Svensk bulletin 22/2011

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL1122S
Kanslibulletin 22/11 18.6.2011

INNEHÅLL

Sappee 2011 sommarlägret
SRAL's kanslis öppethållningstider på sommaren
Silent Key
Klubbarna meddelar
Hami Golf 2011
Bemärkelsedagar
Luftstridskrafternas signalmuseum öppnas
Tävlingsnyheter
Nästa bulletin

Sappee 2011 sommarlägret

Förbundets sommarläger hålles på Sappee turistcentrum i Pälkäne den 14. - 17. Juli. Lägret arrangeras av OH3AA.
Ett utkast till program samt karta över platsen finns på OH3AA:s hemsidor, dit det finns en link från SRAL:s hemsidor www.sral.fi<http://www.sral.fi>.
Programmet är inte ännu helt fastslaget. Ändringar postas på OH3AA:s sidor varje vecka.
Ett programutkast finns i juli numret av tidningen Radioamatööri. Efter att tidningen gått i tryck har bl.a. examenstiderna ändrats.
Till fredagen har man tillsatt ett nytt föredrag "Ny teknologi i radioamatörfyrarna", som hålles av Pentti Grönlund, OH3BK.

Deltagaravgifter:

15 Euro för fullvuxen, dagbesökare 10 Euro. 5 Euro för 12 - 17 åringar samt familjemedlemmar, samt under 12 åringar gratis.
En familj betalar högst 25 Euro.

Radio Hami hörs enl. Följande:
På UKV på frekvensen 94,7 MHz samt såsom i fjol även på frekvenserna 1584 kHz och 6170 kHz. På AM frekvenserna kommer det att förekomma testsändningar före sommarlägret.
Mera om dessa i förbundets bulletin samt nätet på adressen www.radiohami.fi<http://www.radiohami.fi>.

Examen samt preppning till dessa

Projektchefen Jukka Heikinheimo, OH2BR, ledsagar deltagarna genom K-tentens grynnor på fredagen kl. 9 - 12, samt T1-tentens grynnor på lördagen kl. 9 - 12.
Jukka övervakar behörighetsexamen på fredagen samt lördagen kl. 13 - 14. Anmäl dig till tenterna till Jukka senast två dagar före sommarlägret,
Adressen är oh2br & sral.fi. Kom också i håg att betala examensavgiften 13 Euro per modul i förhand till SRAL:s konto 101030-72413 samt hämta kvittot till examen.
På lägret finns även andra examensmottagare bl.a. Henri Olander, OH3JR, och Marko Virtanen, OH8WM.

Lopptorget

Lägrets lopptorg sköts av OH3AD och torget är öppet fredag och lördag. Till torget kan du hämta i skick varande prylar med anknytning till hobbyn.
Med dessa kriterier har arrangörerna rätt att förhindra utställning av diverse utstyr.
OH3AA önskar alla välkomna till Sappee.

Byråns öppethållningstider under sommaren

SRAL:s byrå är öppen även under sommaren med vanliga öppethållningstider (må - to kl 12.00 - 17.00, fr kl 12.00 - 14.00).
Byrån är stängd p.g.a. sommarsemestrar 27.6. - 8.7. och 25.7. - 5.8. Då kommer inga bulletiner.
Byrån är stängd även den 14.-15.7. p.g.a. SRAL:s sommarläger och 11.-12.8.
p.g.av SYLRA-möte. Bulletiner den 16.7. och 13.8. sänds normalt.

Silent Key

Förbundets kansli har nåtts av budet att vår amatörbroder Arvo Pellonpää, OH1VK, har lämnat oss.

Vi hedrar Arvos minne med en stunds tystnad.

Klubbarna meddelar

OH4O:s sommarläger

Puulan Radio Club ry:s sommarläger arrangeras veckoslutet 2. - 3.7.2011 på Hirvensalmi. I programmet finns bl.a.
Lördagsnattens Puulan Veto -fiskeevenemanget på Puulavesi samt körande med OTTO-stationen OH4O, från land och vatten.
Välkommen till lägret, vi önskar besökare från folk som tillbringar fritiden i Puulavesitrakten.
Anmälningar och kontakter till Marko, oh2lgw & sral.fi.

OH3CRAC:s årsmöte

OH3CRAC håller sitt årsmöte under SRAL:s sommarläger på Sappee fredagen den 15.7.2011 kl. 10:00.
Mötesplatsen är Ekokammi. Välkommen.

Laivaston Radioamatöörits pryltorg

OH1AJ arrangerar igen sitt traditionella hela familjens pryltorg tisdagen den 9.8.2011 kl. 18:00 på klubbstationen i Pansio.
Adressen är Puosuntie 2, 20240 Åbo.
Man kan se fram emot en gemytlig amatörsamvaro i stil med tidigare år, där man bjuder ut prylar av alla valörer, grillkorv, plättar, kaffe och förfriskningar.
Du kan även hämta med dig egna prylar för saluföring. Välkommen nära och fjärran.

