Svensk bulletin 35/2011

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL1135S
Kanslibulletin 35/11 22.10.2011

INNEHÅLL

Kandidatpresentationerna har publicerats
Sökes arrangör till Förbundets vårmöte
Sökes en teknisk redaktör
Klubbarna meddelar *
Bemärkelsedagar
Busstransport till Höstdagarna
Tävlingsnyheter
Kom i håg att skicka in din SAC-logg
DX-tips
Nästa bulletin

Kandidatpresentationerna har publicerats

Kandidatpresentationerna till SRAL:s styrelseval har publicerats på adressen http://www.sral.fi/vaalit11/.
Presentationerna publiceras dessutom i november numret av tidningen Radioamatööri.
I november numret skickas de röstberättigade även poströstningsmaterialet.

Söker arrangör av Förbundets vårmöte

Förbundets vårmöte har uppskjutits till en vecka senare p.g.av Turva 2012-övningen.
Vårmötet hålles alltså lördagen den 21.4.2012.

Man söker en klubb som vill åta sig att arrangera Förbundets vårmöte.
Klubben kan, om den vill, även arrangera annat program för mötesdagen, såsom föredrag eller ett pryltorg.

Är din klubb intresserad av att arrangera vårmötet? Ansökan därom kan sändas till adressen hallitus & sral.fi eller
Finlands Radioamatörförbund rf., PB 44, 00441 HELSINGFORS.
Ansökningstiden utgår den 31.10.2011.

Sökes en teknisk redaktör

Radioamatööri - tidningens långvarige tekniska redaktör Antti Huhtala, OH2DT, ämnar avsäga sig uppgiften vid årsslutet.
Vi tackar honom för de gångna åren. Nu sökes en ny redaktör för tidningen.

Den tekniske redaktörens uppgifter tillhör att granska de tekniska artiklar som publiceras i tidningen Radioamatööri.
Han samarbetar vid behov med skribenterna. Han kan vid behov även själv skriva tekniska artiklar eller översätta
sådana bl.a. från andra nordiska publikationer.

Den tekniske redaktören bör ha goda insikter i den teknik som tillhör radioamatörverksamheten.
Han har rätt till ersättning för de artiklar han granskar.

Tilläggsuppgifter fås av Annika, OH2HSJ, oh2hsj & sral.fi, (09) 562 5988 eller av den nuvarande redaktören Antti Huhtala,
OH2DT, oh2dt & sral.fi.
Ansökningarna skickas till Förbundets kansli under november månad, antingen med emejl till Annika, eller per brev
Till adressen SRAL ry., PB 44, 00441 Helsingfors.

Klubbarna meddelar

Viitasaaren Radiokerho ry. håller sitt höstmöte i Viitasaari vid Kolima lägercenet 5.11.2011 kl. 13. Vid mötet behandlas de
Stadgeenliga höstmötesärendena. Välkommen önskar OH6AAD:s styrelse.

OH3AC meddelar:

Radioamatörkursen i Lahtis fortsätter, bulletinen på söndagen.

Lahden Radioamatöörikerhos, OH3AC, kurs för elementär klass fortsätter på tisdagen 1.11.2011 kl. 18 med den tekniska delen.
Man hinner ännu anmäla sig till kursen. Anmälningen kan göras till Seppo Murtomaa, OH2TO, antingen per telefon
0400 713 545 eller murtomaa & gmail.com.

Klubens bulletin sänds inkommande söndag 23.10. kl.09:30 FT på frekvensen 3685 kHz.
Bulletinen läses av Retu, OH3WK. Kom med och hör senaste nytt.

Presentation av radioamatörverksamheten fortsätter efter höstlovet.

Lahden Radioamatöörikerhos, OH3AC, medlemmar har presenterat radioamatörverksamheten för över
800 grundskoleelever och lärare då dessa har besökt museet och OH3R-stationen.

Presentationerna fortsätter efter höstlovet torsdagen den 3.11.2011 enligt tidtabellen som finns på klubbens hemsidor.
Varje elev och lärare beredes möjligheten att hålla en kort "second operator" kontakt.

På klubbens hemsidor, http://www.oh3ac.fi/vuorot.html, hittar du tidtabellen även som pdf-version samt instruktioner för anmälan.
Om du är intresserad att hjälpa till, tag kontakt antingen med e-post oh3aclahti & gmail.com, eller
Pekka, OH3JMJ, 050 528 4442, Pena, OH3TY, 040 554 3923 eller Seppo, OH2TO, 0400 713 545.

