Svensk bulletin 03/2011

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ oh $SRAL1103
Toimiston tiedote 03/11 22.1.2011

SISÄLTÖ

Ansökan för sommarläger 2011 och 2012 samt vårmötet och höstdagarna 2011
Klubbarna meddelar
Bemärkelsedagar
Radioamatörkurs i Järvenpää
De ungas kommunikationsläger i Leirisalo
Lägerskola i Mäntsälä
DX-tips
Tävlingsnyheter
YL-pokalen
Nästa bulletin

Ansökan för sommarläger 2011 och 2012 samt vårmötet och höstdagarna 2011

SRAL:s styrelse har beslutat att förbundets vårmöte hålls på lördagen den 16 april 2011. Nu söks en klubb som ordnar mötet och enligt egen önskan även övrigt program för mötesdagen.

Nu söks anordnare av sommarläger 2011 och 2012. Sommarlägret hålls under juli månad, mer specifika tidsgränser finns inte. Lägret är fyra dagar (to-sö). Arrangören kan fritt besluta hurdant program som finns på lägret. De egentliga programdagarna har normalt varit fredag och lördag. Även ett lopptorg har ordnats på lägret.

En anordnare söks för Höstdagarna 2011. Höstdagarna har normalt varit ett evenemang på en dag, under vilken man hållit SRAL:s höstmöte och presentationer. Presentationsprogrammet får arrangeras enligt anordnarens önskan. På grund av poströstningen bör Höstdagarna 2011 hållas 19.11.2011.

Är din klubb intresserad av att ordna sommarläger, vårmöte eller höstdagarna? Ansökningarna om rätten att anordna dessa kan sändas per e-post till hallitus & sral.fi eller till Finlands Radioamatörförbund rf, PB 44, 00441 HELSINGFORS.

Tiden för ansökan går ut 31.1.2011.

Klubbarna meddelar

Teljän Radioamatöörit ry, OH1AF/OH1AB/OH1F, håller sitt stadgeenliga årsmöte på klubben i Viasvesi nästa onsdag, den 26 januari 2011 kl. 19.00. Klubbens adress är Vanha Raumantie 705, Björneborg. Kaffeservering. Välkomna! Styrelsen

Laivaston Radioamatöörit ry:s stadgeenliga årsmöte

Laivaston Radioamatöörit ry, OH1AJ, håller sitt stadgeenliga årsmöte på klubben vid adressen Puosuntie 2, Åbo, på tisdagen den 8 februari kl. 18.30. Årsmötesärendena behandlas. Kaffe med dopp. Välkomna. Styrelsen

Bemärkelsedagar

70 år
28.01. Viitanen Jouko, OH3MUS

60 år
25.01. Korhonen Seppo, OH7VZ

50 år
31.01. Kostiainen Keijo, OH3KK
31.01. Kusmin Heikki, OH9KA

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Radioamatörkurs i Järvenpää

Järvenpään radioamatöörit ry. ordnar en radioamatörkurs som varar i en vecka under skolornas sportlovsvecka.

Plats: Arkitektbyrå Olli Kumpulainen, Torpantie 7 A, Järvenpää.

Tid: måndag-söndag 21-27.2.2011, varje dag kl. 9-17 (lunchpaus kl. 12-13).

Kursen är gratis, men 10 euro/deltagare tas för läromaterial. På förfrågningar svarar Jukka, OH2BR, oh2br & sral.fi eller 040 500 9727. Jukka tar även emot anmälningar.

De ungas kommunikationsläger i Leirisalo

De ungas kommunikationsläger ordnas igen fr-lö 11-13 mars 2011 i Salo stads lägercentral Leirisalo. I lägerprogrammet finns bl.a.:

- övande av radioamatörorientering och en lekfull tävling i skogen
- Mari, OH2FPK, rapporterar om hur ARRL DX Contest gick från superstationen OH8X
- Allu, OH1FJK, redogör för hur man bygger upp en effektiv amatörstation i teorin och praktiken
- Jukka, OH2BR, berättar om DX-peditioners historia och visar de bästa peditionsvideona

Dessutom utlovas aktivitet med olika anläggningar, bastubadande, plättstekande och annan trevlig samvaro.

Lägret är gratis, enbart för bespisning uppbärs en avgift på högst 20 euro. Förfrågningar och anmälningar åt Jukka, OH2BR, oh2br & sral.fi eller 040 500 9727. Välkomna alla unga och ungdomliga!

Lägerskola i Mäntsälä

Finlands Radioamatörförbund rf ordnar den femte nationella lägerskolan för radioamatörer 5-12.6.2010 (sö-sö) och för intresserade i alla åldrar. Lägerskolan hålls i Mäntsälän Levanto i Käpypirtti som tillhör scoutkåren Mäntsälän Metsäkäpyjen Tuki ry.

Som lärare och äldre i lägerskolan fungerar vuxna och nästan vuxna unga. Förfrågningar och anmälningar till lägerskolans ledare, SRAL:s projektchef Jukka Heikinheimo, e-post oh2br & sral.fi eller tfn 040 500 9727.

DX-tips

VP8ORK South Orkney, 27.1-8.2, 160-10 m, CW, SSB och RTTY. Sju stationen är igång samtidigt. QSL enligt operatörens instruktioner.

XT2RJA Burkina Faso, fram till den 14 februari, HF-banden, operatören är igång under sin fritid. QSL via K3QF.

4S7LRG Sri Lanka, fram till den 4 februari, mest 160, 80 och 40 m. Deltar eventuellt i CQ WW 160 m tävlingen. QSL via SM6LRR.

FK/DL2NUD och FK/DL9GRE, Nya Kaledonien, fram till den 26 januari. HF-banden och EME på följande band: 2 m, 70 cm och 23 cm. QSL till hemanrop.

V31YN och YL-statopmem V31GW Belize, fram till den 27 februari, alla band och sändarslag. QSL till V31YN via DJ4KW, QSL till V31GW via DK9GG.

VK0KEV Macquarie, fram till den 30 april. QSL via JE1LET.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas BARTG Sprint Contest.

Nästa tisdag, den 25 januari står NAC 2,3 GHz + up i tur. På onsdagen den 26 och fredagen den 28 januari tävlas QRP Fox Hunt. På fredagen den 28 januari tävlas även NCCC Sprint Ladder.

Nästa veckoslut tävlas CQ 160 m Contest, REF Contest, UBA DX Contest och SPAR Winter Field Day.

YL-pokalen

YL-pokalen är en årlig tävling som riktar sig till YL-amatörer. Klasserna är elementär och allmän klass. För OH-kontakter fås en poäng, för kontakter till Europa fås två poäng och för DX-kontakter fås tre poäng. Kontakterna kan hållas i CW, phone eller eller blandat med bägge sändarslag.

Resultatanmälan sänds in senast den 1 februari inkommande år på adressen: SRAL, "YL-pokalen", PB 44, 00441 HELSINGFORS. Ännu hinner man delta i förra årets tävling och sända in sin logg.

Tävlingsreglerna finns på webbplatsen: http://www.sral.fi/kilpailut/saannot/ylmalja.html. Välkommen med!

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds om en vecka, söndagen den 30 januari kl. 15.00 finsk tid från OH6A i Vasa på 3720 kHZ +- QRM.

Redaktör/bulletinknåpare: Annika Wahlström, OH2HSJ.
Översättare: Patrik Willför, OH6GDX