Svensk bulletin 16/2011

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL1116S
Kanslibulletin 16/11 7.5.2011

INNEHÅLL

Styrelsens frågetimme
Klubbarna meddelar
Silent Key
Itä-Suomen Radioharrastajats sommardagar 2011
Bemärkelsedagar
Traditionsradioevenemanget PRT12
Hami Golf 2011
DX-tips
Tävlingsnyheter
Sista inlämningsdagen för Kalakukkotävlingens loggar måndagen den 9.5.2011
Kom med i K.S. Sainios nya minnestävling
Nästa bulletin

Styrelsens frågetimme

Nästa frågetimme är lördagen den 4.6.2011.

Klubbarna meddelar

Lahden Radioamatöörikerho's, OH3AC,: bulletin, samt månadsföredrag.

Klubbens bulletin ges igen i morgon söndagen den 8.5.2011 kl. 09:30 Finsk tid på frekvensen 3685 kHz.
Operatör är som vanligt Retu, OH3WK.
Kom med och lyssna och hör Tavastlands färska nyheter. Omedelbart efter bulletinen kl. 09:45 inleds Femmornas
distriktklubbars bulletin på samma frekvens.

I vårens månadsföredragsserie står som följande och sista i turen Jussis, OH7TE, föredrag
om moderna digitalsändeslag, måndagen den 16.5. kl. 18:30.

Har du hört om Olivia, Winmore eller andra nya digimoder?
Det Jussi inte känner till om nya sändeslag, det är inte värt att veta.
Kom alltså med och hör en översikt över dagens nya sändeslag av vilka någon kan förändra amatörvärlden.
Du kanske kan lära dig att - som Jussi - med bara öron känna igen vilken mode som dundrar på frekvensen.

Jussi, OH7TE, belönades av SRAL's vårmöte med Lindells pris för teknikens främjande.
Här finns alltså kompetens för en större socken.

Se klubbens hemsidor www.oh3ac.fi<http://www.oh3ac.fi> för tilläggsinformation. Föredraget hålls på
gamla radiostationen på Radiobacken i Lahtis.
Alla intresserade är välkomna.

OH2AA:s extraordinära möte

Kakkosten kerho ry:s extraordinära möte hålls söndagen den 22.5.2011 börjandes kl. 12 på Kontios stuga.
Adressen är Kukkaniityntie 10 Helsingfors.
På mötet behandlas fastställandet av bokslutet för året 2010, revisionsberättelsen samt besluts om ansvarsfrihet åt styrelse och funktionärer.
Välkommen önskar styrelsen för Kakkosten Kerho.

OH2AAV:s radioläger

Vantaan radioamatöörit ry, OH2AAV, anordnar ett radioläger den 3. -5.6.2011 på HRUP:s stuga i Spjutsund.
I programmet finns bl.a. deltagandet i traditionsradioevenemanget med en krigstida "Celsius"-station samt uppmonterings- och
Operationsövning med HF/VHF-digimode-nätverk för att främja TURVA-kapaciteten. Tilläggsinfo från adressen:
http://www.kolumbus.fi/jukka.x.rintala/Spjutsund2011.htm.
Välkommen med.

Keski-Suomen Radioamatöörit i natten i Yläkaupunki 21.5.2011

Yläkaupungin yö är ett årligen återkommande kulturevenemang i maj i Jyväskylä.
Yläkaupunki samlar ihop teater-, musik-, motions- och andra aktionsgrupper till framträdanden från eftermiddag till sena natten.
I år arrangeras evenemanget lördagen den 21. Maj.

Keski-Suomen Radioamatöörit ry, OH6AD, deltar i evenemanget genom att uppföra en radioamatörstation i Jyväskylä universitets huvudbyggnads lobby
Under tiden från kl. 16:00 - 24:00. Det är meningen att hålla kontakter till nära och fjärran samt berätta om radioamatörhobbyn till publiken.

