Svensk bulletin 02/2011

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL1102S
Kanslibulletin 02/11 15.1.2011

INNEHÅLL

Ansökan för sommarläger 2011 och 2012 samt vårmötet och höstdagarna 2011
Klubbarna meddelar
Radioamatörkurs i Jyväskylä
Bemärkelsedagar
De ungas kommunikationsläger i Leirisalo
Radioamatörexamen i Lahtis
CCF/OHDXF-kryssning 21-23.1.2011
DX-tips
Tävlingsnyheter
YL-pokalen
Nästa bulletin

Ansökan för sommarläger 2011 och 2012 samt vårmötet och höstdagarna 2011

SRAL:s styrelse har beslutat att förbundets vårmöte hålls på lördagen den 16 april 2011. Nu söks en klubb som ordnar mötet och enligt egen önskan även övrigt program för mötesdagen.

Nu söks anordnare av sommarläger 2011 och 2012. Sommarlägret hålls under juli månad, mer specifika tidsgränser finns inte. Lägret är fyra dagar (to-sö). Arrangören kan fritt besluta hurdant program som finns på lägret. De egentliga programdagarna har normalt varit fredag och lördag. Även ett lopptorg har ordnats på lägret.

En anordnare söks för Höstdagarna 2011. Höstdagarna har normalt varit ett evenemang på en dag, under vilken man hållit SRAL:s höstmöte och presentationer. Presentationsprogrammet får arrangeras enligt anordnarens önskan. På grund av poströstningen bör Höstdagarna 2011 hållas 19.11.2011.

Är din klubb intresserad av att ordna sommarläger, vårmöte eller höstdagarna? Ansökningarna om rätten att anordna dessa kan sändas per e-post till hallitus & sral.fi eller till Finlands Radioamatörförbund rf, PB 44, 00441 HELSINGFORS.

Tiden för ansökan går ut 31.1.2011.

Klubbarna meddelar

Teljän Radioamatöörit ry, OH1AF/OH1AB/OH1F, håller sitt stadgeenliga årsmöte på klubben i Viasvesi nästa onsdag, den 26 januari 2011 kl. 19.00. Klubbens adress är Vanha Raumantie 705, Björneborg. Kaffeservering. Välkomna! Styrelsen

Radioamatörkurs i Jyväskylä

Keski-Suomen Radioamatöörit ry. ordnar en grundkurs för radioamatörer fr.o.m. 20.1.2011 på torsdagar kl. 18.00-ca 20.30. Kurskvällarna fortsätter på torsdagar fram till påsk. Kursavgiften är 20 euro + studiematerial ca 20 euro. Kursplatsen är radioamatörklubben på adressen Monitoimitalo, Kuntoportti 3, Jyväskylä.

Kursen genomförs ifall en tillräcklig mängd bindande anmäler sig senast 16.1.2011. Anmälningar till Jyrki Savonen, tfn (014) 264 049 eller oh6vv & sral.fi.

Bemärkelsedagar

80 år
16.01. Ahola Ilmari, OH2WA

70 år
20.01. Vanonen Reijo, OH2OA

60 år
20.01. Salo Olavi, OH6LB
21.01. Häkkinen Pekka, OH2LI

50 år
16.01. Happonen Jyrki, OH1PZ
18.01. Ekholm Kenneth, OH2FP

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

De ungas kommunikationsläger i Leirisalo

De ungas kommunikationsläger ordnas igen fr-lö 11-13 mars 2011 i Salo stads lägercentral Leirisalo. I lägerprogrammet finns intressanta föredrag och praktiska övningar från olika branscher inom radioamatörverksamheten och trevlig samvaro.

Lägret är gratis, enbart för bespisning uppbärs en avgift på högst 20 euro. Förfrågningar och anmälningar åt Jukka, OH2BR, oh2br & sral.fi eller 040 500 9727. Välkomna alla unga och ungdomliga!

Radioamatörexamen i Lahtis

Lahden Radioamatöörikerho ry., OH3AC, ordnar nästa lördag, den 22 januari 2011 kl. 14.00 examina i alla moduler i klubbens utrymmen på Radiomäki.

