Svensk bulletin 19/2010

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL1019S
Kanslibulletin 19/10 29.5.2010

INNEHÅLL

Styrelsens frågetimme 5.6.2010
SRAL:s sommarläger 2010
Höstdagar och sommarlägar finns att ansökas
Klubbarna meddelar
CW-övningarna på sommarpaus
Bemärkelsedagar
Radioorienteringar i Helsingfors
Traditionsradioevenemang 4.6.2010
DX-tips
Tävlingsnyheter
SRAL Field Day 5-6.6.2010
Nästa bulletin

Styrelsens frågetimme 5.6.2010

Styrelsens följande frågetimme hålls nästa veckas lördag, den 5 juni.
Frågetimmen börjar 14.00 finsk tid och avslutas 15.00 finsk tid.
Frekvensen är den gamla och bekanta 3685 kHz.

I början av frågetimmen anmäler sig de närvarande styrelsemedlemmarna,
efter vilket man kan ställa dem frågor. Frågor kan även sändas på
förhand till förbundets kansli, ordföranden eller en styrelsemedlem.

SRAL:s sommarläger 2010

SRAL:s sommarläger ordnas i Räyskälä 15-18.7.2010. Lägret ordnas av
Riihimäen kolmoset ry, OH3AD.

Lägrets preliminära program har publicerats på lägrets webbsidor.
Mycket mångsidigt program varar från morgon till kväll, utan att
glömma roliga lägertävlingar.

Logi

Lägret i Räyskälä är ett traditionelt tältläger på
kommunikationsregementets krigsövningsområde, men vid sidan om
lägerområdet finns en begränsad mängd Motellövernattning från
Ilmailuopisto, denna logi erbjuds av Räyskälä säätiö. Där finns även
några elektrifierade platser för husvagnar. Försäljningen av Motell-
och husvagnsplatserna börjar 16.6 kl. 9. Mer information om priser och
bokningsförfaranden hittas i tidningen Radioamatööri som kommer nästa
vecka, samt från lägrets webbplats.

Förutom ovannämnda stiftelses inkvartering finns på lägerplatsen även
två egentliga huvudinkvarteringsområden nära lägrets kärnfunktioner. I
närheten av Johtolabyggnaden finns en till ljudstyrkan "normal"
lägerplats och på andra sidan flygfältet bredvid bastun på "Pomput"
finns ett "tyst" inkvarteringsområdet med tanke på kvällstidens
ljudstyrkor. Även på dessa området är det möjligt att inkvartera sig i
bil, tält eller husvarn, men elektricitet finns mycket lokalt och
småskaligt och utan garanti. Snarast fungerar dessa för att ladda
resekylskåp, mobiltelefoner eller ackumulatorer till riggar.
Inkvasrteringsavgiften för detta område är för hela lägertiden fem
euro/person.

Sommarlägerveteraner

OH3AD söker de Räyskälä sommarlägerveteraner, som har deltagit i minst
fyra av SRAL:s sommarläger i Räyskälä, antingen som gäster eller
ledarorganisation. Även år 2010 beaktas.

Anmäl dig genast till Marko, OH2LRD. Egenanropse-post fungerar, eller
också kan du ringa nummer 040 5872 531. Meddela de år du har deltagit
i lägret. OBS! Anmälan som sommarlägerveteran går ut redan under
onsdagen den 14 juli under sommarlägerveckan!

Riihimäen kolmoset ry kommer att belöna sommarlägerveteranerna under
sommarlägerlördagen den 17 juli kl. 14.00 vid programtältet. Enbart på
förhand anmälda lägerveteraner belönas!

Höstdagar och sommarlägar finns att ansökas

Anordnare för Höstdagarna 2010 och sommarläger 2011 söks.

På grund av postomröstningstidtabeller bör höstdagarna hållas under
veckoslutet 20-21.11.2010. Evenemanget kan vara antingen en eller två
dagar. Under höstdagarna hålls Förbundets höstmöte, i övrigt får
anordnarna planera programmet fritt.

Sommarlägret hålls under juli, noggrannare tidtabell finns inte.
Lägret är fyra dagar (to-sö). Anordnaren kan besluta om program fritt.
Oftast är de egentliga programdagarna under lägret fredag och lördag.
På lägret har även lopptorg ordnats.

Är din klubb intresserad av att ordna Höstdagarna eller sommarlägret?
Ansökningarna om anordnanderättigheter kan sändas på adressen
hallitus & sral.fi eller Finlands Radioamatörförbund rf, PB 44, 00441
HELSINGFORS.

Ansökningstiden för Höstdagarna går ut 30.6.2010, för sommarlägret 31.10.2010.

