Svensk bulletin 20/2010

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL1020S
Kanslibulletin 20/10 5.6.2010

INNEHÅLL

Tävlingsenkät om inhemska tävlingar öppnas 7.6.2010
Tidpunkten för övningarna inför Turva 2010 har ändrats
Höstdagarna och sommarläger söks
SRAL:s sommarläger 2010
Hami-Golf 2010
Bemärkelsedagar
NM-tävlingar i radioorientering
Radioorienteringsövningar i Helsingfors
Tävlingsnyheter
Nästa bulletin

Tävlingsenkät om inhemska tävlingar öppnas 7.6.2010

Deltagarmängderna i de inhemska tävlingarna har under de senaste åren
sjunkit. De nya generationerna har ännu inte hittat den inhemska
tävlingsverksamheten och de äldre generationerna, kanske även
anordnarna, verkar lida av mindre tävlingströtthet.

En arbetsgrupp som utnämnts av SRAL:s styrelse utför nu genom internet
en kartläggning, som utförs som en enkät om ärendet nuvarande
situation, och utifrån resultaten kommer man att ge förslag på hur man
skall få tillbaka entuasiasmen och motivationen till inhemsk
tävlingsverksamhet.

Enligt uppdrag Hessu, OH6XY

Webbenkäten öppnas måndagen den 7 juni 2010. Adressen är
http://www.sral.fi/kilpailukysely2010/.

Den arbetsgrupp som styrelsen för Finlands Radioamatörförbund har
utnämnt kartlägger de inhemska tävlingarnas nuvarande situation och
ger förslag för att utveckla tävlingsverksamheten.

Arbetsgruppen har på förbundets webbsidor uppgjort en enkät om de
eventuella centrala förändringspunkterna som hittills har framkommit.
Man önskar att så många amatörer som möjligt skulle ge sin åsikt i
enkäten genom "kryssa i rutan" metoden.

Svar önskas förutom från de nuvarande deltagarna i inhemska
tävlingarna även av dem som hittills av en orsak eller annan har skytt
dessa tävlingar hittills. Nu är det möjligt att med den egna åsikten
påverka tävlingsreglerna!

Under förbundets Höstdagar 2010 presenteras arbetsgruppens rapport och
där fattas även beslut om de eventuella förändringar som man
tillsammans kommer överensom. Förändringarna träder i kraft under
tävlingssäsongen 2011.

I enkäten svarar man anonymt på adressen
http://www.sral.fi/kilpailukysely2010/. Enkäten stängs 30.6.2010 och
arbetsgruppen gör ett sammandrag över svaren. Under lägrets
sommarläger i Räyskälä ordnas under tävlingsforumet en diskussion om
ärendet, och resultaten presenteras.

Du kan även sända en fritt formulerad kort kommentar om utvecklandet
av de inhemska tävlingarna per e-post till oh6xy & sral.fi.

Alla som svarat på enkäten kan även sända sitt namn och sitt anrop
till adressen ohtestarvonta2010 & sral.fi och således delta i
prisutlottningen. Om priserna meddelas under juni.

Arbetsgruppen för utveckling av inhemska tävlingar: Mikko, OH4XX;
Mika, OH2BJ; Tomi, OH6EI och som sammankallare Hessu, OH6XY.

Tidpunkten för övningarna inför Turva 2010 har ändrats

Bandövningen för Turva 2010 övningen på 80 meters bandet har permanent
beslutats flyttas till söndagar, dvs. första söndagen varje söndag
klockan 13 - 14. Även övningarna på 160 meter har flyttats för att
hållas samma söndagkväll klockan 19-20 finsk tid. Frekvenserna är 3595
kHz +- 5 kHz (QRM) och 1842 kHz +- 2 kHz, USB. Nästa gång träffas vi
alltså 6.6!

Höstdagar och sommarlägar finns att ansökas

Anordnare för Höstdagarna 2010 och sommarläger 2011 söks.

På grund av postomröstningstidtabeller bör höstdagarna hållas under
veckoslutet 20-21.11.2010. Evenemanget kan vara antingen en eller två
dagar. Under höstdagarna hålls Förbundets höstmöte, i övrigt får
anordnarna planera programmet fritt.

Sommarlägret hålls under juli, noggrannare tidtabell finns inte.
Lägret är fyra dagar (to-sö). Anordnaren kan besluta om program fritt.
Oftast är de egentliga programdagarna under lägret fredag och lördag.
På lägret har även lopptorg ordnats.

Är din klubb intresserad av att ordna Höstdagarna eller sommarlägret?
Ansökningarna om anordnanderättigheter kan sändas på adressen
hallitus & sral.fi eller Finlands Radioamatörförbund rf, PB 44, 00441
HELSINGFORS.

Ansökningstiden för Höstdagarna går ut 30.6.2010, för sommarlägret 31.10.2010.

SRAL:s sommarläger 2010

SRAL:s sommarläger ordnas i Räyskälä 15-18.7.2010. Lägret ordnas av
Riihimäen kolmoset ry, OH3AD.

