Svensk bulletin 37/2009

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL0937S
Kanslibulletin 37/09 10.10.2009

INNEHÅLL
Scoutläger på radiovågorna
Bemärkelsedagar
Radiopryldag i Seinäjoki
Radioorienteringsövningar 18.10.
Presentationsevenemang i Kommunikationsmuséet i Riihimäki 29.11
Amatörer vid ametistgruvan
DX-tips
Tävlingsnyheter
En försändelse QSL-kort har kommit till SRAL:s kansli
Nästa bulletin

Scoutläger på radiovågorna

Om en vecka firas i traditionell andra radioamatörläger på
radiovågorna. 500 000 scouter runtom världen deltar då i
Jamboree-On-The-Air, dvs JOTA-evenemanget, för att byta aktualiteter
med andra scouter. Samtidigt får man en personlig touch till
radioamatörernas mångsidiga värld. Ungefär 10 000
scoutradioamatörstationer beräknas vara igång.

Evenemanget börjar 17.10.2009 kl. 00.01 och avslutas 18.10.2009 kl.
23.59 lokal tid i respektive land.

OH2JAM fungerar som huvudstation i Finland. Denna gång är QTH Kuopio.
Finlands Scoutorganisations egna stationer är igång från olika håll i
Finland med S-, SUF- och SGF-suffix. I Finland finns det ungefär 25
scoutstationer.

Öppningen för de finska stationerna hålls om en vecka, lördagen den 17
oktober kl. 12.00 finsk tid på 3710 kHz. OH2JAM håller öppningstalet,
varefter JOTA-stationerna anmäler sig åt huvudstationen OH2JAM.
Scoutstationerna kallar på varann på phone med "CQ JAMBOREE" och med
morse "CQ JAM".

Schedtider för scoutstationerna är:
lördag klockan 13.00 finsk tid på frekvensen 7080 kHz och 1545 finsk
tid på 3740 kHz. På söndag hålls sched kl. 12.00 på 7080 och 1300
finsk tid på 3740 kHz. Ifall det på nämnda frekvenser finns andra
stationer eller störningar, strävar vi att hitta en bättre frekvens så
nära dessa som möjligt.

De radioamatörradiostationer som deltar i JOTA kan lägga till
tilläggsmärket /J i anropet. Evenemangets internationella huvudstation
är aktiv från Geneve med anropet HE8S. De flesta av
scoutorganisationernas radioamatörstationer kännetecknas av
bokstäverna JAM och S.

Instruktioner och tilläggsinformation finns på adressen
www.jota.partio.net. Där kan man även anmäla sin egen scoutstation
till evenemanget. Det lönar sig även att kolla nyheterna på sidan
www.scout.org/jota.

Välkommen med!

Bemärkelsedagar

75 år
10.10. Lars Sandberg, OH2-3090

70 år
17.10. Heikki Aarni, OH6HW

60 år
19.10. Jouko Alakangas, OH2LYK

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Radiopryldag i Seinäjoki

Nästa veckas söndag kl. 12.00 - 16.00 ordnas igen radioentusiasternas
gemensamma pryldagar i Seinäjoki.

Liksom tidigare år är platsen Toimintojentalo Kasperi på adressen
Kasperinviita 13, Seinäjoki. Försäljare och radioentusiaster från
olika håll av landet kommer på plats liksom även representanter för
importörer. Evenemanget är helt grats, dvs. inga inträdes- eller
försäljningsplatsavgifter. Man strävar till att få utrymmeshyran
betald med cafeterians inkomster. Mer information om evenemanget fås
av Mika, OH6HGW, tfn 0400 906 042.

Radioorienteringsövningar 18.10.

Radioorienteringsövningar hålls i Svedängen i Helsingfors nästa veckas
söndag den 18 oktober fro.o.m. kl. 10.30. Övningarna lämpar sig väl
för gamla rävar som för
nybörjare. Samling sker vid Svedängens friluftsstuga på
parkeringsplatsen. En del mottagare finns att lånas, ifall du inte
råkar ha med egen apparatur. Mer information fås från adressen
http://www.sral.fi/ardf/ eller genom att e-posta Kimmo oh2jku &
sral.fi.

Presentationstillfälle i Kommunikationsmuséet i Riihimäki 29.11

Vinterkriget började för 70 år sedan 30.11.1939. Som en
beredskapsåtgärd inför en eventuell krissituation beslutade
Försvarsmakten säkra vårt lands kommunikationsnätverk genom ett
radiokontaktsnätverk som förverkligades av radioamatörer. En välvald
grupp erfarna radioamatörer fick som uppgift att skapa det säkrande
nätverket.

