Svensk bulletin 15/2010

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL1015S
Kanslibulletin 15/10 24.4.2010

INNEHÅLL

Returnera klubbinformationsförfrågan före 30.4
5 MHz bulletintesterna fortsätter 8.5.2010
Styrelsens frågetimme 8.5
Klubbarna meddelar
Internationellt SOTA-veckoslut 1-2.5
FM-tävlingar i radioorientering
De ungas lägerskola i Hämeenlinna
Bemärkelsedagar
Traditionsradioevenemang 4.6.2010
Tävlingsnyheter
Nästa bulletin

Returnera klubbinformationsförfrågan före 30.4

Enbart ungefär en tredjedel av klubbarna har returnerat
klubbinformationsförfrågan. Förfrågan bör returneras före utgången av
april. Formuläret finns i doc-, rtf- och pdf-format på adressen:
http://www.sral.fi/kerhokysely/. För de klubbar vars e-post adresser
inte finns i kansliets kännedom har klubbinformationsförfrågan sänts
per post.

5 MHz bulletintesterna fortsätter 8.5.2010

Om två veckor, den 8 maj, sänds bulletinen från OH2K även på
frekvensen 5300 kHz, mottagaren bör dock läggas på frekvensen 5298,6
kHz USB. Kommunikationsverkets särskilda tillstånd till 5 MHz
frekvenser ger nämligen ittfrekvensen för sändningen. Det är
mittfrekvensen för 2,8 kHz bandbredd, som på USB alltså är 1,4 kHz
högre än bärvågsfrekvensen. Välj alltså 5298,6 kHz som
mottagningsfrekvens.

En riklig mängde hörbarhetsrapporter önskas för 5 MHz bulletinen, för
att utvärdera hur väl frekvens lämpar sig för användning.
Rapporteringsinstruktioner finns i februarinumret av tidningen
Radioamatööri på sidan 6 och från förbundets webbplats
http://www.sral.fi/bulletiini/.

Styrelsens frågetimme 8.5

Styrelsens följande frågetimme hålls på lördagen den 8.5. Frågetimmen
börjar klockan 14.00 finsk tid och slutar klockan 1500 finsk tid.
Frekvensen är den gamla och bekanta 3685 kHz.

I början av frågetimmen anmäler de närvarande styrelsemedlemmarna sig,
varefter man kan ställa dem frågor. Frågor kan även sändas på förhand
till förbundets kansli, ordförande eller en styrelsemedlem direkt.

Klubbarna meddelar

Möteskallelse

Keski-Suomen radioamatöörit ry, OH6AD, på grund av
stadgeändringsförslag hålls klubbens egentliga möte på måndag
26.4.2010 kl. 19.00 i klubbutrymmena i Jyväskylän monitoimitalo. På
ärendelistan för mötet finns den stadgeenliga andra behandlingsgången
av stadgeförändringen.

Stadgeförändringsförslaget finns till påseende på medlemssidorna.
Inloggningsuppgifterna fås av upprätthållaren av medlemsregistret:
oh6ce.antti & gmail.com. Välkommen! OH6AD styrelse

Lutikoiden tuuletus

Lutikoiden tuuletus ordnas även i år dagen före morsdag, lördagen den
8 maj kl. 10-16 på Salon Radiokerho och gården omkring. Adressen är
Vanha Perttelintie 200, Salo.

Vackert och vindlöst väder har beställts. Grillkorv utlovas liksom
plättar med hemligt resept stekta på stekhäll. Likt tidigare dammas
lössen ut och de övriga förpassas mellan besökarna!

Torgplatser erbjuds även åt andra på gården. Välkomna att delta,
diskutera och vädra. Familjen och släpkärran med! Salon Radiokerho,
OH1AD

Internationellt SOTA-veckoslut 1-2.5

Under det internationella "Summits On The Air"-veckoslutet aktiveras
berg eller mindre toppar runtom i världen.

Oftast är de frekvenser som används nära QRP-anropsfrekvenser.
SOTA-veckoslutet är inte en tävling, trots att man under dess tid kan
samla in "jaktpoäng" genom att bokföra de kontakter som hållits i
SOTA-databasen. I evenemanget kan man delta antingen från hemstationen
eller genom att aktivera någon av SOTA OH-topparna. OH-topparna finns
på internetadressen http://www.sotawatch.org/.

Mer information fås per e-post från adressen oh7bf & sral.fi.

FM-tävlingar i radioorientering

80 m radioorienteringens Finlands Mästerskap hålls 2.5.2010 i
Leirisalo, Kimito i samband med OH1AD:s valborgsläger. Adressen till
platsen är Lillviksvägen 222, Kimitoön. Anmälningar till Juhani,
OH2MD. Mer information fås från webbplatsen http://ardf.pp.fi/.

De ungas lägerskola i Hämeenlinna

Lägerskolan nästa sommar hålls 13-20.6.2010 i Lautsian lomakeskus, vid
stranden Ilmoilanselkä i Hauho, som numera är en del av Tavastehus.
Lägerskolan hålls för första gången som familjeläger. Naturligtvis kan
barn och unga fortfarande även denna sommar delta ensam i lägret,
såsom varit praxis under tidigare läger.

