Svensk bulletin 36/2011

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL1136S
Kanslibulletin 36/11 29.10.2011

INNEHÅLL

SRAL:s Höstmöte 19.11.2011
Sökes arrangör till Förbundets vårmöte
Sökes en teknisk redaktör
Silent Key
Klubbarna meddelar *
Bemärkelsedagar
Busstransport till Höstdagarna
Radioamatörkurs i Joensuu
Tävlingsnyheter
Femmornas hösttävling 6.11.
DX-tips
Nästa bulletin

SRAL:s Höstmöte 19.11.2011

Finlands Radioamatörförbunds höstdagar och stadgeenliga höstmöte går av stapeln lördagen
19.11.2011 i Huittinen vid Kuninkaisten koulutus ja kulttuurikeskus, adressen Risto Rytin katu 70
Huittinen. Evenemanget arrangeras av Verkkopeliyhdistys Insomnia ry.
Tillställningen är gratis och öppen för alla intresserade.

På programmet finns föredrag, forum och ett lopptorg. Dörrarna öppnas kl. 9.
Öppningsceremonin är kl. 10, styrelsens frågetimme kl.12 och höstmötet kl. 16.
HF-tävlingsforumet börjar kl. 14:00.

Lopptorget öppnas kl. 9:00 och stängs kl. 15:30. I likhet med fjolåret öppnas det en blankett på
Höstdagssidorna där man kan reservera försäljarnummer i förväg. Förreservering av försäljarnummer
Möjliggör det att man kan märka prylarna redan före de hämtas till platsen.
All användbar utrustning som på något sätt hör till radio- eller elektronikhobbyn är välkommen.
Lopptorget är en gratis service till försäljarna. Nu är det dags att cirkulera onödiga persedlar.

Alldeles i samband med huvudaulan finns en restaurang Hirvenpää, som serverar kaffe och smått
Tilltugg hela dagen till kl. 16:00. Lunch finns på linjen till ett pris av 6 euro mellan kl. 10:30 - 13:00.

Tilläggsinfo om login, allmänna transportmedel samt väganvisningar publiceras i tidningen
Radioamatööri. Adressen för websidorna är http://insomnia.fi/sral.

Söker arrangör av Förbundets vårmöte

Förbundets vårmöte har uppskjutits till en vecka senare p.g.av Turva 2012-övningen.
Vårmötet hålles alltså lördagen den 21.4.2012.

Man söker en klubb som vill åta sig att arrangera Förbundets vårmöte.
Klubben kan, om den vill, även arrangera annat program för mötesdagen, såsom föredrag eller ett pryltorg.

Är din klubb intresserad av att arrangera vårmötet? Ansökan därom kan sändas till adressen hallitus & sral.fi eller
Finlands Radioamatörförbund rf., PB 44, 00441 HELSINGFORS.
Ansökningstiden utgår den 31.10.2011.

Sökes en teknisk redaktör

Radioamatööri - tidningens långvarige tekniska redaktör Antti Huhtala, OH2DT, ämnar avsäga sig uppgiften vid årsslutet.
Vi tackar honom för de gångna åren. Nu sökes en ny redaktör för tidningen.

Den tekniske redaktörens uppgifter tillhör att granska de tekniska artiklar som publiceras i tidningen Radioamatööri.
Han samarbetar vid behov med skribenterna. Han kan vid behov även själv skriva tekniska artiklar eller översätta
sådana bl.a. från andra nordiska publikationer.

Den tekniske redaktören bör ha goda insikter i den teknik som tillhör radioamatörverksamheten.
Han har rätt till ersättning för de artiklar han granskar.

Tilläggsuppgifter fås av Annika, OH2HSJ, oh2hsj & sral.fi, (09) 562 5988 eller av den nuvarande redaktören Antti Huhtala, OH2DT, oh2dt & sral.fi.
Ansökningarna skickas till Förbundets kansli under november månad, antingen med emejl till Annika, eller per brev
Till adressen SRAL ry., PB 44, 00441 Helsingfors.
Om så önskas, kan även två personer dela på uppgiften.

Silent Key

Förbundets kansli har nåtts av budet att vår amatörbroder Matti Ketonen, OH6BV, har lämnat oss.
Vi hedrar Mattis minne med en stunds tystnad.

Klubbarna meddelar

OH6AAD:s höstmöte

Viitasaaren Radiokerho ry. håller sitt höstmöte i Viitasaari vid Kolima lägercenet 5.11.2011 kl. 13. Vid mötet behandlas de
Stadgeenliga höstmötesärendena. Välkommen önskar OH6AAD:s styrelse.

OH5AG:s höstmöte

OH5AG håller sitt höstmöte på klubblokalen söndagen 13.11.2011 kl. 15:30.
Mötets föredragningslista och material postas till medlemmarna drygt två veckor före mötet.
Kaffeservering. Välkommen önskar styrelsen.

