Svensk bulletin 32/2011

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL1132S
Kanslibulletin 32/11 1.10.2011

INNEHÅLL

SRAL:s höstdag
Sökes två QSL-managers för OH6-distriktet
Ändrat datum för Förbundets vårmöte
Silent Key
Klubbarna meddelar
Radioamatörkurser
Bemärkelsedagar
JOTA
Tävlingsnyheter
En vecka till SAC SSB delen - man ur huset
Skicka in din SAC CW-logg nu
Nästa bulletin

SRAL:s Höstdag

Finlands Radioamatörförbunds Höstdag och det stadgeenliga höstmötet arrangeras lördagen den 19.11.2011
i Huittinen på Kuninkaisten skolnings- och kulturcentrum. Adressen är Risto Rytinkatu 70, Huittinen.

Dörrarna och anmälningspunkten öppnas för publiken på morgonen kl. 9.
Den egentliga programdelen påbörjas med officiell öppning i Risto Ryti salen kl. 10.
Dagens viktigaste programpunkt, SRAL:s höstmöte börjar kl. 16:00.

På programmet finns bl.a. föredrag, försäljningsutställningar samt ett lopptorg.
Tillställningen är avgiftsfri och öppen för alla intresserade.
Evenemanget arrangeras av Verkkopeliyhdistys Insomnia ry.

Tilläggsinfo är på kommande på Insomnias websidor.

Förfrågningar till Antti Hara, OH1HIH, antingen med e-post oh1hih & sral.fi eller telefon 040 734 1160.

Sökes två QSL-managers för OH6 distriktet

Den nuvarande QSL-managern för OH6-distriktet Jussi-Pekka Turja, OH6LMH, ämnar sluta i uppdraget
vid årsskiftet. Ett stort tack till honom för de förflutna åren. Nu sökes till OH6-distriktet två QSL-
managers, en till Österbotten och den andra till Mellersta Finland.

Ansökningar kan skickas t.o.m. slutet av november med adressen hallitus & sral.fi, eller per post
SRAL, PB 44, 00441 HELSINGFORS. Tilläggsinfo om uppgiften fås från den nuvarande QSL-
Managern. Egetanrop fungerar.

Ändrat datum för Förbundets vårmöte

Förbundets vårmöte har uppskjutits till en vecka senare p.g.av Turva 2012-övningen.
Vårmötet hålles alltså lördagen den 21.4.2012.
Man söker en klubb som vill åta sig att arrangera Förbundets vårmöte.
Klubben kan, om den vill, även arrangera annat program för mötesdagen, såsom föredrag eller ett pryltorg.

Är din klubb intresserad av att arrangera vårmötet? Ansökan därom kan sändas till adressen hallitus & sral.fi eller
Finlands Radioamatörförbund rf., PB 44, 00441 HELSINGFORS.
Ansökningstiden utgår den 31.10.2011.

Silent Key

Förbundets kansli har nåtts av budet att vår amatörbroder Pertti Koivikkosuo, OH4WS/OH7NDV lämnat oss.
Vi hedrar Perttis minne med en tyst minut.

Klubbarna meddelar

OH3ACA:s höstläger

Hämeen Radioharrastajat r.y., en för alla öppen radioklubb, OH3ACA, arrangerar sitt traditionella höst-
läger i Orimattila 7. - 9 oktober. Platsen är samma som i fjol, Orimattilas Latu-Maja stuga.

På programmet står på fredagen uppförandet av lägret, uppskjutning av antenner (upp i träden)
Samt uppvärmning av riggar och bastun. Om det är kallt gör vi en vak i sjön.

Lördagen är teknikspäckad, då man presenterar några TP6000 radior som fåtts som gåva och
modifierats till fyra meters bandet. Under hela lägret bevakas speciellt frekvensen 70,275 MHz FM,
Så det är ett ypperligt tillfälle att testa sin egen stations 4 m apparat. Antennen är vertikalpolariserad.

Klubben deltar även i SAC SSB-delen enligt möjlighet under lägret. Målsättningen är 300 kontakter.
Vägledning kommer att finnas på klubbens hemsidor: http://www.radioharrastajat.fi
Info om lägret och TP6000-radiorna får du även med e-post på adressen oh3aca & sral.fi.

Finlands största till de unga riktad presentation av radioamatörverksamheten behöver din hjälp.