Förutom på platsen är alla amatörer välkomna att delta som motstationer. Följande frekvenser och moder är i användning:

80 m CW: 3,557 MHz
80 m SSB: 3,687 MHz
40 m CW: 7,027 MHz
40 m SSB: 7,087 MHz
20 m CW: 14,057 MHz
20 m SSB: 14,287 MHz
15 m CW: 21,057 MHz
15 m SSB: 21,287 MHz

Hessu, OH6FXL, kommer dessutom att köra PSK31 med sin fjärrstyrda station.

Tilläggsinfo om Yläkaupungin yö fås på nätet, adressen http://www.ylakaupunginyo.fi/.

Silent Key

Förbundets kansli har nåtts av budet att vår amatörbroder Osvald Bergström, OH2BDZ, har lämnat oss.
Vi hedrar Osvalds minne med en tyst minut.

Itä-Suomen Radioharrastajat's sommardagar 2011

Iisalmen Radiokerho ry, OH7TAI, anordnar sina sommardagar på Koljonvirta campingområde 27. - 29.5.2011 i Iisalmi.
På programmet finns bl.a. föredrag, radiokörande, samvaro samt bastubadande.
Lägret börjar på fredagen c. Kl. 17:00. På lördagen kör lägrets radiostation i gång kl. 9:00.
Lördagen kl. 11:00 berättar Tanja, OH8HDL, om " Peditionen till HS-landet utan riggar; Gourmet extra; bilder från Thailand".
Programmet är riktat speciellt till YL- samt XYL- gäster och de som vill njuta av värme, god mat samt en rejäl pile-up.

Kl. 13:00 står Lauris, OH7AZL, föredrag om antenndesignverktygen MMANA och MiniVNA i turen.

Kl. 15:00 föredrar Markku, OH7UV, om "Savolainen Kopikontesti II". Gör er redo och vädra öronen i tid.

På kvällen blir det bastubadande.

Tilläggsinfo om sommardagarna samt logi finns att få på OH7AI:s hemsidor, http://www.simpelesite.com/ah7ai.

Bemärkelsedagar

85 år
16.05. Förbundets hedersmedlem Vilho Virtanen, OH3VV

70 år
08.05. Timo Hiltunen, OH6GJE
08.05. Kalevi Käär, OH8NV

60 år
09.05. Aaron Mustajärvi, OH6GX
11.05. Loretta Simonjan-Heikinheimo, OH2BG
13.05. Yrjö Perkiö, OH8NNG / OH8TG
16.05. Kalevi Tirkkonen, OH4YT

50 år
10.05. Tapani Huttunen, OH2KHZ
12.05. Antti Vaissalo, OH2MHI

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Traditionsradioevenemanget PRT12

Det populära och nostalgiska traditionsradioevenemanget PRT12 går igen av stapeln den 4.6.2011. Evenemanget arrangeras i år av Laivaston Radioamatöörit ry, OH1AJ.
AM delen är kl.11 - 13 Finsk tid samt CW delen kl. 13 - 15 Finsk tid.

Om du deltar med en traditionsradio lönar det sig att anmäla sig och få en s.k. punktfrekvens som förbättrar dina möjligheter att höras.
Amnälningar tas emot av Antero, OH1KW, egenanropsadressen funkar. Sista anmälningsdagen är söndagen den 15.5.2011.
Ge följande uppgifter: stationens anrop, typ av traditionsradio, exakt QTH, effekt samt sändeslag dvs. CW, AM eller bägge.
Om anläggningen fungerar endast med kristaller, meddela även kristallfrekvenserna.

Traditionsradioevenemanget är ingen tävling utan ett två gånger årligen återkommande möte för traditionsradioentusiaster och sådana som önskar kontakter med traditionsradiostationer.
Traditionsradiostationerna bifogar tilläggsmärket /S till sitt anrop.
Alla som kör med moderna apparater är välkomna att hålla kontakter med traditionsradiostationerna.

En generalrepetition för traditionsradioevenemanget hålles en vecka tidigare enligt följande:

Lördagen 28.5.2011 samt söndagen 29.5.2011, AM kl.11 - 12 Finsk tid samt CW kl.12 - 13 Finsk tid.
Frekvenserna: CW 3556, 3560 och 3565 kHz samt AM 3720 kHz (eller frekvens efter eget val).
Ändamålet med övningen är att pröva apparaternas funktion redan i god tid före evenemanget.
Evenemangets nätsida samt deltagarlistan finns på adressen http://www.oh1aj.fi/PRT12.