Hami Golf 2011

Hami Golf 2011 spelas i Tavastehus på Aulanko Golfs Hugo-plan fredagen den 15.7.2011.
Start fr.o.m. kl. 10:00. Speltyp är Pb/Hcp.
Säkra ditt deltagande och anmäl dig möjligast fort.
Anmälningarna till Kari, OH2BFF, t.o.m. 8.7.2011. E-mail: oh2bff & sral.fi. Tilläggsinfo från Saku,OH2WC, tel. 050 2423 eller Kari, OH2BFF, tel. 050 564 3006.

Bemärkelsedagar

85 år

11.07. Ensio Koskennurmi, OH2FX

80 år
18.06. Eino Kannisto, OH2SF
17.07. Martti Rautio, OH6RA / OH1LLA
19.07. Kalevi Jokivirta, OH3LWM
23.07. Heikki Jokela, OH3RZ

70 år

19.06. Jussi Ikäheimonen, OH4MD
28.06. Tauno Salminen, OH1QJ
11.07. Aarne Rantala, OH1WU
20.07. Aatto Häkkinen, OH6PN

60 år

20.06. Markku Manninen, OH2HUH
20.06. Juhani Raula, OH1UL
21.06. Harri Lindholm, OH2BNI
22.06. Ilkka Kavenius, OH1KE
25.06. Heikki Peltonen, OH3XP
28.06. Per-Olof Ahlin, OH9MVN
01.07. Hannu Vanhalakka, OH5ZO
06.07. Keijo Huittila, OH6-1048
15.07. Heikki Aaltonen, OH1-1373

50 år
18.06. Raimo Järvi, OH8MNM
20.06. Jyrki Virtanen, OH1JGB
23.06. Jarmo Tulimäki, OH6NPC
25.06. Jukka Turunen, OH2BYC
10.07. Bart Braam, PA3DRX / OH5GLW

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Luftstridskrafternas signalmuseum öppnas

Luftstridskrafternas länge stängda signalmuseum öppnas nästa tisdag den 21.6.2011.
En för inbjudna gäster avsedd tillställning börjar kl. 15:00, varefter utställningen är öppen för allmänheten.

På museets förnyade utställning kan du bekanta dig med hur luftförsvarets system samverkar för att möjliggöra flygaktiviteter, flygsäkerhet, övervakningen av vårt luftrum samt förhindrandet av luftrumskränkningar.

Signalmuseet är beläget i samband med Mellersta Finlands Luftfartsmuseum. Adressen är Tikkakoskentie 125, Tikkakoski.
Museet är sommartid öppet varje dag kl. 10 - 20.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas All Asian DX Contest, Run For The Bacon QRP Contest, APR PSK63 Contest, Stew Perry Top Band Challenge, West Virginia QSO Party, Kid's Day Contest och Feld Hell Sprint.

Nästa tisdag 21.6. star NAC SHF i turen. Nästa onsdag 22.6. körs SKCC Sprint och NAQCC Straight Key/Bug Sprint.
22. - 23.6. tävlas Miniops Mini-CWT Test.
Nästa torsdag 23.6. körs RSGB 80m Club Championship och nästa fredag 24.6. NCCC Sprint Ladder.

Nästa veckoslut tävlas VK/Trans-Tasman 160m Contest, His Majesty King of Spain Contest, Ukrainan DX Digi, Marconi Memorial HF Contest, ARCI Milliwatt Field Day och ARRL Field Day.

Tisdagen 28.6. star i turen NAC 2,3 GHz + up och fredagen 1.7. RAC Canada Day Contest.

Första veckoslutet i juli tävlas Venezuela Independence Day Contest, DL-DX RTTY, DARC 10m Corona och SRAL:s peruskilpailu.

4. - 10.7. köres 10-10 Int'l Spirit of 76 QSO Party.
Måndagen 4.7. är RSGB 80m Club Championship i turen. 4. -5.7. tävlas MI QRP July 4th CW Sprint.
Tisdagen 5.7. körs NAC VHF samt ARS Spartan Sprint. Torsdagen 7.7. körs NAC 10m.

Andra veckoslutet i juli tävlas IARU HF World Championship, FISTS Summer Sprint, SKCC Weekend Sprint och ARCI Summer Homebrew Sprint.

Måndagen 11.7. tävlas NAQCC-EU Monthly Sprint. Tisdagen 12.7. är NAC UHF i turen samt onsdagen 13.7. RSGB 80m Club Championship.
13.-14.7. tävlas CWops Mini CWT Test. Torsdagen 14.7. körs NAC 50 MHz.

Tredje veckoslutet i juli tävlas DMC RTTY Contest, North American QSO Party och Feld Hell Sprint.

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds från OH6AA i Vasa om fyra veckor på söndagen den 17. juli
klockan 15.00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz +- QRM.

Redaktör: Annika Wahlström, OH2HSJ.
Översättning: Teppo Meriluoto, OH6GSB.