Nätet omfattade ett tjugotal radiostationer, varav den mest nordliga i
Uleåborg. Huvuduppgiften var att säkra kraftöverföringsnätverket och
kraftverkens funktion i landet. Ganska snart kom dock
vidarebefordrande av militära meddelanden med i verksamhetsbilden.

Bland radioamatörerna i nuvarande generation vaknade tanken om att
hedra minnet av denna verksamhet som bärnamnet Stödradionätverket.
Under söndagen den 29 november 2009 som samtidigt var fredens sista
dag 1939 anordnas ett motsvarande radionätverk. I verksamheten bör så
vitt möjligt radioanläggningar från 1939 användas. Det centrala
evenemanget sker på Finlands Kommunikationsmuseum i Riihimäki.

Program

kl. 11.00 Öppning, ordf. Raimo Lehto, Finlands Radioamatörförbund rf.
kl. 11.10 Vinterkrigstiden, överste Seppo Uro
kl. 11.40 Radioamatörernas stödradionätverk år 1939, Reino Janhunen
kl. 12.10 Radiotrafikdemonstration med radioapparatur från år 1939
kl. 13.00 Kaffe
kl. 13.30 Tekniken i nutidens kriskommunikation, Harri Ahola
Bekantande med Kommunikationsmuséet
kl. 15.00 Evenemanget avslutas

Förhandsanmälningar (personantal) önskas p.g.a. utrymmesplanering
senast den 20 november till heikki.torvinen & kotikone.fi.

Amatörer vid ametistgruvan

I Luosto på toppen av Lampivaara finns en ametistgruva i vacker
fjällandskap. Här bryter man ädelstenar för hand och gästerna är
välkomna med att stifta bekantskap med verksamheten.

Simo, OH2HAN/9 och Timo, OH3DF/9 lägger upp en station där 15-18.10
och är QRV på SSB och RTTY på 80-20 meter. QSL via hemanrop.

Vi träffas på banden, hoppas Simo och Timo!

DX-tips

A52FJJ Bhutan, fram till den 20 oktober, 80-10 m, SSB, RTTY och PSK31.
QSL via JA1FJJ.

K4M Midway, fram till dne 19 oktober, 160-6 m, CW, SSB och RTTY. Fem
eller sex stationer är igång samtidigt. Instruktioner för QSL-kort
finns på expeditionens webbplats på adressen:
http://www.midway2009.com/.

TY1MS Benin, fram till den 30 oktober, 160-10 m, tre stationer är
igång samtidigt. Operatörerna deltar även i tävlingen CQWW SSB. QSL
via PA3AWW.

På kommande:

4U1UN FN:s huvudkvarter, 19-25.10, alla band och sändarslag.
Operatörerna är igång dagligen från ca kl. 1200-0400 UTC. 23 ja 24
oktober planerar man vara igång hela natten lokaltid. En del av
operatörerna deltar även i tävlingen CW WW SSB. QSL via HB9BOU.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas DX/NA YL Anniversary Contest, The Makrothen
Contest, Oceania DX Contest, EU Sprint Autumn, FISTS Fall Sprint och
Norh American Sprint Contest.

Nästa tisdag, den 13 oktober, står NAC UHF i tur, och på onsdagen den
14 oktober NAQCC Sprint.

Nästa veckoslut tävlas MOON Contest, JARTS WW RTTY, Viitosten
Syysottelu, WAG Contest och Asia Pacific Sprint Fall.

En försändelse QSL-kort har kommit till SRAL:s kansli

En försändelse QSL-kort har denna vecka kommit till SRAL:s kansli. I
försändelsen fanns kortbuntar åt följande OH-stationer: OH2AA, OH2AAV,
OH2ABB, OH2AL, OH2AV, OH2BN, OH2CH, OH2CI, OH2DZ, OH2EI, OH2ET,
OH2FHI, OH2FPI, OH2FS, OH2KW, OH2NRG, OH2TA, OH2TM och OH2VZ.

Dessutom har enskilda kort kommit för olika OH-stationer. Välkomna
till kansliet för att hämta kort.

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds från OH6A i Vasa om en vecka lördagen den 17
oktober klockan 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.

Redaktör/bulletinknåpare: Annika Wahlström, OH2HSJ.
Översättare: Patrik Willför, OH6GDX