Svensk bulletin 06/2010

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL1006S
Kanslibulletin 6/10 13.2.2010

INNEHÅLL

* 5 MHz bulletinexperimentet inleds om en vecka
Kommunikationsläger för unga
SRAL:s vårmöte 24.4.2010
Silent key
Klubbarna meddelar
Bemärkelsedagar
Vikariat för försäljningsassistent/kanslisekreterare
DX-tips
Tävlingsnyheter
En QSL-kortförsändelse har anlänt till SRAL:s kansli
Nästa bulletin

5 MHz bulletinexperimentet inleds om en vecka

Nästa vecka den 20.2. sändes bulletinen även på frekvensen 5300 kHz
För att kunna värdera ändamålsenligheten önskas rikligt med hörbarhetsrapporter
Rapportanvisningarna finns i nyaste numret av tidningen Radioamatööri på sidan 6
samt på förbundets www-sidoe, adressen http://www.sral.fi{bulletiini.

Kommunikationsläger för unga

Scoutkåren Salon Leiriveikot och Finlands Radioamatörförbund rf ordnar ett veckoslutsläger med kommunikationstema den 5-7 mars
i Leirisalo på Kimitoön.

I programmet finns bland annat:

- konstruerande av radioapparatur och antenner

- kopplande av radiostation till dator

- kommunikationsövningar som tillämpar dator och radiostation på lägret och i terrängen

- övning av radioamatörorientering

- kort presentation av examen för elementär klass för radioamatörer

Deltagare tas i anmälningsordning, dock högst 20 personer. Nedre åldersgränsen är 13 år (för under 15 åringar behövs föräldrarnas samtycke).

För evenemanget debiteras en deltagaravgift på 20 euro, där inkvartering, måltider och undervisning ingår.
Egna sängkläder eller sovsäck med, likaså terrängutstyrsel.

Ledare för evenemanget är SRAL:s projektchef Jukka Heikinheimo, OH2BR, som ger ytterligare information och tar emot anmälningar fram till den
15 februari. Hans kontaktuppgifter är oh2br & sral.fi eller 040 500 9727.

SRAL:s vårmöte den 24.4.2010

Finlands Radioamatörförbunds vårmöte arrangeras i Salo på Sokos Hotel Rikala lördagen den 24. april klockan 12:00.
Rikala är beläget på central plats i centrum av Salo, på adressen Asemakatu 15.

Skriftliga motioner som görs av medlemmarna bör jämte motiveringar föreställas styrelsen senast två månader före mötet.

På vårmötet utdelas förbundets förtjänstpris. Förslag till pristagare bör ställas till styrelsens förfogande t.o.med den 15.3.

Bespisning:

Restaurang Fransmanni, som är belägen strax intill möteslokalen öppnas först kl. 12:00, så lunchen bör intagas antingen under mötespauserna
eller före mötet på annan lokal.
Hotellets morgonmål serveras i Fransmanni till kl. 11:00

Cocktail-mottagningen kl. 16:00

Efter mötet anordnas en cocktail mottagning på Estraden, bredvid Rikalas mötesutrymmen, där mötesdelegaterna kan mingla och planera kvällens program.
Priset för cocktailpartyt är 20 euro.

Meny:

Frigadeller
Cocktailpiroger med lax- och rökt renfyllning
Potatissallad samt kyckling-pastasallad
Tomat-mozzarellasallad
Två glas antingen vit- eller rödvin

Bindande anmälningar senast den 16.4. till Memma, oh1eg & sral.fi eller tel. 050 5692298.

Tilläggsinformation om evenemanget samt logi publiceras i mars numret av tidningen Radioamatööri.

Silent key

Kansliet har nåtts av budet att vår radioamatörbroder Eero Tynkkynen har lämnat oss.

Vi hedrar Eeros minne med en stunds tystnad.

