Svensk bulletin 14/2011

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL1114S
Kanslibulletin 14/11 9.4.2011

INNEHÅLL

Styrelsens frågetimme i april
SRAL's vårdag den 16.4.2011
Silent Key
Klubbarna meddelar
Bemärkelsedagar
SciFest 2011 On Air 13. - 16.4.2011
De ungas lägerskola i Mäntsälä
NM-tävlingar i radioorientering
Kom med på CW
Anne på Saint Barthelemy
Tävlingsnyheter
Nästa bulletin

Styrelsens frågetimme i april

Styrelsens följande frågetimme hålls på lördagen den 16.4. kl. 12:00 i samband med Förbundets Vårdagar i Helsingfors.

Man kan även ansluta sig till frågetimmen på frekvensen 3685 kHz, ifall det finns en fungerande internetförbindelse på mötesplatsen, och styrelsen har möjlighet att använda en fjärrstyrd station.

Frågor kan även sändas på förhand till förbundets kansli, adressen kyselytunti & sral.fi. Välkomna.

SRAL's Vårdag den 16.4.2011

Välkommen till Finlands Radioamatörförbunds Vårdag i Nordsjö, Helsingfors nästa lördag den 16.4.2011. Vårdagen arrangeras på Tehtaanpuiston Yläaste på adressen Nordsjövägen 7, Helsingfors. Elisan Radiokerho, OH2AQ, står för arrangemangen tillsammans med Helsingin Energian Radiokerho, OH2HKE samt Kauniaisten Radiokerho, OH2NRG.

Vägledning hittas på Förbundets hemsidor och april numret av tidningen Radioamatööri. Man kommer lätt till mötesplatsen med allmänna kommunikationer, då Nordsjö Metrostation ligger under 300 meter därifrån.

Under dagen är kafét och loppmarknaden öppna. Du kan hämta amatörutstyr till salu avgiftsfritt. Du bör märka dem med din anropssignal samt detaljens pris.

Deltagaravgiften för Vårdagen är 5 Euro.

Jari Talkara, OH1BOI, granskar QSL-kort ämnade för OH- och CQ-awards vid lopptorget kl. 11-12 samt 13-14. Läs awardreglerna och handla därefter. Även WAC(Worked All Continents) awardets QSL-kort granskas. För att få WAC awardet måste ansökaren vara medlem i ett nationellt radioamatörförbund, i Finland är det SRAL.

I samband med lopptorget kan man även köra en fjärrstyrd OH2W/R-station.

På gårdsplanen kan man bekanta sig med PEP-bussen, en räddningstjänstbuss som Pelastuspalvelun Viestitekninen Yhdistys har satt upp.

Programmet:

Kl. 10:00 - 11:00

I Auditoriet OH2K

Vapepa-forum (Timo OH3FN)
- vapepa ärenden
- inledning om PEP-bussen (Jouni OH2JIU)

I klassrum OH2HKE

Skolnings och ungdomsutskottet
(Jukka OH2BR) /Heikki OH2LH)
- info om bl.a. T1 frågobankens förnyande

I klassrum OH2AQ

Remote-körande med modern apparatur HF - VHF - och uppåt (Erik OH2LAK/Martti OH2BH)

Kl. 11:00 - 12:00

I Auditoriet OH2K

Turva aktiviteten (Jyri OH7JP)
- info om Turva-verksamheten
- inledning om HF-digimoder (Ilkka OH3NJC)

I klassrum OH2HKE

VHF-forum (Juho OH6ZZ)
- 2010 prisutdelning
- förberedning av Nordiskt VHF-managermöte

Kl. 12:00 - 13:00

I Auditoriet OH2K

Styrelsens frågetimme

I klassrum OH2HKE

Elementärklassforum (Marko OH2LRD)
- information för nya och inte-så-nya amatörer.

I klassrum OH2AQ

OHDXF-årsmöte

Kl. 13:00 - 14:00

I Auditoriet OH2K

Kush - ett nytt DXCC-land (Martti OH2BH)
- inblick i Kushs historia, framtid och DXCC-aktivering
- utdelning av 5R8X OH-QSL-korten

I klassrum OH2HKE

YL-möte (Annika OH2HSJ)
- info och förberedelser för det kommande SYLRA-mötet.

Kl. 14:00

I Auditoriet OH2K, SRAL's vårmöte

Mötet inleds med ett föredrag av Förbundets hedersordförande Osmo A. Wiio, OH2TK.

