Svensk bulletin 04/2011

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL1104S
Kanslibulletin 04/11 29.1.2011

INNEHÅLL

Styrelsens frågetimme 5.2.2011
Ansökan för sommarläger 2011 och 2012 samt vårmötet och höstdagarna 2011
Klubbarna meddelar
Bemärkelsedagar
Det nordiska VHF-lägret
Radioamatörkurs i Järvenpää
Lägerskola i Mäntsälä
Tävlingsnyheter
Nästa bulletin

Styrelsens frågetimme 5.2.2011

Styrelsens följande frågetimme hålls om en vecka, lördagen den 5 februari. Frågetimmen börjar kl. 14.00 finsk tid, och avslutas kl. 15.00 finsk tid. Frekvensen är den gamla bekanta 3685 kHz.

I början av frågetimmen anmäler alla närvarande styrelsemedlemmar sig, efter vilket man kan ställa frågor åt dem. Frågor kan även sändas in på förhand till förbundets kansli, ordföranden eller direkt till styrelsemedlemmen. Välkomna att delta!

Ansökan för sommarläger 2011 och 2012 samt vårmötet och höstdagarna 2011

SRAL:s styrelse har beslutat att förbundets vårmöte hålls på lördagen den 16 april 2011. Nu söks en klubb som ordnar mötet och enligt egen önskan även övrigt program för mötesdagen.

Nu söks anordnare av sommarläger 2011 och 2012. Sommarlägret hålls under juli månad, mer specifika tidsgränser finns inte. Lägret är fyra dagar (to-sö). Arrangören kan fritt besluta hurdant program som finns på lägret. De egentliga programdagarna har normalt varit fredag och lördag. Även ett lopptorg har ordnats på lägret.

En anordnare söks för Höstdagarna 2011. Höstdagarna har normalt varit ett evenemang på en dag, under vilken man hållit SRAL:s höstmöte och presentationer. Presentationsprogrammet får arrangeras enligt anordnarens önskan. På grund av poströstningen bör Höstdagarna 2011 hållas 19.11.2011.

Är din klubb intresserad av att ordna sommarläger, vårmöte eller höstdagarna? Ansökningarna om rätten att anordna dessa kan sändas per e-post till hallitus & sral.fi eller till Finlands Radioamatörförbund rf, PB 44, 00441 HELSINGFORS.

Tiden för ansökan går ut 31.1.2011.

Klubbarna meddelar

Möteskallelse: Radioamatöörit Kokemäki ry årsmöte 2011

Radioamatöörit Kokemäki ry håller sitt årsmöte den 5 februari 2011 i Kokemäki fr.o.m. kl. 13.00 i mötesutrymmena för Finlands Röda Kors på adressen Tulkkilantie 15, ingång från Haapionkatu, vägledning finns. De stadgeenliga ärendena behandlas. Välkomna. Styrelsen

Lahden Radioamatöörikerho ry, OH3AC, meddelar

Klubbens bulletin ges kommande söndag, den 31 januari, kl. 09.30 finsk tid på 3685 kHz. Kom och hör nyheter från Päijänne-Tavastland och även längre ifrån.

Klubbens styrelse håller ett öppet möte på klubben måndagen den 7 februari kl. 18.30. Välkomna att lyssna och vara med och besluta.

Klubbens årsmöte hålls på måndagen den 21 februari 2011, kl. 18.30 vid klubben. Under mötet behandlas verksamhetsberättelsen, ekonomin samt det andra skedet av stadgeändringen. Även utomstående som är intresserade av klubbens verksamhet är välkomna.

Klubbtidningen ges ut i mitten på februari. Om du har önskemål om artiklar eller vill ge hjälp, sänd e-post till klubbens e-postadress oh3aclahti & gmail.com.

