Svensk bulletin 05/2010

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL1005S
Kanslibulletin 5/10 6.2.2010

INNEHÅLL

Kommunikationsläger för unga
Silent key
Klubbarna meddelar
Bemärkelsedagar
Minnesevenemang för slutet av Vinterkriget 13.3.2010
Öppna NM-tävlingar i radioorientering 2010
112-dagen
DX-tips
Tävlingsnyheter
Nästa bulletin

Kommunikationsläger för unga

Scoutkåren Salon Leiriveikot och Finlands Radioamatörförbund rf ordnar
ett veckoslutsläger med kommunikationstema den 5-7 mars i Leirisalo på
Kimitoön.

I programmet finns bland annat:

- konstruerande av radioapparatur och antenner

- kopplande av radiostation till dator

- kommunikationsövningar som tillämpar dator och radiostation på
lägret och i terrängen

- övning av radioamatörorientering

- kort presentation av examen för elementär klass för radioamatörer

Deltagare tas i anmälningsordning, dock högst 20 personer. Nedre
åldersgränsen är 13 år (för under 15 åringar behövs föräldrarnas
samtycke).

För evenemanget debiteras en deltagaravgift på 20 euro, där
inkvartering, måltider och undervisning ingår. Egna sängkläder eller
sovsäck med, likaså terrängutstyrsel.

Ledare för evenemanget är SRAL:s projektchef Jukka Heikinheimo, OH2BR,
som ger ytterligare information och tar emot anmälningar fram till den
15 februari. Hans kontaktuppgifter är oh2br & sral.fi eller 040 500
9727.

Silent key

Kansliet har nåtts av budet att våra radioamatörbröder Ilppo Huhtinen,
OH2MX; Paavo Myllylä, OH2BRD och Hassel Sjögård, OH6OZ, lämnat oss.

Vi hedrar Ilppos, Paavos och Hassels minne med en stunds tystnad.

Klubbarna meddelar

Årsmöteskallelse, Hämeenlinnan Radioamatöörit ry, OH3AA

Föreningen håller sitt stadgeenliga årsmöte söndagen den 14 februari
2010 klockan 13.00 i klubbutrymmena på Hakapellontie i Miemala.
Välkommen!

Laaksojen Radioamatöörit ry OH8AAU, håller sitt stadgeenliga vårsmöte
tisdagen den 16 februari 2010 kl. 19.00 på klubben. Klubbens adress är
Maliskyläntie 989, Nivala. De stadgeenliga ärendena behandlas.
Välkomna! Styrelsen

Lohjan Radioamatöörit ry, OH2AAB, håller sitt årsmöte fredagen den 19
februari kl. 18.00 på på yrkesläroverket. Adressen är Toivonkatu 4.
Välkommen. Sytrelsen

Kouvolan Radiokerho ry, OH5AG, håller sitt vårmöte den 21 februari
2010 kl. 15.30 på klubben. Det stadgeenliga vårmötet närmar sig och
motioner från medlemmarna bör vara styrelsen tillhanda 14.2.2010.
Möteskallelsen (som innehåller verksamhetsberättelsen år 2009) sänds
åt medlemmarna ungefär ett par veckor före mötet. Kaffeservering.
Välkommen!

Lahden Radioamatöörikerho ry, OH3AC, håller sitt stadgeenkliga årsmöte
på klubben den 22 februari 2010 fr.o.m. kl. 18.30. De stadgeenliga
ärendena behandlas. En offentlig ärendelista finns på klubbens
webbsidor sju dygn innan mötet. Klubben bjuder på kaffe. Välkommen!

Seinäjoen Seudun Radioamatöörit ry, OH6AH, håller sitt stadgeenliga
årsmöte på klubbhuset tisdagen den 23 februari 2010 kl. 18.30.
Välkommen!

Bemärkelsedagar

60 år
07.02. Nisula Tapani, OH5BM
09.02. Salonen Pauli, OH6JAB
10.02. Leinonen Pekka, OH7MRU
13.02. Koski Martti, OH1-5056

50 år
10.02. Felt Teijo, OH2KML
13.02. Hahtala Hannu, OH7-0429

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Minnesevenemang för slutet av Vinterkriget 13.3.2010

Traditionsradisterna ordnar ett friformigt minnesevenemang för slutet
av Vinterkriget på lördagen den 13 mars 2010. I evenemanget hålls
CW-kontakter med gammal radioutrustning mellan traditionsstationer och
andra radioamatörstationer.

