Svensk bulletin 35/2009

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL0935S
Kanslibulletin 35/09 26.9.2009

INNEHÅLL
Styrelsens frågetimme 3.10
SRAL:s Höstdag
SRAL:s styrelseval
Silent key
Klubbarna meddelar
OH3AD 60 år - festseminarium i Riihimäki på lördag 3.10
Radiopryldag i Seinäjoki
Bemärkelsedagar
Radioamatörkurs i Tammerfors och Kouvola
Kristrafikövning i Sverige
Tävlingsnyheter
Nästa bulletin

Styrelsens frågetimme 3.10

Följande styrelsens frågetimme hålls nästa veckas lördag, den 3
oktober kl. 14.00-15.00 finsk tid på den gamla bekanta frekvensen 3685
kHz.

I början av frågetimmen anmäler sig de närvarande styrelsemedlemmarna
varefter man kan ställa frågor åt dem. Frågor kan även sändas på
förhand till förbundets kansli, åt ordföranden eller direkt åt
styrelsemedlemmen.

SRAL:s Höstdag

SRAL:s Höstdag och det stadgeenliga höstmötet ordnas lördagen den 21
november 2009 i Porin Ammattiopisto. Skolans adress är Professorintie
5, Björneborg. I programmet utlovas presentationer,
försäljningsutställning och lopptorg.

Som anordnare av Höstdagen fungerar Verkkopeliyhdistys Insomnia ry.
från Björneborg. Förfrågningar om presentationer och lediga
försäljningspunkter kan riktas till Antti Hara, OH1HIH, per e-post
till adressen oh1hih ät sral.fi eller per telefon 040 734 1160.

SRAL:s styrelseval

Höstmötet och valen närmar sig. Varje medlem i Förbundet har rätt att
skriftligt föreslå åt valutskottet att dennes kandidat tas in i
kandidatlistan som skall sammanställas för valet. Valhandlingarna,
d.v.s. förslag till kandidater till valet ombedes sändas senast
9.10.2009 till valutskottets sekreterare till Finlands
radioamatörförbunds kansli på adressen:

Suomen Radioamatööriliitto,
Vaalivaliokunta,
Sihteeri Annika Wahlström,
PL 44, 00441 HELSINKI

I valhandlingen bör kandidatens efternamn och förnamn nämnas.
Därutöver bör bifogas kandidatens skriftliga samtycke till att ställa
upp som kandidat. De som står i tur att avgå kan ställa upp som
kandidater igen, men även de bör sända in valhandlingar.

Valkatalogen över de röstberättigade finns till påseende hos
valutskottets sekreterare fr.o.m. 28.9.2009 under Finlands
Radioamatörförbunds kanslis öppethållningstider. I katalogen finns
alla personmedlemmar och klubbar som Finlands Radioamatörförbund rf
har godkänt som medlemmar fram till 26.9.2009.

De av förbundets medlemmar som bor utomlands kan få sitt
röstningsmaterial sänt per post genom att på förhand meddela om detta
till valutskottets sekreterare.

Postomröstningsmaterialet postas i samband med RA 11/2009, det är även
möjligt att rösta på höstmötesplatsen 21.11.2009.

Silent key

Kansliet har nåtts av budet att vår amatörbroder Pertti Aho, OH2BZX,
lämnat oss. Vi hedrar Perttis minne med en stunds tystnad.

Klubbarna meddelar

OH6AD:s höstläger

Keski-Suomen Radioamatöörit ry, OH6AD, ordnar sitt traditionella
höstläger i Multia, i Post- och logistikbranschens unions lägercenter
veckoslutet 2-4 oktober 2009. Lägret byggs upp på fredag fr.o.m. kl.
18.00. I programmet finns bl.a. umgänge, bastubadande och
korvgrillning. Lördagens program är ännu öppet. På lägret finns
möjlighet att övernatta i stugor och på lördag erbjuds "fältkost" till
priset 5 euro. Körinstruktioner fås från repeatern på 145.700. Adress
för GPS: Sinervämäentie 132, Multia. Koordinater: 62.22`59” N,
24.50’4” E, Lokator KP22KJ. Körinstruktioner: ca 25 km från Petäjävesi
mot Multia, vägkorsning till vänster ”Sinervämäentie/ Kirjailijakoti
Vuorela", följ denna väg 1,32 km, sväng till höger till stugvägen, där
det finns en skylt ”Postiliitto”. Mer information fås av: Rane, OH6RV,
tfn 0400765816, e-post oh6rv & sral.fi

