Svensk bulletin 26/2010

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL1026S
Kanslibulletin 26/10 24.7.2010

INNEHÅLL

5 MHz bulletintesterna fortsätter 24.7.2010
SRAL:s kanslis öppethållningstider
Lösningen till bildtävlingen i tidningen Radiosanomat
Höstdagar och sommarlägar finns att ansökas
Klubbarna meddelar
Bemärkelsedagar
Radioamatörernas esperantoläger
Det internationella fyrveckoslutet
Tävlingsnyheter
Kom med i sommartävlingen
Nästa bulletin

5 MHz bulletintesterna fortsätter 24.7.2010

Bulletinen idag från OH2K även på frekvensen 5300 kHz. Mottagaren bör
dock ställas in på frekvensen 5298,6 kHz USB. Kommunikationsverkets
särskilda tillstånd för 5 MHZ frekvenser ger nämligen medelfrekvensen
för sändningen. För 2,8 kHz bandbredd är den beräknade medelfrekvensen
alltså i fallet av övre sidband (USB) alltså 1,4 kHz högre än
bärvågsfrekvensen. Ställ alltså in er radio att motta på 5298,6 kHz.

För 5 MHz bulletinerna önskas en riklig mängd hörbarhetsrapporter för
att utvärdera bruksdugligheten för frekvensen. Instruktionerna för
rapporter finns i februarinumret av tidningen Radioamatööri på sidan 6
och på förbundets webbplats på adressen
http://www.sral.fi/bulletiini/.

SRAL:s kanslis öppethållningstider

Kansliet är öppet normalt under sommarne förutom början av augusti.
Under augusti är kansliet stängt under den första veckan samt onsdagen
den 11 augusti. Bulletinen sänds inte 8.8.

Lösningen till bildtävlingen i tidningen Radiosanomat

På SRAL:s sommarläger publicerades en fyrfärgad tidning Radiosanomat
som presenterar radioamatörverksamhet. På sidan 5 i tidningen fanns i
samband med intervju med Ilkka Ronkainen, OH1LXF en bildtävling, där
man frågade om någon känner igen ett roterande föremål i form av en
boll. Prylen fanns även till påseende i receptionen vid sommarlägret.

Otaliga intressanta gissningar om föremålets historia och bruksändamål
framfördes, men det var alltså fråga om en variometer för en
långvågsantenn för en båtradiostation, en apparat som man justerar
med. Ilkkas variometer for från sommarlägret till nyttobruk, eftersom
man utifrån goda motiveringar beslutade om att ge den för att trimma
in Jussufs, OH7TE, HF-station. Det kan antas att vi redan inom en nära
framtid får höra HF-kontakter med hjälp av variometern åtminstone på
frekvensen 3699 kHz.

Radiosanomat tidningar som lämpar sig utmärkt för presentation av
hobbyn fås till klubbarna från SRAL:s kansli i buntar på 100 stycken.

Höstdagar och sommarlägar finns att ansökas

Anordnare för Höstdagarna 2010 och sommarläger 2011 söks.

På grund av postomröstningstidtabeller bör höstdagarna hållas under
veckoslutet 20-21.11.2010. Evenemanget kan vara antingen en eller två
dagar. Under höstdagarna hålls Förbundets höstmöte, i övrigt får
anordnarna planera programmet fritt.

Sommarlägret hålls under juli, noggrannare tidtabell finns inte.
Lägret är fyra dagar (to-sö). Anordnaren kan besluta om program fritt.
Oftast är de egentliga programdagarna under lägret fredag och lördag.
På lägret har även lopptorg ordnats.

Är din klubb intresserad av att ordna Höstdagarna eller sommarlägret?
Ansökningarna om anordnanderättigheter kan sändas på adressen
hallitus & sral.fi eller Finlands Radioamatörförbund rf, PB 44, 00441
HELSINGFORS.

Ansökningstiden för Höstdagarna går ut 30.6.2010, för sommarlägret 31.10.2010.

Klubbarna meddelar

OH1AJ ordnar igen en prylkväll för hela familjen tisdagen den 10
augusti 2010 kl. 18.00 vid klubbstationen i Pansio. Adressen är
Puosuntie 2, Åbo.

Ett trevligt hamevenemang utlovas med pratstunder, plättar och
grillkorv. Ifall du önskar kan du mer än gärna även ta med egna prylar
att sälja. Välkomna från när och fjärran!

Bemärkelsedagar

80 år
24.07. Aho Heino, OH9NJ

70 år
25.07. Riihimäki Reino, OH6HGQ
30.07. Wahlström Harry, OH2BNX

50 år
25.07. Kämäräinen Jari-Pekka, OH7LAJ
01.08. Mauri Niininen, OH2BRW
01.08. Arto Lindberg, OH5BPX

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Radioamatörernas esperantoläger

Generala Alvoko Esperantistoj!!

Esperanto-Hams-läger hålls i Metsäkylä i Taivalkoski Metsäkylä fr.o.m.
måndagen den 26 juli och pågår en halv vecka. Kontakta Asko, OH1SJ,
tfn 050 469 5599, ILERA.fi eller Aini Vääräniemi, Päätalo-opisto.
Välkommen.

Det internationella fyrveckoslutet

Det internationella fyr- och fyrbåtsveckoslutet hålls i traditionell
andra under det tredje veckoslutet i augusti. Evenemanget börjar på
lördagen den 21 augusti kl. 0001 UTC och varar fram till söndag kväll
kl 2359 UTC. Det är inte fråga om en tävling, utan om ett
aktiveringsevenemang där sjöfyrar och fyrbåtar aktiveras.

Varje år deltar flera hundra stationer från olika håll av världen.
Varje station får själv avgöra när, på vilka band och vilka sändarslag
man är aktiv. Stationerna behöver inte vara inne i fyren, utan det
räcker med att man är i nära belägna byggnader eller ute i närheten av
en fyr. Även nya radioamatörer och QRP-stationer önskas välkomna, så
evenemanget lämpar sig väl som t.ex. första expedition.

Stationerna kan efter sitt anrop lägga till ett kännetecken som visar
fyraktivitet, t.ex. /LIGHT (LT), /LIGHTHOUSE eller /LIGHTSHIP (LS). I
samma sammanhang är det trevligt att dela ut fyrens nummer eller
peditionsområdets eventuella IOTA-nummer.

Anmälningarna till fyrveckoslutet sker på evenemangets webbsidor,
därifrån även en förteckning över deltagare kan hittas. Adressen till
sidorna är http://illw.net.

Från Finland är åtminstone OH1AH Utö, OH3AG Säppi och OI3V/LH Sälgrund aktiva.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas RSGB IOTA Contest.

Nästa tisdag, den 27 juli tävlas NAC 2,3 GHz + up.

Nästa veckoslut tävlas SRAL:s grundtävling, sommartävlingen och SARL
HF Phone Contest.

Kom med i sommartävlingen

Sommartävlingen hålls söndagen den 1 augusti på 80 och 40 meters
banden. CW-delen hålls kl. 10.00 - 11.00 finsk tid och SSB-delen kl
11.30 - 12.30 finsk tid. Reglerna finns i juninumret av tidningen
Radioamatööri på sidan 4 och på SRAL:s webbplats under "kilpailut".
Välkommen med!

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds från OH6A i Vasa på söndagen den 1 augusti,
klockan 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.

Redaktör/bulletinknåpare: Annika Wahlström, OH2HSJ.
Översättare: Patrik Willför, OH6GDX