Lägrets preliminära program har publicerats på lägrets webbsidor.
Mycket mångsidigt program varar från morgon till kväll, utan att
glömma roliga lägertävlingar. Lägrets webbplats finns på
http://www.oh3ad.fi/

Logi

Lägret i Räyskälä är ett traditionelt tältläger på
kommunikationsregementets krigsövningsområde, men vid sidan om
lägerområdet finns en begränsad mängd Motellövernattning från
Ilmailuopisto, denna logi erbjuds av Räyskälä säätiö. Där finns även
några elektrifierade platser för husvagnar. Försäljningen av Motell-
och husvagnsplatserna börjar 16.6 kl. 9. Mer information om priser och
bokningsförfaranden hittas i tidningen Radioamatööri som kommer nästa
vecka, samt från lägrets webbplats.

Förutom ovannämnda stiftelses inkvartering finns på lägerplatsen även
två egentliga huvudinkvarteringsområden nära lägrets kärnfunktioner. I
närheten av Johtolabyggnaden finns en till ljudstyrkan "normal"
lägerplats och på andra sidan flygfältet bredvid bastun på "Pomput"
finns ett "tyst" inkvarteringsområdet med tanke på kvällstidens
ljudstyrkor. Även på dessa området är det möjligt att inkvartera sig i
bil, tält eller husvarn, men elektricitet finns mycket lokalt och
småskaligt och utan garanti. Snarast fungerar dessa för att ladda
resekylskåp, mobiltelefoner eller ackumulatorer till riggar.
Inkvasrteringsavgiften för detta område är för hela lägertiden fem
euro/person.

Sommarlägerveteraner

OH3AD söker de Räyskälä sommarlägerveteraner, som har deltagit i minst
fyra av SRAL:s sommarläger i Räyskälä, antingen som gäster eller
ledarorganisation. Även år 2010 beaktas.

Anmäl dig genast till Marko, OH2LRD. Egenanropse-post fungerar, eller
också kan du ringa nummer 040 5872 531. Meddela de år du har deltagit
i lägret. OBS! Anmälan som sommarlägerveteran går ut redan under
onsdagen den 14 juli under sommarlägerveckan!

Riihimäen kolmoset ry kommer att belöna sommarlägerveteranerna under
sommarlägerlördagen den 17 juli kl. 14.00 vid programtältet. Enbart på
förhand anmälda lägerveteraner belönas!

Bekanta dig med de nyaste lägerhörigheterna på lägrets webbplats på
adressen http://www.oh3ad.fi/.

Hami-Golf 2010

10-års jubileumsspelen spelas på fredagen den 16 juli 2010 i
Tavastehus på Hugoplanen i Aulanko Golf. Starter fr.o.m. kl. 10.00.
Spelform Pb/Hcp. Försäkra ditt deltagande och anmäl dig så snart som
möjligt.

Mer information och anmälningar åt Kari, OH2BFF före den 9 juli 2010.
E-post: oh2bff & sral.fi eller telefon 050 564 3006

Bemärkelsedagar

70 år
06.06. Niilo Kiljunen, OH3YT

60 år
08.06. Gey Gammals, OH0GG
12.06. Timo Vappula, OH3CT

50 år
10.06. Mikko Voipio, OH2BJU
13.06. Markku Väänänen, OH7UM

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

NM-tävlingar i radioorientering

För anordnande av NM-tävlingar i radioorientering år 2010 ansvarar
SRAL tillsammans med Helsingin Energian radiokerho, OH2HKR och Salon
radiokerho, OH1AD. Tävlingarna hålls 31.7-1.8.2010 i Kruusila nära
Salo. Evenemanget består av en tävling på 3,5 MHz och en på 144 MHz. I
tävlingarna använda nordiska regler, som baserar sig på regler för
IARU Region 1.

Till tävlingarna tas anmälningar fram till 13.6.2010 av Juhani
Lehtosaari, OH2MD. Egenanropse-postadress fungerar.

Mer information om tävlingen, övernattningsmöjligheter fås från
radioorienteringssidorna på adressen http://ardf.pp.fi/.

Välkommen med och tävla!

Radioorienteringsövningar i Helsingfors

Helsingin Energian Radiokerho ry, OH2HKE, ordnar 3,5 MHz
radioorienteringsövningar på följande onsdagar: 2.6, 9.6 och 16.6.

Platsen är Paloheinän ulkoilualue. Krysspunkterna är QRV kl.
16.00-19.00. Info: BYJ-201 (vit VW Transporter), östra kanten av
parkeringsområdet. På plats finns några anläggningar för utlåning och
möjlighet till att fixa egen utrustning.

Helsingin Energian Radiokerho ry, OH2HKE, ordnar även
radioorienteringsövningar på 144 MHZ i Paloheinä i Helsingfors enligt
följande: 6.6, 13.6, 4.7 och 11.7. På plats finns några anläggningar
för utlåning. Krysspunkterna är QRV kl. 10.00-13.00. Info: VKY-969
(svart Volvo) i östra kanten av parkeringsområdet.

Välkomna!

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas SRAL Field Day, SRAL:s Grundtävling, Wake-Up!
QRP Sprint, DigiFest och SEANET Contest.

Nästa tisdag, den 8 juni står NAC UHF i tur och på torsdagen den 10
juni NAC 50 MHz.

Nästa veckoslut tävlas Portugal Day Contest, Asia-Pacific Sprint,
BARTG Sprint 75, GACW WWSA CW DX Contest, DLDC och SKCC Weekend
Sprint.

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen den 13
juni klockan 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.

Redaktör/bulletinknåpare: Annika Wahlström, OH2HSJ.
Översättare: Patrik Willför, OH6GDX