Svensk bulletin 18/2010

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL1018S
Kanslibulletin 18/10 22.5.2010

INNEHÅLL

Klubbarna meddelar
Östra Finlands radioentusiasters sommardagar
Inhemsk tävlingsenkät - berätta din åsikt!
Silent key
Kommunikationsläger för unga och vuxna i Paltamo
Bemärkelsedagar
DX-tips
Tävlingsnyheter
SRAL Field Day 5-6.6.2010
Nästa bulletin

Klubbarna meddelar

OH5AG:s sommarläger

Kouvolan Radiokerhos sommarläger arrangeras enligt traditionen på
välbekant plats i Kekäleniemi den 29 - 30.5.2010. På lördagens
preliminära program står Ilkkas, OH5IY, föredrag "Fyrar; fältmätningar
och riktdiagram". Dessutom utlovas det bl.a. en traditionell
bastu-brasa- radiosnack-modul. Tilläggsuppgifter från klubbens
webbplats http://www.oh5ag.com/.

OH2AAV:s sommarläger

Vantaan Radioamatöörit OH22AV ordnar sitt läger i HRUP:s stuga i
Spjutsund i Sibbo 3-5.6.2010.

Lägrets tema är radioamatörernas säkerhetskommunikationstrafik förr
och nu. Lägerprogrammet är bl.a. deltagande i PRT10-evenemanget
4.6.2010 med en radioamatörstation av årsmodell 1939. Efter detta
fokuseras på metoder för modern säkerhetskommunikationstrafik och
detta övas i praktiken. Man testar och jämför egenskaperna för olika
digitala sändarslag. Målet är att i slutet av lägret få upprättat ett
litet HF-nätverk som består av några digitala stationer.

Mer information fås från webbplatsen
http://www.kolumbus.fi/jukka.x.rintala/Spjutsund2010/Spjutsund2010.htm.
Välkomna med!

Östra Finlands radioentusiasters sommardagar

Garde-Party ry:s radioklubb anordnar det redan traditionella
Itä-Suomen Radioharrastajats sommarevenemang i Saukkovaara, Ristijärvi
den 28.-30.5.2010. Tilläggsuppgifter från internet adressen
http://www.garde.fi/.

Inhemsk tävlingsenkät - berätta din åsikt!

Under de senaste åren har deltagarmängden i inhemska tävlingar
sjunkit. De nya generationerna har inte ännu hittat den inhemska
tävlingsverksamheten och de äldre generationerna, kanske även
organisatörerna, verkar ha en del tävlingströtthet.

En arbetsgrupp som är utnämnd av SRAL:s styrelse kartlägger nu genom
en internetenkät den nuvarande situationen och kommer att göra förslag
för att återställa intresset för inhemsk tävlingsverksamhet.

Enligt uppdrag, Hessu OH6XY

Svarssidan till den enkät som publiceras öppnas under inledningen av
vecka 22, dvs. första veckan i juni. Adressen till sidan är
http://www.sral.fi/kilpailukysely2010/.

Arbetsgruppen har på Förbundets webbplats uppgjort en enkät om de
centrala punkterna för eventuella förändringar. Det önskas att så
många amatörer som möjligt ger sin åsikt genom "kryss i rutan"
metoden.

Svar önskar förutom av de nuvarande deltagarna i inhemska tävlingar i
synnerhet av dem som hittills av en eller annan orsak inte deltagit i
dessa tävlingar. Nu finns möjligheten att med den egna åsikten påverka
tävlingsreglerna.

Under förbundets Höstdagar 2010 presenteras arbetsgruppensrapport och
man beslutar om de eventuella förändringar som tillsammans
överenskommes om inför tävlingssäsongen 2011.

I enkäten svarar man anonymt på adresen
http://www.sral.fi/kilpailukysely2010/. Enkäten stängs 30.6.2010 och
arbetsgruppen gör ett sammandrag över svaren. Under förbundets
sommarläger i Räyskälä ordnas ett diskussionstillfälle i
tävlingsforumet där resultaten från enkäten presenteras.

