Svensk bulletin 34/2011

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL1133S
Kanslibulletin 33/11 8.10.2011

INNEHÅLL

Klubbaktivitetsdagarna flyttade till våren
SRAL:s höstdagssidor öppnade
Sökes två QSL-managers för OH6-distriktet
Sökes arrangör till Förbundets vårmöte
Femmornas klubbmöte 4.12.2011
Radioamatörkurser
Bemärkelsedagar
Traditionsradioevenemanget 6.12.2011
JOTA
Tävlingsnyheter
SAC-tävlingens resultattavla
DX-tips
Nästa bulletin

Klubbaktivitetsdagarna flyttade till våren

SRAL:s klubbaktivitetsdagar har flyttats till våren på grund av lågt deltagande.
Om nytt datum informeras senare.

SRAL:s Höstdagssidor har öppnats

Finlands Radioamatörförbunds Höstdag och det stadgeenliga höstmötet arrangeras lördagen den 19.11.2011
i Huittinen på Kuninkaisten skolnings- och kulturcentrum. Adressen är Risto Rytinkatu 70, Huittinen.

Evenemanget arrangeras av Verkkopeliyhdistys Insomnia ry.

Tilläggsinfo finns på Insomnias websidor, adressen http://www.insomnia.fi/sral.

Sökes två QSL-managers för OH6 distriktet

Den nuvarande QSL-managern för OH6-distriktet Jussi-Pekka Turja, OH6LMH, ämnar sluta i uppdraget
vid årsskiftet. Ett stort tack till honom för de förflutna åren. Nu sökes till OH6-distriktet två QSL-
managers, en till Österbotten och den andra till Mellersta Finland.

Ansökningar kan skickas t.o.m. slutet av november med adressen hallitus & sral.fi, eller per post
SRAL, PB 44, 00441 HELSINGFORS. Tilläggsinfo om uppgiften fås från den nuvarande QSL-
Managern. Egetanrop fungerar.

Söker arrangör av Förbundets vårmöte

Förbundets vårmöte har uppskjutits till en vecka senare p.g.av Turva 2012-övningen.
Vårmötet hålles alltså lördagen den 21.4.2012.

Man söker en klubb som vill åta sig att arrangera Förbundets vårmöte.
Klubben kan, om den vill, även arrangera annat program för mötesdagen, såsom föredrag eller ett pryltorg.

Är din klubb intresserad av att arrangera vårmötet? Ansökan därom kan sändas till adressen hallitus & sral.fi eller
Finlands Radioamatörförbund rf., PB 44, 00441 HELSINGFORS.
Ansökningstiden utgår den 31.10.2011.

Femmornas klubbmöte 4.12.2011

Det traditionella klubbmötet för Femmornas klubbar arrangeras i idyllisk omgivning,
på Kouvolan Putkiradiomuseo söndagen 4.12.2011 kl. 14. Före klubbmötet kan
man bekanta sig med museets skatter kl. 12 - 14. Möteskallelsen sänds ut inom
november månad.
Välkommen

Radioamatörkurser

Radioamatörkurs i Kotka

I lärocentret Karhu vid Kotkan Opisto (Ratakatu 14 Kotka) arrangeras en radioamatörkurs för elementär klass
under sex fredagskvällar under tiden 21.10. - 2.12.2011 kl. 17:00 - 20:15.
Kursens pris är 50 Euro per person. Läromaterialet är Paketet för Elementär klass samt kompendier som delas
ut under kursen. Anmälning efter mitten av augusti till kansliet på Kotkan opisto www.kotkanopisto.fi.

Tilläggsuppgifter från Pertti Räsänen, OH5VX, tel. (05) 289 550 eller oh5vx & sral.fi.

Radioamatörkurs i Lieto

Finlands Radioamatörförbunds projektchef Jukka Heikinheimo, OH2BR, samt Liedon Eränkävijät/RA Kilta
Arrangerar en radioamatörkurs för elementär klass vid Liedon Liesa-85 ry:s scoutstuga.
Kursen är tudelad
I delen 9. - 11.12.2011
II delen 16. - 18.12.2011

Kursen är en intensivkurs och ägnad för alla som är intresserade av radioscouting.
Under kursen körs undervisnings och demonstrationskontakter.
Varje deltagare kan pröva hur det är att köra radiokontakter.

Kursavgiften är 30 euro som innefattar läromaterialet och bespisning för del I.
Del tvås lägeravgift är 10 euro.

Anmälningar och förfrågningar
Jukka Heikinheimo, OH2BR, tel. 040 5009727 eller oh2br & sral.fi
Allan Nurmi, OH1FJK, tel. 0400 692440 eller oh1fjk & sral.fi.

Anmälningar med e-post t.o.m. 14. Oktober. Kursen arrangeras om deltagarantalet är sex eller fler.
Kursen rymmer max. 35 deltagare.

Bemärkelsedagar

70 år
09.10. Hynninen Jorma, OH2BQM
09.10. Hanfmann Klaus, OH3GE
12.10. Pyykkö Pekka, OH1NE

60 år
10.10. Uusitalo Vesa, OH8MDD

50 år
16.10. Mäkelä Pekka, OH1GIV

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Traditionsradioevenemanget 6.12.2011

Det populära och nostalgiska traditionsradioevenemanget PRT 13 arrangeras åter
6.12.2011. Som ledstation fungerar Pohjan Viestikiltas station OI8VK.
Traditionsradioevenemanget är ingen tävling utan en hedersbetygelse till gamla
- över 40 åriga - veteranradior och de veteraner som använt dem.