Om du är intresserad att försöka kontakta Pena, OH3TY, gärna senast torsdagen innan. Pena nås antingen per e-post pentti.lareva & phnet.fi eller per telefon 040 554 3923.

CCF/OHDXF-kryssning 21-23.1.2011

Den traditionella CCF/OHDXF-kryssningen hålls 21-23.1.2011. Det är fråga om en Helsingfors-Stockholm-Helsingfors kryssning med Silja Symphony.

I programmet ingår bl.a. följande presentationer:

* ZL8X Kermadec DX & Contest expedition / DL6FBL och DL3DXX
* Antenna simulations / OH1TV
* Next generation remote control & demo / SM2O & OH2LAK
* CW Skimmer and SDRs / OH8L
* New waves in SM contesting / SM5COP och SM5AJV
* AH2R - 15 years of activities / JK3GAD
* 5R8X / OH6KN
* HH2/ OH2TA

+ MYCKET gott sällskap och ragchewing i DX- och tävlingssällskap.

Mer information om programmet och priserna samt anmälningsinstruktioner finns på webbplatsen: http://www.ohdxf.fi/uutiset.html?9.

Reservera en hytt för hela ditt sällskap, före hytterna tar slut. Gruppidentifikationen är "CCF cruise".

Välkommen med!

Mer information fås från webbplatserna:

OH DX Foundation - OHDXF, www.ohdxf.fi
Contest Club Finland - CCF, www.contestclubfinland.com

DX-tips

5H1Z Tanzania, fram till den 24 januari, 80-10 m, CW och SSB. QSL via F6AML.

T88TF Palau, fram till den 18 januari, 160-10 m, CW och SSB. QSL via JA1VND.

FK/DL2NUD och FK/DL9GRE, Nya Kaledonien, 16-26.1. HF-banden samt EME på följande band: 2 m, 70 cm och 23 cm. QSL till hemanrop.

4V1 Haiti, fram till den 20 januari, mestadels 20 m. QSL via N3OS.

SV2ASP/A Athos, har varit aktiv åtminstone på 40 och 20 meter. CW, SSB och RTTY. QSL direkt.

V31YN och YL-stationen V31GW Belize, fram till den 27.2, alla band och sändarslag. QSL till V31YN via DJ4KW, QSL till V31GW via DK9GG.

VK0KEV Macquarie, fram till dne 30 april. QSL via JE1LET.

VK9NA Norfolk, fram till den 20 januari. QSL via VK3KH.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas LZ Open Contest, UK DX RTTY Contest, Hungarian DX Contest, FeldHell Sprint och North American QSO Party.

Nästa tisdag den 18 januari tävlas NAC 1,3 GHz, på onsdagen den 19 januari QRP Fox Hunt och på torsdag 20.1. NAC 70 MHz. På fredagen den 21 januari tävlas QRP Fox Hunt och NCCC Sprint Ladder.

Nästa veckoslut tävlas BARTG Sprint Contest.

YL-pokalen

YL-pokalen är en årlig tävling som riktar sig till YL-amatörer. Klasserna är elementär och allmän klass. För OH-kontakter fås en poäng, för kontakter till Europa fås två poäng och för DX-kontakter fås tre poäng. Kontakterna kan hållas i CW, phone eller eller blandat med bägge sändarslag.

Resultatanmälan sänds in senast den 1 februari inkommande år på adressen: SRAL, "YL-pokalen", PB 44, 00441 HELSINGFORS. Ännu hinner man delta i förra årets tävling och sända in sin logg.

Tävlingsreglerna finns på webbplatsen: http://www.sral.fi/kilpailut/saannot/ylmalja.html. Välkommen med!

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds om en vecka, söndagen den 23 januari kl. 15.00 finsk tid från OH6A i Vasa på 3720 kHZ +- QRM.

Redaktör/bulletinknåpare: Annika Wahlström, OH2HSJ.
Översättare: Patrik Willför, OH6GDX