Svensk bulletin 02/2010

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL1002S
Kanslibulletin 2/10 16.1.2010

INNEHÅLL

Kommunikationsläger för unga
Medlemsavgiftsfakturering
Silent key
Klubbarna meddelar
Radioamatörexamen i Jyväskylä
Bemärkelsedagar
OF50RR
DX-tips
Tävlingsnyheter
En försändelse QSL-kort har anlänt till SRAL:s kansli
Nästa bulletin

Kommunikationsläger för unga

Scoutkåren Salon Leiriveikot och Finlands Radioamatörförbund rf ordnar
ett veckoslutsläger med kommunikationstema den 5-7 mars i Leirisalo på
Kimitoön.

I programmet finns bland annat:

- konstruerande av radioapparatur och antenner

- kopplande av radiostation till dator

- kommunikationsövningar som tillämpar dator och radiostation på
lägret och i terrängen

- övning av radioamatörorientering

- kort presentation av examen för elementär klass för radioamatörer

Deltagare tas i anmälningsordning, dock högst 20 personer. Nedre
åldersgränsen är 13 år (för under 15 åringar behövs föräldrarnas
samtycke).

För evenemanget debiteras en deltagaravgift på 20 euro, där
inkvartering, måltider och undervisning ingår. Egna sängkläder eller
sovsäck med, likaså terrängutstyrsel.

Ledare för evenemanget är SRAL:s projektchef Jukka Heikinheimo, OH2BR,
som ger ytterligare information och tar emot anmälningar fram till den
15 februari. Hans kontaktuppgifter är oh2br & sral.fi eller 040 500
9727.

Medlemsavgiftsfakturering

Medlemsavgiftsfakturorna har postats fram till den 14.1 som andra
klass brev. Fakturor sändes den 7, 8 och 11 januari till de medlemmar
som har egetanrop e-postadress aktiverat. De vars e-postfaktura
returnerades sändes en pappersfaktura.

Silent key

Kansliet har nåtts av budet att vår amatörbroder Toivo Vartiainen,
OH2BDF, lämnat oss. Vi hedrar Toivos minne med en stunds tystnad.

Klubbarna meddelar

Teljän radioamatöörit ry, OH1AF, håller sitt stadgeenliga årsmöte den
27 januari 2010 kl. 19.00 på klubbhuset i Viasvesi. Klubbens adress är
Vanha Raumantie 705, 28660 BJÖRNEBORG. De stadgeenliga ärendena
behandlas. Kaffeservering. Välkomna! Styrelsen

Radioamatörexamen i Jyväskylä

Ett radioamatörexamenstillfälle hålls i Jyväskylä den 21 januari
klockan 18.00. Det finns möjlighet till utförande av alla moduler.
Examensplatsen är Monitoimitalo/radiokerho, Kuntoportti 3, Jyväskylä.
Ytterligare information fås av Jyrki Savonen per telefon 014 264 049
eller per e-post oh6vv ät sral.fi. Även anmälningar görs åt Jyrki,
senast den 18 januari.

Bemärkelsedagar

85 år
21.01. Kiviluoto Risto, OH2SU / SM5HMZ

80 år
16.01. Kiiskinen Unto, OH2WP

60 år
18.01. Hyrsky Timo, OH2BNC

50 år
17.01. Pennanen Martti, OH6JBX / OH6-7432
18.01. Lindfors Juha, OH8CW / OH8BQT / OH2BQT
20.01. Nurmi Allan, OH1FJK
22.01. Lindroos Eero, OH5HGJ
23.01. Gäddala Pauli, OH1-7142
23.01. Sirkiä Eero, OH1GYG / OH1-9526
23.01. Rautkorpi Jyrki, OH2NQH
25.01. Mattsson Ossi, OH5JDR

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

OF50RR

Rautaruukin radioamatöörikerho, OH8R, är igång med specialanrop OF50RR
under hela detta år.

Även ett award finns. Genom att hålla kontakt med specialstationen på
tre band kan man ansöka om "Rautaruukki 50 Years" awardet genom att
sända in loggen och fem euro till award QSL-managern OH8DR. Adressen
är: Kari Kanasaari, Kesähaantie 1, 92140 PATTIJOKI.

QSL via byrå åt OH8R eller direkt åt OH8DR.

DX-tips

6W2SC Senegal och J5UAP Guinea-Bissau, fram till den 31 mars, 160-10
m, mestadels digitala sändarslag, men på begäran även CW och SSB.
Operatören är turvis igång från Senegal och Guinea-Bissau. QSL åt
bägge direkt åt HA3AUI.

7P8BA Lesotho, fram till den 18 januari, 40-10 m, mestadels CW och
digitala sändarslag. QSL direkt åt ZS6BQI.

D2QMN Angola, 80 m och andra band, CW, SSB, RTTY och PSK. QSL via RZ3EC.

XX9TLX Macao, IOTA AS-075, 80-10 m, mestadels CW. QSL via DK7LX.

CU2KG och CU2KH Azorerna, alla HF-band, även 160 m. Operatörerna
deltar i CQ WW 160 Meter Contest med anropet CR2X. QSL åt CR2X och
CU2KG via OH2BH och CU2KH via OH8NC.

På kommande:

FO/DL1AWI, FO/DL3APO och FO/DL5XU Australöarna, IOTA OC-114, 18.1-5.2,
mestadels 160-30 m, CW samt eventuellt SSB och RTTY även på andra
band. QSL till hemanrop.

Tävlingnyheter

Detta veckoslut tävlas LZ Open Contest, Hungarian DX Contest, UK DX
RTTY Contest, North American QSO Party och FeldHell Club Sprint. På
måndagen den 18 januari tävlas Run For The Bacon Contest.

Nästa tisdag, den 19 januari tävlas NAC 1,3 GHz och på onsdagen den 20
januari 20.1. MOON Contest.

Nästa veckoslut tävlas BARTG RTTY Sprint.

En försändelse QSL-kort har anlänt till SRAL:s kansli

Denna vecka har en försändelse QSL-kort anlänt till SRAL:s byrå. I
försändelsen finns kortbuntar åt följande OH-stationer:
OG2M, OH2ABB, OH2AL, OH2AV, OH2BAH, OH2BLD, OH2BN, OH2CI, OH2EW,
OH2FS, OH2JLN, OH2LRG, OH2NM, OH2NRG, OH2T, OH2TA, OH2TM, OH2VZ och
OH2ZL.

Dessutom har enstaka kort anlänt åt flera andra OH-stationer.

Välkomna till kansliet för att hämta era kort.

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen den 24
januari klockan 15.00 finsk tid, på 3720 kHz +- QRM.

Redaktör/bulletinknåpare: Annika Wahlström, OH2HSJ.
Översättare: Patrik Willför, OH6GDX