Svensk bulletin 42/2009

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL0942S
Kanslibulletin 42/09 21.11.2009

INNEHÅLL
Höstmötet sänds som direktsändning
Klubbarna meddelar
Bemärkelsedagar
Presentationstillfälle i Kommunikationsmuséet i Riihimäki 29.11
DX-tips
Tävlingsnyheter
En försändelse QSL-kort har kommit till SRAL:s kansli
Nästa bulletin

Höstmötet sänds som direktsändning

NäköRadioHami filmar in SRAL:s höstmöte idag lördagen den 21 november,
ifall mötet inte beslutar annat. Mötet börjar kl. 1600. Mötet kans ses
på internetadressen http://media.ham.fi/.

Klubbarna meddelar

Lahden Radioamatöörikerho ry., OH3AC, håller sitt stadgeenliga valmöte
på klubblokalen på Radiomäki den 23.11.2009 kl. 18:30. Klubben bjuder
på kaffe och bulla. Välkommen.

Tampereen Radioamatöörit ry. håller sitt stadgeenliga valmöte den
23.11.2009 kl. 18:00 på klubblokalen vid Pyynikki Utsiktstorn.
Stadgeenliga valmötesärenden behandlas. Föredragningslistan finns på
hemsidans "aktuellt" avdelning. Adressen http://oh3ne.ham.fi/.

Kouvolan Radiokerho, OH5AG, håller sin traditionella lilla jul på
vinden i Ravintola Asema 4.12.2009 fr.o.m. kl. 19. Lillajulsmeny och
mat från listorna enligt önskemål. Tjugo sittplatser har reserverats,
förhandsanmälningar är välkomna till sekreteraren. Välkommen!

Bemärkelsedagar

70 år
29.11. Raimo Aaltonen, OH2QB

60 år
21.11. Kalevi Sarnet, OH2NC
24.11. Asko Hulkko, OH2HNF
26.11. Kari Gisselberg, OH2BMY / OH9KG

50 år
21.11. Seppo Rajaviita, OH6GKJ
21.11. Pauli Penttinen, OH2BTQ
28.11. Juha-Pekka Kola, OH5KP
29.11. Markku Aalto-Setälä, OH3RX / OH2NTA

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Presentationstillfälle i Kommunikationsmuséet i Riihimäki 29.11

Vinterkriget började för 70 år sedan 30.11.1939. Som en
beredskapsåtgärd inför en eventuell krissituation beslutade
Försvarsmakten säkra vårt lands kommunikationsnätverk genom ett
radiokontaktsnätverk som förverkligades av radioamatörer. En välvald
grupp erfarna radioamatörer fick som uppgift att skapa det säkrande
nätverket.

Nätet omfattade ett tjugotal radiostationer, varav den mest nordliga i
Uleåborg. Huvuduppgiften var att säkra kraftöverföringsnätverket och
kraftverkens funktion i landet. Ganska snart kom dock
vidarebefordrande av militära meddelanden med i verksamhetsbilden.

Bland radioamatörerna i nuvarande generation vaknade tanken om att
hedra minnet av denna verksamhet som bärnamnet Stödradionätverket.
Under söndagen den 29 november 2009 som samtidigt var fredens sista
dag 1939 anordnas ett motsvarande radionätverk. I verksamheten bör så
vitt möjligt radioanläggningar från 1939 användas. Det centrala
evenemanget sker på Finlands Kommunikationsmuseum i Riihimäki.

Program

kl. 11.00 Öppning, ordf. Raimo Lehto, Finlands Radioamatörförbund rf.
kl. 11.10 Vinterkrigstiden, överste Seppo Uro
kl. 11.40 Radioamatörernas stödradionätverk år 1939, Reino Janhunen
kl. 12.10 Radiotrafikdemonstration med radioapparatur från år 1939
kl. 13.00 Kaffe
kl. 13.30 Tekniken i nutidens kriskommunikation, Harri Ahola
Bekantande med Kommunikationsmuséet
kl. 15.00 Evenemanget avslutas

Förhandsanmälningar önskas vänligen snarast möjligt, tfn 050 558 8993
eller heikki.torvinen & kotikone.fi.

DX-tips

TX3A Chesterfield, fram till den 6 december, alla HF-band, i synnerhet
lägre band. QSL via HA7RY.

D2CQ Angola, fram till den 29 november, 80-10 m, SSB. QSL via CT1IUA.

9G5XA Ghana, fram till den 4 december, 160-10 m, CW. QSL via G3SWH.

FK/JA1NLX Nya Kaledonien, fram till den 23 november, 80-10 m, CW och
RTTY. QSL via JA1NLX.

VK9XX Julön, fram till den 5 december, 160-10 m, CW, SSB och digitala
sändarslag. Operatörerna deltar i tävlingen CQ WW DX med anropet
VK9XW. QSL till bägge anrop via DL1RTL.

På kommande:

3V3S Tunisien, 23.11-2.12. Alla band och sändarslag. QSL via DL9USA.

A25NW Botswana, 23.11-1.12. Stationen deltar även i tävlingen CQ WW
DX. QSL via K9NW.

A65DLH Förenta Arabemiraten, 23-30.11, 160-10 m, CW, SSB och digitala
sändarslag. Stationen deltar även i tävlingen CQ WW DX. QSL via DO7ZZ.

T88CI Palau, 25.11-10.12, 80-10 m och eventuellt 160 m, mestadels CW,
men även SSB och RTTY. Stationen deltar även i tävlingen CQ WW DX. QSL
via HA5AO.

TT8JT Tscad, under ungefär tre veckors tid, HF-banden, mestadels CW.
QSL via E73Y.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas LZ DX Contest, All Austrian 160 m Contest, ARRL
Sweetstakes Contest och EPC PSK63 QSO Party.

Nästa tisdag, den 24 november, står NAC 2,3 GHZ + up i tur.

Nästa veckoslut tävlas CW-delen av CQ WW DX.

En försändelse QSL-kort har kommit till SRAL:s kansli

En försändelse QSL-kort anlände till SRAL:s kansli denna vecka. I
försändelsen fanns kort åt följande OH-stationer: OH2ABB, OH2AL,
OH2AV, OH2BLD, OH2CI, OH2DZ, OH2EI, OH2FS, OH2JLN, OH2NB, OH2NRG och
OH2VZ.

Dessutom har en kortlåda anlänt åt OH2BH samt enskilda kort åt flera
olika OH-stationer. Välkommen till kansliet för att hämta era kort.

Nästa bulletin

Nästa bulletin läses från OH6A i Vasa om en vecka, lördagen den 28
november klockan 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.

Redaktör/bulletinknåpare: Annika Wahlström, OH2HSJ.
Översättare: Patrik Willför, OH6GDX