Lahden Radioamatöörikerho ry, OH3AC, Radio och TV-museet samt Lahtis stads skolväsen arrangerar i samarbete
en presentation av radioamatörverksamheten för 936 grundskoleelever och -lärare då dessa besöker museet och OH3R-stationen.
Sammanlagt är 44 skolklasser föremål för verksamheten.
Presentationerna börjar tisdagen den 27.9.2011 kl. 09:15 då den första klassen kommer på besök.

Vi behöver hjälp både till museet för att presentera RA-verksamheten till unga och som motstationer.
Varje elev och lärare beredes möjligheten att hålla en kort "second operator" kontakt.

På klubbens hemsidor, http://www.oh3ac.fi/vuorot.html, hittar du tidtabellen även som pdf-version samt instruktioner för anmälan.
Om du är intresserad att hjälpa till, tag kontakt antingen med e-post oh3aclahti & gmail.com, eller
Pekka, OH3JMJ, 050 528 4442, Pena, OH3TY, 040 554 3923 eller Seppo, OH2TO, 0400 713 545.

Radioamatörkurser

Radioamatörkurs i Kouvola

En radioamatörkurs för nybörjare börjar på Kouvolan Putkiradiomuseo i morgon, söndagen den 2.10. kl. 17:00.
Museets adress är Pajaraitti 1. Kurskvällarna hålles söndagar kl. 17 - 20. Kursavgiften är 50 euro,
Och innehåller även kursmaterialet. Tilläggsuppgifter från dragaren: Heikki Eskola, OH5GES,
eskola & gmail.com, tel. 041 544 2554.

En kurs för elementär klass i Lahtis tisdagen den 4.10. kl. 18:00

OH3AC:s två kurser förra vintern ledde till 25 nya amatörer i området.
Nästa kurs börjar tisdagen den 4.10.2011 kl. 18:00 med introduktion och den första lektionen.
Kursplanen samt annat material hittar du på klubbens hemsida: http://www.oh3ac.fi/ra-kurssi.

Man kan anmäla sig antingen med e-post oh3aclahti & gmail.com, eller till Seppo, OH2TO, 0400 713 545.

Radioamatörkurs i Jakobstad

CQ-klubben, OH6AG, anordnar en radioamatörgrundkurs i samarbete med Arbetarinstitutet.
Kursen hålls i ungdomslokalen Tupakkamakasiini på Jakobsgatan i våra klubbutrymmen.
Kursen börjar nästa tisdag 4.10. kl. 18:00.

Anmälningar till Arbetarinstitutets kansli tel. (06) 785 1264 eller internet http://www.hellewi.fi/jakobstad-
Kursnumret är 51011.
Kursens ansvarige Thomas Anderssen, OH6NT, ger mer information vid behov. Egetanrop fungerar.
Kursen är huvudsakligen svenskspråkig, men vid behov ges handledning även på finska.
Även finskspråkigt kursmaterial kan distribueras.

Kursens timplan är 36 lektioner och den godkänns som en valbar kurs i studentexamen vid Jakobstads gymnasium.

Radioamatörkurs i Åbo

Turun Radioamatöörit ry. OH1AA, arrangerar en radioamatörkurs som börjar onsdagen den 5.10.2011.
Platsen är Stålarmsgatan 3, Åbo. Ingång från innergården, dörren är märkt OH1AAA.
Kurskvällarna är onsdagar från och med kl. 18:00 cirka två timmar i sänder. Kursen omfattar 11 kvällar.
Sista kvällen hålles ett examenstillfälle. Priset är 50 euro och innefattar kursmaterialet.

Anmälan och tilläggsinfo: Jouni Anttila, tel. 040 771 0420, eller oh1co & sral.fi. Välkommen.

Radioamatörkurs i Kotka

I lärocentret Karhu vid Kotkan Opisto (Ratakatu 14 Kotka) arrangeras en radioamatörkurs för elementär klass
under sex fredagskvällar under tiden 21.10. - 2.12.2011 kl. 17:00 - 20:15.
Kursens pris är 50 Euro per person. Läromaterialet är Paketet för Elementär klass samt kompendier som delas
ut under kursen. Anmälning efter mitten av augusti till kansliet på Kotkan opisto www.kotkanopisto.fi<http://www.kotkanopisto.fi/>.

Tilläggsuppgifter från Pertti Räsänen, OH5VX, tel. (05) 289 550 eller oh5vx & sral.fi.

