Svensk bulletin 29/2011

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL1129S
Kanslibulletin 29/11 10.9.2011

INNEHÅLL

Klubbaktivitetsdagarna i St. Michel
Har tidningen Radioamatööri slutat utkomma?
Sökes arrangör av Förbundets vårmöte
Silent Key
Texterna till Förbundets verksamhetsplan 2012
Klubbarna meddelar
Radioamatörkurser
Bemärkelsedagar
Tävlingsnyheter
En ny PileUp har utkommit
SAC CW redan nästa veckoslut
Nästa bulletin

Klubbaktivitetsdagarna i St. Michel

SRAL:s klubbutskott arrangerar förbundets klubbaktivitetsdagar i St. Michels 22. - 23.10.2011.
Logi samt lördagens sammankomst äger rum i Sokos Hotell Vaakunas utrymmen. Hotellets adress är Porrassalmigatan 9, St. Michel.

Förbundet bekostar logi i dubbelrum samt seminariepaketet för 40 st. av sina medlemmar i anmälningsordning, vilka representerar någon av SRAL:s medlemsklubbar.
En representant per klubb. Resekostnaderna bör täckas av klubben eller medlemmen själv.

På programmet finns samvaro, begrundanden, trevliga historier från klubbarna, kvällsprogram i Marskens anda, visit till Högkvarterets museum mm.
Ett noggrannare program utlovas senare.

Bindande anmälningar t.o.med den 30.9.2011 med emejl till kerhotoimikunta & sral.fi. Eventuella förfrågningar till Memma, emejl oh1eg & sral.fi eller per telefon 050 569 2298.

Har tidningen Radioamatööri slutat utkomma?

Tidningen Radioamatööri har på våren annullerats för de medlemmar som inte betalat sin medlemsavgift. De obetalda kommer att uteslutas på styrelsens möte 22.9.2011.
Om du vill fortsätta att vara medlem i förbundet, och din medlemsavgift är obetald, tag kontakt med förbundets kansli för att få betalningsavis.

Sökes arrangör av Förbundets vårmöte

Man söker alltså en klubb som vill åta sig att arrangera Förbundets vårmöte lördagen 14.4.2012.
Klubben kan, om den vill, även arrangera annat program för mötesdagen, såsom föredrag eller ett pryltorg.

Är din klubb intresserad av att arrangera vårmötet? Ansökan därom kan sändas till adressen hallitus & sral.fi eller Finlands Radioamatörförbund rf., PB 44, 00441 HELSINGFORS.
Ansökningstiden utgår den 31.10.2011.

Silent Key

Förbundets kansli har nåtts av budet att vår amatörbroder Esa Kinnunen, OH8QW , har lämnat oss.

Vi hedrar Esas minne med en stunds tystnad.

Texterna till Förbundets verksamhetsplan 2012

Ledare, om du ännu inte skickat in det bidrag som man bett dig sammanställa för Förbundets verksamhetsplan 2012, ber vi dig omedelbart sända det till kansliet, senast måndagen den 12.9. Tack på förhand.

Klubbarna meddelar

Haminan Radioamatöörit fyller 50 år.

Haminan Radioamatöörit ry. firar sin 50-årsdag med öppna dörrar genom att delta i det redan för tredje gången arrangerade
Valojen Yö evenemanget i Fredrikshamn. Klubben har skaffat specialanropet OG5A och tryckt ett Fredrikhamn anknutet QSL-kort för detta tillfälle.

Staden Fredrikshamn har till radioamatörerna upplåtit den centralt belägna Ruutikellari för tiden 16. - 19.9. OG5A är igång från Ruutikellari på fredagen den 16.9. Stationen är i gång dygnet runt och allmänheten har fritt tillträde till stationen.
På platsen finns förutom de aktiva radioamatörerna även "guider", som berättar om verksamheten för allmänheten. Foni kommer att användas.

Lördagen den 17.9. kl. 12 - 14 hålles Haminan Radiomamatöörit ry:s 50-årsfest.
Efter jubileet deltar OG5A i SAC-tävlingens CW del med två stationer i M/M klassen. Dörrarna är även öppna för publiken.
Fast tävlingen körs med telegrafi, kan publiken följa med tävlingens gång med guidernas hjälp. Tävlingsloggen kommer att projiseras på en stor duk
Och det som operatörerna hör kan även höras via högtalare.

Målsättningen är att under jubileumsveckoslutet köra över 2000 kontakter runt världen och även att på ett mångsidigt sätt framställa radioamatörhobbyn.