Vårmötesmaterialet har skickats åt medlemmarna som bilaga i april numret av tidningen Radioamatööri, och finns även på medlemssidorna på SRAL's webadress.

Efter vårmötet finns det möjlighet att radioamatörmässigt intaga middag på en närbelägen restaurang. Närmare information därom i Vårdagens programblad.

På grund av det rikliga utbudet av hotellrum vid huvudstadsregionen har man inte reserverat någon hotellkvot för deltagarna.

Mer information om Vårdagen finns på webadressen www.sral.fi/kevatpaiva2011.

Arrangörerna önskar alla amatörer välkomna.

Silent Key

Förbundets kansli har nåtts av budet att vår amatörbroder Niilo Lahikainen, OH1ZP, lämnat oss.

Vi hedrar Niilos minne med en tyst minut

Klubbarna meddelar

OH6AG:s vårmöte

CQ-klubben, OH6AG, håller sitt stadgeenliga vårmöte den 14.4.2011 kl. 19:00 på Cafe After Eight på adressen Storgatan 6, Jakobstad.
De stadgeenliga ärendena behandlas, kaffeservering, OH6GYJ föredrar om sin Syd-Amerikarunda.
Välkommen önskar styrelsen

Möteskallelse

OHDXF´s medlemmar kallas till föreningens vårmöte, som går av stapeln lördagen den 16.4.2011 kl. 12, vid SRAL´s vårmöte på Tehtaanpuiston Yläaste och
Nordsjö gymnasium på adressen Nordsjövägen 7, Helsingfors. Ärenden enligt punkt 11 i stadgarna behandlas.

Extraordinärt möte för OH3NE

Tampereen Radioamatöörit ry, OH3NE, kallas till extraordinärt möte på klubblokalen vid Pyynikki Utsiktstorn, Näkötornintie 20, måndagen den 18.4.2011 kl. 18:00.
Vid mötet behandlas styrelsens förslag till nya stadgar. Man besluter även om tid och plats för ett nytt möte där förslaget behandlas en andra gång.
Kaffeservering, Välkomna önskar styrelsen.

Lahden Radioamatöörikerho, OH3AC, månadsföredrag

I vårens månadsföredragsserie står som följande i turen Karis, OH2BP, föredrag om RTTY-tävlingar måndagen den 18.4. kl. 18:30.
Kari är otvivelaktigt vår nationella RTTY-tävlingsguru. Kom med och se och hör hur man kör med moderna program i RTTY-tävlingarna.
Att tävla är inte enbart att köra med blodsmak i mun, utan också att ha roligt.
Se klubbens hemsidor www.oh3ac.fi för tilläggsinformation. Föredraget hålls på gamla radiostationen på Radiobacken i Lahtis.
Alla intresserade är välkomna.

Bemärkelsedagar

85 år
18.04. Toivo Muilu, OH6UZ

70 år
12.04. Sakari Saikko, OH3HL
13.04. Leif Örn, OH0LO
14.04. Eero Räsänen, OH7ME
16.04. Esko Puikkonen, OH2JQ

60 år
17.04. Juhani Nuolikoski, OH3NSZ

50 år
10.04. Matti Vilppula, OH3AWW
11.04. Jouni Villstedt, OH2TX
12.04. Kari Teittinen, OH5JD

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

SciFest 2011 On Air 13 - 16.4.2011

SciFest är ett årligen återkommande vetenskaps- och teknologievenemang i Joensuu, som hålles i år den 13 - 16.4.2011. Evenemanget är speciellt riktat till skolungdom och gymnasister, men besöks även av andra gäster.

Pohjois-Karjalan Radiokerho ry, OH7AB, är på plats för att hålla en "Radioyhteys Maailmalle"-workshop, där eleverna kan pröva på att hålla QSOn med foni och digitalt.

Till påseende finns också en APRS-karta, självbyggda apparater samt annat intressant.

Under evenemangets gång önskas motstationer på följande frekvenser och moder:

80 m SSB: 3,672 MHz
40 m SSB: 7,080 MHz
20 m SSB: 14,267 MHz
15 m SSB: 21,220 MHz
20 m RTTY: 14,090 MHz
20 m PSK31: 14,070 MHz

Mer information om SciFest evenemanget finns på adressen http://www.scifest.fi/-

De ungas lägerskola i Mäntsälä

Välkommen till radioamatörernas lägerskola den 5. - 12.6.2011.