I månadsskiftet ordnas behörighetsexamen för alla moduler. Ta kontakt med Pena, OH3TY så kommer vi överens om en gemensam tid för alla. Styrelsen

Laivaston Radioamatöörit ry:s stadgeenliga årsmöte

Laivaston Radioamatöörit ry, OH1AJ, håller sitt stadgeenliga årsmöte på klubben vid adressen Puosuntie 2, Åbo, på tisdagen den 8 februari kl. 18.30. Årsmötesärendena behandlas. Kaffe med dopp. Välkomna. Styrelsen

Turun Radioamatöörit ry:s stadgeenliga årsmöte

Turun Radioamatöörit ry, OH1AA, håller sitt årsmöte tisdagen den 10 februari kl. 18.30. Adressen är Stålarmsgatan 3, dvs OH1AAA:s utrymmen. Årsmötesärendena behandlas. Kaffe med dopp. Välkomna!! Styrelsen för OH1AA

Iisalmen Radiokerho ry:s stadgeenliga årsmöte

Iisalmen Radiokerho ry, OH7AI, håller sitt stadgeenliga årsmöte den 13 februari kl. 14.00 på klubben. Välkommen.

OH2AP:s stadgeenliga årsmöte

Klubben håller sitt årsmöte torsdagen den 17 februari 2011 kl. 18 hos Olli Kumpulainen, OH2OW. Adressen är Torpantie 7 A, Järvenpää. Under mötet behandlas de stadgeenliga ärendena. KAffeservering. Alla med och fatta beslut om gemensamma ärenden!

Seinäjoen Seudun radioamatöörit ry:s stadgeenliga årsmöte

Seinäjoen Seudun radioamatöörit ry, OH6AH/OH6M, håller sitt årsmöte i klubbhuset måndagen den 21 februari kl. 19.00. Kaffeservering. Välkommen.

Bemärkelsedagar

85 år
01.02. Petäinen Reima, OH2IJ

80 år
02.02. Pesonen Matti, OH7SM

60 år
04.02. Kurunmäki Jarmo, OH6HT
07.02. Heikkilä Juhani, OH6IY

50 år
31.01. Kostiainen Keijo, OH3KK
31.01. Kusmin Heikki, OH9KA

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Det nordiska VHF-lägret

Det nordiska VHF-lägret hålls 3-5.6.2011 i Norge. Namnet på lägerplatsen är Gjøvik. Platsen finns belägen nära staden Starum, där lägret hölls för ett par år sedan. Mer information fås från evenemangets webbplats: http://arkiv.nrrl.no/hamar/VUSHF2011.html.

Radioamatörkurs i Järvenpää

Järvenpään radioamatöörit ry. ordnar en radioamatörkurs som varar i en vecka under skolornas sportlovsvecka.

Plats: Arkitektbyrå Olli Kumpulainen, Torpantie 7 A, Järvenpää.

Tid: måndag-söndag 21-27.2.2011, varje dag kl. 9-17 (lunchpaus kl. 12-13).

Kursen är gratis, men 10 euro/deltagare tas för läromaterial. På förfrågningar svarar Jukka, OH2BR, oh2br & sral.fi eller 040 500 9727. Jukka tar även emot anmälningar.

Lägerskola i Mäntsälä

Finlands Radioamatörförbund rf ordnar den femte nationella lägerskolan för radioamatörer 5-12.6.2010 (sö-sö) och för intresserade i alla åldrar. Lägerskolan hålls i Mäntsälän Levanto i Käpypirtti som tillhör scoutkåren Mäntsälän Metsäkäpyjen Tuki ry.

Som lärare och äldre i lägerskolan fungerar vuxna och nästan vuxna unga. Förfrågningar och anmälningar till lägerskolans ledare, SRAL:s projektchef Jukka Heikinheimo, e-post oh2br & sral.fi eller tfn 040 500 9727.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas CQ 160 m Contest, REF Contest, UBA DX Contest och SPAR Winter Field Day.

Nästa tisdag, 1.2 står NAC VHF i tur och på onsdagen den 2 februari QRP Fox Hunt. På torsdag 3.2 hålls NAC 10 m och på fredagen den 4 februari tävlas QRP Fox Hunt och NCCC Sprint Ladder.

Nästa veckoslut tävlas SRAL:s Grundtävling, Vermont QSO Party, 10-10 International Winter Contest, EPC WW DX Contest, Minnesota QSO Party, AGCW Straight Key Party, Delaware QSO Party, Mexico RTTY International Contest och North American Sprint.

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds om en vecka, söndagen den 6 februari kl. 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.

Redaktör/bulletinknåpare: Annika Wahlström, OH2HSJ.
Översättare: Patrik Willför, OH6GDX