Svensk bulletin 31/2011

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL1131S
Kanslibulletin 31/11 24.9.2011

INNEHÅLL

Nytt folk i Förbundets kansli
Klubbaktivitetsdagarna i St. Michel
SRAL:s höstdag
Sökes arrangör av Förbundets vårmöte
Klubbarna meddelar
Radioamatörkurser
Bemärkelsedagar
Tävlingsnyheter
Nästa bulletin

Nytt folk i Förbundets kansli

Karoliina Lehtinen har denna vecka börjat som kanslisekreterare på Förbundets kansli. Hon handhar bl.a. medlemmarnas materialbeställningar.

Klubbaktivitetsdagarna i St. Michel

SRAL:s klubbutskott arrangerar förbundets klubbaktivitetsdagar i St. Michels 22. - 23.10.2011.
Logi samt lördagens sammankomst äger rum i Sokos Hotell Vaakunas utrymmen. Hotellets adress är Porrassalmigatan 9, St. Michel.

Förbundet bekostar logi i dubbelrum samt seminariepaketet för 40 st. av sina medlemmar i anmälningsordning, vilka representerar någon av SRAL:s medlemsklubbar.
En representant per klubb. Resekostnaderna bör täckas av klubben eller medlemmen själv.
Visiten till Högkvarterets museum och kommunikationscentret Lokki ingår i priset.

Klubbaktivitetsdagarnas program

Lördag

Kl. 10:30
Anmälning samt kaffe och semla
Klubbutskottets presentation.
Värdklubben, OH4AC, presenterar sig.
Resultatet från klubbenkäten behandlas.

Kl. 12:00 - 13:00
Lunch

Kl.13:00 - 14:00
Hur aktivera de sovande medlemmarna i klubbverksamheten?

Paus c. 5 min

Kl. 14:00 - 15:00
Hur skaffar man nya medlemmar till klubbarna och till hobbyn?

Paus c. 5 min

Kl. 15:00 - 16:00
Diskussion om klubbarnas problem och hur förbundet och klubbutskottet kan stöda klubbarna.

Kaffe och bulla samt mellanmål

Kl. 16:00 - 17:00
OI-klubbverksamheten samt SRA-elmerklubbarna

Kl. 17:00 - 17:30
Avslutning

Incheckning av de lediga rummen.

Kl. 19:00 Kvällsprogram i Marskens anda. Supe på den legendariska St Michels Klubben till egen bekostnad.

Söndag

Kl. 08:00
Hotellfrukost

Kl. 10:00 - 11:30
Besök till Högkvartersmuseet och Kommunikationscentret Lokki.

Kl. 12:00
Utcheckning av rummen

Bindande anmälningar t.o.med den 30.9.2011 med emejl till kerhotoimikunta & sral.fi. Eventuella förfrågningar till Memma, emejl oh1eg & sral.fi eller per telefon 050 569 2298.

SRAL:s Höstdag

Finlands Radioamatörförbunds Höstdag och det stadgeenliga höstmötet arrangeras lördagen den 19.11.2011 i Huittinen på Kuninkaisten skolnings- och kulturcentrum.
Adressen är Risto Rytinkatu 70, Huittinen.

Dörrarna och anmälningspunkten öppnas för publiken på morgonen kl. 9.
Den egentliga programdelen påbörjas med officiell öppning i Risto Ryti salen kl. 10.
Dagens viktigaste programpunkt, SRAL:s höstmöte börjar kl. 16:00.

På programmet finns bl.a. föredrag, försäljningsutställningar samt ett lopptorg. Tillställningen är avgiftsfri och öppen för alla intresserade.
Evenemanget arrangeras av Verkkopeliyhdistys Insomnia ry.

Tilläggsinfo är på kommande på Insomnias websidor.

Förfrågningar till Antti Hara, OH1HIH, antingen med e-post oh1hih & sral.fi eller telefon 040 734 1160.

Sökes arrangör av Förbundets vårmöte

Man söker alltså en klubb som vill åta sig att arrangera Förbundets vårmöte lördagen 14.4.2012.
Klubben kan, om den vill, även arrangera annat program för mötesdagen, såsom föredrag eller ett pryltorg.