Radioamatörkurs i Lieto

Finlands Radioamatörförbunds projektchef Jukka Heikinheimo, OH2BR, samt Liedon Eränkävijät/RA Kilta
Arrangerar en radioamatörkurs för elementär klass vid Liedon Liesa-85 ry:s scoutstuga.
Kursen är tudelad
I delen 9. - 11.12.2011
II delen 16. - 18.12.2011

Kursen är en intensivkurs och ägnad för alla som är intresserade av radioscouting.
Under kursen körs undervisnings och demonstrationskontakter.
Varje deltagare kan pröva hur det är att köra radiokontakter.

Kursavgiften är 30 euro som innefattar läromaterialet och bespisning för del I.
Del tvås lägeravgift är 10 euro.

Anmälningar och förfrågningar
Jukka Heikinheimo, OH2BR, tel. 040 5009727 eller oh2br & sral.fi
Allan Nurmi, OH1FJK, tel. 0400 692440 eller oh1fjk & sral.fi.

Anmälningar med e-post t.o.m. 14. Oktober. Kursen arrangeras om deltagarantalet är sex eller fler.
Kursen rymmer max. 35 deltagare.

Bemärkelsedagar

80 år
04.10. Saari Pentti, OH1RP

70 år
09.10. Hynninen Jorma, OH2BQM
09.10. Hanfmann Klaus, OH3GE

60 år
07.10. Fincke Juha, OH2AUB
10.10. Uusitalo Vesa, OH8MDD

50 år
03.10. Tamminen Jukka, OH3OJ
04.10. Paavola Eija, OH1UQ / OH2MAD

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

JOTA

Det tredje veckoslutet i oktober 15. - 16.10.2011 samlas scouterna åter på radiovågorna
för att träffa sina vänner och knyta nya kontakter, nu för 54:e gången.
Evenemanget börjar på lördagen 15.10.2011 kl. 00:00 Finsk tid och slutar 16.10.2011 kl.
23:59 Finsk tid.

Tilläggsuppgifter på internetadressen http://iota.partio.net/.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas EPC Russia DX Contest, Oceania DX Contest,
EU Autumn Sprint och UBA ON Contest.

Nästa måndag 3.10. står German Telegraphy Contest samt nästa tisdag 4.10.
NAC VHF i turen. Nästa torsdag 6.10. tävlas NAC 10 m.

Nästa veckoslut tävlas SAC:s SSB-del, EU Autumn Sprint, Oceania DX Contest,
Makrothen RTTY Contest och UBA ON Contest.

En vecka till SAC SSB delen - man ur huset

OH-folket deltog livligt i CW-delen och nu har vi pålplats för SSB-delen.
Men tävlingen är långtifrån avgjord. Det segaste laget kommer att segra
efter SSB-delen - alldeles som i Sverige - Finland landskampen i friidrott
efter andra dagen.

Vi vädjar fortfarande till OH-folket; kom man ur huset, enligt egen förmåga och möjlighet.
Även en ringa QSO mängd kan vara avgörande då man räknar slutresultatet.
Om du ställer upp för att stöda landskampsresultatet lönar det sig att köra på
möjligast många band.

För SSB-delen kommer man att publicera en skandinavisk resultattavla, där du kan se hur
du kommer med i landslaget redan med några QSO:s. Resultattavlan är ännu under konstruktion
och dess internetadress kommer att publiceras kl. 14:30 - 15:00 Finsk tid inkommande lördag,
på bulletinfrekvensen 3685 kHz, före den egentliga bulletinen.
På samma frekvens kan du ännu anmäla dig till SAC-Zorromålsklasserna samt skicka hälsningar till landslaget.
På den frekvensen börjar sedan björnjakten kl. 15:00.

I CW-delen deltog 175 OH-stationer. Målsättningen i SSB-delen är att aktivera samma antal stationer
För att säkerställa landskampsegern efter många förlustår.
Detta förutsätter minst 100 OH-stationer fler än i SSB-delen i fjol. Reglerna finns i september numret av
Tidningen Radioamatööri eller SRAL:s hemsidor http://www.sral.fi/sac2011/. Kom med!

Skicka in din SAC CW-logg nu

SAC-loggen bör sändas in inom två veckor från tävlingens slut. Om du ännu inte skickat in din CW-logg,
Gör det nu på internetadressen http://www.sactest.net/.

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds från OH6AA i Vasa om en vecka på söndagen den 9:e oktober
klockan 15.00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz +- QRM.

Redaktör: Annika Wahlström, OH2HSJ.
Översättning: Teppo Meriluoto, OH6GSB.