OH3AD 60 år - festseminarium i Riihimäki på lördag 3.10

Radioamatörklubben Riihimäen kolmoset ry, OH3AD, firar i år hedersamma
60 år. Klubben grundades i Riihimäki garnison år 1949 och den utbredde
sig snabbt till att bli en radioamatörklubb för hela orten och de
närliggande kommunerna.

Riihimäen Kolmoset ry, OH3AD, ordnar nästa lördag, den 3 oktober 2009,
ett festseminarium i Riihimäki i Yrkesinstitutets auditorium. Adressen
till yrkesinstitutet är Sakonkatu 1. Seminarieplatsen är känd från de
höstdagar som senast ordnats i Riihimäki.

Eftersom OH3AD:s rötter grundar sig i experter inom
militärradiokommunikation och teknikens föregångare är festseminariets
program mångsidigt, så att den säkert erbjuder något nytt för
allihopa.

Program under evenemanget:

Kl. 12.00 Yrkesinstitutets dörrar öppnas
Kl. 12.30 ”Radioamatörklubben OH3AD förr och nu”
Kl. 13.00 ”Militärantenner i olika bruksändamål i världen”
Kl. 14.00 ”En 2-elementare som matas med motspänning”
Kl. 15.00 ”elektromagnetiska vapen”
Kl. 16.00 ”Radiokommunikation på SLF-frekvenser”
Kl. 17.00 Slutdiskussion om dagens teman

Under den första föreläsningen kl. 12.30 berättas radioamatörklubben
OH3AD:s händelserika historia från grundande till denna dag.

I föreläsningen som börjar 13.00 berättar ingenjörskapten Marko
Saarela, OH2LRD från Signalregementet om olika typer av
militärantenner för olika ändamål från olika försvarsmakter i världen.
I föreläsningen beskrivs hurdana antennlösningar som väljs i
militärsystem och hurudana tekniska och praktiska funktioner dessa har
för att de blivit valda.

Klockan 14.00 presenterar Pekka Ketonen, OH1TV sin nya
antennkonstruktion för första gången. Det är fråga om en 2-elementare
som matas med motspänning, som lätt kan tillämpas för HF-banden.

Klockan 15.00 börjar en intressant föreläsning då en expert från
Försvarsmaktens Tekniska forskningsanstalt kommer för att berätta om
det senaste inom RF-vapenteknologin, dvs. mikrovågor med hög effekt
eller nutida vapen som använder elektromagnetiska HF-pulser.

Föreläsningsevenemanget abslutas med en föreläsning om
radiokommunikation på mycket långa vågor som börjar klockan 16.00. Då
kommer en annan expert från Försvarsmaktens Tekniska
forskningsanstalt, DI Risto Korhonen, OH4RM, för att berätta om
SLF-banden, dvs. 30-300 kHz, som används som kommunikationsband bl.a.
för ubåtar. I föreläsningen behandlas de radiokommunikationssystem,
tekniker och propagationen på dessa frekvenserna. Dessa föreläsningar
kommer du garanterat inte att höra annanstans, så det lönar sig att
besöka seminariet.

Inträdesavgiften till seminariedagen är 5 euro, som önskas bli betalt
med jämna pengar. Bank- eller kreditkort fungerar tyvärr inte som
betalredskap på evenemangplatsen. På seminarieplatsen finns kaffe och
smått tilltugg att köpas mellan föreläsningarna, men någon egentlig
lunchmöjlighet finns det inte under evenemanget. OH3AD önskar även
alla försäljare av radioprylar och radioamatörutrystning välkomna till
att sälja utrustning enligt "släpkärremetoden" på yrkesinstitutets
gård i närheten av ytterdörrarna!