Hami Golf 2011

Hami Golf 2011 spelas i Tavastehus på Aulanko Golfs Hugo-plan fredagen den 15.7.2011.
Start fr.o.m. kl. 10:00. Speltyp är Pb/Hcp.
Säkra ditt deltagande och anmäl dig möjligast fort.
Anmälningarna till Kari, OH2BFF, t.o.m. 8.7.2011. E-mail: oh2bff & sral.fi. Tilläggsinfo från Saku,OH2WC, tel. 050 2423 eller Kari, OH2BFF, tel. 050 564 3006.

DX-Tips

9N7AK Nepal, t.o.m. 4.6., 20-10 m, SSB och PSK31. Kör på fritiden.
QSL via K0YAK.

T6TL Afganistan, t.o.m. juli, 40-10 m, SSB och digitalmoder.
Tilläggsinfo från qrz.com. QSL via N4FF.

V85/9M6XRO Brunei, t.o.m. 9.5., mestadels CW, men möjligen även litet RTTY- eller SSB-körande. QSL via M0URX direkt.

VK0/ZL4DB Macquarie, IOTA AN-005, till slutet av juli. Kör på fritiden, endast SSB. Qsl via ZL4PW.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas 10-10 International Spring Contest, CQ-M International DX Contest, 7th Call Area QSO Party, Indiana QSO Party, ARI International DX Contest, New England QSO Party samt SKCC Weekend Sprint.

Nästa måndag 9.5. står i turen NAQCC-EU Monthly Sprint. Tisdagen 10.5. körs NAC UHF.
Onsdagen 11.5. står i turen RSGB 80 m Club Championships och Miniops Mini-CWT Test.
Miniops Mini-CWT Test körs även torsdagen 12.5., då man dessutom tävlar NAC 50 MHz.

Nästa veckoslut tävlas K.S. Sainios nya minnestävling, FOC QSO Party, EUCW Fraternizing CW QSO Party,
Volta WW RTTY Contest, FISTS Spring Sprint och WAB LF Phone.

Sista inlämningsdag för loggarna till Kalakukkokilpailu måndagen den 9.5.2011

Första Finska Mästerskapet i inhemsk tävlingsaktivitet som hölls annan dag påsk i samband med Kalakukkokilpailu blev väldigt populär.
Med 240 deltagare i tre olika moder - CW, SSB och RTTY - lär det vara ett nytt Finskt Rekord även det.

Till dags dato har c. 140 loggar influtit. Loggarnas sista inlämningsdag är nu på måndag den 9.5.2011.
Det råder inget loggtvång men vill du skicka in din logg kan du göra det per e-post: kalakukko & oh7ab.fi.
Vi godkänner alla läsbara elektroniska format samt även pappersloggar som postas till adressen OH7AB, PB 73, 80101 JOENSUU.

En lista över inkomna loggar samt förhandsgissningar om vinnarna kan du se på klubbens hemsidor http://www.oh7ab.fi/kilpailut/.

Hjärtligt tack till alla som deltog, önskar Pohjois Karjalan Radiokerho ry. OH7AB.

OBS, detta var alltså OH7AB:s meddelande, icke SRAL:s

Kom med i K.S. Sainios nya minnestävling

K.S. Sainios nya minnestävling hålles nästa veckas söndag 15.5.2011. SSB delen körs kl. 10:00 - 10:59 Finsk tid.
CW delen kl. 11:30 - 12:29 Finsk tid. Samt RTTY kl. 13:00 - 13:59 Finsk tid.

Reglerna hittar du i maj numret av tidningen Radioamatööri samt SRAL:s hemsidor i HF-tävlingskalendern
Välkommen med!

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds från OH6A i Vasa om en vecka på söndagen den 15. maj
klockan 15.00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz +- QRM.

Redaktör: Annika Wahlström, OH2HSJ.
Översättning: Teppo Meriluoto, OH6GSB.