Svensk bulletin 01/2010

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL1001S
Kanslibulletin 1/10 9.1.2010

INNEHÅLL
Finlands Radioamatörförbunds vårmöte
Kommunikationsläger för unga
Medlemsavgiftsfakturering
Silent key
Radioamatörkurs i Vasa
Radioamatörexamen i Jyväskylä
Bemärkselsedagar
15:e CCF/OHDXF Contest- och DX-träffen
OF50RR
DX-tips
Tävlingsnyheter
YL-malja
Nästa bulletin

Finlands Radioamatörförbunds vårmöte

Finlands Radioamatörförbund håller sitt vårmöte 24.4.2010 i Salo.
Platsen och tiden meddelas senare.

De skriftliga motionerna jämte motiveringar som medlemmarna gör bör
finnas styrelsen tillhanda senast två månader innan mötet.

Under vårmötet delas Förbundets priser för erkänsla ut. Förslag till
mottagare av priser bör förmedlas t.o.m. den 15 mars.

Kommunikationsläger för unga

Scoutkåren Salon Leiriveikot och Finlands Radioamatörförbund rf ordnar
ett veckoslutsläger med kommunikationstema den 5-7 mars i Leirisalo på
Kimitoön.

I programmet finns bland annat:

- konstruerande av radioapparatur och antenner

- kopplande av radiostation till dator

- kommunikationsövningar som tillämpar dator och radiostation på
lägret och i terrängen

- övning av radioamatörorientering

- kort presentation av examen för elementär klass för radioamatörer

Deltagare tas i anmälningsordning, dock högst 20 personer. Nedre
åldersgränsen är 13 år (för under 15 åringar behövs föräldrarnas
samtycke).

För evenemanget debiteras en deltagaravgift på 20 euro, där
inkvartering, måltider och undervisning ingår. Egna sängkläder eller
sovsäck med, likaså terrängutstyrsel.

Ledare för evenemanget är SRAL:s projektchef Jukka Heikinheimo, OH2BR,
som ger ytterligare information och tar emot anmälningar fram till den
15 februari. Hans kontaktuppgifter är oh2br & sral.fi eller 040 500
9727.

Medlemsavgiftsfakturering

Postningen av medlemsavgiftsfakturorna har påbörjats på torsdagen den
7 januari 2010. För första gången sänds fakturorna per e-post åt de
personer som har i bruk egetanrop e-posttjänsten.

Silent key

Kansliet har nåtts av budet att vår amatörbroder Ahti Kakko, SM2JKI,
lämnat oss. Vi hedrar Ahtis minne med en stunds tystnad.

Radioamatörkurs i Vasa

Grundkurs i radioamatörteknik ordnas på Vasa yrkeshögskola under
kommande vår. Kursen inleds torsdagen den 15 januari klockan 15.15.
Mer information per telefon 044 946 1691 eller e-post rv & puv.fi.

Ifall det finns tillräckligt med intresserade ordnas även en nätkurs
av vid sidan om kursen.

Radioamatörexamen i Jyväskylä

Ett radioamatörexamenstillfälle hålls i Jyväskylä den 21 januari
klockan 18.00. Det finns möjlighet till utförande av alla moduler.
Examensplatsen är Monitoimitalo/radiokerho, Kuntoportti 3, Jyväskylä.
Ytterligare information fås av Jyrki Savonen per telefon 014 264 049
eller per e-post oh6vv ät sral.fi. Även anmälningar görs åt Jyrki, senast
den 18 januari.

Bemärkelsedagar

80 år
12.01. Kinnunen Terho, OH1HC
16.01. Kiiskinen Unto, OH2WP

70 år
15.01. Gnusov Boris, OH5ZZ / UA1DJ
15.01. Kallio Heikki, OH2BGA

60 år
14.01. Aho Seppo, OH6LEB
18.01. Hyrsky Timo, OH2BNC

50 år
17.01. Pennanen Martti, OH6JBX / OH6-7432
18.01. Lindfors Juha, OH8CW / OH8BQT / OH2BQT

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

15:e CCF/OHDXF Contest- och DX-träffen

Den 15:e CCF/OHDXF Contest- och DX-träffen hålls i Riga, Lettland den
22-24 januari 2010. Fredag kväll är "get together" och presentationer
följer på lördagen den 23 januari.

Teman för presentationerna på lördag är bl.a. tävlingsverksamhet i
Baltikum, framgång i Russian DX Contest, RTTY-tävlande, nya SO2R
trender, 3D20CR Conway Reef expeditionen och Contest Club India.

Mer information om programmet och olika resepaket fås från CCF:s
webbplats, vars adress är: http://www.contestclubfinland.com/CCF/.

Anmälningar och reservationer bör göras t.o.m. fredagen den 15 januari 2010.

OF50RR

Rautaruukin radioamatöörikerho, OH8R, är igång med specialanrop OF50RR
under hela detta år.

Även ett award finns. Genom att hålla kontakt med specialstationen på
tre band kan man ansöka om "Rautaruukki 50 Years" awardet genom att
sända in loggen och fem euro till award QSL-managern OH8DR. Adressen
är: Kari Kanasaari, Kesähaantie 1, 92140 PATTIJOKI.

QSL via byrå åt OH8R eller direkt åt OH8DR.

DX-tips

EL8RI Liberia, ungefär under en månads tid, mestadels 30 och 20 m, CW.
QSL via ZS6RI.

J28AA Djibouti, 80-10 m, CW, SSB och RTTY. QSL via K2PF.

J8/K2CM St. Vincent, IOTA NA-025, fram till den 12 februari, mestadels
20m, CW och SSB. Eventuellt även 40 meter CW. QSL via K2CM.

SV2ASP/A Athos, har varit igång på RTTY på 20 meter ungefär klockan
11.30 UTC. QSL direkt.

På kommande:

XR9JA South Shetland, IOTA AN-010, 10-24.1, 160-6 m, CW, SSB och
PSK31. Även satelliter. QSL via CE5JA.

E51WWA South Cook, IOTA OC-013, 12.1-1.2, 40-10 m, mestadels CW och
SSB, men även RTTY och PSK31. Eventuellt även 80 m. QSL via AD7AF.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas Hunting Lions In The Air Contest, 070 Club
PSKFest, Midwinter Contest, North American QSO Party, NRAU Baltic
Contest och DARC 10 Meter Contest.

Nästa tisdag, den 12 januari, står NAC UHF i tur och torsdagen den 14
januari NAC 50 MHz.

Nästa veckoslut tävlas LZ Open Contest, Hungarian DX Contest, UK DX
RTTY Contest, North American QSO Party och FeldHell Club Sprint.
Måndagen den 18 januari tävlas Run For The Bacon.

YL-malja

Lystring alla YL-amatörer!

År 2009 av YL-malja har avslutats. Det finns gott om tid att räkna
poäng, eftersom loggarna bör sändas in före den 1 februari 2010.
Tävlingen varar alltid hela året, och för kontakterna får man poäng
enligt följande: OH-kontakter en poäng, kontakter till Europa två
poäng och DX-kontakter tre poäng. Reglerna finns på adressen:
http://www.sral.fi/kilpailut/saannot/ylmalja.html.

En ny tävling började åter 1.1.2010. Ifall du inte hunnit vara aktiv
förra året, välkommen med detta år!

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds från OH6A i Vasa söndagen den 17 januari klockan
1500 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.

Redaktör/bulletinknåpare: Annika Wahlström, OH2HSJ.
Översättare: Patrik Willför, OH6GDX