Klubben OH3AD:s 60-årsjubileum kulminerar i Officersklubben i
Riihimäki garnison i festsupén som börjar kl. 18.00. De som är
intresserade att delta i supén kan reservera ett supékort av Jorma,
OH3EX, till priset 30 euro, e-post oh3ex ät sral.fi eller telefon 045 634 2809. Supékorten bör reserveras senast på onsdagen den 30 september.

OH3AD önskar alla Förbundets medlemmar välkomna till att fira vår 60
åriga klubb. Information om evenemanget finns även på SRAL:s
webbplats.

Radiopryldag i Seinäjoki

På söndagen den 18 oktober kl. 12.00 - 16.00 ordnas igen
radioentusiasternas gemensamma pryldagar i Seinäjoki.

Liksom tidigare år är platsen Toimintojentalo Kasperi på adressen
Kasperinviita 13, Seinäjoki. Försäljare och radioentusiaster från
olika håll av landet kommer på plats liksom även representanter för
importörer.
Evenemanget är helt grats, dvs. inga inträdes- eller
försäljningsplatsavgifter. Man strävar till att få utrymmeshyran
betald med cafeterians inkomster. Mer information om evenemanget fås
av Mika, OH6HGW, tfn 0400 906 042.

Bemärkelsedagar

85 år
28.09. Kalevi Kaipainen, OH3NH

80 år
26.09. Reino Tervonen, OH8NE
30.09. Birgit Granholm, OH0YL
03.10. Seppo Lehtinen, OH2TV

75 år
02.10. Jorma Kytölaakso, OH2HDP / OH2-551

70 år
03.10. Esa Vainio, OH2LDS

60 år
01.10. Nils Blomqvist, OH6GYI

50 år
05.10. Kari Jalonen, OH1RZ

Finlands Radioamatörförbund och kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Radioamatörkurser i Tammerfors och Kouvola

OH3TR ordnar en radioamatörkurs i Hervanta, Tammerfors under hösten.
Syftet är att gå igenom de ärenden som behövs för K- och T1-modulerna
i radioamatörexamen. För de som önskar kan även undervisning för modul
T2 ordnas. Den första kurskvällen hålls på tisdagen den 29 september
2009 kl. 18.00 då samling sker i OH3TR:s klubbrum. Mer information om
kursen och hur du hittar till klubbrummet på kursens webbsidor.
Anmälningar tas emot av Jimmy Turunen, OH3FFB, per e-post
etunimi.sukunimi & tut.fi

En radioamatörkurs hålls på Kouvola rörradiomuseum fr.o.m. 4.10 kl.
17. Kurskvällarna är på söndagar ända fram till december. Mer
information och anmälningar till Heikki, OH5GES, tfn 041 544 2554
eller e-post oh5ges & sral.fi.

Kristrafikövning i Sverige

I Sverige hålls en kristrafikövning på söndagen den 4 oktober kl.
0700-1000 UTC. Banden är 80 och 2 meter, frekvenserna 3600-3720 kHz
SSB, 2 m SSB och FM. Det önskas att QRM-nivån under övningen är så låg
som möjligt.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas JLRS Party Contest, SAC SSB och CQ WW RTTY DX Contest.

Nästa veckoslut tävlas TARA PSK Rumble, Oceania DX Contest, DARC HF
HELL Contest 80 m, EU Sprint Autumn, RSGB 21/28 MHz Contest, DARC HF
HELL Contest 40 m och SRAL:s Grundtävling.

Nästa bulletin

Nästa bulletin läses från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen den 4
oktober klockan 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.

Redaktör/bulletinknåpare: Annika Wahlström, OH2HSJ.
Översättare: Patrik Willför, OH6GDX