Alla stationer som uppfyller "Vinterkrig"-kriteriet använder
tilläggssuffixet /TS och traditionsradiostationerna använder /S.
"Vinterkrig"-kriteriet innebär att RX- och/eller TX-konstruktionen är
från 1939 eller ännu äldre. Andra radioamatörstationer fungerar som
motstationer med egna anrop utan tilläggssuffix.

Frekvenserna är:

Punktfrekvenserna 3556, 3560 och 3565 kHz på 80 meter och vid behov
även området 3530-3580 kHz

1840 kHz på 160 meter

7040 kHz på 40 meter

Trafiken är normal radioamatörtrafik från fritt valbart QTH. Loggar
samlas inte in.

Öppna NM-tävlingar i radioorientering 2010

Finlands radioamatörförbund tillsammans med Helsingin Energian
Radiokerho, OH2HKE och Salon Radiokerho, OH1AD ansvarar i år för
anordnandet av NM-tävlingarna i radiooerientering. Evenemanget består
av en tävling på 3,5 MHz och en på 144 MHz.

Tävlingarna hålls 31.7-1.8.2010 i Kruusila, som finns beläget ca 100
km väst från Helsingfors och 75 km öst från Åbo.

I tävlingen används nordiska regler som baserar sig på reglerna för
IARU Region 1. Reglerna publiceras senare.

Anmälningar före den 13 juni till e-postadressen oh2md & sral.fi.
Anmälningsblanketten finns på ARDF Finlands webbplats
http://ardf.pp.fi/nordic2010/. På sidorna finns även mer information
om bland annat tvälingen och login.

112-dagen

112-dagen är en nationell temadag då man betonar betydelsen av
trygghet i människans vardag. 112-dagen firas årligen den 11 februari
på olika håll i Finland. Även den frivilliga räddningstjänsten deltar.
Mer information om programmet under dagen fås från adressen
http://www.112-paiva.fi.

DX-tips

A60ISG Förenta Arabemiraten, scouternas station är ivång fram till den
13 februari. QSL via IZ8CLM.

C21YL Nauru, en YL-station är igång fram till den 14 februari, 160-6
m, CW, SSB och RTTY. QSL via DL8NBH. Även C21D är aktiv på CW och SSB.
QSL via DJ2EH.

H40FN Temotu, IOTA OC-065, fram till den 19 februari, 160-6 m, CW,
digitala sändarslag och SSB. QSL via HA8FW. Även H40FK är igång, QSL
via DG1FK samt H40MS, QSL via DL2GAC.

XR9JA South Shetland, IOTA AN-010, fram till den 8 februari, 160-6 m,
CW, SSB och PSK31. QSL via CE5JA.

J6/W3FF och andra J6/-prefixade anrop, St. Lucia, fram till den 11
februari, 160-15 m, CW, SSB och digitala sändarslag. Eventuellt även
10 m. QSL till hemanrop.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas SRAL:s Grundtävling, Vermont QSO Party, 10-10
International Winter Contest, Black Sea Cup International, Minnesota
QSO Party, AGCW Straight Key Party, British Columbia QSO Party,
Delaware QSO Party, Mexico RTTY International Contest och North
American Sprint.

Nästa tisdag, den 9 februari, står NAC UHF i tur och 9-10 februari WW
PMC Contest. Nästa onsdag, den 10 februari, tävlas NAQCC Sprint och på
torsdagen den 11 februari NAC 50 MHz.

Nästa veckoslut tävlas YL-OM Contest, CQ WW WPX RTTY Contest,
Asia-Pacific Sprint, PACC Contest, Louisiana QSO Party, OMISS QSO
party, FIST Winter Sprint, RSGB 1,8 MHz CW Contest och North American
Sprint.

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds från OH6A i Vasa om en vecka på söndagen den 14
februari klockan 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.

Redaktör/bulletinknåpare: Annika Wahlström, OH2HSJ.
Översättare: Patrik Willför, OH6GDX