Svensk bulletin 51/2011

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL1142S
KANSLIBULLETIN 42/11 17.12.2011

INNEHÅLL
SRAL:s klubbverksamhetsdagar
Förbundets kanslis öppethållning under julhelgen
Klubbarna meddelar
Bemärkelsedagar
Studera till radioamatör på nätet
Behörighetsexamen för kustskeppare s.k. "Sjö-VHF"-kurs
Luftvevens riggpris är utlottat
CCF:s och OHDXF:s kryssning
Tävlingsnyheter
Nästa bulletin

SRAL:s klubbverksamhetsdagar

SRAL:s klubbkommitté ordnar klubbverksamhetsdagar i St Michel
11-12.2.2012. Dagarnas inkvartering samt träffen på lördag sker i
Sokos Hotel Vaakunas utrymmen, Porrassalmenkatu 9, s:t Michels.

Förbundet bekostar inkvarteringen för 40 intresserade i
klubbverksamhet i anmälningsordning i två personers rum och
seminariepaketet i första hand åt en deltagare per klubb.

Ifall du är intresserad av klubbverksamhet, inte hör till någon klubb,
och önskar åka, ta kontakt! Resekostnaderna återstår att betalas för
deltagaren eller någon bakgrundsorganisation.

Samvaro, dryftande, glada historier från klubbarna, kvällsfirande i
Marskalkens anda, besök i Huvudkvartersmuséet och dylikt utlovas. Mer
specificerat program närmare händelsen.

Bindande anmälningar före 11.1.2012 till e-postadressen
kerhotoimikunta & sral.fi. Eventuella förfrågningar till Memma, OH1EG.
Hennes kontaktuppgifter är oh1eg & sral.fi eller 050 569 2298.

Förbundets kanslis öppethållning under julhelgen

Förbundets kansli betjänar normalt t.o.m. den 22.12.2011. Kansliet är
stängt 23.12.2011 - 6.1.2012.

Klubbarna meddelar

Kallelse till OH3AC:s julkaffe och lillajul 19.12 kl. 18.

OH3AC kallar alla finska radioamatörer till klubbens julkaffe och för
att fira lillajul. Detta sker måndagen 19.12 kl. 18 i festsalen i den
gamla stationsbyggnaden på Radiobacken. Något smått program kan även
förekomma. Välkommen att fira en lugn stund i radiostämning.

Lahden Radioamatöörikerhos, OH3AC, bulletin på söndagen

Klubbens bulletin sändes på söndagen den 18.12. kl. 09:30 finsk tid.
Frekvensen är den vanliga 3685 kHz.
Bulletinen läses av Pekka, OH3JMJ. Efter korta kvitteringar sänds
På samma frekvens kl. 09:45 Femmornas bulletin. Välkommen att lyssna.

Bemärkelsedagar

90 år
08.01. Pentti Haapalainen, OH5TE /ex OH2TE

80 år
05.01. Raimo Auvinen, OH2BVY
14.01. Reijo Lindevall, OH3WK

70 år
19.12. Veikko Peltotupa, OH6BR
12.01. Vilho Manninen, OH6QR
14.01. Jouko Kangasharju, OH6HKD

60 år
17.12. Matti Vihonen, OH7OX
18.12. Finn Nykvist, OH1NYK
24.12. Jorma Aho-Mantila, OH2HZ
27.12. Martti Ahonen, OH6MJH
04.01. Kari Termonen, OH5WH / OH2NTY
12.01. Jukka Lekkala, OH3EZ
12.01. Antti Suonpää, OH1HB

50 år
25.12. Matti Kääriö, OH7JZM
30.12. Pentti Rautiainen, OH7MYS
31.12. Ilkka Ruohonen, OH1DI
03.01. Timo Virtanen, OH7JHA
03.01. Merja Okka, OH2MEL
05.01. Rauno Kainulainen, OH2-1032

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Studera till radioamatör på nätet

Kurser som omfattar K- och T1-modulerna börjar på nätet i januari. Man
kan anmäla sig redan nu. Under kursen studerar man frågebankens
omfattning en helhet i sänder, så att det är möjligt att hoppa in i
mitten och studera de föregående helheterna följande gång kursen körs.
Man kommer att genomföra kursen på hösten, i början av året samt på
sommaren. Mer information om kurserna fås från SRAL:s webbsidor.