Lägerskolan ger deltagarna radioamatörsbehörighet enkelt under en vecka.
Den femte nationella lägerskolan arrangeras av Finlands Radioamatörförbund ry. i samarbete med scoutkåren Mäntsälän Metsäkävyt ry.

Lägerskolan är inte enbart studier, utan emellanåt hinner man simma, bada bastu och fira fritid. På lägret deltar även äldre ungdomar som blivit radioamatörer i de tidigare lägerskolorna.

Skolan är belägen i Mäntsäläs Levanto.
Tilläggsinformation på webadressen: http://www.lpk.partio.fi/uusimaa/mame/kapis.htm.

Lägeravgiften är 160 euro. Den innefattar logi, undervisning, studiematerial samt examensavgift.
Förfrågningar till SRAL´s projektchef och lägerskolans ledare Jukka Heikinheimo, tel. 040 500 9727

Till lägerskolan kan du anmäla dig tom den 7. maj, per e-post oh2br & sral.fi. Vid anmälningen bör du anmäla elevens namn, ålder, adress samt möjliga dietära begränsningar samt förmyndares namn och adress.

Bilder från tidigare lägerskolor finns på websidorna www.radionuoret.net.
Välkommentill lägerskolan.

NM-tävlingar i radioorientering

NM-tävlingarna i radioorientering arrangeras detta år i Norge den 3. - 7.8.2011. Som tävlingscentrum fungerar Haraldsheim Youth Hostel i Oslo.
I år har man speciellt satsat på ungdomen. För dem och även äldre orienterare har man organiserat speciella övningsdagar, som förbereder för själva tävlingen.
För barnen har man organiserat en egen lätt tävling som är lämplig för nybörjare.

Man bör anmäla sig till NM-tävlingarna t.o.m. den 15.5.2011. ifall man önskar logi på tävlingscentret. I annat fall utgår anmälningstiden den 1.7.2011.
För anmälningar efter detta datum uppbärs en högre anmälningsavgift.
Sista anmälningsdagen är 1.8.2011.

Under våren och sommaren arrangeras det i Finland många övningar, så än hinner man lära sig grenens hemligheter innan säsongens huvudevenemang.

Mera info om NM-tävlingarna och övningarna finns på webadressen www.sral.fi/ardf. Även Kimmo OH2JKU ger information, e-mailadressen oh2jku & sral.fi

Kom med på CW

OH9TH, OH3GQE, OH2BGH, OH1BGG, OH1MAU, OH1FJ, är i gång på CW varje dag t.o.m. slutet av april.

Kom med kl 15.00-17.00 på frekvensen 3556 kHz ± QRM. Välkomna alla att köra CW.

Hälsningar, Jorma, OH1MAU, OH9TH
Timo, OH2BGH, OH3GQE
Lasse, OH1BGG
Leo, OH1FJ

Anne på Saint Barthelemy

FJ/OH2YL, Saint Barthelemy, i gång 15.4. - 27.4.2011.
Som operatör fungerar Anne, OH2YL. Banden 10m -160m, CW.
Mer information om min resa hittar du på adressen www.fjoh2yl.com
Peditionshälsningar Anne

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas Montana QSO Party, JIDX CW Contest, PODXS 070 Club PSK 31 Flavors Contest, New Mexico QSO Party, EU Spring Sprint, Georgia QSO Party,
SKCC Weekend Sprint och Hungarian Straight Key Contest.

Nästa tisdag den 12.4. står NAC SHF i turen.
Nästa onsdag den 13.4. tävlas NAQCC Straight Key/Bug Sprint, Miniops Mini-CWT Test, NAQCC EU Monthly Sprint och RSGB 80m Club Championship. Nästa torsdag den 14.4. blir det NAC 50MHz samt Miniops Mini-CWT Test.

Nästa veckoslut tävlas Holyland DX-Contest, TARA Skirnish Digital Prefix Contest, ES Open HF Championships, FeldHell Sprint, EU Spring Sprint, Michigan QSO Party, Ontario QSO Party, YU DX Contest och ARRL Rookie Roundup.

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds från OH6A i Vasa om en vecka på söndagen den 17 april klockan 15.00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz +- QRM.

Redaktör/bulletinknåpare: Annika Wahlström, OH2HSJ.

Översättare: Teppo Meriluoto, OH6GSB.