Klubbarna meddelar

Årsmöteskallelse, Hämeenlinnan Radioamatöörit ry, OH3AA

Föreningen håller sitt stadgeenliga årsmöte söndagen den 14 februari 2010 klockan 13.00 i klubbutrymmena på Hakapellontie i Miemala.
Välkommen!

Laaksojen Radioamatöörit ry OH8AAU, håller sitt stadgeenliga vårsmöte tisdagen den 16 februari 2010 kl. 19.00 på klubben.
Klubbens adress är Maliskyläntie 989, Nivala. De stadgeenliga ärendena behandlas.
Välkomna! Styrelsen

Lohjan Radioamatöörit ry, OH2AAB, håller sitt årsmöte fredagen den 19 februari kl. 18.00 på på yrkesläroverket. Adressen är Toivonkatu 4.
Välkommen. Sytrelsen

Saimaan Viitoset ry. OH5AB, håller sitt stadgeenliga årsmöte lördagen den 20.2.2010 kl. 13:00 på klubblokalen Meijerikatu 4, 53500, Villmanstrand.
De stadgeenliga och i möteskallelsen nämnda ärendena behandlas.

OH6AI, Kokkolan Radioamatöörikerho
Välkommen på Kokkolan Radioamatöörikerhos stadgeenliga årsmöte lördagen den 20.2. kl. 13:00. Mötesplatsen är det redan bekanta polishuset
på adressen Kaarlenkatu 74. Kaffe och bulla serveras.
Föredragningslistan omfattar de stadgeenliga ärendena samt allmän diskussion. Vägledning på två meters repeatern 145.700 MHz

Kouvolan Radiokerho ry, OH5AG, håller sitt vårmöte den 21 februari 2010 kl. 15.30 på klubben. Det stadgeenliga vårmötet närmar sig och motioner
från medlemmarna bör vara styrelsen tillhanda 14.2.2010.
Möteskallelsen (som innehåller verksamhetsberättelsen år 2009) sänds åt medlemmarna ungefär ett par veckor före mötet. Kaffeservering.
Välkommen!

Tampereen Radioamatöörit ry. OH3NE håller sitt årsmöte på klubblokalen i Pyynikki utsiktstorn måndagen den 22.2.2010 kl. 18.
De stadgeenliga ärendena behandlas, kaffeservering.

Lahden Radioamatöörikerho ry, OH3AC, håller sitt stadgeenkliga årsmöte på klubben den 22 februari 2010 fr.o.m. kl. 18.30.
De stadgeenliga ärendena behandlas. En offentlig ärendelista finns på klubbens webbsidor sju dygn innan mötet. Klubben bjuder på kaffe. Välkommen!

Kemin Yhdeksiköt ry. håller sitt stadgeenliga årsmöte på klubblokalen tisdagen den 23.2.2010 kl. 18:30 på adressen
Keskuspuistokatu 21, Kemi. Välkommen.

Seinäjoen Seudun Radioamatöörit ry, OH6AH, håller sitt stadgeenliga årsmöte på klubbhuset tisdagen den 23 februari 2010 kl. 18.30.
Välkommen!

Järvenpään Radioamatöörit ry. OH2AP håller sitt årsmöte torsdagen den 25.2.2010 kl. 19 hemma hos Olli Kumpulainen, OH2OW, på adressen
Torpantie 7 A, Järvenpää. De stadgeenliga ärendena behandlas. Kaffeservering. kom med och bestäm om gemensamma ärenden.

Turun Radioamatöörit ry. OH1AA, håller sitt årsmöte torsdagen den 25.2.2010 kl. 18:30. Adressen är Stålarmsgatan 3, Åbo.
Årsmötesärenden, kaffe och bulla, Välkommen önskar styrelsen de OH1AA.

