Svensk bulletin 46/2009

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL0946S
Kanslibulletin 46/09 19.12.2009

INNEHÅLL
Kommunikationsläger för unga
SRAL:s kanslis öppethållningstider under juletider
Medlemsavgiftsfakturor per e-post
Silent key
Radioamatörkurs i Vasa
Bemärkelsedagar
DX-tips
Tävlingsnyheter
YL-malja
Nästa bulletin
God jul

Kommunikationsläger för unga

Scoutkåren Salon Leiriveikot och Finlands Radioamatörförbund rf ordnar
ett veckoslutsläger med kommunikationstema den 5-7 mars i Leirisalo på
Kimitoön.

I programmet finns bland annat:

- konstruerande av radioapparatur och antenner

- kopplande av radiostation till dator

- kommunikationsövningar som tillämpar dator och radiostation på
lägret och i terrängen

- övning av radioamatörorientering

- kort presentation av examen för elementär klass för radioamatörer

Deltagare tas i anmälningsordning, dock högst 20 personer. Nedre
åldersgränsen är 13 år (för under 15 åringar behövs föräldrarnas
samtycke).

För evenemanget debiteras en deltagaravgift på 20 euro, där
inkvartering, måltider och undervisning ingår. Egna sängkläder eller
sovsäck med, likaså terrängutstyrsel.

Ledare för evenemanget är SRAL:s projektchef Jukka Heikinheimo, OH2BR,
som ger ytterligare information och tar emot anmälningar fram till den
15 februari. Hans kontaktuppgifter är oh2br & sral.fi eller 040 500
9727. På grund av en utlandsresa kan Jukka bäst nås efter julen.

SRAL:s kanslis öppethållningstider under julen

SRAL:s byrå betjänar normalt fram till den 22 december. Byrån är
stängd 23.12 - 6.1.

Medlemsavgiftsfakturor per e-post

Postningen av medlemsavgiftsfakturor påbörjas under trettondagsveckan.
För första gången postas fakturorna per e-post åt de medlemmar som har
en egenanropsadress. Läs alltså er post.

Silent key

Kansliet har nåtts av budet att vår amatörbroder Kalervo Saarinen,
OH3RK, lämnat oss. Vi hedrar Kalervos minne med en stunds tystnad.

Radioamatörkurs i Vasa

Grundkurs i radioamatörteknik ordnas på Vasa yrkeshögskola under
kommande vår. Kursen inleds torsdagen den 15 januari klockan 15.15.
Mer information per telefon 044 946 1691 eller e-post rv & puv.fi.

Ifall det finns tillräckligt med intresserade ordnas även en nätkurs
av vid sidan om kursen.

Bemärkelsedagar

80 år
26.12. Jouko Oka, OH5NO
27.12. Veikko Kiiski, OH5YB

75 år
23.12. Einar Johansson, OH2FK
23.12. Pekka Lahtinen, OH3JU
28.12. Timo Tuovinen, OH3TZ
29.12. Jouko Kottila, OH2QF

70 år
26.12. Matti Otala, OH2DH
30.12. Juhani Frangen, OH6XV
02.01. Tamminen Taisto, OH3YX / KL3X
06.01. Ääri Jorma, OH1VW

60 år
20.12. Markku Ketonen, OH2-1189
21.12. Lasse Åkerblad, OH6YD
22.12. Pekka Rantala, OH2BIR / OH5XN
23.12. Reijo Lamminen, OH1IU

50 år
30.12. Hannu Korpimäki, DM1TT
01.01. Tuominen Jukka, OH7NSI

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

DX-tips

3V10A Tunisien, scouternas radioamatörstation firar 10 år med detta
anrop och är igång fram till slutet av december. QSL via byrå.

D2CQ Angola, fram till den 27 december, 80-10 m, endast SSB. QSL
direkt till CT1IUA.

VK9WBM Willis, fram till juli, operatören är på arbetskommendetion och
är aktiv på 40 meter under sin fritid. QSL via VK4ABD.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas OK DX RTTY Contest och Croatian CW Contest.

Näst måndag den 21 december står Run For The Bacon QRP Contest i tur
och på tisdagen den 22 december NAC 2,3 GHz + up.

På annandag jull tävlas CCF Joulukilpailu Sprint på CW, phone och
RTTY. Samma dag kan man även delta i DARC Christmas Contest och RAC
Winter Contest, samt i Stew Perry Topband Challenge som varar hela
veckoslutet.

1.1.2010 börjar igen The CQ DX 2010 Marathon samt SRAL:s tävlingar
YL-malja, Viitosten vati, Lokatortävlingenoch Tävlingen för det
längsta QSOet, som alla varar hela året. Reglerna för SRAL:s tävlingar
finns på SRAL:s webbplats under rubriken ”kilpailut” under HF- och
VHF-tävlingskalendrarna.

På nyårsdagen tävlas SARTG New Year/OH-RTTY, IRTS 80 Metres Counties
Contest och AGCW Happy New Year Contest.

Under det första veckoslutet i januari står The Original QRP Contest,
ARRL RTTY Round-up, EUCW 160 m Contest och SRAL:s Grundtävling i tur.

Måndagen den 4 januari tävlas ARS Spartan Sprint.

Under det andra veckoslutet i januari tävlas Hunting Lions In The Air
Contest, 070 Club PSKFest, Midwinter Contest, North American QSO
Party, NRAU Baltic Contest och DARC 10 Meter Contest.

YL-malja

Lystring alla YL-amatörer!

Årets YL-malja avslutas snart. Det finns gott om tid att räkna poäng,
eftersom loggarna bör sändas in före den 1 februari 2010. Tävlingen
varar alltid hela året, och för kontakterna får man poäng enligt
följande: OH-kontakter en poäng, kontakter till Europa två poäng och
DX-kontakter tre poäng. Reglerna finns på adressen:
http://www.sral.fi/kilpailut/saannot/ylmalja.html.

En ny tävling börjar åter 1.1.2010. Ifall du inte hunnit vara aktiv i
år, välkommen med nästa år!

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds om tre veckor på söndagen den 10 januari på den
sedvanliga bulletinfrekvensen.

God jul

Bulletinsammanställaren önskar alla lyssnare av bulletinen samt
bulletinläsarna en god och fridfull jul samt ett glatt nytt år.

Redaktör/bulletinknåpare: Annika Wahlström, OH2HSJ.
Översättare: Patrik Willför, OH6GDX