Laivaston Radioamatöörits, OH1AJ, lopptorg

Till klubben har på sistone hämtats en hel del elektronikprylar (OH1NT:s efterlåtenskap).
Vi håller om tisdagen den 15.11.2011 kl. 17:30 ett lopptorg där man kan köpa material till vapenbrödrapris till
Förmån för klubbverksamheten. Kom alltså till platsen och plocka de bästa grejerna först.
Adressen är Laivastotie 2, 20240 Åbo.

OH3AD:s höstmöte

Riihimäen kolmoset ry. Arrangerar sitt höstmöte på Riihimäki garnison 16.11.2011.
Vi börjar med samling och bullkaffe på soldathemmet kl. 18:30. De stadgeenliga ärendena behandlas.
Välkommen önskar OH3AD

Bemärkelsedagar

70 år
30.10. Lahtinen Toivo, OH3LO
31.10. Wahlman Pekka, OH4NQ
06.11. Häkkinen Kaarlo, OH4PS
10.11. Seulanto Matti, OH6ZJ / OH1LAR

60 år
29.10. Björklund Rainer, OH2KLN
01.11. Ahola Merja, OH5FQA
06.11. Meriluoto Teppo, OH6GSB
06.11. Mattsson Esa, OH2-2058
11.11. Viinikainen Voitto, OH6-9045
12.11. Hohtola Esa, OH8SE
13.11. Kiuru Jorma, OH5KYY

50 vuotta
02.11. Weckström Mikko, OH2HTX
07.11. Salmi Vesa, OH5KM
09.11. Hämäläinen Jari, OH6NJM / OH6PX
11.11. Savojoki Jari Pekka, OH1CF
13.11. Kiiski Pertti, OH1PY

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Busstransport till Höstdagarna

Helsingin Energian Radiokerho ry. arrangerar en traditionell samtransport till SRAL:s höstdagar 19.11.2011.
Start från Helsingfors kl. 07:00 från Mikaelsgatans turisthållplats, alltså från Järnvägstorgets ostsida.
Kartan finns på http://g.co/maps/3hvbb. Returen från Huittinen startar efter höstdagarnas avslutning.

Som chaufför verkar Petri, OH2HGL. Resekostnaden är 450 Euro, som delas mellan deltagarna.
Bussen kan ta 49 passagerare. Antagningsvis kommer det c. 40 passagerare, då resans pris vore drygt 10 Euro per skaft.

Anmälningar till och med 31.10.2011 till Antti, OH2MNI, tel. 050 506 6295
Eller emejl oh2mni & sral.fi.

Radioamatörkurs i Joensuu

Pohjois-Karjalan Radiokerho ry. arrangerar en gratis radioamatörkurs, som började i dag den 29.10.2011 kl. 11:00-
Man hinner även ansluta sig nästa vecka. Kursen hålles på klubbutrymmet på Tonttulankatu i Niinivaara, Joensuu.
Tilläggsinfo ger Veli-Pekka Niiranen, OH7FQH, oh7fqh & sral.fi eller 0500 577086.
Info finns även på webben http://www.oh7ab.fi.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas CQ WW DX-kontestens SSB-del.
Nästa tisdag 1.11. står NAC VHF i turen och nästa torsdag 3.11. NAC 10m.

Nästa veckoslut tävlas Viitosten Syysottelu, SRAL:s Peruskilpailu,
Ukrainian DX-contest samt DARC 10m Digital Contest och High Speed Club CW Contest.

Tisdagen 8.11. tävlas NAC UHF och torsdagen 10.11. NAC 50 MHz.
Onsdagen 9.11. står RSGB 80m Club Sprint i turen.

Femmornas hösttävling 6.11.

Femmornas hösttävling tävlas nästa veckas söndag 6.11.2011.
Foni-delen körs 07:00 - 08:59 UTC, CW kl. 10:00 - 11:59 UTC samt RTTY kl.
13:00 - 13:59 UTC. Reglerna finns i oktober numret av tidningen Radioamatööri.

DX-tips

6V7Q Senegal, 11.11. fram till, HF-banden, mestadels SSB. Deltar i CQ WW DX -kontesten. QSL via F8IJV.

J28RO Djibouti, fram till juli 2012, HF-banden, CW, SSB samt digimoder. Deltar i CQ WW DX -kontesten i Single Op. -klassen. QSL direkt via F8DFP:lle.

C37N Andorra, är i gång från naturreservat. QSL via EA4URE.

På kommande:

Reijo, OH4MDY, far iväg till XV2RZ-expeditionen och kommer i gång 2.11. Stationen stänger sig 12.12. HF-banden samt 6 m. Reijo kommer att finnas på HA6DX-klustern hela tiden. OH-gängets kort kommer 14.12. till byrån i vanlig ordning.

Pekka, OH2YY, kommer i gång från Christmas Island 4.11. och 8.-10.11 samt Cocos Keeling 5.-7.11. Anropen blir VK9XM ja VK9CM.
SSB 7-28 MHz:n banden. QSL:n direkt samt via että byrån.

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds från OH6AA i Vasa om två veckor på söndagen den 13:e november
klockan 15.00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz +- QRM.

Redaktör: Annika Wahlström, OH2HSJ.
Översättning: Teppo Meriluoto, OH6GSB.
Läsning: Antero Väänänen, OH6NG.