Under de tre föregående sommarlägerskolorna har ett tiotal 9-16 åriga
flickor och pojkar utfört behörighetsexamen under lägerveckan och fått
en ny hobby. Många har även övergått från elementär till allmän klass.

Lägerskolan är inte enbart studier, utan emellanåt hinner man simma,
bada bastu och fira fritid. På lägret deltar även äldre ungdomar som
blivit radioamatörer i de tidigare lägerskolorna.

Finlands Radioamatörförbund rf. stöder anordnandet av lägerskolan. På
grund av detta kan lägeravgiften hållas vid 190 euro, som innehåller
boende, mat och utbildning med tillhörande läromaterial.

Till lägerskolan kan du anmäla dig (eller anmäla ditt barn), genom att
kontakta projektchefen inom Finlands Radioamatörförbund och ledaren
för lägerskolan Jukka Heikinheimo, GSM 040 500 9727 eller per e-post
oh2br & sral.fi.

Bemärkelsedagar

80 år
08.05. Rahikka Pentti, OH2MN
10.05. Hamppu Lassi, OH1KZ

70 år
30.04. Kunnasto Juhani, OH5FAS / OH5J
03.05. Kari Risto, OH2BQA
04.05. Muurainen Risto, OH7QA
10.05. Salo Osmo, OH3KN / OH8KN

60 år
28.04. Vainio Osmo, OH2BIT
30.04. Joensuu Ahti, OH6MDO
02.05. Hintsala Jorma, OH8-325
02.05. Lindroos Janne, OH2-7530
03.05. Rantala Pentti, OH2JLN
04.05. Tahvanainen Jorma, OH2PV

50 år
27.04. Tommola Jarmo, OH5KA
04.05. Koponen Raimo, OH3HW
05.05. Leinonen Kari, OH2KOJ
06.05. Pietilä Jarmo, OH3GPF

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar alla jubilarer.

Traditionsradioevenemang 4.6.2010

Traditionsradioevenemanget är inte en tävling, utan en hyllning till
gamla, över 40-år gamla radion. Alla radioamatörer är välkomna som
motstationer. Ledarstationen fungerar i Kouvolan Putkiradiomuseo med
anropet OH5K/S. Traditionsstationerna använder tilläggssuffikset /S
efter sitt anrop.

De anmälda traditionsradiostationerna delas i varje effektklass i A-
och B-stationer: för stationsparen A/B har en stolpfrekvens
tilldelats, som stationerna använder enligt följande:

A-stationen är aktiv som stolpstation den första timmen, och den andra
timmen som rörlig motstation från sin frekvens.

B-stationen är aktiv sin första timme som rörlig motstation från sin
frekvens, och den andra timmen som stolpstation.

Aktivitetstider på CW

A-astationerna kl. 9.00-10.00 finsk tid och B-stationerna 10.00-11.00
finsk tid.

Aktivitetstider på AM

A-stationerna kl. 11.00-12.00 finsk tid och B-stationerna kl.
12.00-13.00 finsk tid.

Ifall du deltar i evenemanget med en gammal traditionsradio, lönar det
sig att anmäla dig till evenemanget så att du får en egen
stolpfrekvens. Anmälningar tas emot av Juhani Kunnasto till adressen
OH5J & sral.fi. Kom ihåg att meddela följande information i din anmälan:
stationens anrop, traditionsradions typ och effekt, QTH, operatör(er),
sändarslag (CW, AM eller bågge). Ifall TX endast fungerar med
kristall, meddela eventuella kristallfrekvenser. Anmäl dig så tidigt
som möjligt så att du får en egen stolpfrekvens. Den sista
anmälningsdagen är fredagen den 14 maj 2010.

”Generalövning”

De som önskar kan kontrollera och testa skicket på sina
traditionsradiostationer före evenemanget under "generalövningen" på
lördagen den 29 maj. CW kl. 9-10 och AM kl. 10-11 finsk tid.
Frekvenserna på CW 3556, 3560 och 3565 och AM 3720 kHz.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas SPDX RTTY Contest, Helvetia Contest, Florida
QSO Party och Nebraska QSO Party.

Nästa tisdag den 27 april står NAC 2,3 GHz + up i tur.

Nästa veckoslut tävlas VERON SWL SLP Contest, 7QP – 7th Call Area QSO
Party, AGCW QRP/QRP Party, Indiana QSO Party, Radio Club Of America
QSO Party, A.R.I. International DX Contest, New England QSO Party och
SRAL:s grundtävling.

På måndagen den 3 maj står RSGB 80 m Club Championship i tur, och på
tisdagen den 4 maj Spartan Sprint och NAC VHF. På torsdagen den 6 maj
tävlas NAC 10 m och 5-9.5 AGCW Activity Week.

Under det andra veckoslutet i maj tävlas EU Fraternizing CW QSO Party,
A. Volta RTTY Contest, CQ-M International DX Contest, SL Contest, Day
Of The Portuguese Navy, FISTS Spring Sprint, Nevada Mustang Roundup
och SKCC Weekend Sprint.

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds från OH6A i Vasa om två veckor på söndagen den 9
maj klockan 1500 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.

Bulletinknåparen önskar alla en trevlig Valborg!

Redaktör/bulletinknåpare: Annika Wahlström, OH2HSJ.
Översättare: Patrik Willför, OH6GDX