Du kan även sända en fritt formulerad kort kommentar om hur de
inhemska tävlingarna borde utveckas per e-post till adressen
oh6xy & sral.fi.

Alla som svarat på enkäten kan även sända sitt namn och sitt anrop
till e-postadressen ohtestarvonta2010 & sral.fi och således delta i en
prisutlottning. Om priserna meddelas under juni.

Arbetsgruppen för utveckling av inhemska tävlingar: Mikko, OH4XX;
Mika, OH2BJ; Tomi, OH6EI och som sammankallare Hessu, OH6XY.

Silent key

SRAL:s byrå har nåtts av budet att vår amatörbroder Pentti
Peltokangas, OH6LFP, har lämnat oss. Vi hedrar Penttis minne med en
stunds tystnad.

Kommunikationsläger för unga och vuxna i Paltamo

De ungas läger hålls 6-11.6.2010 och de vuxnas läger 11-13.6.2010.
Yrkesinriktad fortbildning utlovas, liksom studerande av en ny hobby
och även i övrigt trevligt sysslande från segling till telegrafi. Även
mångsidig kommunikation från filmskapande till radioprogram.

Ifall tröskeln att träda fram i Radio Hamis spakar är för hög enligt
dig, kan du här öva med en riktig radiostation, vars hörbarhetsområde
är nästan hela Kajanaland och en del av Övre Savolax. På lägret
fungerar Radio ELVI 90,0 MHz.

I lägerprogrammet ingår även radioamatörutbildning. Lägerstationen
OH8G finns till ditt förfogande på bägge läger. Av de 20 ledarna för
lägret har fem stycken radioamatörbehörighet.

Mer information http://www.kainuunelvi.fi/viestintaleiri

Information fås även per e-post från oh8uv & sral.fi. Välkommen!

Bemärkelsedagar

80 år
23.05. Lehtinen Osmo, OH3UR
25.05. Lindgren Gunnar, OH2EY

70 år
23.05. Karvo Tauno, OH1TD
31.05. Halla Kari, OH3HHB

60 år
22.05. Nevantaus Heikki, OH2KMF / OH2CW
23.05. Kinnunen Markku, OH3FGU
23.05. Ryöti Markku, OH2WU
27.05. Nohrström Seppo, OH2PY
27.05. Palmuaro Pentti, OH6YT
28.05. Katvala Pertti, OH8MPK

50 år
26.05. Anttonen Matti, OH1MLI
26.05. Björkvall Bengt, OH1NIA
29.05. Kuosa Armi, OH1ARMI

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

DX-tips

3C9B och 3C0C Annobon, snart i etern, 160-10 m, CW, SSB och RTTY. Två
stationer är igång. QSL via EA7FTR.

FH8ND Mayotte, fr.o.m. den 23 maj, HF-banden. QSL via F5PSA.

VK9LL Lord Howe, 24-31.5. HF-banden. Operatören deltar även i CQ WPX
tävlingen nästa veckoslut, i synnerhet aktivitet på lägre band. QSL
direkt till VK2CCC.

ZS8M Marion Is., har varit igång på SSB åtminstone på 40, 20 och 17
meter. Även digitala sändarslag aktiveras. QSL direkt via ZS1X.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas EU PSK DX Contest och Baltic Contest.

Nästa tisdag, den 25 maj står NAC 2,3 GHz + up i tur och på onsdagen
den 26 maj SKCC Straight Key Sprint.

Nästa veckoslut tävlas CW delen i CQ WW WPX.

SRAL Field Day 5-6.6.2010

Kom ihåg SRAL Field Day. CW-delen i tävlingen genomförs om ett par
veckor den 5-6 juni kl. 1500-1459 UTC. SSB-delen i tävlingen genomförs
under det första veckoslutet i september. Tävlingsreglerna finns på
adressen http://personal.inet.fi/surf/oh4mfa/sralfd/index.htm.

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen den 30 maj
klockan 15.00 finsk tid på 3720 kHz.

Redaktör/bulletinknåpare: Annika Wahlström, OH2HSJ.
Översättare: Patrik Willför, OH6GDX