Svensk bulletin 14/2010

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL1014S
Kanslibulletin 14/10 17.4.2010

Innehåll

SRAL:s vårmöte nästa veckas lördag 24.4.2010
Silent key
Klubbarna meddelar
”Radioamatörerna helt ute!” 18.4
ITE-evenemang 18.4.
T2-kurs i Vasa
100 år scoutverksamhet i Finland
Bemärkelsedagar
Klustern DX Summits nya filterfunktion
Tävlingsnyheter
Nästa bulletin

SRAL:s vårmöte nästa veckas lördag 24.4.2010

Finlands Radioamatörförbunds vårmöte ordnas i Salo i Sokos Hotel
Rikalas mötesutrymmen på lördagen den 24 april kl. 12.00. Rikala är
beläget på en ytterst central plats i kärncentrum av Salo, adressen är
Asemakatu 15.

Måltider

Före vårmötet börjar, kl. 11-12 finns möjligheten att äta en
buffélunch i Fransmanni, som är i mötesutrymmenas omedelbara närhet.
Priset på lunchen är 10,90 € (salladsbord, varmrätt, bröd, smör,
kaffe/te, isvatten som lunchdryck). För lunchen bör man förhandsanmäla
sig till Memma före den 18 april, oh1eg & sral.fi eller telefon 050 569
2298.

Möteskaffet kostar 2 euro/person.

QSL-kort

Utgående QSL-kort kan hämtas till anmälningspunkten för mötet.

Inkvartering

Det finns ännu lediga rum i Sokos Hotel Rikala. Reserveringar kan
göras till hotellets reception antingen per e-post
reception.rikala & sok.fi eller per telefon till nummer (02) 774 4120.

Rumspriserna innehåller bufféfrukost samt bastutur för hotellinvånare.
Efter vårmötets cocktailevenemang finns bastun i Rikala till
förfrogande 18.00-21.00.

Silent key

Kansliet har nåtts av budet att våra amatörbröder Harry Kilt, OH3HK
och Taito Vornanen, OH5LFK, har lämnat oss. Vi hedrar Harrys och
Taitos minne med en stunds tystnad.

Klubbarna meddelar

Kissen Kipinä ry håller sitt årsmöte tisdagen den 20.4.2010 fr.o.m.
kl. 18.00 på adressen Gesterbyvägen 406, Kyrkslätt. De stadgeenliga
årsmötesärendena behandlas. Välkomna.

Möteskallelse

Keski-Suomen radioamatöörit ry, OH6AD, på grund av
stadgeändringsförslag hålls klubbens egentliga möte på måndagen den 26
april 2010 kl. 19.00, i klubbutrymmena i Jyväskylän monitoimitalo. På
ärendelistan för mötet finns den andra stadgeenliga behandlingen av
stadgeförändringsförslaget. Stadgeändringsförslaget finns till
påseende på medlemssidorna. Inloggningsinformation får du av skötaren
av medlemsregistret: oh6ce.antti & gmail.com. Välkommen! Styrelsen för
OH6AD.

”Radioamatörerna helt ute!” 18.4

Evenemanget ”Radioamatörerna helt ute!” är ett
marknadsföringsevenemang för vår hobby, vars syfte är att väcka så
mycket positiv och välvillig uppmärksamhet som möjligt. Evenemanget
ordnas under den internationella radioamatördagen den 18 april.

”Helt ute” är man iaf på följande orter:

På S-Markets parkeringsplats i Kauhajoki presenteras hobbyn kl. 12-15.
På plats finns scouter och radioamatörer. I en husbil finns möjlighet
att stifta bekantskap med Radioamatörapparatur och hålla kontakter.
Bl.a. Teuvan Radioharrastajat ry, OH6AT / OH&LMH och OH6FMG medverkar.

Vid Pappilanmäen koulu i Padasjoki presenteras hobbyn fr.o.m. kl. 12.
HF- och VHF-stationer. Dessutom utlovas uppföljning av NASA:s månsond
live på nätet och via radion, presentation av APRS, uppföljning av
norrskensvarning på magnetometern i Vesijako och lyssnande på
mikrovårdsfyrarna i Tammerfors. Eventuellt finns även ATV-utrustning
med (1.3 GHz och/eller 10 GHz). Publiken har även möjligheten att
pröva på telegrafi. Om vädret är klart kommer även ett stjärnteleskop
finnas med för att se på solfläckarna. Deltagande parter är OH2AUE,
OH3UW, OH3KLJ, OH8WM, OH3FMF, OH3VL, OH2MDJ och OH3FHM.

