Svensk bulletin 40/2011

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL1140S
Kanslibulletin 40/11 3.12.2011

INNEHÅLL
Välkommen på glöggparty
Förbundets kanslis öppethållning under Julen
Klubbarna meddelar
Bemärkelsedagar
Traditionsradioevenemanget 6.12.2011
Turva- skeden
Studera till radioamatör på nätet
T2-preppkurs och examen i Lahtis 7. Och 13. December
Radioamatörexamina i Lahtis 13.12.2011 kl. 20:00
Tävlingsnyheter
Välkommen på Sexornas Sjätte Dagens Cup 2011
Nästa bulletin

Välkommen på glöggparty

Välkommen på glöggparty till förbundets kansli 15.12.2011 kl. 14 - 17.

Förbundets kanslis öppethållning under Julhelgen

Förbundets kansli betjänar normalt t.o.m. den 22.12.2011. Kansliet är stängt
23.12.2011 - 6.1.2012.

Klubbarna meddelar

OH2AP:s lillahjul

Klubbens lillajul firas torsdagen den 8.12. kl. 18 hos Olli Kumpulainen,
OH2OW, på adressen Torpantie 7A, Träskända med en intressant föreläsning.
Jarmo Salmi, OH2GJL, föredrar om krigstida frontradior. Lillahjulstraktering.

OH9AA:s lillajul

OH9AA firar sin lillajulfest tisdagen den 13.12. kl. 18:00 på Kemi brödfabrik
På adressen Sankarikatu 7. Välkommen.

Lahden Radioamatöörikerhos bulletin på söndagen

OH3AC:s bulletin läses söndagen den 4.12. kl. 09:30 Finsk tid på frekvensen 3685 kHz.
Bulletinen läses av Pena, OH3TY. Efter korta kvitteringar läses på samma frekvens
Kl. 09:45 Femmornas sambulletin. Välkommen att lyssna på landskapets röst.

Välkommen på OH3AC:s julkaffe och lillajul 19.12. kl. 18:00

OH3AC inbjuder alla finska radioamatörer till sitt julkaffe och lillahjul måndagen 19.12.
Kl. 18:00 på Radiobackens gamla stationsbyggnads festsal.
Det utlovas även program. Välkomna att fira en fridfull stund i historisk omgivning.

Bemärkelsedagar

85 år
08.12. Tapani Ista, OH2CC

80 år
9.12. Rolf Höckerstedt, OH2JB

70 år
4.12. Juhani Kolomainen, OH1LLP
8.12. Reijo Muurinen, OH3KHL

60 år
6.12. Kari Rantakari, OH6JEN

50 år
8.12. Sulo Hokkanen, OH2LQO
10.12. Petri Laiho, OH1AXX

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar
jubilarerna.

Traditionsradioevenemanget 6.12.2011

Det populära och nostalgiska traditionsradioevenemanget, PRT13,
arrangeras i gen på självständighetsdagen den 6.12.2011.
Som ledstation fungerar Pohjan Viestikiltas station OI8VK.
Traditionsradioevenemanget är ingen tävling utan en hedersbetygelse
till gamla, över 40 åriga veteranradior samt de veteraner som använt dem.

I självständighetsdagens traditionsradioevenemang kör man med AM-mode
Kl. 09:00 - 11:00 UTC samt CW-mode kl. 11:00 - 13:00 UTC.

Även amatörer som kör med moderna riggar är välkomna att köra traditionsradior.
Instruktioner för motstatioiner finns på adressen
http://www.kolumbus.fi/jukka.x.rintala/Perinneradio/ohjeita.htm.

Mer information från evenemangets hemsidor
http://www.pohjanviestikilta.fi/fi.php/koulutus/OI8VK/PRT13/.

Turva-skeden

Turva-skeden är alltid månadens första lördag kl. 16:00 Finsk tid.
Följande gång nu den 3.12.2011. Skeden är öppen för samtliga som är intresserade av
Turva-aktiviteten eller de där använda digitalsändeslagen.

