Svensk bulletin 27/2011

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL1127S
Kanslibulletin 27/11 27.8.2011

INNEHÅLL

Styrelsens frågetimme
Klubbarna meddelar
Silent Key
Radioamatörkurser
Studera till radioamatörsexamen på nätet
Bemärkelsedagar
Tävlingsnyheter
De ungas aktivitetstävling
Kom med i IARU Region 1 Field Day
Nästa bulletin

Styrelsens frågetimme

Styrelsens följande frågetimme hålls på lördagen den 3.9.
Frågetimmen börjar kl. 14:00 och avslutas kl.15:00 Finsk tid. Frekvensen är den vanliga 3685 kHz.
I början anmäler sig styrelsemedlemmarna, varefter man kan ställa frågor till dessa.
Frågor kan även sändas på förhand till förbundets kansli, adressen
kyselytunti & sral.fi. Välkomna.

Klubbarna meddelar

OH6AD:s höstläger

OH6AD:s höstläger arrangeras den 2. - 4.9.2011 på Jyväskylä ortodoxa församlings Pyhäkangas lägercenter i Uurais.
Adressen är Pölykankaantie 279, 41290 Kangashäkki.
I samband med lägret är det möjligt att delta i SRAL:s Field-Day evenemang som går av stapeln samma veckoslut.
Förhandsanmälningar emottages för att kunna arrangera bespisningen. Anmälning till sekreteraren Jaakko, oh6fqi & sral.fi.

Silent Key

Förbundets kansli har nåtts av budet att vår amatörbroder Kari Gisselberg, OH2BMY , har lämnat oss.

Vi hedrar Karis minne med en stunds tystnad.

Radioamatörkurser

Radioamatörkurs i Åbo

Turun Radioamatöörit ry. OH1AA, arrangerar en radioamatörkurs som börjar onsdagen den 5.10.2011.
Platsen är Stålarmsgatan 3, Åbo. Ingång från innergården, dörren är märkt OH1AAA.
Kurskvällarna är onsdagar från och med kl. 18:00 cirka två timmar i sänder. Kursen omfattar 11 kvällar.
Sista kvällen hålles ett examenstillfälle. Priset är 50 euro och innefattar kursmaterialet.

Anmälan och tilläggsinfo: Jouni Anttila, tel. 040 771 0420, eller oh1co & sral.fi. Välkommen.

Radioamatörkurs i Karleby

Kokkolan Seudun Opisto håller en grundkurs för radioamatörer.
Kurskvällarna är onsdagar kl.18 - 20:30. Platsen är Länsipuiston koulu. Kursen börjar 7.9. och avslutas 7.12.2011.
Som lärare fungerar Janne Strang, OH6LSL. Kursen omfattar 39 timmar och kostar 39 euro.

Kursen leder till examen för elementär klass (K- samt T1 modulerna). Vi bekantar oss med hobbyn i teori och praktik.
Till slut hålles ett examenstillfälle. Kursmaterialavgiften är 19 euro och innefattar Tiimissä Hamssiksi- boken.
Avgiften uppbärs av deltagarna. Examensavgiften betalas skilt till förbundet (13 euro per modul).

Anmälningen börjar 26.8.2011 kl. 11:30. Kursens nummer är 9999120. Man kan anmäla sig på adressen https://www.opistopalvelut.fi/kokkola/.

Radioamatörkurs i Kouvola

En radioamatörkurs för nybörjare börjar vid Kouvolan Putkiradiomuseo söndagen den 2.10. kl. 17 - 20.
Adressen är Pajaraitti 1. Kurskvällarna är söndagar samma tid. Kursavgiften är 50 euro som innehåller materialet.
Tilläggsuppgifter från kursdragaren: Heikki Eskola/OH%GES, eskola & mail.com eller tel. 041 5442554.

Radioamatörkurs i Kotka

I lärocentret Karhu vid Kotkan Opisto (Ratakatu 14 Kotka) arrangeras en radioamatörkurs för elementär klass under sex fredagskvällar under tiden 21.10. - 2.12.2011 kl. 17:00 - 20:15.
Kursens pris är 50 Euro per person. Läromaterialet är Paketet för Elementär klass samt kompendier som delas ut under kursen. Anmälning efter mitten av augusti till kansliet på Kotkan opisto www.kotkanopisto.fi.

Tilläggsuppgifter från Pertti Räsänen, OH5VX, tel. (05) 289 550 eller oh5vx & sral.fi.

Studera till radioamatörsexamen på nätet

Kurser som behandlar K- och T1 -modulerna börjar på nätet i september. Man kan anmäla sig redan nu i augusti.
På kurserna behandlas innehållet i frågobankerna för de olika modulerna avsnitt för avsnitt. Därmed är det möjligt att delta från mitten av kursen och studera de tidigare avsnitten i samband med följande uppföljning.
Man kommer att köra kursen på hösten, i början av nästa år samt på sommaren.

Bemärkelsedagar

80 år

28.08. Kataja Tauno, OH2VF
04.09. Ukkola Tauno, OH5LTE

60 år

27.08. Bäckman Heikki, OH8-6109
28.08. Okkonen Ari, OH9-2422
30.08. Niemi Mikael, OH8UJ / OH6LYD
04.09. Kettunen Mauri, OH1MRE

50 år

27.08. Paasonen Jukka, OH4JEY
28.08. Forsström Hannu, OH6MAZ
28.08. Rautavuori Kari, OH3LEN

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas SCC RTTY Championship, YO DX HF Contest, Ohio QSO Party, Hawaii QSO Party och SRAL HF CW Contest.

Nästa veckoslut står IARU Region 1 Field Day i turen.

De ungas aktivitetstävling

Tävlingen började på fredagen den 12. Augusti 2011 kl. 00:01 Finsk tid och slutar den 28. Februari 2012 kl. 23:59. Alla SRAL:s medlemmar med radioamatörlicens, som vid början av tävlingen är högst 20 år kan delta.

Ändamålet med tävlingen är att aktivera unga radioamatörer att bekanta sig med de olika delområdena i radioamatörhobbyn.
Som tävlingsaktiviteter räknas radioamatörkontakter från den egna eller andras stationer (loggutdrag erfordras),
deltagande i tävlingar och radioamatörevenemang, apparatbygge som hänför sig till radioamatörhobbyn, klubbverksamhet,
författande av radioamatörartiklar till klubbens tidning eller tidningen Radioamatööri, eller egen orts lokaltidning, anföranden om radioamatörverksamheten vid skolor med mera.
All verksamhet med anknytning till radioamatörverksamheten tas i beaktande.

Se reglerna på SRAL:s hemsidor eller augusti numret av tidningen Radioamatööri.

Kom med i IARU Region 1 Field Day

IARU Region 1 Field Day hålles i varje land som en egen tävling. SSB- delen går av stapeln 3. - 4.9.2011 kl. 13:00 - 12:59 UTC.

Förutom field-day stationer kan även nätanslutna stationer delta i sin egen klass.

Reglerna hittar du på: http://personal.inet.fi/surf/oh4mfa/sralfd/index.htm. Välkommen

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds från OH6AA i Vasa om en vecka på söndagen den 4. september.
klockan 15.00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz +- QRM.

Redaktör: Annika Wahlström, OH2HSJ.
Översättning: Teppo Meriluoto, OH6GSB.