Anmälningar emottages av Jaakko, OH8FCK, egetanrop fungerar.
Ge följande data i din anmälan: anropssignal, typ av traditionsradio,
Exakt QTH, operator samt sändeslag, dvs. CW, AM eller bägge.
Om sändaren fungerar enbart med kristaller, meddela frekvenserna som du tänkt använda.
Sista anmälningsdagen är tisdagen den 22.11.2011.

JOTA

Nästa veckoslut 15. - 16.10.2011 samlas scouterna åter på radiovågorna
för att träffa sina vänner och knyta nya kontakter, nu för 54:e gången.
Evenemanget börjar på lördagen 15.10.2011 kl. 00:00 Finsk tid och slutar 16.10.2011 kl.
23:59 Finsk tid.

Premiären för de finska stationerna går på lördagen kl. 12:00 Finsk tid på frekvensen
3710 kHz. Efter premiären anmäler sig JOTA-statioinerna till huvudstationen som är
OH2JAM i Lieto.
Organisationens stationer med SUF- SGF- och S-prefix har då ordet med förtur.

Efter anmälningen byter stationerna till andra frekvenser för att köra QSO:n med varandra.
Scoutstationerna anropar varandra med tecknen "CQ JAMBOREE" eller telegrafi CQ JAM.

Huvudstationen OH2JAM kallar alla finska scoutstationer till en snackring också på
Lördagen kl. 13:00 på frekvensen 7080 kHz. Tiderna är Finsk tid.
Ifall det förekommer andra stationer eller störningar på dessa frekvenser, försöker vi
Hitta en fri frekvens möjligast nära.

Stationer som är med i JOTA kan sätta tecknet /J (ex. OH3IF/J) till sitt anrop.
Evenemangets internationella ledstation opererar från Geneve med anropet
HB9S. De flesta scoutkårens stationer kan kännas igen på tecknen JAM och S

Tilläggsuppgifter på internetadressen http://iota.partio.net/.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas SAC:s SSB-del, EU Autumn Sprint, Oceania DX Contest,
Makrothen RTTY Contest och UBA ON Contest.

Nästa tisdag 11.10. står NAC UHF i turen. Nästa onsdag 12.10. tävlas RSGB 80m Club Sprint.
Nästa torsdag 13.10. körs NAC 50 MHz.

Nästa veckoslut tävlas CQ SA SSB Contest och Worked All Germany Contest.

Inspirerade av den väl utfallna CW-delen har SAC-Zorromålsutskottet beslutat att
Grunda ett minnesaward till ära av att "Soomipoika" har slagit hela världen med
Häpnad genom att vinna SAC-seger med den största marginalen i tävlingens historia.

Awardet tilldelas envar som skickat in sin logg i tävlingen.
Naturligtvis måste vi först vinna denna tävling. Till det har vi just nu mycket
bra förutsättningar. En station ur varje hus och tre ur det bästa måste vi nu
få i gång i SSB delen om vi önskar kvittera "Heja Sverige" ropen med ett leende.

SAC-Zorromålsutskottet

SAC-tävlingens resultattavla

För SSB-delen kommer man att publicera en skandinavisk resultattavla, där du kan följa med
hur landskampsresultatet utvecklas börjandes lördagen kl.15:00 på adressen www.dxsummit.fi/sac.

Resultattavlan visar också tidpunkten då du själv ansluter dig till Finlands landslag med din egen insats.
Då du byter band visar resultattavlan att du fått nya värdefulla bandpoäng som utökar ditt resultat.

Vi önskar att i och med resultattavlan kommer din familj även att stödja dig och ni kan tillsammans
följa med hur landskampen utvecklas. Redan med 300 QSO:n deltar du i utlottningen av en värdefull
Rigg. Med 600 kontakter får du maximalt antal lotter.

DX-tips

H40KJ Solomonöarna, IOTA OC-065, t.o.m.21.10., mestadels 160, 80, 17 ja 15 m, CW, SSB och RTTY.
QSL via SP7DQR.

T32C East-Kiribati, IOTA OC-024, t.o.m.25.10., 160-6 m, flere stationer i gång.
QSL direkt till G3NUG.

XV2YL och XV2KDW Vietnam, t.o.m.12.10., 20 ja 15 m. QSL enligt operatorns anvisningar.

5N7Q Nigeria, fram till 15.10., 40-10 m, en av världens största roterande HF-antenner i bruk, CW och SSB. QSL via DF8DX.

HK0/DL5YWM San Andres, IOTA NA-033, fram till 13.10., 40-6 m, CW och SSB.
QSL via DL5YWM.

På kommande:

D44TZN Cape Verde, 12.-18.10. Kör vid sidan av semestrandet, 80-10 m, CW, SSB och RTTY. QSL via DL1DAW.

V47JA ja V47HAM Saint Kitts & Nevis, IOTA NA-104, 10.10.-5.11., 80-6 m, SSB. QSL via W5JON.

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds från OH6AA i Vasa om en vecka på söndagen den 16:e oktober
klockan 15.00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz +- QRM.

Redaktör: Annika Wahlström, OH2HSJ.
Översättning: Teppo Meriluoto, OH6GSB.