Bemärkelsedagar

85 år
23.10. Huovinen Kauko, OH7OI

70 år
22.10. Oinas Väinö, OH2HSB
26.10. Männikkö Jaakko, OH1JM
30.10. Lahtinen Toivo, OH3LO
31.10. Wahlman Pekka, OH4NQ

60 år
24.10. Qvarnström Kjell, OH1HSF
29.10. Björklund Rainer, OH2KLN

50 år
23.10. Hakala Keijo, OH3NDH
24.10. Kontola Ilkka, OH3NJC

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Busstransport till Höstdagarna

Helsingin Energian Radiokerho ry. arrangerar en traditionell samtransport till SRAL:s höstdagar 19.11.2011.
Start från Helsingfors kl. 07:00 från Mikaelsgatans turisthållplats, alltså från Järnvägstorgets ostsida.
Kartan finns på http://g.co/maps/3hvbb. Returen från Huittinen startar efter höstdagarnas avslutning.

Som chaufför verkar Petri, OH2HGL. Resekostnaden är 450 Euro, som delas mellan deltagarna.
Bussen kan ta 49 passagerare. Antagningsvis kommer det c. 40 passagerare, då resans pris vore drygt 10 Euro per skaft.

Anmälningar till och med 31.10.2011 till Antti, OH2MNI, tel. 050 506 6295
Eller emejl oh2mni & sral.fi.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas SYLRA Contest.

Nästa tisdag 25.10. står NAC 2,3 GHz + up i turen.

Nästa veckoslut tävlas CQWWDX-kontestens SSB-del.

Kom i håg att skicka in din SAC-tävlingslogg

SAC-loggen bör skickas in inom två veckor från tävlingens slut. Om du ännu ej sänt in din
SSB-logg, gör det omedelbart på adressen http://www.sactes.net/.

DX-tips

3XY1D Guinea fram till 1.11., 160-6 m, CW, SSB och digimoder. Många stationer i gång. QSL via DL7DF.

BA4DW/7, Kina, IOTA AS-139, fram till 24.10., HF-banden. QSL direkt till BA4DW.

C21UF Nauru, fram till 24.10., HF-banden, CW och PSK31. QSL via LA5UF.

D2QV Angola, fram till 8.7.2012, 40-10 m, CW, SSB och RTTY. Möjligen även 80 m. QSL via UT0EA.

A73A, Qatar, deltar i CQ WW DX -kontesten. Är i gång detta veckoslut. QSL via EA7FTR.

T6LB Afganistan, kör dagligen kl. 1300 UTC fram till 2.11.
Kör åtminstone 20 meter. Även 40 och 17 meter.
Tilläggsinfo från qrz.com. QSL via WB8LES.

TX7M Marquesas, fram till 1.11., 160-10 m, CW, SSB och RTTY.Fyra stationer i gång.
Tilläggsinfo bl.a. om QSL-kort från adressen http://www.tx7m.com/.

På kommande:

A52PP Bhutan, från 25.10., HF-banden, CW, SSB och RTTY. Deltar nästa veckoslut i CQ WW DX -kontesten. QSL via W8AEF. Även A52AB, QSL via UA3AB; A52IR, QSL via K0IR; A52PC, QSL via W0BM och A51B, QSL via W0GJ.

ZA20QA Albania, specialanrop i gång 25.10.-1.11., 160-2 m, CW, SSB och RTTY. QSL via HA0NAR.

PJ6T Saba, 26.10.-1.11., 160-10 m, deltar även i CQ WW DX -kontesten. QSL via N9PD.

HP1DCP Panama, Deltar nästa veckoslut i CQ WW DX -kontesten i SOLP-serien. QSL via HP1DCP.

T88NB, T88XT och T88WL Palau, 29.10.-2.11. Operatörerna deltar i CQ WW DX -kontesten med anropet T8AA. QSL via JH1WXT.

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds från OH6AA i Vasa om en vecka på söndagen den 30:e oktober
klockan 15.00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz +- QRM.

Redaktör: Annika Wahlström, OH2HSJ.
Översättning: Teppo Meriluoto, OH6GSB.