Behörighetsexamen för kustskeppare-kurs i Lahtis

Lahden Radioamatöörikerho, OH3AC, anordnar en för alla intresserade båtförare
ägnad "Sjö-VHF"-kurs som leder till SRC-certifikatexamen den 22.1. - 19.2.2012.
Kursen körs i klubbutrymmena på Radiobacken i Lahtis. Som lärare fungerar Oiva,
OH2NSM.

Mer information om kursen samt läromaterialet finns på klubbens hemsidor
www.oh3ac.fi.

Luftvevens riggpris är utlottat

I samband med Luftvevsprojektet som uppbyggts kring detta års SAC-
tävling utlottades ett fint riggpris, en komplett TS-590 transceiver.
Fru Fortuna gynnade Orvo Arkko, OH5NE.
Orvo körde 853 QSO:n i CW delen samt 645 QSO:n i SSB delen.
Ett ypperligt resultat, Grattis till Orvo.
Utlottningen verkställdes den 15.12.2011 på förbundets kansli i sam-
band med glöggtillställningen. Tack till prisets sponsorer.

CCF:s och OHDXF:s kryssning

CCF och OHDXF anordnar igen sin traditionella kryssning. På fredagen
3.2.2012 hålles ombord på båten i Helsingfors en kontestorienterad
Session under rubriken "World Meeting of Contest Clubs/Teams (WMCC)".
På lördagen 4.2.2012 blir det mera kontest och DX-relaterat program.

Tilläggsinformation från Contest Club Finlands websidor på adressen
http://contestclubfinland.com/.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas Feld-Hell Club Sprint, OK DX RTTY Contest, RAC
Canada Winter Contest, Croatian CW Contest, Stew Perry Topband
Distance Challenge, ARRL Rookie Roundup och QRP ARCI Holiday Spirits
Homebrew Sprint.

17.12-2.1 tävlas Lighthouse Christmas Lights QSO Party.

Nästa måndag 19.12. står Run for the Bacon QRP Contest och OK1WC
Memorial Activity i turen. Nästa tisdag 20.12. tävlas NAC 1,3GHz.
Nästa onsdag 21.12. körs QRP Fox Hunt 80m och Moon Contest.
Nästa fredag 23.12. blir det QRP Fox Hunt 40m.

Nästa veckoslut tävlas RAEM Contest och FISTS Ladder Activity.

Den 26.12. tävlas CCF Joulukilpailu Sprint, DARC XMAS Contest och OK1WC Memorial Activity.

Tisdagen 27.12. står NAC 2,3 GHz + up, 50 MHz Open Cumulative Contest och RSGB 50 MHz UKAC i turen.
Onsdagen 28.12. tävlas SKCC Straight Key Sprint, QRP Cox Hunt 80 m och CWops Mini-CWT Test.
Torsdagen 29.12. står NAQXX Straight Key/Bug mW Sprint samt CWops Mini-CWT Test i turen.
Fredagen 30.12. körs QRP Fox Hunt 40 m, DSW SSB Contest och DSW CW Contest.

Nyårsdagen den 1.1. tävlas OH RTTY / SARTG New Year RTTY Contest, AGCW Happy New Year Contest samt SRAL:s Peruskilpailu.

Tisdagen 3.1. körs ARS Spartan Sprint och NAC VHF samt torsdagen 5.1. NAC 10 m. Fredagen 6.1. tävlas NCCC Sprint Ladder.

Första veckoslutet i januari tävlas PODXS 070 Club PSKFest, Original QRP Contest, ARRL RTTY Roundup,
EUCW 160 m Contest, DARC 10 m Contest och Midwinter Contest.

Tisdagen 10.1. körs NAC UHF och torsdagen 12.1. NAC 50 MHz.
Fredagen 13.1. tävlas NCCC Sprint Ladder.

Andra veckoslutet i januari tävlas Hunting Lions in the Air Contest, WW PMC Contest, North American QSO Party och NRAU-Baltic Contest.

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds om fyra veckor på 3720 kHz +- QRM från OH6A i Vasa,
söndagen den 15 januari kl. 15.00 finsk tid.

Redaktör/bulletinsammanställare: Annika Wahlström, OH2HSJ.
Översättare: Teppo Meriluoto, OH6GSB.