OH2AP:s höstläger

Det traditionella OH2AP:s höstläger arrangeras på det förnyade Metsäpirtti vid stranden av Rusutjärvi.
Lägret varar i två dagar och tidpunkten är 17. - 18.9.2011.

På programmet står bl.a. JT65 HF-körande, som framförs av Matti, OH2BDQ samt föredrag om krigstida frontradior, som framförs av Jarmo, OH2GJL.
Även information om situationen med förflyttningen av repeatern från vattentornet till Träskända.

Uppförandet av lägret påbörjas på lördagen kl. 9:00. På förmiddagen körs det radio och fri samvaro. Middagstid blir det mat.
Programdelen börjar efter maten c. Kl. 14. På kvällen blir det traditionellt bastubad och samvaro samt naturligtvis möjlighet att köra QSO:n med lägrets riggar.
Lägerkostnaden är 7 euro och innefattar kaffe och mat.

Stellapolaris-lägret i Pyhävuori

OH3CRAC arrangerar mellan 23. - 25.9.2011, under Stellapolaris seminariet ett temaläger på Pyhävuori i Kristinestad.

Lägeravgiften är 5 euro (innefattar morgonmål), logi på Pyhävuori sportstuga 10 euro/dygn (egna lakan med).
Husvagnsplats inklusive el 10 euro/dygn. Logireservering till Heka, OH6AWB, tel. 0400 360570. Egetanrop fungerar.

Radioamatörkurser

I oktober börjar radioamatörkurser i Åbo, Kouvola och Kotka. Se förbundets hemsidor för mer information samt Text-TV sidan 590.

Bemärkelsedagar

85 år
14.09. Haapanen Esa, OH3QT
15.09. Rinne Uuno, OH2OM

80 år
18.09. Pökelmann Willy, OH2BUX

70 år
11.09. Mustonen Pentti, OH2BHY
15.09. Palomäki Ville, OH6IQ

60 år
13.09. Lahdensalo Pekka, OH1LA / OH2HEX
16.09. Kunnari Veli-Matti, OH5AZU

50 år
19.09. Mutikainen Risto, OH2KY
19.09. Korppi Jukka, OH5FAD

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas WAE DX Contest, North American Sprint, SKCC Weekend Sprint och Swiss HTC QRP Sprint.

Nästa måndag 12.9. står NAQCC-EU Monthly Sprint, nästa tisdag 13.9. står NAC UHF och nästa torsdag 15.9. NAC 70 MHz i turen.

14. - 15.9. körs CWops Mini-CWT Test och nästa onsdag 14.9. RSGB 80m Club Sprint.
Nästa fredag 16.9. är NCCC Sprint Ladder och NEMIGA Contest i turen.

Nästa veckoslut tävlas SAC CW-delen, CIS DX QPSK63Contest, Feld Hell Sprint, North American Sprint samt BARTG Sprint 75.

En ny PileUp har utkommit

Ett nytt nummer av tidningen PileUp från Contest Club Finland har utkommit. Det är fråga om ett SAC specialnummer, 52 sidor om tävlingen.
Tidningen 15(4) 2011 finns att få på SRAL:s hemsida via en link.

SAC 2011 - kom med och vinn en rigg

Scandinavian Activity Contest 2011 eller SAC närmar sig. CW delen körs 17. - 18.9.2011. SSB delen går av stapeln 8. - 9.10.2011.

Anmäl dig och du kan vinna en fin rigg. De första 300 kontakterna i SAC tävlingen ger dig en lott i riggutlottningen. Om ditt QSO antal är 600 eller mer får du en andra lott.
Detta gäller alltså single-operator klasserna. Oberoende av QSO antalet är du med i dragningen av överraskningspriser efter CW- och SSB-tävlingen.

Du kan anmäla dig ända fram till startdagen för CW- och SSB-tävlingen, kl. 12:00 Finsk tid. Anmäl dig antingen till regionalorganisationens medlemmar eller via SRAL:s SAC sidor.
Adressen är http://www.sral.fi/sac2011/. Tilläggsinfo från tidningen Radioamatööris september nummer.

Hela talkogänget publiceras i oktober numret av Radioamatööri, på nätet samt Olletinen.

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds från OH6AA i Vasa om en vecka på söndagen den 18. september.
klockan 15.00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz +- QRM.

Redaktör: Annika Wahlström, OH2HSJ.
Översättning: Teppo Meriluoto, OH6GSB.