I Vichtis presenteras hobbyn vid totempolen vid Prisma i Nummela
fr.o.m. kl. 14. På plats finns Vihdin LA-harrastajat och OH2GQV. Man
strävar till att på plats ha HF/2 m/70 cm och APRS-system.

OH1FJY/P stödcykelstation finns på torget i Loimaa kl. 13-14. En Yeasu
FT817 och MR9B för 80m finns på cykelns pakethållare.
Väderreservation. Ifall det regnar, finns det eventuellt en bilstation
på plats.

I salo ordnas evenemang på torget kl. 12-15.

I Helsingfors finns ett mindre evenemang. En grupp människor är igång
mobilt från staden med en två meters handrigg. Ronja och OH2HSJ.

I Jyväskylä presenteras hobbyn ungefär från kl. 12. Några HF-stationer
byggs upp på Jyväskylän Harju, i den ändra där Normaalikoulu finns.
OH6FQI och team.

Dessutom finns radioamatörverksamheten framme på de ungas hobbymässa i
Hämeenkylän koulu i Vanda kl. 11-15.

Även andra än ovan nämnda förhandsanmälda stationer är välkomna att
delta och vara helt ute.

ITE-evenemang 18.4.

Kangasalan Radiokerho, OH3ABN, ordnar ITE-evenemang på den
internationella radioamatördagen, dvs söndagen den 18 april 2010 kl.
11-13. I evenemanget håller man kontakt med självgjorda ITE-sändare.

Syftet med detta lekfulla evenemang är att motivera till byggande och
att hålla kontakter på 80 meter utan att tävla.

De stationer som är igång med egenbyggd sändare lägger till /i efter
sitt anrop, t.ex. "här är OH3ABN/i".

Vi önskar även att så många som möjligt med kommerciella riggar skulle
delta i evenemanget. Mer information fås från Kangasalan Radiokerhos
webbplats http://www.oh3abn.net/.

T2-kurs i Vasa

En T2-kurs inom radioamatörtekniken ordnas i Vasa under denna vår.
Tidpunkten överenskommes med deltagarna. Som studiematerial används
böckerna Tiimissä hamssiksi 2 och Radiotekniikan perusteet.
Anmälningar per e-post till adressen oh6ayw & sral.fi.

100 år scoutverksamhet i Finland

Finlands scouters specialanrop för jubileumsåret, OH100S, är igång
under Scoutveckan 19-25.3.2010 från Lieto. Aktivitet på kvällarna
15-17 UTC. Specialanropet OH100S är även igång från Evo VI
Finnjamboree 28.7-5.8.2010 samt JOTA-evenemanget 16-17.10.2010.

Bemärkelsedagar

80 år
19.04. Aalto Risto, OH2VU
22.04. Mahkonen Unto, OH1QH

70 år
22.04. Honkola Jorma, OH6XR

60 år
21.04. Kokkala Antti, OH1-7484

50 år
21.04. Kelkka Juha, OH2BZM

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Klustern DX Summits nya filterfunktion

En ny tjänst "My summit" har publicerats på DX Summit klustersidan,
som upprätthålls av Radio Arcala, OH8X. Genom att registrera sig till
tjänsten kan man göra filtreringsinställningar genom vilka man kan
fastställa hurdana DX-tips man önskar ta emot. Användarna av tjänste
kan välja vilka länder, anrop, sändarslag eller band de önskade tipsen
innehåller. Alarmen kan tas emot som ljudsignaler eller per e-post.

”My summit” öppnas för alla 15.5, före det är det i testbruk och
enfast 200 användare kan registrera sig. Mer information fås från
webbplatsen http://www.dxsummit.fi/.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas The Holyland DX Contest, TARA Skirmish Dig
Prefix, ES Open HF Championship, EU Sprint Spring, Michigan QSO Party,
Ontario QSO Party, FeldHell Club Sprint och YUDX Contest.

Nästa måndag, den 19 april står Run For The Bacon QRP Contest i tur
och på tisdagen den 20 april NAC 1,3 GHz.

Nästa veckoslut tävlas SPDX RTTY Contest, Helvetia Contest, Florida
QSO Party och Nebraska QSO Party.

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen den 25
april, klockan 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.

Redaktör/bulletinknåpare: Annika Wahlström, OH2HSJ.
Översättare: Patrik Willför, OH6GDX