Klubbarna meddelar

OH2AAV:s sommarläger

Vantaan Radioamatöörit OH22AV ordnar sitt läger i HRUP:s stuga i
Spjutsund i Sibbo 3-5.6.2010.

Lägrets tema är radioamatörernas säkerhetskommunikationstrafik förr
och nu. Lägerprogrammet är bl.a. deltagande i PRT10-evenemanget
4.6.2010 med en radioamatörstation av årsmodell 1939. Efter detta
fokuseras på metoder för modern säkerhetskommunikationstrafik och
detta övas i praktiken. Man testar och jämför egenskaperna för olika
digitala sändarslag. Målet är att i slutet av lägret få upprättat ett
litet HF-nätverk som består av några digitala stationer.

Mer information fås från webbplatsen
http://www.kolumbus.fi/jukka.x.rintala/Spjutsund2010/Spjutsund2010.htm.
Välkomna med!

CW-övningarna på sommarpaus

Retu, OH3WK, slutar nu i veckoslutet hålla CW-övningar och håller semester.

Bemärkelsedagar

70 år
31.05. Halla Kari, OH3HHB
01.06. Aatos Haapasaari, OH6FCS
01.06. Elja Ahti, OH2BCW
06.06. Niilo Kiljunen, OH3YT

60 år
03.06. Hannu Hanskala, OH2BFC / OH3FC

50 år
29.05. Kuosa Armi, OH1ARMI
02.06. Yrjö Hämäläinen, OH2BRY

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Radioorienteringsövningar i Helsingfors

Helsingin Energian Radiokerho ry, OH2HKE, ordnar 3,5 MHz
radioorienteringsövningar på följande onsdagar: 2.6, 9.6 och 16.6.

Platsen är Paloheinän ulkoilualue. Krysspunkterna är QRV kl.
16.00-19.00. Info: BYJ-201 (vit VW Transporter), östra kanten av
parkeringsområdet. På plats finns några anläggningar för utlåning och
möjlighet till att fixa egen utrustning.

Helsingin Energian Radiokerho ry, OH2HKE, ordnar även
radioorienteringsövningar på 144 MHZ i Paloheinä i Helsingfors enligt
följande: 6.6, 13.6, 4.7 och 11.7. På plats finns några anläggningar
för utlåning. Krysspunkterna är QRV kl. 10.00-13.00. Info: VKY-969
(svart Volvo) i östra kanten av parkeringsområdet.

Välkomna!

Traditionsradioevenemang 4.6.2010

Traditionsradioevenemanget hålls nästa fredag den 4 juni 2010.
Traditionsstationerna är aktiva på CW kl 9-11 finsk tid och AM 11-13
finsk tid.

Traditionsradioevenemanget är inte en tävling, utan respektvisning
till gamla, över 40 år gamla, radioanläggningar. Även personer med
modern radioutrusning är välkomna att köra traditionsstationer.

Som ledarstation fungerar Kouvolan Putkiradiomuseon radioamatöörit med
anropet OH5K/S. Traditionsradiostationerna använder tillägget /S efter
sitt anrop. Välkommen med!

DX-tips

4L8A Georgien, deltar detta veckoslut i CQ WPX CW på 20 meter. QSL via K1BV.

E4X Palestina, fram till den 6 juni, 160-6 m, CW, SSB och RTTY. Tre
stationer igång samtidigt. QSL via EA5RM.

P49Y Aruba, deltar detta veckoslut i CQ WPX CW Single Op. All Band.
QSL via AE6Y.

RW2F Kalingrad, eltar detta veckoslut i CQ WPX CW Multi/Multi. QSL via DK4VW.

V84SGR Brunei, specialanrop igång 30-31.5, 40-15 m, SSB och olika
digitala sändarslag. QSL via V8MVE.

FH8ND Mayotte, igång under tre månader, HF-banden, SSB. I synnerhet 20
och 17 m. QSL via F1OKV.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas CW-delen av CQ WW WPX.

Nästa tisdag 1.6 står NAC VHF i tur och på torsdagen den 3 juni NAC 10 m.

Nästa veckoslut tävlas SRAL Field Day, SRAL:s Grundtävling, Wake-Up!
QRP Sprint, DigiFest och SEANET Contest.

SRAL Field Day 5-6.6.2010

Kom ihåg SRAL Field Day. CW-delen i tävlingen genomförs nästa vecka
den 5-6 juni kl. 1500-1459 UTC. SSB-delen i tävlingen genomförs under
det första veckoslutet i september. Tävlingsreglerna finns på adressen
http://personal.inet.fi/surf/oh4mfa/sralfd/index.htm.

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen den 6 juni
klockan 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.

Redaktör/bulletinknåpare: Annika Wahlström, OH2HSJ.
Översättare: Patrik Willför, OH6GDX