Är din klubb intresserad av att arrangera vårmötet? Ansökan därom kan sändas till adressen hallitus & sral.fi eller Finlands Radioamatörförbund rf., PB 44, 00441 HELSINGFORS.
Ansökningstiden utgår den 31.10.2011.

Klubbarna meddelar

OH6AR är i gång på Stellapolaris-lägret

Detta veckoslut arrangeras i Kristinestad ett Stella-Polaris seminarium.
Nästa år fortsätter seminariet i Närpes och då kan deltagarna bekanta sig med Nämpnäs by,
varifrån tre ångfartyg avgick till Sverige.
I Nämpnäs fanns strax efter kriget ett högkvarter varifrån hela Stella Polaris operationen leddes.
I ett hus fanns en av armens radiostationer.
Från Nämpnäs transporterades c. 700 personer till Sverige. Man har tidigare uppfört ett monument på platsen till minne av operationen.

På samma ställe uppför detta veckoslut radioamatörklubben OH6AR några radiostationer. Vi är QRV på olika band på lördag eftermiddag och söndag förmiddag.
Sändeslagen är SSB, CW, och PSK/RTTY. Även krigstida utrustning finns till påseende.

OH3AC meddelar

Finlands största till de unga riktad presentation av radioamatörverksamheten behöver din hjälp.

Lahden Radioamatöörikerho ry, OH3AC, Radio och TV-museet samt Lahtis stads skolväsen arrangerar i samarbete
en presentation av radioamatörverksamheten för 936 grundskoleelever och -lärare då dessa besöker museet och OH3R-stationen.
Sammanlagt är 44 skolklasser föremål för verksamheten.
Presentationerna börjar tisdagen den 27.9.2011 kl. 09:15 då den första klassen kommer på besök.

Vi behöver hjälp både till museet för att presentera RA-verksamheten till unga och som motstationer.
Varje elev och lärare beredes möjligheten att hålla en kort "second operator" kontakt.

På klubbens hemsidor, http://www.oh3ac.fi/vuorot.html, hittar du tidtabellen även som pdf-version samt instruktioner för anmälan.
Om du är intresserad att hjälpa till, tag kontakt antingen med e-post oh3aclahti & gmail.com, eller
Pekka, OH3JMJ, 050 528 4442, Pena, OH3TY, 040 554 3923 eller Seppo, OH2TO, 0400 713 545.

Radioamatörkurser

Radioamatörkurser påbörjas i oktober i Kouvola, Jakobstad, Åbo samt Kotka. Se tilläggsuppgifter i tidigare bulletiner.

Dessutom börjar en kurs för elementär klass i Lahtis tisdagen den 4.10. kl. 18:00

OH3AC:s två kurser förra vintern ledde till 25 nya amatörer i området.
Nästa kurs börjar tisdagen den 4.10.2011 kl. 18:00 med introduktion och den första lektionen.
Kursplanen samt annat material hittar du på klubbens hemsida: http://www.oh3ac.fi/ra-kurssi.

Man kan anmäla sig antingen med e-post oh3aclahti & gmail.com, eller till Seppo, OH2TO, 0400 713 545.

Bemärkelsedagar

70 år
28.09. Honkanen Eero, OH5EH
29.09. Lajaste Kari, OH2BKH

60 år
25.09. Koivistoinen Markku, OH5LC
26.09. Virkki Tapio, OH5NZM
29.09. Kantanen Hannu, OH7BC

50 år
27.09. Lamminaho Vesa, OH7NTZ
03.10. Tamminen Jukka, OH3OJ

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas CQ WW RTTY Contest, ARRL EME Contest och UBA Contest.

Nästa tisdag 27.9. står NAC 2,3 GHz + up och nästa onsdag 28.9. SKCC Sprint i turen.
Den 28.-29.9. tävlas CWops Mini-CWT Test. Nästa torsdag 29.9. blir det RSGB 80m Club Sprint.

Nästa veckoslut tävlas EPC Russia DX Contest, Oceania DX Contest, EU Autumn Sprint och UBA ON Contest.

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds från OH6AA i Vasa om en vecka på söndagen den 2:a oktober
klockan 15.00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz +- QRM.

Redaktör: Annika Wahlström, OH2HSJ.
Översättning: Teppo Meriluoto, OH6GSB.