Svensk bulletin 25/2010

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL1025S
Kanslibulletin 25/10 17.7.2010

INNEHÅLL

SRAL:s sommarläger hålls detta veckoslut i Räyskälä
5 MHz bulletintesterna fortsätter 24.7.2010
Bemärkelsedagar
Nationalpark aktivitetsvecka
Det internationella fyrveckoslutet
Tävlingsnyheter
Nästa bulletin

SRAL:s sommarläger hålls detta veckoslut i Räyskälä

SRAL:s sommarläger hölls detta veckoslut i Räyskälä. Lägret ordnades
av Riihimäen Kolmoset ry, OH3AD.

För lägerpubliken har det funnits ett mångsidigt program samt trevliga
lägertävlingar. På lägret hölls även SRAL:s styrelses frågetimme och
en träff for QSL-teamet. Även RTTY-tävlingsträff, antenntråds
skjutningstävling och precisionstävling för kastande av kastvikter har
hållits, liksom YL-träff och HF-kontestforum och DX-forum. Under
lördagkvällen hölls även VHF/UHF-lägersprint samt att priser utdelades
och dans ordnades.

Lägret avslutades kl. 12.00 idag genom nedhissande av flaggan. Före
detta hölls en lopptorgsauktion.

Lägerstämningen kan höras från Radio Hami, som förmedlar aktuell
information om lägret och roar lyssnarna genom att spela trevlig musik
för lägret. Radio Hami är verksam på FM 104,9 MHz i Räyskälä och FM
100,5 MHz i Hämeenkyrö. Även Järviradio Riihimäki reläar Radio Hami
under nattetid på 102,3 MHz.

På AM sänder Radio Hami på frekvenserna 1584 och 6170 kHz. I synnerhet
för AM sändarna önskar man att lyssnarna sänder hörbarhetsrapporter
per e-post till studion på adressen studio & radiohami.fi.

5 MHz bulletintesterna fortsätter 24.7.2010

Om en vecka, den 24 juli sänds bulletinen från OH2K även på frekvensen
5300 kHz. Mottagaren bör dock ställas in på frekvensen 5298,6 kHz USB.
Kommunikationsverkets särskilda tillstånd för 5 MHZ frekvenser ger
nämligen medelfrekvensen för sändningen. För 2,8 kHz bandbredd är den
beräknade medelfrekvensen alltså i fallet av övre sidband (USB) alltså
1,4 kHz högre än bärvågsfrekvensen. Ställ alltså in er radio att motta
på 5298,6 kHz.

För 5 MHz bulletinerna önskar en riklig mängd hörbarhetsrapporter för
att utvärdera bruksdugligheten för frekvensen. Instruktionerna för
rapporter finns i februarinumret av tidningen Radioamatööri på sidan 6
och på förbundets webbplats på adressen
http://www.sral.fi/bulletiini/.

Bemärkelsedagar

85 år
21.07. Backman Erik, OH6TP

80 år
21.07. Nevaste Heikki, OH5JTI
24.07. Aho Heino, OH9NJ

70 år
25.07. Riihimäki Reino, OH6HGQ

50 år
20.07. Rintala Timo, OH6JJK
25.07. Kämäräinen Jari-Pekka, OH7LAJ

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Nationalpark aktivitetsvecka

Nästa vecka, 19-25.7.2010, eventuellt redan i slutet på denna vecka,
är syftet att aktivera så många olika nationalparker som möjligt.
Förfrågningar och rapporter åt Kari, OH1UH.

Det internationella fyrveckoslutet

Det internationella fyr- och fyrbåtsveckoslutet hålls i traditionell
andra under det tredje veckoslutet i augusti. Evenemanget börjar på
lördagen den 21 augusti kl. 0001 UTC och varar fram till söndag kväll
kl 2359 UTC. Det är inte fråga om en tävling, utan om ett
aktiveringsevenemang där sjöfyrar och fyrbåtar aktiveras.

Varje år deltar flera hundra stationer från olika håll av världen.
Varje station får själv avgöra när, på vilka band och vilka sändarslag
man är aktiv. Stationerna behöver inte vara inne i fyren, utan det
räcker med att man är i nära belägna byggnader eller ute i närheten av
en fyr. Även nya radioamatörer och QRP-stationer önskas välkomna, så
evenemanget lämpar sig väl som t.ex. första expedition.

Stationerna kan efter sitt anrop lägga till ett kännetecken som visar
fyraktivitet, t.ex. /LIGHT (LT), /LIGHTHOUSE eller /LIGHTSHIP (LS). I
samma sammanhang är det trevligt att dela ut fyrens nummer eller
peditionsområdets eventuella IOTA-nummer.

Anmälningarna till fyrveckoslutet sker på evenemangets webbsidor,
därifrån även en förteckning över deltagare kan hittas. Adressen till
sidorna är http://illw.net.

Från Finland är åtminstone OH1AH Utå, OH3AG Säppi och OI3V/LH Sälgrund aktiva.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas DMC RTTY Contest, North American QSO Party och
RSGB Low Power Field Day.

På måndagen den 19 juli står Run For The Bacon QRP Contest i tur, och
på tisdagen den 20 juli NAC 1,3 GHz.

Nästa veckoslut tävlas RSGB IOTA Contest.

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen den 25
juli klockan 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.

Redaktör/bulletinknåpare: Annika Wahlström, OH2HSJ.
Översättare: Patrik Willför, OH6GDX