Till en början görs förbindelsekontroller enligt följande:

Kl. 16:00 - 16:20, 7057 kHz USB,
Kl. 16:20 - 16:40, 3657 kHz USB,
Kl. 16:40 - 17:00, 1847 kHz USB
Snabba förbindelsekontroller med RFSM-8000-mode. Efter kl. 17:00 köres trafikövningar
Och prövas även trafik med Winmor-digimoden.

Ifall av stort antal stationer, rekommenderas att sprida ut sig + - 5 kHz.

Studera till radioamatör på nätet

Kurser som omfattar K- och T1-modulerna börjar på nätet i januari.
Man kan anmäla sig redan nu. På kursen studerar man frågobankens omfattning en
Helhet i sänder, så att det är möjligt att hoppa in i mitten och studera de föregående
Helheterna följande gång kursen körs. Man kommer att köra kursen på hösten,
I början av året samt på våren.

T2-prepkurs och examen i Lahtis den 7. Och 13. December

Lahden radioamatöörikerho, OH3AC, anordnar en två dagars prepkurs i T2-modulen
Samt ett examenstillfälle. Allmänklasscertifikat till Julklapp?

Nästa veckas onsdag 7.12. kl. 18:00 - 21:00 samt påföljande tisdag 13.12. kl. 18:00 -
20:00 hålles i klubblokalen på Radiobacken i Lahtis en fem timmars T2-grundkurs.
Kurssen är öppen för alla som är intresserade av att ta examen för allmän klass.

Vid prepkursen går man i genom de mest knepiga T2-modulens frågor. De som ämnar
Komma på kursen ombedes skicka frågor och samtalsämnen de önskar att ta upp till Jaska, OH3LV, som fungerar som lärare. Man kan kontakta Jaska på adressen Oh3lv & phnet.fi samt telefon 040 560 0277.

Prepkursen är öppen ock avgiftsfri för alla.

Behörighetsexamen i Lahtis 13.12.2011 kl. 20:00

Till avslutning av prepkursen anordnas ett examenstillfälle i samtliga moduler,
dvs. K, T1 och T2 den 13.12.2011 kl. 20:00. Examenstillfället hålles i klubbutrymmena på
Radiobacken.
Om du är intresserad att delta, tag kontakt med Pena, OH3TY, under
detta veckoslut, antingen pentti.lareva & phnet.fi eller 040 554 3923.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas TARA RTTY Melee, Wake-Up! QRP Sprint,
TOPS Activity Contest, AWA Bruce Kelley Memorial CW Contest,
ARRL 160-Meter Contest och 10 m RTTY Contest.

Nästa tisdag 6.12. står Kuutosten Kuudennen Päivän Cup och NAC
VHF och nästa torsdag 8.12. NAC 50 MHz.
Nästa fredag 9.12. körs NCCC Sprint Ladder.

Nästa veckoslut tävlas ARRL 10-Meter Contest, AWA Bruce Kelley
Memorial CW Contest, CWops Mini-CWT Test, International Naval
Contest, SKCC Weekend Sprint och CQC Great Colorado Snowshoe Run.

11.-18.12.står NA High Speed Meteor Scatter Winter Rally i turen.

Välkommen på Sexornas Sjätte Dagens Cup 2011

Den traditionella Sjätte December Cupen körs i gen på självständighetsdagen
6.12.2011 kl. 08:00 - 10:00 UTC på 80 och 40 meters banden. Sändeslaget
är CW. Mer information på sidan http://oh6aa.com/cup.html hur man kör
cupen med TR4W och hur en Cabrillo log görs. Samma program räknar även
de preliminära poängen. Välkommen med!

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds om en vecka, söndagen den 11 december klockan 15.00
finsk tid från OH6A i Vasa på 3720 kHz +- QRM.

Redaktör/bulletinsammanställare: Annika Wahlström, OH2HSJ.
Översättare: Teppo Meriluoto, OH6GSB
Läsare: Heikki Tikkala, OH6VI.