Bemärkelsedagar

85 år
22.02. Claus Henrichs, OH1PC

70 år
16.02. Heikki Tuominen, OH1CK
19.02. Eino Herskoi, OH7LZQ

60 år
13.02. Martti Koski, OH1-5056
22.02. Antti Kuisma, OH6HH

50 år
13.02. Hannu Hahtala, OH7-0429
20.02. Jarmo Willman, OH3QN

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Vikariat för försäljningsassistent/kanslisekreterare

Finlands Radioamatörförbunds kansli söker en initiativrik och kunnande försäljningsassistent/kanslisekreterare för att ta ansvaret för
försäljningsassistentuppdrag vid Radioamatööritarvike, såsom skötsel av försäljnings o inköpsbeställningar, fakturering, postning, assisterande
ekonomiadministrationsuppgifter, upprätthållande av webshoppen, annonsering mm.
Uppgifterna omfattar även kanslisekreterararbeten i Radioamatörförbundet, bl.a. medlemsservice och assisterande uppdrag vid Radioamatööri-tidningen.

Vi önskar att applikanten vore radioamatör eller eljest intresserad av radioamatörverksamhet samt intresserad av att verka inom en förening
som befrämjar radioamatörverksamheten.

Vi förväntar oss en för uppdraget lämplig utbildning samt erfarenhet inom den kommersiella sektorn. Dessutom förväntas nödvändig IT-kompetens
(MS-Office), kundbetjäningsfärdigheter samt organisationsförmåga och målmedvetenhet. Arbetsförhållandet är tillfälligt 26.4.2010 - 1.4.2011.
Arbetstiden är 37,5 h per vecka.

Ansökningarna bör sändas t.o.m. den 8.3.2010 till adressen toimisto & sral.fi eller Finlands Radioamatörförbund, PB 44, 00441 Helsingfors.
Märk kuvertet "Arbetsansökan". Tilläggsuppgifter från (09) 562 1080, må-to 12-17 och fr 12-14.

DX-tips

H40FN Temotu, IOTA OC-065, fram till den 19 februari, 160-6 m, CW, digitala sändarslag och SSB. QSL via HA8FW.
Även H40FK är igång, QSL via DG1FK samt H40MS, QSL via DL2GAC.

5Z0H Kenya, fram till 25.2., operatörerna är i gång även från ögrupperna IOTA AF-067 och AF-040.
160 -10 m, CW, SSB och RTTY. Två stationer kör samtidigt. QSL via IK8VRH.

BA4DW/4, IOTA AS-136, fram till den 19.2. Operatören är i gång vid sidan av semester. QSL via BA4DW.

P29VIM Papua Nya Guinea, fram till den 21.2., 20 m samt högre band, CW, och SSB. QSL via YO5BIM.

På kommande:

9UXEV Burundi, obs. inget nummer i signalen. I gång 22.2. - 6.3., CW, SSB och digimoder. QSL via DL3KBQ.
I gång är även 9U1RSI, QSL via DL2RSI; 9U1KI, QSL via DH2KI samt 9U1VO, QSL via DJ2VO.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas YL-OM Contest, CQ WW WPX RTTY Contest, Asia-Pacific Sprint, PACC Contest, Louisiana QSO Party, OMISS QSO party,
FIST Winter Sprint, RSGB 1,8 MHz CW Contest och North American Sprint.

Nästa tisdag 16.2. står NAC SHF i turen och nästa onsdag 17.2. AGCW Semi-Automatic Key Evening samt MOON Contest.

Nästa veckoslut tävlas ARRL International DX-contest och Feld Hell Club Sprint.

En QSL-kortförsändelse har anlänt till SRAL:s kansli

Till SRAL:s kansli anlände denna vecka QSL-kortbuntar till följande OH-stationer:

OH2AA, OH2AAV, OH2AL, OH2AV, OH2BAH, OH2BLD, OH2BPS, OH2BSI, OH2CI, OH2DZ, OH2EI, OH2HKE, OH2LRG, OH2NM, OH2VZ,OCH OH2ZZ.
Dessutom har det kommit kort till många andra OH stationer. Välkommen att hämta.

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds från OH6A i Vasa om en vecka på söndagen den 21 februari klockan 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.

Översättning: Teppo Meriluoto, OH6GSB
Redaktör: Annika Wahlström, OH2HSJ